Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Struktura organizacyjna arrow Oddział Opracowania
O Bibliotece
Misja Biblioteki
Historia i zbiory
Publikacje
Rocznik "Biblioteka"
Struktura organizacyjna
Sprawozdania
Rada Biblioteczna
Konferencje
Nagrody i wyróżnienia
Koło SBP BU
Oddział Opracowania

tel. 061 820 3812
tel. 061 829 3813

Kierownik Oddziału Opracowania
Z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej
mgr Bożena Świstek-Oborska, kustosz
tel. 61 829 3822

Pracownicy

Zadania:
- opracowanie formalne i przedmiotowe dokumentów z bieżących wpływów oraz wcześniejszych zbiorów magazynowych, w tym zbiorów specjalnych BU,
- sporządzanie w formacie MARC21 rekordów bibliograficznych dla wydawnictw zwartych, ciągłych, druków muzycznych, starych druków, dokumentów: dźwiękowych, elektronicznych, kartograficznych oraz ikonograficznych,
- bieżąca kontrola sporządzanych rekordów bibliograficznych oraz ich wysyłanie do katalogu centralnego NUKat,
- współpraca z katalogiem centralnym NUKAT,
- kopiowanie rekordów bibliograficznych z NUKAT-u,
- współpraca z Ośrodkiem Kontroli Rekordów Kartoteki Haseł Wzorcowych NUKAT w Warszawie w tworzeniu i modyfikowaniu haseł wzorcowych: formalnych i przedmiotowych,
– podejmowanie decyzji dotyczących zasad tworzenia, stosowania oraz rozwoju jhp KABA w ramach prac Zespołu Konsultacyjnego języka haseł przedmiotowych KABA,
– kontrola i pomoc w opracowaniu formalnym i przedmiotowym rekordów bibliograficznych utworzonych przez biblioteki wydziałowe oraz wysyłanie sprawdzonych rekordów do katalogu centralnego NUKAT
- prowadzenie szkoleń i konsultacji z zakresu katalogowania w formacie MARC21 oraz opracowania przedmiotowego w jhp KABA,
- aktualizacja bazy komputerowej (hasła wzorcowe i rekordy bibliograficzne),
- dbałość o czystość i spójność danych w bazie poprzez bieżące melioracje i realizowanie raportów o rozbieżnościach,
- udział w selekcji bieżącej i retrospektywnej dokumentów wprowadzanych do zbiorów BU
- prowadzenie inwentaryzacji wpływów.

Sekcja Inwentarza
tel. 61 829 3812

– opracowywanie egzemplarzy w module gromadzenia,
– nadawanie sygnatur i wiązanie ich z kodem paskowym,
– śledzenie nadanych klas statystycznych,
– tworzenie rekordów egzemplarza dla rekordów bibliograficznych,
– wiązanie sygnatur z kodem paskowym,
– wiązanie klas statystycznych z kolekcjami,
– określanie rodzaju pozycji i statusu wydawnictw zwartych,
– sporządzanie ksiąg inwentarzowych w postaci elektronicznej i drukowanej,
– rozliczanie majątkowe zbiorów bibliotecznych,
– opracowywanie i rozliczanie wartości książek zagubionych i wycofanych ze zbiorów
mgr Anna Grześkowiak, kierownik Sekcji, tel. 061 829 3812.