Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Rada Biblioteczna arrow Działalność arrow Dokumenty Rady Bibliotecznej arrow List RB do JM Rektora UAM z dn. 28.11.2002 r.
O Bibliotece
Misja Biblioteki
Historia i zbiory
Publikacje
Rocznik "Biblioteka"
Struktura organizacyjna
Sprawozdania
Rada Biblioteczna
Konferencje
Nagrody i wyróżnienia
Koło SBP BU
List RB do JM Rektora UAM z dn. 28.11.2002 r.
Poznań 28.11.2002 r.


          Pan
          Prof. Dr hab. Stanisław Lorenc
          Rektor UAM
          w  m i e j s c u

          Szanowny Panie Rektorze,

          Rada Biblioteczna Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu zwraca się do Pana Rektora, z prośbą o uwzględnienie w uwagach do ''Ustawy o finansowaniu nauki'' z dnia 14.11.2002 r. kierowanych przez Uczelnię do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, pytania jak finansowana będzie działalność bibliotek szkół wyższych.
          Według naszej oceny propozycji przepisów, biblioteki szkół wyższych zostały całkowicie pozbawione możliwości korzystania z dofinansowania swej działalności ze środków przyznawanych w ramach DWB. Jednocześnie projekt ustawy nie wyjaśnia, z jakich środków przewidziane będzie np. finansowanie prenumeraty czasopism zagranicznych, utrzymanie i zakup zintegrowanych systemów bibliotecznych, budowa i rozbudowa bibliotek, zakup i tworzenia baz danych, digitalizacja i inne.
          Projekt przewiduje dofinansowanie działalności wspomagające badania naukowe w ramach działalności statutowej wydziałów. Pozwoli to być może na dofinansowanie bibliotek wydziałowych, lecz nie bibliotek głównych, w wielu uczelniach polskich ich podstawowego warsztatu naukowo-edukacyjnego. Tryb przydzielania środków w ramach działalności statutowej stosowany od kilku lat w odniesieniu do importu czasopism nie zdał egzaminu, na co środowisko zwracało już wielokrotnie uwagę. W konsekwencji wymienionego trybu nastąpiło drastyczne ograniczenie prenumeraty czasopism zagranicznych, zwłaszcza w największych, wiodących bibliotekach uczelnianych.

          Rozszerzenie tej formy finansowania bibliotek na inne zadania, co wydaje się nam, wynika z projektu, spowoduje nieobliczalne szkody dla nauki polskiej.
          Wyrażamy obawę, że mimo rosnących oczekiwań użytkowników w stosunku do bibliotek naukowych szkół wyższych, ich roli w społeczeństwie informacyjnym i konieczności dostosowania działalności do poziomu bibliotek w Unii Europejskiej, biblioteki szkół wyższych, nie będą miały zapewnionych możliwości realizacji stawianych przed nimi zadań statutowych, a tym samym zapewnienia użytkownikom dostępu do światowej i krajowej informacji.
          Rada Biblioteczna wyraża nadzieję, że uwagi powyższe jak i zgłoszone uprzednio przez Dyrekcję Biblioteki w odniesieniu do ''Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2010'', wynikające z troski i odpowiedzialności za powierzone nam zadania, zostaną przyjęte ze zrozumieniem i wyjaśnione.


          Z poważaniem

          Przewodniczący
          Rady Bibliotecznej

          Prof. dr hab. Wiesław Wydra