Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Wystawy arrow archiwum
Wydarzenia i wystawy
Wystawy
Galerie z wydarzeń
Dyskusyjny Klub Książki
Kolekcja masońska w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Kolekcja masońska w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

"Kolekcja masońska w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu".
Katalog wystawy, 3 lipca – 31 paźdernika 2014.
Oprac. Iuliana Grażyńska, Pracownia Zbiorów Masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej,
Poznań 2014.


Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
dr hab. Artur Jazdon
zaprasza na wystawę

Kolekcja masońska w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytecka, ul. Ratajczaka 38/40, hol główny

Wystawę, pod honorowym patronatem JM Rektora UAM prof. dr hab. Bronisława Marciniaka, zorganizowano z okazji Kongresu AMMLA (Association of Masonic Museums, Libraries and Archives) Stowarzyszenia Muzeów, Archiwów i Bibliotek Wolnomularskich

Wystawa, przygotowana przez Pracownię Zbiorów Masońskich BU,
będzie czynna do 31 października 2014r., w godzinach otwarcia Biblioteki.

Wystawa prezentuje najciekawsze druki i eksponaty muzealne stanowiące dziedzictwo kulturowe trzystu lat ruchu wolnomularskiego.
Tematyka plansz w gablotach jest następująca:
- Geneza wolnomularstwa
- Bractwa mularzy i zakon templariuszy
- Różokrzyżowcy
- Powstanie wolnomularstwa w Europie
- Loża wolnomularska
- Rytualistyka
- Symbolika
- Wolnomularstwo od XVIII wieku do XX wieku
- Znani polscy wolnomularze
- Ślady wolnomularstwa w Wielkopolsce
- Historia Wolnomularstwa w Poznaniu
- Przegląd historiografii wolnomularskiej
- Periodyki wolnomularskie
- Kobiety w wolnomularstwie
- Publicystyka antymasońska
- Pamiątki wolnomularskie.

Ozdobą naszej kolekcji jest pierwodruk The Constitutions Of The Free-Masons Jamesa Andersona wydany w Londynie w 1723 roku. W 2011 roku ukazał się jej polski przekład: Księga Konstytucji 1723 roku i początki wolnomularstwa spekulatywnego w Anglii. Geneza-Fundamenty-Komentarze, opracowany i wydany przez Tadeusza Cegielskiego.

Zbiory masońskie wydane przed 1945 rokiem są przechowywane i udostępniane w pałacu w Ciążeniu.

Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 3 lipca 2014 r., o godzinie 17.00

Relacja z otwarcia wystawy TVP Teleskop, 03.07.2014, godz. 22.00 (od 10 min. 15 s.) ZOBACZ »

Pierre Molliere, La bibliothèque maçonnique oubliée de Poznań. Franc –maçonnerie magazine, septembre / octobre 2014 »

François Rognon, Congrès de l’AMMLA 2014 en Pologne. Le Journal de la Grand Loge de France. Nº 115 »

Kolekcja masońska w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Kolekcja masońska w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Kolekcja masońska w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Kolekcja masońska w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Kolekcja masońska w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Kolekcja masońska w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Kolekcja masońska w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Kolekcja masońska w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Kolekcja masońska w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Kolekcja masońska w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Kolekcja masońska w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Kolekcja masońska w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Kolekcja masońska w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Kolekcja masońska w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Kolekcja masońska w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Kolekcja masońska w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Kolekcja masońska w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Kolekcja masońska w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Kolekcja masońska w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Kolekcja masońska w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Kolekcja masońska w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Kolekcja masońska w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Kolekcja masońska w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Kolekcja masońska w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Kolekcja masońska w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Zdjęcia: Rafał Michałowski