Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Konferencje
O Bibliotece
Misja Biblioteki
Historia i zbiory
Publikacje
Rocznik "Biblioteka"
Struktura organizacyjna
Sprawozdania
Rada Biblioteczna
Konferencje
Nagrody i wyróżnienia
Koło SBP BU
Konferencja szkoleniowa EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA

JAK DOSKONALIĆ SZTUKĘ PISANIA TEKSTÓW NAUKOWYCH ORAZ ICH PROMOCJĘ

17 maja, Poznań, Biblioteka Uniwersytecka, Czytelnia Ogólna, I piętro

Konferencja szkoleniowa

Publish or perish – to prawda znana każdemu, kto zamierza rozwijać się naukowo. Obecnie, dzięki społecznościowym mediom dla naukowców oraz masowej cyfryzacji periodyków i zasobów danych, publikowanie własnych tekstów jest jednocześnie i o wiele łatwiejsze, i trudniejsze: tekst może zamieścić każdy, jednak trzeba wiedzieć, w jaki sposób dobrze wyróżnić się wśród ogromu informacji? w jaki sposób pisać dobre teksty, które inni będą chcieli czytać, polecać i... cytować?

Celem konferencji jest przedstawienie skutecznych metod oraz narzędzi zwiększających widoczność naukowca w internecie oraz dostarczenie praktycznych wskazówek, w jaki sposób przejść od pomysłu do realizacji zamierzeń naukowych i stworzyć dobry tekst podsumowujący wyniki badań.

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do studentów, doktorantów oraz młodych pracowników nauki, jak również wszystkich osób, które w skuteczny sposób chcą kreować wiedzę akademicką oraz umiejętnie nią zarządzać w sieci.

Program konferencji:

Część I. Skuteczna komunikacja i udostępnianie danych naukowych

10.00 Powitanie uczestników

10.15 Jak się komunikować, żeby zostać zrozumianym?

- Wstęp. Kilka słów o komunikacji.

- FRIS ® style myślenia: Fakty, Relacje, Idee, Struktury – w jaki sposób myślisz?

- FRIS ® Twoje mocne i słabe strony – krótka instrukcja obsługi poszczególnych stylów.

- FRIS ® Komunikacja w zespole naukowym: Pomysł – Analiza – Działanie

- Systemy reprezentacji zmysłowej – jak umiejętnie wykorzystać wzrok, słuch i kinestetykę przy

pisaniu tekstu naukowego

Małgorzata Klimorowska, coach ICF, certyfikowany trener FRIS ®

10.45 Jak skutecznie wykorzystać media społecznościowe do promocji dorobku naukowego

- Od początku, czyli narodziny nauki. Komunikacja jako podstawa

- Dlaczego naukowcy używają mediów społecznościowych?

- Podstawowe zalety social media

- Academia.edu, ResearchGate.net, Twitter, blogi – jak zaczynać, to właśnie tam

- Zakładanie profilu w serwisach społecznościowych dla naukowców

- Prowadzenie i aktualizowanie danych na profilach w serwisach społecznościowych

- Media społecznościowe jako źródło dla alternatywnych metryk

Emanuel Kulczycki, Instytut Filozofii UAM

11.45 Dlaczego warto publikować w otwartych czasopismach i archiwizować dorobek naukowy w repozytoriach?

Na przykładzie platformy czasopism PRESSto i repozytorium AMUR

- Złota i zielona droga rozwoju otwartej nauki

- Kiedy czasopismo jest otwarte?

- Zalety publikowania w otwartych czasopismach

- Jak założyć czasopismo na platformie PRESSto?

- Na czym polega autoarchiwizowanie prac?

- Korzyści wynikające z upowszechniania dorobku naukowego w repozytorium

Emilia Karwasińska, Biblioteka Uniwersytecka UAM

12.25 Przerwa kawowa

Część II. Nauka w praktyce: od pomysłu do artykułu naukowego

12.45 Jak zaplanować badanie naukowe? Schemat doboru próby oraz terenowa realizacja badania

surveyowego

- Całkowity błąd pomiaru badań sondażowych

- Źródła błędów badań sondażowych – dylematy metodologiczne i praktyczne

- Losowanie jednostek – operaty doboru próby

- Losowanie jednostek – schematy doboru próby

- Terenowa realizacja sondażowych prób badawczych

Piotr Jabkowski, Instytut Socjologii UAM

13.15 Metodologia badań prowadzonych w przestrzeniach wirtualnych

- O przestrzeniach wirtualnych

- O metodach badań w środowiskach wirtualnych

- Funkcjonalność edukacyjna światów wirtualnych

- Klasyfikacja funkcjonalności środowisk wirtualnych

- Metodologia badań własnych

- Wyniki i wnioski

Paweł Topol, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

13.45 Komputerowe wspomaganie rozwiązywania problemów

- Jak wykorzystać powszechnie dostępne programy komputerowe do przechowywania,

porządkowania i przetwarzania zebranych informacji

- Jak napisać pracę naukową, czyli rzadko używane funkcjonalności edytorów tekstu

- Jak przedstawić wyniki pracy, czyli nieszablonowe metody prezentacji

Izabela Bondecka-Krzykowska, Wydział Matematyki i Informatyki UAM

14.15 Przerwa kawowa

14.30 Jak pisać teksty naukowe? O dobrych i złych praktykach

- Styl naukowy – wyznaczniki, trendy, tendencje

- Tematy i tytuły prac naukowych

- Teksty o tekstach – prace interpretacyjne

- Metodologia idealna?

