Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Rocznik "Biblioteka" arrow BIBLIOTEKA Nr 20 (29) Poznań 2016
"BIBLIOTEKA"
ISSN 1506-3615
Informacja o Roczniku "Biblioteka"
Zespół redakcyjny
Zasady dla autorów
Recenzenci
Zasady recenzowania
Rocznik "Biblioteka"
E-księgarnia
Kontakt

Wersja elektroniczna czasopisma Biblioteka jest publikowana na platformie czasopism UAM - PRESSto.

BIBLIOTEKA Nr 20 (29) Poznań 2016

Streszczenia opublikowanych prac dostępne są w międzynarodowej bazie danych „The Central Journal of Sciences and Humanities”

Rocznik indeksowany jest w bazie IC Journals Master List

Zawartość czasopisma dostępna jest w bazie Bazhum Muzeum Historii Polski

BIBLIOTEKA Nr 20 (29)

Artykuły-Articles

Alicja Szulc

Ukryte w okładce. O odnalezionym dokumencie Innocentego VII z 1404 roku i opactwie cysterskim w Pomuku
Dostęp w AMUR: wejście...

Michał Bartoszak

"Opusculum Quadragesimale" Walentego Wróbla z dedykacją dla Pawła Holszańskiego
Dostęp w AMUR: wejście...

Jakub Łukaszewski

Fragmenty dwóch nieznanych druków z oficyny Jana Hallera (z 1506 i 1509 roku)
Dostęp w AMUR: wejście...

Radosław Franczak

Oprawa "Homiliarum" z pełnopostaciowym wyciskiem radełka jagiellońskiego w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie
Dostęp w AMUR: wejście...

Margarita A. Korzo

"Elementa Pverilis Institutionis" (Kraków 1692) – przyczynek do historii elementarzy polskich
Dostęp w AMUR: wejście...

Małgorzata Głowacka-Helak

Dary dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu z lat 1921–1927
Dostęp w AMUR: wejście...

Artur Jazdon

Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1929–1939
Dostęp w AMUR: wejście...

Jakub Skutecki

Dwie pocztówki adresowane do Rudolfa Fockego
Dostęp w AMUR: wejście...

Barbara Janczak

Biblioteka krymskotatarska w Symferopolu
Dostęp w AMUR: wejście...

Aldona Chachlikowska

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu jako „trzecie miejsce”
Dostęp w AMUR: wejście...

Maria Lamberti, Monika Theus

Media społecznościowe w polskich bibliotekach, archiwach i muzeach
Dostęp w AMUR: wejście...

Urszula Knop

Komunikacja z klientem w bibliotece akademickiej – ujęcie psychologiczne
Dostęp w AMUR: wejście...

Przekłady- Translations

Jesper Düring Jørgensen

Anatomia przestępstwa. 25 lat minęło. Interesujący przypadek kradzieży książek i wykrycia zbrodni po latach
Dostęp w AMUR: wejście...

Recenzje – Reviews

Ewa Andrysiak

Jan Muszkowski, Życie książki. Edycja krytyczna na podstawie wydania z 1951 r.
Dostęp w AMUR: wejście...

Jacek Wojciechowski

Biblioteki i książki w życiu nastolatków, red. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska
Dostęp w AMUR: wejście...

Jacek Wojciechowski

Książki w życiu najmłodszych, red. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska
Dostęp w AMUR: wejście...

Jacek Wojciechowski

W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży, red. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska
Dostęp w AMUR: wejście...

Jacek Wojciechowski

Organizatorzy. Bibliografowie. Dydaktycy, red. Elżbieta Dudzińska
Dostęp w AMUR: wejście...

Jacek Wojciechowski

O potrzebie edukacji medialnej w Polsce, red. naukowa Michał Federowicz, Sławomir Ratajski
Dostęp w AMUR: wejście...

Jacek Wojciechowski

Paul Ladewig, Katechizm biblioteki, przeł. na j. polski i angielski Zdzisław Gębołyś
Dostęp w AMUR: wejście...

Wspomnienie- Memory

Janisław Osięgłowski (1942-2016) (Andrzej Nowakowski)