Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Rada Biblioteczna arrow Uchwały arrow Uchwała nr 3/2007
O Bibliotece
Misja Biblioteki
Historia i zbiory
Publikacje
Rocznik "Biblioteka"
Struktura organizacyjna
Sprawozdania
Rada Biblioteczna
Konferencje
Nagrody i wyróżnienia
Koło SBP BU
Uchwała nr 3/2007
Uchwała Rady Bibliotecznej nr 3/2007 z dnia 29.03.2007 r.
w sprawie uposażeń pracowników systemu biblioteczno–informacyjnego UAM          Rada Biblioteczna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem dyrekcji Biblioteki Uniwersyteckiej i po przeprowadzeniu dyskusji zwraca uwagę władz Uczelni na żenująco niski poziom wynagrodzeń pracowników systemu biblioteczno-informacyjnego i wnioskuje o podjęcie działań na rzecz systemowej poprawy sytuacji.

          Pracownicy bibliotek wykonują ważne zadania pomocnicze związane z obsługą procesów dydaktycznych i badawczych realizowanych na Uczelni. W związku z automatyzacją prac bibliotecznych, ta grupa zawodowa przeszła w ostatnich latach ogromne przeobrażenia związane ze zmianą procedur i technologii pracy, wymagające ustawicznego kształcenia i rozwoju. Rozwój nauki postawił przed tą grupą szereg nowych zadań, które realizuje, ale którym też aktywnie wychodzi naprzeciw, szukając nowych, korzystnych dla społeczności akademickiej rozwiązań.

          Obecne średnie wynagrodzenie dla tej grupy zawodowej na UAM odbiega znaczenie nie tylko od poziomu czołowych, ale także drugoplanowych i przejawiających mniejszą aktywność bibliotek polskich. Niski pozom wynagrodzeń powoduje, że osoby z najwyższymi kwalifikacjami zawodowymi odchodzą na emeryturę, której wysokość (około 1.300 PLN) nie pozwala na godną starość.

          Wysiłek tej nielicznej, bo stanowiącej nieco ponad 5% wszystkich pracowników Uczelni grupy zawodowej, winien zostać zauważony i odpowiednio wynagrodzony.

          Przypominamy, że Biblioteka zatrudnia największą wśród bibliotek kraju grupę bibliotekarzy dyplomowanych, dużą grupę pracowników ze stopniem doktorskim, najwyższą w kraju kategoryzację KBN oraz jest od wielu lat w czołówce rankingów ''Rzeczypospolitej'' i ''Wprost'', co stanowi odzwierciedlenie poziomu przygotowania zawodowego personelu, jego aktywności, otwartości, a także różnorodności i jakości świadczonych usług.
 
Do zakresu działania rady bibliotecznej należy:

1) opiniowanie przedłożonych przez dyrektora Biblioteki zasad gromadzenia, opracowywania, przechowywania, udostępniania i konserwacji zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu;

2) opiniowanie projektu regulaminu określonego w § 96;

3) wyrażanie opinii
o sprawozdaniach dyrektora Biblioteki z działania systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu;

4) formułowanie opinii oraz wniosków w sprawach struktury oraz działania systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu.
Art. 98 Statutu UAM