Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Rocznik "Biblioteka" arrow BIBLIOTEKA Nr 19 (28) Poznań 2015
"BIBLIOTEKA"
ISSN 1506-3615
Informacja o Roczniku "Biblioteka"
Zespół redakcyjny
Zasady dla autorów
Recenzenci
Zasady recenzowania
Rocznik "Biblioteka"
E-księgarnia
Kontakt

Wersja elektroniczna czasopisma Biblioteka jest publikowana na platformie czasopism UAM - PRESSto.

BIBLIOTEKA Nr 19 (28) Poznań 2015

Streszczenia opublikowanych prac dostępne są w międzynarodowej bazie danych „The Central Journal of Sciences and Humanities”

Rocznik indeksowany jest w bazie IC Journals Master List

Zawartość czasopisma dostępna jest w bazie Bazhum Muzeum Historii Polski

BIBLIOTEKA Nr 19 (28)

Artykuły-Articles

Sobczak, Anna

Graduał rkp 7021 Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu jako przykład recepcji potrydenckiej reformy chorału gregoriańskiego w polskim obrządku liturgicznym.
Dostęp w AMUR: wejście...

Łukaszewski, Jakub

Odnalezione fragmenty najstarszego kodeksu rękopiśmiennego z klasztoru cystersów w Łeknie-Wągrowcu.
Dostęp w AMUR: wejście...

Pokora, Piotr

Wolumin mszalny poznańskich karmelitów bosych.
Dostęp w AMUR: wejście...

Szymańska, Kamila

Jeremias Hentschel Lesna Polonus (1662–1709) i jego księgozbiór. Fragment z dziejów biblioteki parafii luterańskiej w Lesznie.
Dostęp w AMUR: wejście...

Kłudkiewicz, Kamila

Księgozbiór kolekcjonera dzieł sztuki. Słów kilka o bibliotece Seweryna hr. Mielżyńskiego z Miłosławia.
Dostęp w AMUR: wejście...

Przybyszewska, Alicja

Spuścizna Stefana Balickiego w zbiorach Domu Literatury Biblioteki Raczyńskich.
Dostęp w AMUR: wejście...

Dąbrowicz, Małgorzata, Jazdon, Artur

Założenia i realizacja polityki zarządzania zasobami w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992–2014.
Dostęp w AMUR: wejście...

Karwasiński, Piotr, Wesołowska-Mis, Hanna

Wpływ informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu na zmiany organizacyjne i rozwój usług bibliotecznych.
Dostęp w AMUR: wejście...

Miscellanea

Franczak Radosław, Muraszko Michał

Oprawy ksiąg biskupa warmińskiego Szymona Rudnickiego w zbiorach dawnej Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie.
Dostęp w AMUR: wejście...

Muraszko Michał

Wycisk plakiety z popiersiem ostatniego Jagiellona na oprawie Commentarius brevis rerum in orbe gestarum ze zbiorów dawnej Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie.
Dostęp w AMUR: wejście...

Grażyńska, Iuliana

Centralna Biblioteka Uniwersytecka Karola I w Bukareszcie.
Dostęp w AMUR: wejście...

Grażyńska, Iuliana, Matczak, Małgorzata

Biblioteki rumuńskiej Transylwanii.
Dostęp w AMUR: wejście...

Praczyk-Jędrzejczak, Małgorzata, Świstek-Oborska, Bożena

Dziesięć lat czynnej współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu z NUKAT-em.
Dostęp w AMUR: wejście...

Przekłady- Translations

Fenner, Martin, Lin, Jennifer

ALM – nowatorskie metryki wskaźników wpływu w publikacjach naukowych (przeł. Tomasz Olszewski)
Dostęp w AMUR: wejście...

Wspomnienie- Memory

Bożena Cofta-Małecka (Damian Rożek-Pawłowski)

Recenzje – Reviews

Wojciechowski, Jacek

Kulturowa tożsamość książki, red. Anna Cisło, Agnieszka Łuszpak.
Dostęp w AMUR: wejście...

Łukaszewski, Jakub

Ewa Syska, Marian Swinarski (1902–1965). Poznański antykwariusz i bibliofil.
Dostęp w AMUR: wejście...

Jazdon, Artur

Maja Wojciechowska, Studium zarządzania niematerialnymi zasobami organizacyjnymi bibliotek
Dostęp w AMUR: wejście...

Mikołajska, Aleksandra

Viktor Mayer-Schönberger, Kenneth Cukier, BIG DATA: rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie.
Dostęp w AMUR: wejście...

Wojciechowski, Jacek

Sebastian Dawid Kotuła, Wstęp do Open Source.
Dostęp w AMUR: wejście...

Wojciechowski, Jacek

Karolina Grodecka, Kamil Śliwowski, Open Educational Resources mythbusting.
Dostęp w AMUR: wejście...