Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Rada Biblioteczna arrow Uchwały arrow Uchwała nr 2/2004
O Bibliotece
Misja Biblioteki
Historia i zbiory
Publikacje
Rocznik "Biblioteka"
Struktura organizacyjna
Sprawozdania
Rada Biblioteczna
Konferencje
Nagrody i wyróżnienia
Koło SBP BU
Uchwała nr 2/2004
      Uchwała Rady Bibliotecznej nr 2/2004 z dnia 18 marca 2004
      w sprawie
      rozbudowy powierzchni magazynowej Biblioteki Uniwersyteckiej


          Rada Biblioteczna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rocznym Dyrekcji Biblioteki Uniwersyteckiej oraz na podstawie wcześniejszego rozpoznania sytuacji, zwraca się ponownie do władz Uczelni o nieodkładanie w czasie planów rozbudowy Biblioteki Uniwersyteckiej.
          Zagospodarowanie w roku 2004 ostatniego wolnego pomieszczenia piwnicznego na cele magazynowe oznaczać będzie definitywne wyczerpanie się możliwości gromadzenia, niezbędnych dla prowadzenia badań w wielu dyscyplinach naukowych, tradycyjnych zasobów materiałów źródłowych i opracowań monograficznych oraz opracowań niezbędnych dla realizacji dydaktyki. Przy obecnym poziomie gromadzenia tych materiałów i realizowanej równocześnie selekcji oznacza to, iż w roku akademickim 2006/07 zajęte zostaną ostatnie wolne półki w magazynach.
          Podkreślamy świadomość faktu, iż realizowana obecnie rozbudowa bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego UAM nie rozwiąże problemu powierzchni magazynowej Biblioteki Uniwersyteckiej, gdyż nie przewiduje się przejmowania z niej do nowo powstających bibliotek większej liczby zbiorów starszych.          Przewodniczący
          Rady Bibliotecznej

          Prof. dr hab. Wiesław Wydra
 
Do zakresu działania rady bibliotecznej należy:

1) opiniowanie przedłożonych przez dyrektora Biblioteki zasad gromadzenia, opracowywania, przechowywania, udostępniania i konserwacji zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu;

2) opiniowanie projektu regulaminu określonego w § 96;

3) wyrażanie opinii
o sprawozdaniach dyrektora Biblioteki z działania systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu;

4) formułowanie opinii oraz wniosków w sprawach struktury oraz działania systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu.
Art. 98 Statutu UAM