Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Rada Biblioteczna arrow Działalność arrow Dokumenty Rady Bibliotecznej arrow Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 06 kwietnia 2006 r.
O Bibliotece
Misja Biblioteki
Historia i zbiory
Publikacje
Rocznik "Biblioteka"
Struktura organizacyjna
Sprawozdania
Rada Biblioteczna
Konferencje
Nagrody i wyróżnienia
Koło SBP BU
Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 06 kwietnia 2006 r.
Protokół z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 6 kwietnia 2006 r.


Obrady otworzył Przewodniczący Rady Bibliotecznej prof. W. Wydra, który powitał zebranych, a następnie przedstawił porządek obrad.
Dr A. Jazdon zaproponował wycofanie z porządku obrad punkt dot. spraw kadrowych a jego uzupełnienie o punkt dot. cennika za usługi Pracowni Mikrofilmowej i Digitalizacji.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty.

 1. Sprawozdanie z działalności BU zreferował dr A. Jazdon.
       Dyrektor pokrótce przedstawił najważniejsze problemy i zagadnienia charakteryzujące sytuacje biblioteki uniwersyteckiej w roku 2005. Szczególna uwaga została zwrócona na spadający udział budżetu BU w budżecie UAM, co niekorzystnie wpływa na realizacje jej podstawowych zadań statutowych. Druga negatywna refleksja dotyczyła bardzo złego stanu Starego Gmachu BU. Dotyczy to zarówno braku remontów, w wyniku czego gmach Biblioteki jest niestety brudny, a w szczególności przeładowanych, grożących katastrofą budowlaną magazynów książek. To stanowi efekt braku nowych powierzchni magazynowych i nierozwiązania tego problemu mimo corocznie podejmowanych w tym zakresie działań. Pozytywnymi elementami wskazanymi w sprawozdaniu są niewątpliwie wysoko oceniane usługi biblioteczne w zakresie opracowania zbiorów, zróżnicowanych form dostępu do zbiorów, rozbudowy zasobów i usług elektronicznych, szeroko pojętych szkoleń bibliotecznych studentów oraz pracowników nauki.

 2. Sprawozdanie z działalności bibliotek zakładowych zreferowała mgr D. Czaja.
  Dokonała prezentacji nowo uruchomionych bibliotek oraz wspomniała o planowanych do budowy i modernizacji w najbliższym czasie. Sprawy finansowe są tak samo jak w BU problemem pierwszoplanowym, z komputeryzacją w niektórych bibliotekach również nie wygląda najlepiej co jest poważną przeszkodą w wdrażaniu systemu Horizon. Mowa była również o zarządzonej przez Rektora UAM inwentaryzacji zbiorów i skontrum 2005 do 2009 w bibliotekach wydziałowych.

 3. Dyskusje o sprawozdaniach zdominował problem warunków magazynowania zbiorów. Dyskusję rozpoczął p. Nowakowski, potwierdzając słowa Dyrektora BU dot. sytuacji magazynowej. Pan prof. Wyrwa zaproponował aby RB wszelkimi możliwymi sposobami rozpoczęła interwencje zmierzające do uzyskania środków finansowych na ratowanie BU w kontekście nowych magazynów. Stanowić to powinno temat kolejnego posiedzenia RB z udziałem zaproszonych gości m.in. władz Uczelni. Prof. Bering zabrał głos o bardzo podobnej treści. Prof. Jeszke zwrócił uwagę na fakt, że należy podjąć próbę dotarcia do wszystkich możliwych pieniędzy na ratowanie BU, nawet środków norweskich, oczywiście po powstaniu jasnej i spójnej z planami UAM, koncepcji rozbudowy BU. Głos zabrali jeszcze prof. Głazek i mgr Skutecki.

  RB przyjęła sprawozdania jednogłośnie potwierdzając wole spotkania nadzwyczajnego poświęconego problemom magazynowania zbiorów.

 4. Rozpatrzenie wniosku o uzupełnienie cennika usług.
  RB przyjęła przy jednym głosie wstrzymującym się wniosek dotyczący uzupełnienia cennika o pozycję: kolorowe wydruki laserowe, format A4 - 3,00 zł oraz A3 - 5,00 zł.

 5. Wolne głosy, jako ostatni punkt posiedzenia RB zdominował problem wypożyczeń księgozbioru dla doktorantów tzw. z wolnej ręki oraz temat szkoleń dla pracowników nauki.

Protokół przygotował
Mgr Jacek Halicki