Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Nauki polityczne i dziennikarstwo
Blanka Mrowicka
Nauki polityczne i dziennikarstwo

Zapraszam do zapoznania się z nowościami polskimi i zagranicznymi, zakupionymi przez Bibliotekę Uniwersytecką, oraz do zakupu poszukiwanych publikacji.
Do Państwa dyspozycji zebrałam także naukowe i fachowe źródła elektroniczne (dziedzinowe bazy danych, czasopisma, naukowe portale informacyjne).
Serdecznie zapraszam do współpracy nad wzbogacaniem portalu.

Grażyna Zimny

Zasady dostępu i korzystania z zasobów elektronicznych BU naciśnij

po.gif dostęp do zasobu dla wszystkich czytelników BU w czytelniachdostęp zdalny do zasobu tylko dla pracowników i studentów UAM oraz dla wszystkich czytelników BU w czytelniach
zi.gif wolny dostęp w Internecie

opis Web of Science

opis Central and Eastern European Online Library - dostęp w zakresie IP UAM

opis Oxford Scholarship Online

opis Communication & Mass Media Complete

opis Cairn

opis JSTOR

opis Polska Bibliografia Naukowa

opis Keesing's World News Archive

LISTA BAZ DANYCH DOSTĘPNYCH W SIECI UAM naciśnij

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Academia.edu – serwis społecznościowy dla naukowców

Otwarta Nauka

Blog: Warsztat badacza komunikacji

Politologia: polskie naciśnij

Ośrodek Myśli Politycznej Towarzystwa Edukacyjno - Naukowego
Strona zawiera ciekawe pełnotekstowe artykuły i publikacje na tematy, polityki, filozofii polityki, stosunków międzynarodowych, prawa, państwa. Ciekawe linki kierują m.in. na strony dotyczące konferencji, aktualności. i klasyków myśli politycznej.

e-Polityka. Pierwszy Polski Serwis Polityczny
Ciekawa strona posiada serwis najnowszych informacji z polityki zagranicznej i polskiej, ciekawe artykuły, wszystko o UE - Polska, konstytucjach świata, o prawie III RP, partiach III RP, sondaże, wywiady, forum dyskusyjne, katalog stron, newsletter. Ponadto znajdziemy tam Lożę polityków, Bibliotekę e-Polityki, a w niej m.in. myśli polityczne (w języku polskim i angielskim)

Stosunki.pl, Stosunki Międzynarodowe
Działy serwisu: wydarzenia w polityce - wiadomości bieżące, archiwum wiadomości, artykuły, zagraniczne serwisy; dyplomacja - terminy, dokumenty (traktaty, deklaracje, konwencje); historia wojen, siły pokojowe; prawo międzynarodowe - dokumenty; teoria stosunków międzynarodowych; teorie polityki zagranicznej i polityka zagraniczna Polski; państwa; spis książek nt. polityczne, prawa i dyplomacji; archiwum artykułów; języki dyplomacji.

CyberForum
CyberForum jest ciekawą stroną, w której znajdziemy pełne teksty i informacje z wielu przedmiotów humanistycznych, m.in. z psychologii, teorii literatury, filozofii, teorii kultury, sztuki, socjologii, politologii, historii i religioznawstwa. Polecamy stronę studentom.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej
Strona naszego MSZ - tu. Zawiera, podstawowe informacje o MSZ, aktualności (komunikaty, polemiki, oświadczenia, wystąpienia), informacje konsularne oraz informacje o polityce zagranicznej RP i placówkach dyplomatycznych w Polsce i zagranicą

Skrypt.pl. Serwis Naukowy
Interdyscyplinarna strona dla studentów, której zaletą jest serwis materiałów naukowych (pełne teksty) podzielony na notatki, referaty, prezentacje, e-booki, sprawozdania, testy i zadania z wielu przedmiotów.

Oeconomicus
Internetowy serwis studentów ekonomii. Ciekawe linki. Zbiór treściwie i zwięźle opracowanych zagadnień z socjologii, ekonomii i polityki.

Baza publikacji
Baza zawiera publikacje z zakresu nauk społecznych oraz prawa, które można zakupić.

