Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Struktura organizacyjna arrow Oddział Udostępniania
O Bibliotece
Misja Biblioteki
Historia i zbiory
Publikacje
Rocznik "Biblioteka"
Struktura organizacyjna
Sprawozdania
Rada Biblioteczna
Konferencje
Nagrody i wyróżnienia
Koło SBP BU
Oddział Udostępniania

tel. 061 829 3851
tel. 061 829 3872
tel. 061 829 3870
tel. 061 829 3852

Kierownik Oddziału
mgr Andrzej Nowakowski, st. kustosz dypl.
tel. 61 829 3847

Pracownicy

Zadania:
– obsługa czytelników indywidualnych poprzez udostępnianie zbiorów własnych Biblioteki w postaci wypożyczeń zewnętrznych oraz na miejscu w czytelniach,
– tworzenie księgozbiorów podręcznych w poszczególnych czytelniach i wypożyczalni oraz dbałość o kompletność i aktualność zgromadzonych materiałów,
– prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

Stanowisko informacyjne
tel. 829 38 72

Zadania pracowników:
– udzielanie wszelkich informacji bibliotecznych i katalogowych,
– zapisy czytelników i wydawanie kart upoważniających do korzystania z czytelń,
– wykonywanie wydruków na drukarce sieciowej ze stanowisk komputerowych wszystkich agend zewnętrznych Biblioteki.

Sekcja Wypożyczalni Miejscowej
tel. 061 829 3851
e-mail: wypoz.bu@amu.edu.pl

Zadania:
– zapisy czytelników upoważnionych – zgodnie z Regulaminem udostępniania BU do wypożyczania książek do domu,
– rejestrowanie wypożyczeń zarówno z księgozbioru głównego (magazyn), jak i z księgozbioru wypożyczalni,
– prowadzenie prac centralno-koordynacyjnych dla całego systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu.
Księgozbiór Wypożyczalni Miejscowej to licząca ok. 90 tys. tomów wyborowa wieloegzemplarzowa kolekcja podręczników i tekstów źródłowych, przeznaczona dla studentów (z wolnym dostępem do półek).

Sekcja Wypożyczalni Międzybibliotecznej
tel. 061 829 3852
e-mail: wmb@amu.edu.pl

Sekcja prowadzi wypożyczenia z bibliotek krajowych i zagranicznych na zamówienia pracowników nauki, doktorantów i magistrantów UAM.

Sekcja Czytelń:

Czytelnia Ogólna I Nauk Filologicznych (BC I)
tel. 061 829 3854
e-mail: czyt@amu.edu.pl

Czytelnia Pracowników Nauki (CPN)
tel. 061 829 3854
e-mail: czyt@amu.edu.pl

Czytelnia Nauk Historycznych i Gazet (BC II)
tel. 061 829 3848
e-mail: czyt@amu.edu.pl

Czytelnia Nauk Społecznych (BC III)
tel. 061 829 3853
e-mail: czyt@amu.edu.pl

Księgozbiory podręczne czytelni liczą łącznie ponad 18 tys. vol. oraz ok. 1800 tytułów czasopism bieżących. Czytelnie dysponują łącznie 170 miejscami czytelniczymi.
Książki i czasopisma z księgozbiorów podręcznych są zarejestrowane w bazie komputerowej, dostępnej dla Czytelników na miejscu lub w sieci przez katalog online.

Korzystanie z poszczególnych czytelń BU jest możliwe wyłącznie na podstawie aktualnej karty bibliotecznej!

Sekcja Realizacji,
tel. 061 829 3858

Zadania sekcji:
– realizowanie zamówień czytelniczych do Wypożyczalni, czytelń i pracowni Biblioteki Uniwersyteckiej,
– wstawianie zwrotów czytelniczych na półki,
– porządkowanie księgozbioru w magazynie,
– przygotowywanie zbiorów do udostępnienia (drukowanie sygnatur oraz naklejanie kartoników z sygnaturą i exlibrisem Biblioteki Uniwersyteckiej na książki),
– typowanie materiału do oprawy.
mgr Leszek Gałężewski, kierownik Sekcji, tel. 061 829 3857

Pracownia Restauracji Książki,
tel. 061 829 3868
tel. 061 829 3855
tel. 061 829 3856 (introligatornia)

Zadania:

– restauracja i naprawa zniszczonych lub uszkodzonych materiałów bibliotecznych,
– działania mające na celu zabezpieczenie zbiorów przed szkodliwym wpływem czynników fizyko-chemicznych, biologicznych i mechanicznych,
– oprawianie książek i czasopism,
– wykonywanie elementów galanterii introligatorskiej (pudła, teczki na zbiory itp.),
– dezynfekcja książek i archiwaliów w komorze próżniowej
mgr Katarzyna Kubiś, kierownik Pracowni, tel. 061 829 3868.