Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Rada Biblioteczna arrow Uchwały arrow Uchwała nr 5/2004
O Bibliotece
Misja Biblioteki
Historia i zbiory
Publikacje
Rocznik "Biblioteka"
Struktura organizacyjna
Sprawozdania
Rada Biblioteczna
Konferencje
Nagrody i wyróżnienia
Koło SBP BU
Uchwała nr 5/2004
Uchwała Rady Bibliotecznej nr 5/2004 z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie dofinansowania retrokonwersji dla bibliotek zakładowych systemu biblioteczno–informacyjnego UAM w 2004 roku


          Rada Biblioteczna zwraca się do Władz Uczelni o dofinansowanie prac dotyczących retrokonwersji księgozbiorów bibliotek zakładowych systemu biblioteczno - informacyjnego UAM.
          W latach 1999 - 2003 w ramach retrokonwersji opracowano 20 % księgozbiorów bibliotek zakładowych.
          Księgozbiór aktywny stanowi ok. 80 % posiadanych zbiorów.
          W związku z powyższym niezbędne jest kontynuowanie prac nad retrokonwersją księgozbiorów, co wiąże się z wprowadzeniem jak najwięcej danych do bazy, a jednocześnie z łatwiejszym dostępem poszczególnych grup użytkowników do literatury naukowej, podręczników, skryptów itp.

          Zestawienie wydatkowania środków finansowych przekazywanych na
          retrokonwersję w latach 1999 - 2002.

          Rok     Udział w kwocie     Razem
          I półrocze
          1999     50 % Rektor
          50 % Wydziały     58 800,00 zł
          58 800,00 zł     117 600,00 zł
          2000     50 % Rektor
          50 % Wydziały     150 400,00 zł
          150 400,00 zł    300 800,00 zł
          2001     50 % Rektor
          50 % Wydziały     125 013,00 zł
          125 013,00 zł     250 026,00 zł
          2002     Rektor
          Razem Wydziały za 2002     100 000,00 zł
          125 045,00 zł     225 045,00 zł
          2003     Rektor
          Razem Wydziały za 2003     100 000,00 zł
          135 000,00 zł     235 000,00 zł
          Ogółem
              Razem Rektor za lata 1999 - 2003
              Razem Wydziały za lata 1999 - 2003     534 213,00 zł
          594 258,00 zł     1 128 471,00 zł

          Biblioteki zakładowe opracowały łącznie z wpływami bieżącymi na dzień 31.12.2003 446 990 pozycji bibliograficznych (154 706 rekordów) tj. 29% ogółu wydawnictw zwartych.
          Jednocześnie informuje, że całkowite uczestnictwo w kosztach w/w prac przez wydziały jest niemożliwe ze względu na trudną sytuację finansową.
          Zaznaczam, że ilość wprowadzonych wydawnictw do bazy nie pozwala na prawidłowe funkcjonowanie katalogu komputerowego w systemie biblioteczno - informacyjnym UAM.          Przewodniczący
          Rady Bibliotecznej

          Prof. dr hab. Wiesław Wydra
 
Do zakresu działania rady bibliotecznej należy:

1) opiniowanie przedłożonych przez dyrektora Biblioteki zasad gromadzenia, opracowywania, przechowywania, udostępniania i konserwacji zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu;

2) opiniowanie projektu regulaminu określonego w § 96;

3) wyrażanie opinii
o sprawozdaniach dyrektora Biblioteki z działania systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu;

4) formułowanie opinii oraz wniosków w sprawach struktury oraz działania systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu.
Art. 98 Statutu UAM