Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Rada Biblioteczna arrow Uchwały arrow Uchwała nr 1/2007
O Bibliotece
Misja Biblioteki
Historia i zbiory
Publikacje
Rocznik "Biblioteka"
Struktura organizacyjna
Sprawozdania
Rada Biblioteczna
Konferencje
Nagrody i wyróżnienia
Koło SBP BU
Uchwała nr 1/2007
Uchwała Rady Bibliotecznej nr 1/2007 z dnia 18.01.2007 r.
w sprawie zasad odpłatności za organizację dostępów do e-źródeł


          Rada Biblioteczna na swym posiedzeniu w dniu 18.01.2007 r., po wysłuchaniu informacji na temat dotychczasowych doświadczeń Biblioteki Uniwersyteckiej w zakresie organizacji dostępów do e-źródeł, zmian zasad i poszerzania oferty przez ich wytwórców / dostawców oraz przeprowadzeniu dyskusji, wyraża poparcie dla przedstawionych przez Dyrekcję Biblioteki zasad odpłatności za organizację dostępu do nich dla systemu biblioteczno-informacyjnego UAM, rekomendując ich wprowadzenie od roku 2008.
 
Do zakresu działania rady bibliotecznej należy:

1) opiniowanie przedłożonych przez dyrektora Biblioteki zasad gromadzenia, opracowywania, przechowywania, udostępniania i konserwacji zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu;

2) opiniowanie projektu regulaminu określonego w § 96;

3) wyrażanie opinii
o sprawozdaniach dyrektora Biblioteki z działania systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu;

4) formułowanie opinii oraz wniosków w sprawach struktury oraz działania systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu.
Art. 98 Statutu UAM