Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Rada Biblioteczna arrow Uchwały arrow Uchwała nr 1/2005
O Bibliotece
Misja Biblioteki
Historia i zbiory
Publikacje
Rocznik "Biblioteka"
Struktura organizacyjna
Sprawozdania
Rada Biblioteczna
Konferencje
Nagrody i wyróżnienia
Koło SBP BU
Uchwała nr 1/2005
      Uchwała Rady Bibliotecznej nr 1/2005 z dnia 17 03.2005 r.
w sprawie zaopatrzenia bibliotek zakładowych systemu biblioteczno–informacyjnego UAM
w sprzęt komputerowy


          Rada Biblioteczna UAM, po wysłuchaniu Sprawozdania z działalności bibliotek zakładowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM, zwraca się do wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych UAM, przy których funkcjonują biblioteki, z wnioskiem o pilne wprowadzenie do planów inwestycyjnych zakupu sprzętu komputerowego dla ich potrzeb. Brak nasycenia Bibliotek sprawnie działającymi komputerami i drukarkami, w sytuacji zużycia się większości wykorzystywanego dziś w bibliotekach sprzętu, doprowadzić może do zapaści ich komputeryzacji, wstrzymania procesu tworzenia zasobów własnych, organizowania dostępów do zasobów zewnętrznych, uniemożliwiając właściwą pracę tak zespołów bibliotekarzy jak i użytkowników bibliotek.          Przewodniczący
          Rady Bibliotecznej

          Prof. dr hab. Wiesław Wydra
 
Do zakresu działania rady bibliotecznej należy:

1) opiniowanie przedłożonych przez dyrektora Biblioteki zasad gromadzenia, opracowywania, przechowywania, udostępniania i konserwacji zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu;

2) opiniowanie projektu regulaminu określonego w § 96;

3) wyrażanie opinii
o sprawozdaniach dyrektora Biblioteki z działania systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu;

4) formułowanie opinii oraz wniosków w sprawach struktury oraz działania systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu.
Art. 98 Statutu UAM