Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Struktura organizacyjna arrow Oddział Kontroli Zasobu
O Bibliotece
Misja Biblioteki
Historia i zbiory
Publikacje
Rocznik "Biblioteka"
Struktura organizacyjna
Sprawozdania
Rada Biblioteczna
Konferencje
Nagrody i wyróżnienia
Koło SBP BU
Oddział Kontroli Zasobu

tel. 061 829 3816
tel. 061 829 3859

Kierownik Oddziału
mgr Elżbieta Bręcz, kustosz
tel. 061 829 3815

Pracownicy

Sekcja Melioracji
tel. 061 829 3816

Zadania:

- sprawdzanie stanu zachowania zasobu Biblioteki Uniwersyteckiej :

  • na podstawie informacji uzyskanych od pracowników BU,
  • na podstawie informacji uzyskanych od użytkowników,
  • poprzez katalog tradycyjny i komputerowy,
  • kontrolowanie zasobu z autopsji.

- scalanie ciągów dzieł wielotomowych i seryjnych,

- selekcjonowanie dzieł niekompletnych, zdezaktualizowanych, wieloegzemplarzowych i niezgodnych z profilem BU,

- prowadzenie selekcji retrospektywnej czasopism,

- sporządzanie list tytułów czasopism wyselekcjonowanych,

- wskazywanie tytułów do uzupełnienia, tzw. braki,

- typowanie materiału do przekazania poszczególnym pracowniom oraz innym bibliotekom poprzez Sekcję Zagospodarowania Druków Zbędnych,

- przekazywanie do retrokonwersji książek po melioracji,

- wykonywanie prac związanych z tzw. małą melioracją (wyjaśnianie błędów dotyczących sygnatur, zaszeregowania kart, niewłaściwej lokalizacji, itp.),

- praca nad książkami odnalezionymi, tzw. regresami,

- sprawdzanie zakładek książek zagubionych oraz usuwanie kart tych książek z tradycyjnego katalogu kartkowego oraz ich skanów ze zdigitalizowanego katalogu alfabetycznego,

- usuwanie kart i skanów zbiorów wyselekcjonowanych,

- praca merytoryczna nad księgozbiorem wyznaczonym do oprawy,

- dbałość o poprawność i przejrzystość tradycyjnego katalogu alfabetycznego oraz jego zdigitalizowanej wersji,

- udział w selekcji bieżącej i retrospektywnej dokumentów wprowadzanych do zbiorów BU.

mgr Elżbieta Bręcz, kierownik Sekcji, tel. 061 829 3815

Sekcja Skontrum
tel. 061 829 3859

Zadania:

- ścisła współpraca z Sekcją Melioracji w zakresie przekazywania uwag dotyczących braków, luk, stanu zniszczenia i wieloegzemplarzowości zasobu BU,

- permanentne kontrolowanie zbiorów BU,

- porównywanie ksiąg inwentarzowych ze stanem faktycznym księgozbioru,

- sporządzanie zakładek książek zagubionych,

- sprawdzanie regresów (książki odnalezione),

- wpisywanie materiału wyselekcjonowanego do bazy ubytków,

- współpraca z Sekcją Kupna w sprawie zakupu książek zgłoszonych przez czytelników.

Małgorzata Konieczna, kierownik Sekcji, tel. 061 829 3859