- W stronę monografii – teksty przekrojowe i sproblematyzowane

- Publikowanie a wygłaszanie

Agnieszka Kwiatkowska, Instytut Filologii Polskiej UAM

15.15 Rola menedżerów bibliograficznych (Mendeley, Zotero i innych) w profesjonalnym

przygotowaniu naukowego tekstu do druku i udostępnienia w Open Access

- Czym są menedżery bibliograficzne, kilka uwag technicznych

- Archiwum stylów (style repository) i dalsze możliwości współpracy

- Materiały pomocnicze (tutoriale) pomocne w opanowaniu menedżerów bibliograficznych

- Wdrażanie Citation Style Language (CSL) przez redakcje polskich czasopism naukowych – próba

oceny obecnej sytuacji

Maria Lamberti, Biblioteka Uniwersytecka

16.00 Zakończenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 17 maja 2016 r.

Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka UAM, Poznań

Konferencja jest bezpłatna

Organizatorzy zapewniają: materiały promocyjno-informacyjne, certyfikat udziału, bufet kawowy w przerwach

Liczba miejsc ograniczona

O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń

______________________________________________________________________________

Zgłoszenia:

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego poprzez system rejestracji elektronicznej: https://docs.google.com/forms/d/1wK8m8q7NcMWHXOdU2pF5YJfrWImRXIEpjyyrHPJimHY/viewform

Prosimy o rejestrowanie się do dnia 12.05.2016 roku.

______________________________________________________________________________

Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: konferencjajakpisac@gmail.com

lub telefonicznie: 61 829 38 20 lub 61 829 46 41

______________________________________________________________________________

Komitet organizacyjny:

dr hab. Artur Jazdon (dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej)

mgr Marzenna Markowska (dyrektor Wydawnictwa Naukowego UAM)

dr Emanuel Kulczycki (Instytut Filozofii UAM)

mgr Małgorzata Adamczak (Wydawnictwo Naukowe UAM)

mgr Anna Dodot (Biblioteka Uniwersytecka)

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA – JAK DOSKONALIĆ SZTUKĘ PISANIA TEKSTÓW NAUKOWYCH ORAZ ICH PROMOCJĘ EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA – JAK DOSKONALIĆ SZTUKĘ PISANIA TEKSTÓW NAUKOWYCH ORAZ ICH PROMOCJĘ EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA – JAK DOSKONALIĆ SZTUKĘ PISANIA TEKSTÓW NAUKOWYCH ORAZ ICH PROMOCJĘ EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA – JAK DOSKONALIĆ SZTUKĘ PISANIA TEKSTÓW NAUKOWYCH ORAZ ICH PROMOCJĘ
EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA – JAK DOSKONALIĆ SZTUKĘ PISANIA TEKSTÓW NAUKOWYCH ORAZ ICH PROMOCJĘ EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA – JAK DOSKONALIĆ SZTUKĘ PISANIA TEKSTÓW NAUKOWYCH ORAZ ICH PROMOCJĘ EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA – JAK DOSKONALIĆ SZTUKĘ PISANIA TEKSTÓW NAUKOWYCH ORAZ ICH PROMOCJĘ EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA – JAK DOSKONALIĆ SZTUKĘ PISANIA TEKSTÓW NAUKOWYCH ORAZ ICH PROMOCJĘ
EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA – JAK DOSKONALIĆ SZTUKĘ PISANIA TEKSTÓW NAUKOWYCH ORAZ ICH PROMOCJĘ EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA – JAK DOSKONALIĆ SZTUKĘ PISANIA TEKSTÓW NAUKOWYCH ORAZ ICH PROMOCJĘ EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA – JAK DOSKONALIĆ SZTUKĘ PISANIA TEKSTÓW NAUKOWYCH ORAZ ICH PROMOCJĘ EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA – JAK DOSKONALIĆ SZTUKĘ PISANIA TEKSTÓW NAUKOWYCH ORAZ ICH PROMOCJĘ
EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA – JAK DOSKONALIĆ SZTUKĘ PISANIA TEKSTÓW NAUKOWYCH ORAZ ICH PROMOCJĘ EFEKTYWNA KOMUNIKACJA NAUKOWA – JAK DOSKONALIĆ SZTUKĘ PISANIA TEKSTÓW NAUKOWYCH ORAZ ICH PROMOCJĘ Zdjęcia: Rafał Michałowski