Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Rada Biblioteczna arrow Uchwały arrow Uchwała nr 1/2004
O Bibliotece
Misja Biblioteki
Historia i zbiory
Publikacje
Rocznik "Biblioteka"
Struktura organizacyjna
Sprawozdania
Rada Biblioteczna
Konferencje
Nagrody i wyróżnienia
Koło SBP BU
Uchwała nr 1/2004
      Uchwała Rady Bibliotecznej nr 1/2004 z dnia 18 marca 2004
      w sprawie
      zaopatrzenia Biblioteki Uniwersyteckiej w sprzęt komputerowy


          W związku z rozbudową bazy własnej oraz ogromnymi możliwościami obsługi informacyjnej stwarzanymi przez wydawców i dostawców zewnętrznych (pełnotekstowe czasopisma elektroniczne i bazy danych) oraz dużymi problemami związanymi z obsługą użytkowników wynikającymi z niezadowalającego stanu wyposażenia technicznego Biblioteki Uniwersyteckiej, domagamy się przeznaczenia w roku 2004 ze środków inwestycyjnych uczelni kwoty 205.000 na rozwiązanie tego problemu poprzez:

                - zakup stacji roboczych do pomieszczeń katalogu,
                - zakupu stacji roboczych na wyposażenie poszczególnych czytelń,
                - urządzeń do zapewnienia instalacji internetu bezprzewodowego,
                - urządzeń aktywnych (hubów),
                - zakup sprzętowego firewalla,
                - zakup serwera intranetowego,
                zgodnie z planem złożonym przez Dyrekcję Biblioteki.
          Brak realizacji ww. zakupów uniemożliwi zapewnienie prawidłowej obsługi czytelników, postawi pod znakiem zapytania dalsze prowadzenie prac nad retrokonwersją zbiorów, komputerowym opracowywaniem nabytków oraz sensowność ponoszenia nakładów finansowych na zakup dostępów do źródeł elektronicznych.          Przewodniczący
          Rady Bibliotecznej

          Prof. dr hab. Wiesław Wydra
 
Do zakresu działania rady bibliotecznej należy:

1) opiniowanie przedłożonych przez dyrektora Biblioteki zasad gromadzenia, opracowywania, przechowywania, udostępniania i konserwacji zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu;

2) opiniowanie projektu regulaminu określonego w § 96;

3) wyrażanie opinii
o sprawozdaniach dyrektora Biblioteki z działania systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu;

4) formułowanie opinii oraz wniosków w sprawach struktury oraz działania systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu.
Art. 98 Statutu UAM