Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Struktura organizacyjna arrow Oddział Udostępniania
O Bibliotece
Misja Biblioteki
Historia i zbiory
Publikacje
Rocznik "Biblioteka"
Struktura organizacyjna
Sprawozdania
Rada Biblioteczna
Konferencje
Nagrody i wyróżnienia
Koło SBP BU
Oddział Udostępniania
Kierownik Oddziału
mgr Krystyna Gozdowska, kustosz
tel. 61 829 3847

Pracownicy

Zadania:
– obsługa czytelników indywidualnych poprzez udostępnianie zbiorów własnych Biblioteki w postaci wypożyczeń zewnętrznych oraz na miejscu w czytelniach,
– tworzenie księgozbiorów podręcznych w poszczególnych czytelniach i wypożyczalni oraz dbałość o kompletność i aktualność zgromadzonych materiałów,
– prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

Stanowisko informacyjne
tel. 829 38 72

Zadania pracowników:
– udzielanie wszelkich informacji bibliotecznych i katalogowych,
– zapisy czytelników i wydawanie kart upoważniających do korzystania z czytelń,
– wykonywanie wydruków na drukarce sieciowej ze stanowisk komputerowych wszystkich agend zewnętrznych Biblioteki.

Sekcja Wypożyczalni Miejscowej
tel. 61 829 3851
e-mail: wypoz.bu@amu.edu.pl

Zadania:
– zapisy czytelników upoważnionych – zgodnie z Regulaminem udostępniania BU do wypożyczania książek do domu,
– rejestrowanie wypożyczeń zarówno z księgozbioru głównego (magazyn), jak i z księgozbioru wypożyczalni,
– prowadzenie prac centralno-koordynacyjnych dla całego systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu.
Księgozbiór Wypożyczalni Miejscowej to licząca ok. 90 tys. tomów wyborowa wieloegzemplarzowa kolekcja podręczników i tekstów źródłowych, przeznaczona dla studentów (z wolnym dostępem do półek).

Sekcja Wypożyczalni Międzybibliotecznej
tel. 61 829 3852
e-mail: wmb@amu.edu.pl

Sekcja prowadzi wypożyczenia z bibliotek krajowych i zagranicznych na zamówienia pracowników nauki i studentów UAM oraz czytelników spoza UAM. Udostępnia własne zbiory innym bibliotekom polskim i zagranicznym.

Sekcja Czytelń:

Czytelnia Nauk Humanistycznych (BC I)
tel. 61 829 3854
e-mail: czyt@amu.edu.pl

Czytelnia Pracowników Nauki (CPN)
tel. 61 829 3854
e-mail: czyt@amu.edu.pl

Czytelnia NOVA. Czytelnia komiksów i gazet (BC II)
tel. 61 829 3848
e-mail: czyt@amu.edu.pl

Czytelnia Nauk Społecznych (BC III)
tel. 61 829 3853
e-mail: czyt@amu.edu.pl

Księgozbiory podręczne czytelni liczą łącznie ponad 18 tys. vol. oraz ok. 1800 tytułów czasopism bieżących. Czytelnie dysponują łącznie 170 miejscami czytelniczymi.
Książki i czasopisma z księgozbiorów podręcznych są zarejestrowane w bazie komputerowej, dostępnej dla Czytelników na miejscu lub w sieci przez katalog online.

Korzystanie z poszczególnych czytelń BU jest możliwe wyłącznie na podstawie aktualnej karty bibliotecznej!