Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Historia i zbiory
O Bibliotece
Misja Biblioteki
Historia i zbiory
Publikacje
Rocznik "Biblioteka"
Struktura organizacyjna
Sprawozdania
Rada Biblioteczna
Konferencje
Nagrody i wyróżnienia
Koło SBP BU
Zbiory

Biblioteka kształtuje swoje zbiory w nawiązaniu do historycznej tradycji i aktualnych potrzeb dydaktyczno-badawczych Uczelni. Powstanie i przejęcie przez Bibliotekę Uniwersytecką w 1919 roku zbiorów niemieckiej Biblioteki Cesarza Wilhelma zaowocowało ustanowieniem niemcoznawstwa jako głównej specjalizacji w gromadzeniu. Z historią regionu wiąże się druga specjalizacja, którą stanowi piśmiennictwo dotyczące Poznania i Wielkopolski. Napływ tysięcy woluminów z księgozbiorów podworskich i porzuconych po II wojnie światowej pozwolił na zbudowanie silnego zrębu zbiorów specjalnych. Obsługa nowo utworzonego Uniwersytetu, który z założenia miał obejmować – oprócz technicznych – wszystkie kierunki i dyscypliny naukowe, zadecydowała o uniwersalnym charakterze zbiorów Biblioteki.

Obecnie w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej przeważa piśmiennictwo z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Z dziedzin nie reprezentowanych dzisiaj na Uczelni – medycyny, rolnictwa i techniki – Biblioteka zbiera jedynie piśmiennictwo podstawowe. Zbiory Biblioteki są kształtowane w oparciu o ogólnopolski egzemplarz obowiązkowy, kupno, wymianę zagraniczną, a także wymianę dubletów i pozyskiwanie darów.

Zbiory bibliotek wydziałowych odpowiadają potrzebom naukowo-dydaktycznym jednostek, przy których działają. Zasoby Biblioteki wraz z siecią bibliotek wydziałowych liczą blisko 4.8 mln woluminów książek i czasopism.

W związku z reorganizacją zakupu literatury zagranicznej do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, wytypowani zostali bibliotekarze dziedzinowi, odpowiedzialni za realizację zakupów.

 
Gmach BU na historycznych pocztówkach

budynek bu

budynek bu

budynek bu

budynek bu

budynek bu

budynek bu

budynek bu

budynek bu

budynek bu

budynek bu

budynek bu

Czytelnia po metamorfozie - uroczyste otwarcie przestrzeni po rewitalizacji

Czytelnia NOVA w Bibliotece Uniwersyteckiej