Europarl. Parlement Europejski
Portal zawiera pełną informację o Parlamencie Europejskim m.in. wiadomości podstawowe, informacje o posłach, posiedzeniach plenarnych, biuletyny, regulamin PE, Dziennik Urzędowy PE.

Internowani 1981-1982
Zwiera informacje o internowaniach w okresie stanu wojennego w Polsce 1981-1982. Prezentuje twórczość internowanych w poszczególnych obozach, opisy więzień, system represji, galerie fotografii, relacje, faktografię, etc. Redaktor Krzysztof Stasiewski

Solidarność Kronika Wielkopolska
Strona o historii opozycji w Wielkopolsce od 1976 do 1989 r. Prezentuje zjawiska społeczno-polityczne zachodzące w wymienionym okresie, materiały archiwalne z zasobów szeregu instytucji, jak i osób prywatnych. Praca redaktora potrwa kilka lat z uwagi na ogrom projektu i weryfikowanie olbrzymiej ilości danych. Zbiory dodatkowo archiwizuje się elekrtonicznie na potrzeby przyszłych pokoleń. Redaktor Krzysztof Stasiewski

Politologia: światowe naciśnij

CIA - The World Factbook
Informator polityczny o państwach na świecie wydany przez CIA. Faktografia i mapy. Aktualizowany 10 lutego 2005 raz do roku.

OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

NATO
Sojusz polityczno-wojskowy NATO - Pakt Północno Atlantycki powołany 1949r. Od 12 III 1999 Rzeczpospolita Polska stała się od 12 III 1999 formalnie stroną Traktatu.

ONZ
Agendy ONZ

OSCE
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża

Yad Vashem
Strona poświęcona pamięci martyrologii Żydów w czasie II Wojny ŚwiatowejZawiera m.in.: chronologię, bibliografię, dokumenty, raporty, fotografie.

Open Directory - World, Polska Nauka i Edukacja: Nauki polityczne
Ciekawa strona dla studentów politologii. Strona zawiera aktualności na temat polityki oraz opisy systemów politycznych, doktryn od dawnych czasów do dziś. Linki kierują na inne strony m.in. dotyczące społeczności lokalnych, prawa, stowarzyszenia i bezpieczeństwa.

Global Issues That Affect Everyone
Doskonały zbiór artykułów na temat aktualnych problemów międzynarodowych (globalnych, regionalnych jak i lokalnych), które dotyczą, bądź wpływają w jakiś sposób na nas wszystkich. Artykuły pełno-tekstowe, anglojęzyczne.

The IR Theory Web Site
Leksykon wiedzy z Teorii Stosunków Międzynarodowych. Leksykon stworzony przez studentów, z ciekawą listą dyskusyjną. Strona anglojęzyczna.

FOREIGN AFFAIRS
Dziennik stosunków międzynarodowych. Aktualne problemy i wydarzenia. Artykuły pełno-tekstowe, anglojęzyczne.

Google. Political Science
Doskonały katalog dla każdego studenta politologii. Wersja w języku angielskim.

Publications
Ciekawe publikacje dla studentów na temat stosunków międzynarodowych. Wersja w języku angielskim, pełne teksty.

Racism
Strona poświęcona problemom społecznym i politycznym takim jak rasizm, migracje, konflikty etniczne na kontynentach i w poszczególnych krajach. Wersja w języku angielskim.

Journalism Net
Strona nie tylko dla dziennikarzy. Odnośniki do stron przydatnych w pracy dziennikarskiej takich jak: książki telefoniczne, bazy danych, mapy i książki, gazety, stacje telewizyjne i radiowe online.

Journalistic Resources Page
Indeks odnośników stron WWW poświęconych dziennikarstwu. Szkoły i wydziały dziennikarskie, gazety online, listy dyskusyjne, organizacje.

Power Reporting
Odnośniki do stron przydatnych w pracy dziennikarskiej.

Pulitzer Prizes
Strona poświęcona Nagrodzie Pulitzer'a przyznawanej corocznie dziennikarzom za wybitne osiągnięcia.

Kontakt

Grażyna Zimny – mgr politologii, specjalista dziedzinowy z nauk politycznych i dziennikarstwa
Oddział Opracowania Rzeczowego Zbiorów
Biblioteka Uniwersytecka, ul. Ratajczaka 38, p. 122

tel.: 61 829 3823
email: gzimny@amu.edu.pl