Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Konferencje
O Bibliotece
Misja Biblioteki
Historia i zbiory
Publikacje
Rocznik "Biblioteka"
Struktura organizacyjna
Sprawozdania
Rada Biblioteczna
Konferencje
Nagrody i wyróżnienia
Koło SBP BU
II Konferencja Szkoleniowa EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA

JAK DOSKONALIĆ SZTUKĘ PISANIA TEKSTÓW NAUKOWYCH ORAZ ICH PROMOCJĘ

6-9 grudnia 2016 r., Poznań

II Konferencja szkoleniowa II Konferencja szkoleniowa

Publish or perish – to prawda znana każdemu, kto zamierza rozwijać się naukowo. Obecnie, dzięki społecznościowym mediom dla naukowców oraz masowej cyfryzacji periodyków i zasobów danych, publikowanie własnych tekstów jest jednocześnie i o wiele łatwiejsze, i trudniejsze: tekst może zamieścić każdy, jednak trzeba wiedzieć, w jaki sposób dobrze wyróżnić się wśród ogromu informacji? w jaki sposób pisać dobre teksty, które inni będą chcieli czytać, polecać i... cytować?

Celem konferencji jest przedstawienie skutecznych metod oraz narzędzi zwiększających widoczność naukowca w Internecie oraz dostarczenie praktycznych wskazówek, w jaki sposób przejść od pomysłu do realizacji zamierzeń naukowych i stworzyć dobry tekst podsumowujący wyniki badań.

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do studentów, doktorantów oraz młodych pracowników nauki, jak również wszystkich osób, które w skuteczny sposób chcą kreować wiedzę akademicką oraz umiejętnie nią zarządzać w sieci.

Program konferencji:

SESJA SZKOLENIOWA 6 grudnia 2016, godz. 10.00-15.30

Wydawnictwo Naukowe UAM, Collegium Maius, ul. Fredry 10, Sala Śniadeckich (II piętro)

Część I. Skuteczna komunikacja i udostępnianie danych naukowych

10.00 Powitanie uczestników

10.15 Jak się komunikować, żeby zostać zrozumianym?

- Wstęp. Kilka słów o komunikacji

- FRIS ® style myślenia: Fakty, Relacje, Idee, Struktury – w jaki sposób myślisz?

- FRIS ® Twoje mocne i słabe strony – krótka instrukcja obsługi poszczególnych stylów

- FRIS ® Komunikacja w zespole naukowym: Pomysł – Analiza – Działanie

- Systemy reprezentacji zmysłowej – jak umiejętnie wykorzystać wzrok, słuch i kinestetykę przy pisaniu tekstu naukowego

Małgorzata Klimorowska, coach ICF, certyfikowany trener FRIS ®

10.45 Jak skutecznie wykorzystać media społecznościowe do promocji dorobku naukowego

- Od początku, czyli narodziny nauki. Komunikacja jako podstawa

- Dlaczego naukowcy używają mediów społecznościowych?

- Podstawowe zalety social media

- Academia.edu, ResearchGate.net, Twitter, blogi – jak zaczynać, to właśnie tam

- Zakładanie profilu w serwisach społecznościowych dla naukowców

- Prowadzenie i aktualizowanie danych na profilach w serwisach społecznościowych

- Media społecznościowe jako źródło dla alternatywnych metryk

Emanuel Kulczycki, Instytut Filozofii UAM

11.45 Droga do otwartej nauki – archiwizowanie dorobku w repozytorium uczelnianym

- Zielona i złota droga rozwoju otwartej nauki

- Źródła odwiedzin, czyli jak użytkownicy trafiają do repozytorium

- Skąd pochodzą użytkownicy repozytorium, czyli o czym mówią nam adresy IP

- Jak to się dzieje, że zarchiwizowany w repozytorium dorobek naukowy jest tak dobrze widoczny?

- Efekty widoczności dorobku – statystyki pobrań, wskaźniki altmetryczne i cytowania prac

- Nie zwlekaj – zarchiwizuj swoje prace naukowe w repozytorium

- Archiwizowanie – kwestie prawa autorskiego

- Korzystaj z wolnych licencji – warto!

