Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Rada Biblioteczna arrow Uchwały arrow Uchwała nr 4/2004
O Bibliotece
Misja Biblioteki
Historia i zbiory
Publikacje
Rocznik "Biblioteka"
Struktura organizacyjna
Sprawozdania
Rada Biblioteczna
Konferencje
Nagrody i wyróżnienia
Koło SBP BU
Uchwała nr 4/2004
Uchwała Rady Bibliotecznej nr 4/2004 z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie rozwiązania problemu obsługi transportu bibliotek systemu biblioteczno–informacyjnego UAM

      W związku z rosnącym zjawiskiem przemieszczania zbiorów Biblioteki do kolejnych magazynów zastępczych, pojawianiem się placówek zamiejscowych typu Collegium Europeum oraz rozbudową bibliotek w Kampusie na Morasku, coraz większą liczbą depozytów przejmowanych przez Biblioteki sieci w związku z centralną realizacją gromadzenia, Rada Biblioteczna wskazuje na rosnące problemy z bieżącą obsługą przez transport centralny Uczelni zamówień czytelniczych i potrzeb bibliotecznych. Rada uznaje za konieczne rozwiązanie problemów transportu poprzez:
          o ponowne zakupienie samochodu osobowo-transportowego dla Biblioteki Uniwersyteckiej lub
          o oddelegowanie jednego samochodu do stałej obsługi potrzeb związanych z obsługa jednostek systemu biblioteczno-informacyjnego.
          Przedstawiciele Wydziałów w Radzie Bibliotecznej ze zdziwieniem zauważają fakt, iż Biblioteka Uniwersytecka nie dysponuje samochodem, tak aby w miarę potrzeb na bieżąco realizować zadania w zakresie transportu, co jest standardem w bibliotekach naukowych świata.          Przewodniczący
          Rady Bibliotecznej

          Prof. dr hab. Wiesław Wydra
 
Do zakresu działania rady bibliotecznej należy:

1) opiniowanie przedłożonych przez dyrektora Biblioteki zasad gromadzenia, opracowywania, przechowywania, udostępniania i konserwacji zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu;

2) opiniowanie projektu regulaminu określonego w § 96;

3) wyrażanie opinii
o sprawozdaniach dyrektora Biblioteki z działania systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu;

4) formułowanie opinii oraz wniosków w sprawach struktury oraz działania systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu.
Art. 98 Statutu UAM