Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Wystawy arrow archiwum
Wydarzenia i wystawy
Wystawy
Galerie z wydarzeń
Dyskusyjny Klub Książki
50 lat Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1962-2012)

Biblioteka Uniwersytecka i Wydawnictwo Naukowe UAM serdecznie zaprasza na Wystawę Jubileuszową:

„50 lat Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1962-2012)"

Uroczyste otwarcie wystawy zorganizowanej pod honorowym patronatem JM Rektora prof. dra hab. Bronisława Marciniaka odbędzie się w piątek, 11 maja o godz. 16.00 w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Ratajczaka 38/40 w Poznaniu.

Ekspozycje oglądać będzie można do 17 czerwca.

Program obchodów:

10 maja 2012 (czwartek)

- godz. 16.30 – Promocja książki Artura Jazdona „Wydawcy Poznańscy 1815-1914. Kształtowanie środowiska i repertuaru wydawniczego”. Biblioteka Uniwersytecka (ul. Ratajczaka 38/40, sala 82).

11 maja 2012 (piątek)

- godz. 16.00 - Otwarcie Wystawy Jubileuszowej „50 lat Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1962-2012)

Wystawa przedstawia rozwój Wydawnictwa Naukowego UAM w czasie 50 lat działalności. Pierwszą zorganizowaną komórką wydawniczą Uczelni była Redakcja Zeszytów Naukowych (1955-1958). W 1958 roku utworzono jednostkę administracyjną - Sekcję, a następnie Dział Wydawnictw. Od 1960 roku rozpoczęto organizowanie Redakcji Naukowo-Technicznej. O poziom naukowy publikacji, prowadzenie polityki wydawniczej zgodnie z potrzebami Uniwersytetu oraz o możliwości rozwoju etatowego i produkcji wydawniczej dbał Komitet Redakcyjny. Jego przewodniczącym w latach 1960-1981 był prof. dr Czesław Łuczak. Lata siedemdziesiąte były okresem ukształtowania się struktury organizacyjnej Wydawnictwa (od 1972 roku działało ono pod nazwą Wydawnictwo Naukowe UAM), powiększenia i stabilizacji zespołu, znacznego wzrostu liczby wydawanych arkuszy wydawniczych, unowocześnienia i uatrakcyjnienia szaty graficznej.

Wydawnictwo publikuje przede wszystkim podręczniki, skrypty oraz monografie z wielu dziedzin wiedzy (w 50 seriach tematycznych), a także 25 czasopism, naukowych (również w językach obcych). Są to tytuły w znacznej części niskonakładowe. Rocznie ukazuje się w Wydawnictwie ok. 120-130 pozycji o łącznej objętości ok. 2100-2300 arkuszy wydawniczych, co stawia je w czołówce wydawnictw uczelnianych.

Za swoje osiągnięcia edytorskie wielokrotnie Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiwewicza otrzymywało nagrody, m.in. na Krajowych Targach Książki Akademickiej ATENA, Wrocławskich Targach Książki Naukowej, Nagrody Klio na Targach Książki Historycznej, nagrody Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. ks. Edwarda Pudełki za najlepszy podręcznik akademicki oraz dyplomy i wyróżnienia w kolejnych edycjach Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych, organizowanego przez Bibliotekę Raczyńskich. Wydawnictwo Naukowe UAM otrzymało w 2009 roku Nagrodę Główną - Puchar Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszą książkę akademicką (monografia Krzysztofa Kurka Teatr i miasto. Historia sceny polskiej w Poznaniu w latach 1782--1849), a w roku 2011 Nagrodę Główną - Puchar Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Konkursie na Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki (podręcznik Alojzego Wosia Klimat Polski w drugiej połowie XX wieku).

Książki Wydawnictwa prezentowane były na międzynarodowych wystawach polskiej książki naukowej organizowanych przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych w: Paryżu, Londynie, Lwowie, Rzymie, Sztokholmie, Wilnie, Pradze, Kijowie, Petersburgu i Dniepropietrowsku, Watykanie, Wiedniu, Madrycie, a także na międzynarodowych targach książki we Frankfurcie, Londynie, Zagrzebiu, Győr (Węgry) i Pekinie.

Wydawnictwo Naukowe UAM jest pomysłodawcą i głównym organizatorem Poznańskich Dni Książki Naukowej, odbywających się nieprzerwanie od 1997 r. i gromadzących wydawców z całej Polski. Miejscem corocznych targów książki jest Holl Wielki Collegium Maius. Wydawnictwo jest jednym z członków założycieli Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek.

