Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Rada Biblioteczna arrow Działalność arrow Dokumenty Rady Bibliotecznej arrow Załącznik 2
O Bibliotece
Misja Biblioteki
Historia i zbiory
Publikacje
Rocznik "Biblioteka"
Struktura organizacyjna
Sprawozdania
Rada Biblioteczna
Konferencje
Nagrody i wyróżnienia
Koło SBP BU
Załącznik 2
Zał.2.
Ogólne warunkami przekazania poszczególnym jednostkom organizacyjnym
sieci biblioteczno-informacyjnej UAM uprawnień do rejestracji i prowadzenia
bazy czytelników


Samodzielnie wystawiają i aktualizują karty biblioteczne biblioteki spełniające następujące warunki:

 1. Wprowadziły i stosują system komputerowy HORIZON, w tym moduł ''udostępnianie''.
 2. Wprowadziły w życie Regulamin działania opracowany w oparciu o założenia zatwierdzone przez Radę Biblioteczną (tzw. ''regulamin wzorcowy'').
 3. Zobowiązały się do stosowania zasad udostępniania (jednolita karta, opłaty roczne, opłaty karne itp.) zaproponowanych dla bibliotek Poznania przez PFBN i przyjętych przez Kolegium Rektorów Szkół Wyższych m. Poznania.
 4. Zobowiązują się do przestrzegania stosowanych w systemie zasad
  rejestracji czytelników ( w tym prolongat w systemie i na karcie)
  rozliczania czytelników (jednorazowe sprawdzanie obiegówek w centralnym rejestrze).
 5. Posiadają odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie sprzętowe oraz wystarczającą do realizacji tego zadania liczbę przeszkolonych pracowników.
 6. Posiadają wydzielone subkonto pozwalające na wydatkowanie pozyskanych środków na zakup podręczników.
 7. Wystąpiły do Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej z pisemnym w ww. sprawie i uzgodniły szczegóły techniczne z kierownictwem Oddziału Udostępniania Zbiorów.
 8. Zobowiązują się do zapewnienia bezpieczeństwa gromadzonych danych osobowych czytelników.
 9. Zobowiążą się stosować jednolity system rozliczeń wpływów, wyznaczony przez Dział Finansowy UAM.

Dziekan, Dyrektor BU oraz wicedyrektor ds. bibliotek zakładowych mają obowiązek kontrolowania przestrzegania stosowania ww zasad.