Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Rada Biblioteczna arrow Działalność arrow Dokumenty Rady Bibliotecznej arrow List RB do JM Rektora UAM z dn. 20.02.2003 r.
O Bibliotece
Misja Biblioteki
Historia i zbiory
Publikacje
Rocznik "Biblioteka"
Struktura organizacyjna
Sprawozdania
Rada Biblioteczna
Konferencje
Nagrody i wyróżnienia
Koło SBP BU
List RB do JM Rektora UAM z dn. 20.02.2003 r.
            Poznań 20.02.2003 r.


          Pan
          Prof. Dr hab. Stanisław Lorenc
          Rektor UAM
          w  m i e j s c u

          Szanowny Panie Rektorze,

          W imieniu Rady Bibliotecznej działającej przy Bibliotece Uniwersyteckiej chciałbym podjąć temat jej rozbudowy na miejscu zamkniętego od 5 lat przez Wojewódzką Inspekcję Pracy baraku. Znajdujemy się w sytuacji ogromnych zmian zachodzących w organizacji i funkcjonowaniu polskich bibliotek naukowych. Zmianom tym towarzyszą rozbudowy czy modernizacje bibliotek głównych, wydziałowych i instytutowych. W zakresie tych ostatnich i nasz Uniwersytet ma niemałe osiągnięcia związane z budowanym kampusem na Morasku czy planowaną budową Biblioteki dla Collegium Novum. Nie rozwiązuje to jednak problemów przechowywania źródeł, ich archiwizacji, dokumentowania rozwoju uczelni i aktywności ich pracowników czy zbiorów specjalnych, które w znacznym stopniu świadczą o wartości i znaczeniu każdej biblioteki naukowej. Nie poprawi również sytuacji magazynowej realizowana obecnie polityka gromadzenia (zmniejszony wpływ, przechodzenie na dostęp do źródeł elektronicznych) ani wzorowo prowadzona selekcja. Zbiory będą się systematycznie rozwijały a ich ochrona wymaga nie tylko lepszych warunków magazynowania ale i zwiększenia liczby miejsc w czytelniach, tak by jak najmniej tych zbiorów wydawanych było do domu.

          W skutek realizacji zarządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej o Narodowym Zasobie Bibliotecznym Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu musi wydzielić ze zbioru głównego najcenniejsze książki i stworzyć dla nich specjalne chronione pomieszczenia. Budowa kilkukondygnacyjnego magazynu na podwórzu profesorskim problem braku miejsca mogłaby rozwiązać.

          Rada Biblioteczna poparła jednogłośnie koncepcję rozbudowy Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Ratajczaka, wierząc iż w ten sposób lepiej chroniony będzie jej cenny księgozbiór oraz powstaną warunki do stworzenia nowych miejsc w czytelniach i do poszerzenia partii materiałów, które będzie można udostępnić czytelnikom w tzw. wolnym dostępie do półek. Uniwersytet tak znaczący wśród polskich uniwersytetów winien mieć Bibliotekę odpowiadającą jego randze. Chciałbym nadmienić, że największe Polskie Uniwersytety wybudowały w ostatnich latach nowe Biblioteki Uniwersyteckie (Warszawa, Kraków, Szczecin), bądź są w trakcie budowy (Łódź, Wrocław).
          Stare budynki biblioteczne nie są bowiem w stanie zaspokoić różnorodnych potrzeb informacyjnych ogromnej rzeszy studentów i pracowników.
          W związku z powyższym zwracam się do Pana Rektora z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie możliwości włączenia rozbudowy magazynu Biblioteki Uniwersyteckiej do planów inwestycyjnych Uczelni na najbliższe lata.


          Z poważaniem

          Przewodniczący
          Rady Bibliotecznej

          Prof. dr hab. Wiesław Wydra