Małgorzata Rychlik, Biblioteka Uniwersytecka UAM

12.15 Przerwa kawowa

Część II. Nauka w praktyce: od pomysłu do artykułu naukowego

12.45 Jak zaplanować badanie naukowe?

- Cele badań naukowych w naukach społecznych

- Podejścia badawcze: ilościowe, jakościowe i mieszane

- Rola teorii w planowaniu badań

- Rodzaje stawianych pytań badawczych

- Problemy tworzenia i adaptacji narzędzi badawczych

- Podsumowanie: od pomysłu do wyników

Emilia Soroko, Instytut Psychologii UAM

13.15 Metodologia badań nad wpływem nowych technologii na funkcjonowanie człowieka

- Związek między intensyfikacją rozwoju nowych technologii a zmianami w funkcjonowaniu człowieka

- Kontinuum ujęć wpływu nowych technologii na funkcjonowanie człowieka

- Aktualne badania nad wpływem nowych technologii na funkcjonowanie człowieka

- Dyrektywy metodologiczne odnośnie badań nad wpływem nowych technologii na funkcjonowanie człowieka

- Przykłady dobrych praktyk w zakresie badań nad wpływem nowych technologii na funkcjonowanie człowieka

Michał Klichowski, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

13.45 Komputerowe wspomaganie rozwiązywania problemów

- Jak wykorzystać powszechnie dostępne programy komputerowe do przechowywania, porządkowania i przetwarzania zebranych informacji

- Jak napisać pracę naukową, czyli rzadko używane funkcjonalności edytorów tekstu

- Jak przedstawić wyniki pracy, czyli nieszablonowe metody prezentacji

Izabela Bondecka-Krzykowska, Wydział Matematyki i Informatyki UAM

14.15 Przerwa kawowa

14.30 O dobrych i złych praktykach pisania tekstów naukowych

(na przykładzie badań domowego archiwum Przybosia)

- Jak szukać tematów prac naukowych, czyli co trzyma w szafie żona poety

- Styl naukowy – wyznaczniki, trendy, tendencje

- Tematy i tytuły prac naukowych

- Teksty o tekstach – prace interpretacyjne

- Metodologia idealna?

- W stronę monografii – teksty przekrojowe i sproblematyzowane

- Publikowanie a wygłaszanie

Agnieszka Kwiatkowska, Instytut Filologii Polskiej UAM

15.15 Rola menedżerów bibliograficznych (Mendeley, EndNote i in.) w profesjonalnym przygotowaniu naukowego tekstu do druku i udostępnieniu w Open Access

- Czym są menedżery bibliograficzne, kilka uwag technicznych

- Archiwum stylów (style repository) i dalsze możliwości współpracy

- Materiały pomocnicze (tutoriale) pomocne w opanowaniu menedżerów bibliograficznych

- Wdrażanie Citation Style Language (CSL) przez redakcje polskich czasopism naukowych – próba oceny obecnej sytuacji

Maria Lamberti, Biblioteka Uniwersytecka

15.30 Zakończenie

WARSZTATY 7-9 grudnia 2016

Biblioteka Uniwersytecka, ul. Ratajczaka 38/40 sala 82, sala 62

Warsztat 1
Styl myślenia i styl działania wstępem do efektywnej komunikacji

Podczas warsztatu poznasz model FRIS®, który służy do zrozumienia oraz prostego i trafnego opisu kluczowych różnic w sposobach myślenia i działania. Po warsztacie zrozumiesz: jakie są twoje mocne strony, co jest dla ciebie wyzwaniem, jak komunikować się z osobami o innych stylach myślenia, jak postrzegają cię inni, co jest dla ciebie w życiu ważne, nauczysz się rozpoznawać swoje naturalne talenty.

Prowadzenie: mgr Małgorzata Klimorowska

czas: 3 h

miejsce: BU, ul Ratajczaka 38/40 sala 82

Warsztat 2
Archiwizowanie dokumentów w repozytorium AMUR

Podczas warsztatu nauczysz się, jak krok po kroku archiwizować dokumenty w repozytorium uczelnianym. Omówione zostaną prawne aspekty deponowania prac oraz efekty upowszechniania dorobku naukowego poprzez repozytorium instytucjonalne.

Prowadzenie: mgr Małgorzata Rychlik

czas: 45 min.

miejsce: BU, ul Ratajczaka 38/40 sala 62

wymagania: zalecane posiadanie konta mailowego w domenie amu.edu.pl

Warsztat 3
Efektywne gromadzenie literatury do prac naukowych

Podczas warsztatu poznasz strategie selektywnego wyszukiwania publikacji naukowych w źródłach tradycyjnych i elektronicznych. Celem warsztatu jest kształcenie umiejętności informacyjnych na poziomie akademickim, ułatwiających gromadzenie i przetwarzanie zasobów pomocnych przy pisaniu esejów i prac dyplomowych.

Prowadzenie: mgr Żaneta Szerksznis

czas: 1 h

miejsce: BU, ul Ratajczaka 38/40 sala 62

wymagania: posiadanie aktualnej karty bibliotecznej

Warsztat 4
Mendeley – przygotowanie tekstu naukowego do druku i udostępnienia w Open Access

Podczas warsztatu nauczysz się, w jaki sposób gromadzić dane bibliograficzne z wielu dostępnych baz danych. Poznasz zasady budowania kolekcji bibliograficznych, przeszukiwania i porządkowania zebranych opisów bibliograficznych oraz dodawania dokumentów pełnotekstowych. Omówione zostaną również dodatkowe możliwości programu Mendeley.

