Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Rada Biblioteczna arrow Uchwały arrow Uchwała nr 6/2004
O Bibliotece
Misja Biblioteki
Historia i zbiory
Publikacje
Rocznik "Biblioteka"
Struktura organizacyjna
Sprawozdania
Rada Biblioteczna
Konferencje
Nagrody i wyróżnienia
Koło SBP BU
Uchwała nr 6/2004
Uchwała nr 6/2004 Rady Bibliotecznej z dnia 16.12.2004 roku
w sprawie zmiany cennika opłat


    W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 roku Ustawy o podatku VAT od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U.nr 54 z dnia 5 kwietnia 2004, poz.535) oraz Zarządzenia nr 115/2003/2004 Rektora UAM z dnia 20 lipca 2004 roku w sprawie opłat manipulacyjnych w Bibliotece Uniwersyteckiej, od roku akademickiego 2004/2005 wysokość opłat wynosi odpowiednio:

    Opłaty pobierane w Wypożyczalni:
    Zapisy pracownika nauki lub studenta uczelni należącej do PFBN - 12 zł
    Coroczna aktualizacja konta wszystkich grup czytelników - 12 zł
    Zapisy oraz coroczna aktywacja konta pracowników nauki i studentów uczelni nie należących do PFBN - 120 zł
    Kara za zwłokę za 1 dzień za każdy wypożyczony tom - 0,20 zł
    Duplikat karty bibliotecznej - 24 zł
    Opłata za pierwszy monit - 2 zł
    Opłata za drugi monit i następny - 3 zł


    Opłaty pobierane w Czytelni:
    Studenci i pracownicy uczelni niepaństwowych, osoby pracujące i uczniowie liceów - 12 zł
    Emeryci i renciści - 2 zł
    Osoby przyjezdne (karta tygodniowa) - 5 zł
 
Do zakresu działania rady bibliotecznej należy:

1) opiniowanie przedłożonych przez dyrektora Biblioteki zasad gromadzenia, opracowywania, przechowywania, udostępniania i konserwacji zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu;

2) opiniowanie projektu regulaminu określonego w § 96;

3) wyrażanie opinii
o sprawozdaniach dyrektora Biblioteki z działania systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu;

4) formułowanie opinii oraz wniosków w sprawach struktury oraz działania systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu.
Art. 98 Statutu UAM