Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Rocznik "Biblioteka" arrow BIBLIOTEKA Nr 17 (26) Poznań 2013
"BIBLIOTEKA"
ISSN 1506-3615
Informacja o Roczniku "Biblioteka"
Zespół redakcyjny
Zasady dla autorów
Recenzenci
Zasady recenzowania
Rocznik "Biblioteka"
E-księgarnia
Kontakt

Wersja elektroniczna czasopisma Biblioteka jest publikowana na platformie czasopism UAM - PRESSto.

BIBLIOTEKA Nr 17 (26) Poznań 2013

Artykuły dostępne w repozytorium AMUR więcej...

BIBLIOTEKA Nr 17 (26)

Artykuły – Articles

Wagner, Arkadiusz
Uwagi o znakach własnościowych z drugiej połowy XV i pierwszej ćwierci XVI wieku w inkunabułach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.
Dostęp w AMUR: wejście...

Piotr Pokora
Pontificale Romanum z 1520 roku z biblioteki prymasa Macieja Drzewickiego.
O odnalezieniu jednego z zaginionych klejnotów Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie.
Dostęp w AMUR: wejście...

Margarita A. Korzo
Psalmy Dawidowe (Gdańsk 1616): przyczynek do recepcji Katechizmu Heidelberskiego w Polsce.
Dostęp w Amur: wejście...

Roman Tomaszewski
Od Ostroroga do „Pszczelnictwa Współczesnego” – zarys wielkopolskiego piśmiennictwa pszczelniczego.

Dostęp w Amur: wejście...
Artur Jazdon, Andrzej Jazdon
Kolportaż druków muzycznych przez Drukarnię W. Deckera w świetle anonsów prasowych i jego wpływ na kształtowanie kultury muzycznej Wielkopolan.
Dostęp w AMUR: wejście...

Łukomska-Kryger, Agnieszka
Polski emigracyjny ruch wydawniczo- -księgarski w Lipsku w latach 1830–1918.
Dostęp w AMUR:Dostęp w AMUR: wejście...

Ryszard Nowicki
Aleksander Birkenmajer jako wizytator Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych we Wrocławiu.
Dostęp w AMUR: wejście...

Sebastian D. Kotuła
Prace Paula Otleta a World Wide Web.
Dostęp w AMUR: wejście...

Irena Gruchała, Małgorzata Stanula
Kompetencje zawodowe a system praktyk w kształceniu studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.
Dostęp w AMUR: wejście...

Jadwiga Wojtczak
Kreowanie wizerunku biblioteki akademickiej na podstawie działań public relations Biblioteki Politechniki Wrocławskiej.
Dostęp w AMUR: wejście...

Kinga Adamiak
Projektowanie i realizacja badań funkcjonalności bibliotek akademickich we Włoszech. Gruppo Interuniversitario per il Monitoraggio dei sistemi bibliotecari di Ateneo – studium przypadku.
Dostęp w AMUR: wejście...

Małgorzata Bródka
Wieloaspektowość kształtowania księgozbioru biblioteki akademickiej na przykładzie Strategii zarządzania zbiorami Docklands Library (University of East London).
Dostęp w AMUR: wejście...

Przekłady - Translation

Vandana Singh

Migracja danych do zintegrowanego systemu bibliotecznego udostępnionego na licencji publicznej (open source). Dotychczasowe doświadczenia (przeł. Tomasz Olszewski).

Dostęp w AMUR: wejście...

Recenzje – Reviews

Jacek Wojciechowski
Zdzisław Gębołyś, Biblioteki mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej
Dostęp w AMUR: wejście...

Artur Jazdon
Piotr Nowak, Cenzura wobec rynku książki. Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Poznaniu w latach 1946-1955
Dostęp w AMUR: wejście...

Aldona Chachlikowska
O potrzebie biblioterapii
Dostęp w AMUR: wejście...

Rafał Wójcik
Polish Literature for Children and Young Adults Inspired by Classical Antiquity. A Catalogue
Dostęp w AMUR: wejście...

Rafał Wójcik
Marcin Wilkowski, Wprowadzenie do historii cyfrowej
Dostęp w AMUR: wejście...

Listy do Redakcji

Sprostowanie

Autorzy - Authors