KSIĄŻKI WYDAWNICTWA NAUKOWEGO UAM
NAGRODZONE W LATACH 2008-2011

Edward Balcerzan, Tłumaczenie jako "wojna światów". W kręgu translatologii i komparatystyki
- Nominacja do Nagrody w Konkursie im. Jana Długosza (XIV Targi Książki w Krakowie 2010)

Jacek Brzozowski, Zbigniew Przychodniak (oprac.), Juliusz Słowacki, Poematy. Nowe wydanie krytyczne.
- Główna Nagroda w Konkursie na Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki (XIV Targi Książki w Krakowie 2010)

Mariusz Bryl, Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia historii sztuki od 1970 roku
- Nominacja do Nagrody Jana Długosza (XIII Targi Książki w Krakowie 2009)

Adam Choiński, Limnologia fizyczna Polski
- Nominacja do Nagrody w Konkursie Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych na Najlepszy Podręcznik Akademicki (XII Targi Książki w Krakowie 2008)

Grzegorz Dziamski, Przełom konceptualny i jego wpływ na praktykę i teorię sztuki
- Nominacja do Nagrody im. J. Długosza (XV Targi Książki w Krakowie 2011)

Aneta Grodecka, Wiersze o obrazach. Studium z dziejów ekfrazy
- Nominacja do Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych (XIII Targi Książki w Krakowie 2009)
- Wyróżnienie w Konkursie na Najlepszy Podręcznik Akademicki o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. Ks. Edwarda Pudełko (XIII Poznańskie Dni Książki Naukowej 2009)

Małgorzata Hendrykowska, Smosarska
- Nominacja do Nagrody Jana Długosza (Kraków 2008)

Mikołaj Jazdon, Kino dokumentalne Kazimierza Karabasza
- Wyróżnienie w Konkursie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Najlepszą Książkę Akademicką (XIV Poznańskie Dni Książki Naukowej 2010)

Urszula Jorasz, Słuchając, czyli kontredans akustyki ze sztuką
- Wyróżnienie w Konkursie na Najlepszy Podręcznik Akademicki o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. Ks. Edwarda Pudełko (XIV Poznańskie Dni Książki Naukowej 2010)

Krzysztof Kurek, Teatr i miasto. Historia sceny polskiej w Poznaniu w l. 1782- 1849
- Główna Nagroda w Konkursie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Najlepszą Książkę Akademicką (XIII Poznańskie Dni Książki Naukowej 2009) Vesna Mojsova Čepiševska, Lech Miodyński, Bogusław Zieliński (red.), Żeglarze pamięci. Antologia współczesnej literatury macedońskiej
- Wyróżnienie w Konkursie na Najlepszy Podręcznik Akademicki o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. Ks. Edwarda Pudełko (Poznańskie Dni Książki Naukowej 2010)

Wiesław Olszewski, Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli
- Wyróżnienie w Konkursie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Najlepszą Książkę Akademicką (XII Poznańskie Dni Książki Naukowej 2008)
- Nagroda im. J. Łukaszewicza (XIII Poznańskie Dni Książki Naukowej 2009)

Grzegorz Raubo, "Ludzie się na górne zapatrują obroty" astronomiczne konteksty literatury polskiego baroku
- Wyróżnienie w Konkursie o Puchar JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką (XV Poznańskie Dni Książki Naukowej 2011)

Andrzej Rozwadowski, Obrazy z przeszłości. Hermeneutyka sztuki naskalnej
- Wyróżnienie w Konkursie na Najtrafniejszą Szatę Edytorską (Wrocław 2009)
- Nominacja do Nagrody w Konkursie im. Jana Długosza (Kraków 2010)

Alicji Sakaguchi, Język - mistyka - proroctwo. Od doświadczenia do wysłowienia
- Nagroda Główna - Puchar JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką (XV Poznańskie Dni Książki Naukowej 2011)

Dariusz Sikorski, Kościół w Polsce za Mieszka I i Bolesława Chrobrego
- Nagroda Klio III st. w kategorii autorskiej (XX Targi Książki Historycznej w Warszawie 2011)

Krzysztof Trybuś, Pamięć romantyzmu. Studia nie tylko z przeszłości
- Wyróżnienie w Konkursie o Puchar JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką (XV Poznańskie Dni Książki Naukowej 2011)

Alojzy Woś, Klimat Polski w II połowie XX wieku
- Nagroda Główna - Puchar Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Konkursie na Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki (XV Targi Książki w Krakowie 2011)
- Wyróżnienie w Konkursie na Najtrafniejszą Szatę Edytorską (XVII Wrocławskie Targi Książki Naukowej 2011)

Zygmunt Zagórski i in., Nazewnictwo geograficzne Poznania
- Nagroda im. Józefa Łukaszewicza (Poznań 2009)

50 lat Wydawnictwa Naukowego UAM 50 lat Wydawnictwa Naukowego UAM 50 lat Wydawnictwa Naukowego UAM 50 lat Wydawnictwa Naukowego UAM
50 lat Wydawnictwa Naukowego UAM 50 lat Wydawnictwa Naukowego UAM 50 lat Wydawnictwa Naukowego UAM 50 lat Wydawnictwa Naukowego UAM
50 lat Wydawnictwa Naukowego UAM 50 lat Wydawnictwa Naukowego UAM 50 lat Wydawnictwa Naukowego UAM 50 lat Wydawnictwa Naukowego UAM
50 lat Wydawnictwa Naukowego UAM 50 lat Wydawnictwa Naukowego UAM 50 lat Wydawnictwa Naukowego UAM 50 lat Wydawnictwa Naukowego UAM
50 lat Wydawnictwa Naukowego UAM Zdjęcia: Rafał Michałowski