Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Galerie z wydarzeń arrow Pani mgr Alicja Spaleniak Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2013
Wydarzenia i wystawy
Wystawy
Galerie z wydarzeń
Dyskusyjny Klub Książki
Pani mgr Alicja Spaleniak Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2013
Pani mgr Alicja Spaleniak Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2013

Kapituła Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego przyznała Nagrodę Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego za osiągnięcia w dziedzinie bibliotekarstwa mgr Alicji Spaleniak – długoletniej kierowniczce Oddziału Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Mgr Alicja Spaleniak (ur. w 1950 r.) jest z wykształcenia fizykiem, przygotowanie zawodowe uzyskała kończąc studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa, od roku 1998 jest bibliotekarzem dyplomowanym. W pracy zawodowej pełniła różne funkcje kierownicze m. in. była kierownikiem sekcji dokumentacji i wystaw Oddziału Informacji Naukowej, a od roku 1985 jest kierownikiem największego oddziału Biblioteki Uniwersyteckiej – Oddziału Udostępniania Zbiorów. Przez lata pracy wdrożyła wiele innowacyjnych rozwiązań w funkcjonowaniu Oddziału: zrealizowała projekt czytelni dziedzinowych w Bibliotece Uniwersyteckiej i nowocześnie zorganizowanej wypożyczalni z wolnym dostępem do zbiorów, brała udział w pracach nad wprowadzeniem modułu udostępniania zbiorów systemu komputerowego Horizon, współtworzyła nowoczesny regulamin, zgodny z oczekiwaniami użytkowników, udostępniania zbiorów BU.

Pełni wiele funkcji społecznych: jest członkiem Senatu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (cztery kadencje), od roku 1990 jest członkiem Rady Bibliotecznej Uniwersytetu, a także pracuje w Zarządzie Uczelnianym Związku Nauczycielstwa Polskiego, działa poza tym w komisjach regulaminowej i dyscyplinarnej UAM

Zajmuje się pracą badawczą w zakresie organizacji usług bibliotecznych kulturą organizacyjną biblioteki i badaniami czytelniczymi. Przygotowała 20 publikacji naukowych z zakresu bibliotekarstwa. Wielokrotnie uczestniczyła w konferencjach i sesjach naukowych wygłaszając referaty i komunikaty.

Jest zaangażowanym dydaktykiem. Wykłada w Instytucie Filologii Polskiej UAM przedmioty zawodowe na studiach bibliotekoznawczych różnych poziomów od licencjackich po studia podyplomowe. Aktywnie współpracuje w realizacji kursów bibliotekarskich, opiekuje się praktykantami i stażystami, dzieląc się z nimi swym bogatym doświadczaniem warsztatowym.

Najwyższym dobrem jest dla Niej doskonale działająca, dobrze wyposażona Biblioteka z dobrze przygotowanymi pracownikami i zadowolonymi użytkownikami.