Prowadzenie: mgr Maria Lamberti

czas: 1,5 h

miejsce: BU, ul Ratajczaka 38/40 sala 62

wymagania: posiadanie aktualnej karty bibliotecznej

Warsztat 5
EndNote – jak utworzyć własną bibliotekę on-line

Podczas warsztatu nauczysz się, w jaki sposób budować kolekcje bibliograficzne, jak nimi zarządzać oraz jak w prosty sposób wykorzystywać przygotowane zasoby w edytorach tekstu.

Prowadzenie: mgr Monika Theus

czas: 1 h
miejsce: BU, ul Ratajczaka 38/40 sala 62

wymagania: posiadanie aktualnej karty bibliotecznej oraz konta mailowego w domenie amu.edu.pl

Warsztat 6
Tworzenie elektronicznych ankiet badawczych i quizów z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi informatycznych

Podczas warsztatu dowiesz się, jak za pomocą kilku kliknięć utworzyć ankietę badawczą. Krok po kroku pokażemy Tobie, jak posługiwać się narzędziem, które ułatwi zbieranie danych, analizowanie i przetwarzanie wyników oraz umożliwi ich prezentację za pomocą wykresów i tabelek.

Prowadzenie: mgr Anna Stępniewska

czas: 1 h

miejsce: BU, ul Ratajczaka 38/40 sala 62

wymagania: mile widziane posiadanie konta Google

Warsztat 7
Jak podnieść cytowalność prac naukowych?

Podczas warsztatu nauczymy Cię, jak wyszukiwać cytowania publikacji w bazach Web of Science oraz SCOPUS. Omówimy wskaźniki bibliometryczne: indeks Hirscha dla oceny dorobku naukowca, Impact Factor dla oceny czasopisma, a także widoczność publikacji i ich cytowań w profilu naukowca – Google Scholar Citations. Wskażemy korzyści płynące z deponowania prac w repozytorium. Omówimy wyszukiwanie cytowań w programie Publish or Perish, uznawanym przez NCN dla nauk humanistycznych i społecznych we wnioskach grantowych.

Prowadzenie: mgr Małgorzata Rychlik

czas: 1h

miejsce: BU, ul Ratajczaka 38/40 sala 62

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Sesje szkoleniowe 6 grudnia 2016 r.

Wydawnictwo Naukowe UAM, Collegium Maius, ul. Fredry 10, Sala Śniadeckich

Warsztaty 7-9 grudnia 2016r.

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, sala 82, sala 62

Konferencja oraz warsztaty są bezpłatne

Organizatorzy zapewniają: materiały promocyjno-informacyjne, certyfikat udziału, bufet kawowy w przerwach

Liczba miejsc ograniczona

O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń

_________________________________________________________________________

Zgłoszenia:

Rejestracja zakończona 30.11.2016 r.

_________________________________________________________________________

Wszelkie informacje uzyskać można pisząc na adres mailowy: konferencjajakpisac@gmail.com

lub telefonicznie: 61 829 38 20 lub 61 829 46 41

_________________________________________________________________________

Komitet organizacyjny:

mgr Marzenna Markowska (dyrektor Wydawnictwa Naukowego UAM)

dr hab. Artur Jazdon (dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej)

dr Emanuel Kulczycki (Instytut Filozofii UAM)

mgr Małgorzata Adamczak (Wydawnictwo Naukowe UAM, kontakt: promwyd@amu.edu.pl)

mgr Anna Dodot (Biblioteka Uniwersytecka, kontakt: a.dodot@amu.edu.pl)

II Konferencja Szkoleniowa EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA II Konferencja Szkoleniowa EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA II Konferencja Szkoleniowa EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA II Konferencja Szkoleniowa EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA
II Konferencja Szkoleniowa EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA II Konferencja Szkoleniowa EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA II Konferencja Szkoleniowa EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA II Konferencja Szkoleniowa EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA
II Konferencja Szkoleniowa EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA II Konferencja Szkoleniowa EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA II Konferencja Szkoleniowa EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA II Konferencja Szkoleniowa EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA
II Konferencja Szkoleniowa EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA II Konferencja Szkoleniowa EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA II Konferencja Szkoleniowa EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA II Konferencja Szkoleniowa EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA
II Konferencja Szkoleniowa EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA II Konferencja Szkoleniowa EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA II Konferencja Szkoleniowa EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA II Konferencja Szkoleniowa EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA
II Konferencja Szkoleniowa EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA II Konferencja Szkoleniowa EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA Zdjęcia: Rafał Michałowski