Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Rada Biblioteczna arrow Uchwały arrow Uchwała nr 2/2007
O Bibliotece
Misja Biblioteki
Historia i zbiory
Publikacje
Rocznik "Biblioteka"
Struktura organizacyjna
Sprawozdania
Rada Biblioteczna
Konferencje
Nagrody i wyróżnienia
Koło SBP BU
Uchwała nr 2/2007
Uchwała Rady Bibliotecznej nr 2/2007 z dnia 18.01.2007 r. roku
w sprawie obligatoryjnego wprowadzenia do programów studiów doktoranckich zajęć ze źródeł informacji naukowej


          Rada Biblioteczna popiera wniosek Biblioteki Uniwersyteckiej dotyczący obligatoryjnego wprowadzenia do programów studiów zajęć ze źródeł informacji naukowej dla doktorantów UAM.

Stoimy na stanowisku, że ich przeprowadzenie przez wyspecjalizowanych pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej, w minimalnym wymiarze 4 godz., czyli w formie 2 spotkań po 2 godz. lekcyjne dla każdej grupy, umożliwi lepsze poznanie i efektywne wykorzystanie baz danych, e-czasopism i e-booków, którymi dysponuje nasza Uczelnia i przyczyni się do podniesienia jakości prowadzonych przez doktorantów zajęć dydaktycznych ze studentami UAM.
 
Do zakresu działania rady bibliotecznej należy:

1) opiniowanie przedłożonych przez dyrektora Biblioteki zasad gromadzenia, opracowywania, przechowywania, udostępniania i konserwacji zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu;

2) opiniowanie projektu regulaminu określonego w § 96;

3) wyrażanie opinii
o sprawozdaniach dyrektora Biblioteki z działania systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu;

4) formułowanie opinii oraz wniosków w sprawach struktury oraz działania systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu.
Art. 98 Statutu UAM