Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Wystawy arrow archiwum
Wydarzenia i wystawy
Wystawy
Galerie z wydarzeń
Dyskusyjny Klub Książki
Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego
Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

dr hab. Artur Jazdon

zaprasza na otwarcie wystawy oraz prezentację książki

Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego

1 lipca 2015 r., o godz. 12.00, ul. Ratajczaka 38/40

Koncepcja albumu, dobór zdjęć, redakcja

Leszek Dulik, Waldemar Golec

Wydawnictwo Ad Rem

Wystawa czynna do 31 sierpnia 2015 r.

Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego

Wystawa jest prezentacją zdjęć wybranych z albumu pod tym samym tytułem Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego. Wystawa i książka są wędrówką po wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej. Podróż zaczyna się na Wileńszczyźnie i wiedzie przez Polesie, Wołyń, Ziemię Lwowską, Huculszczyznę by zakończyć się na Podolu w Okopach Świętej Trójcy. Album jest podróżą w czasie, jest podróżą po Kresach w mistrzowski sposób sfotografowanych przez w latach 1920 - 1939. Zdjęcia mają unikatowy charakter, w większości nie były nigdy publikowane. Są one wyrazem najwyższych osiągnięć fotografii krajobrazowej. Henryk Poddębski posiadał niezwykły talent wydobywania uroku i charakteru miejsc, które fotografował. Szczególnym kunsztem odznaczają się panoramy miast. Piękne widoki Wilna czy Lwowa, ale i małych miasteczek, takich jak Krzemieniec, Brzeżany albo Poczajów, pozostają na trwałe w pamięci.

Henryk Poddębski nie miał żadnych uprzedzeń narodowościowych, religijnych czy społecznych. Fascynowało go bogactwo kultur i obyczajów, niepowtarzalny charakter życia jednostek i całych zbiorowości. Szczególnie cenił prostych ludzi. Widoczne jest to zwłaszcza na zdjęciach przedstawiających Poleszuków i Hucułów. Szacunek dla ich bogatych obyczajów, ciężkiej pracy, zmagania się z surową przyrodą dostrzec można na każdej fotografii.

Henryk Poddębski był wyjątkowym fotografikiem. Niestety po wojnie jego spuścizna została zapomniana. Publikacja przywraca pamięć o tym artyście.

Wystawę i książkę adresujemy przede wszystkim do tych, którzy dawne Kresy pamiętają, do Kresowiaków mających wciąż „pod powiekami” obraz rodzinnych stron: domu, drzew, ludzi; ale w równym stopniu do współczesnych czytelników: Polaków, Litwinów, Białorusinów i Ukraińców, do obywateli Europy Wschodniej, którym obce są nacjonalizmy, którzy potrafią zrozumieć przeszłość i dostrzec piękno ziemi, na której żyją. Chcemy pokazać świat, który zniszczony przez kataklizmy historii ocalał na zdjęciach Henryka Poddębskiego. Wierzymy, że te niezwykłe fotografie przybliżą przeszłość, przybliżą Kresy, ukażą minione piękno miejsc, ludzi, przyrody.

Wystawa i album pokazują sześć krain historyczno-geograficznych tworzących Kresy, przekazują oglądającemu podstawowe informacje historyczne, geograficzne, gospodarcze lub etniczne. Zdjęcia opatrzone są podpisami zawierającymi informacje także m. in. z zakresu historii i historii sztuki.

H. Poddębski należał do pokolenia, które marzyło o niepodległej Polsce, później o nią walczyło i ją budowało. Kresy były H. Poddębskiemu szczególnie bliskie. Traktował je jako tę część niepodległej Polski, której cechą charakterystyczną było bogactwo kultur, narodów i religii ludów które od wieków tę ziemie zamieszkiwały. Polacy, Ukraińcy, Białorusini, Tatarzy, Litwini, Karaimi, wszyscy traktowali ją jako swoja ojczyznę. To bogactwo kultur i narodów było najważniejszą cechą dawnych Kresów, których obraz ocalił H. Poddębski.

Książkę można nabyć w wydawnictwie internetowym www. bonilibri.pl

Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego
Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego
Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego
Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego
Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego
Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego
Zdjęcia: Maria Lamberti