Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Matematyka i informatyka
matematyka i informatyka

Zapraszam Państwa do składania zamówień na zakup interesujących publikacji polskich i zagranicznych z dziedziny matematyki i informatyki. Pomocne mogą okazać się katalogi wydawców naukowych, które zamieściłam na portalu. Zamierzam polecać najnowsze publikacje polskie i zagraniczne zakupione przez Bibliotekę Uniwersytecką oraz dostępne dla naukowców bazy danych i czasopisma elektroniczne.
Serdecznie zapraszam do współpracy przy wzbogacaniu zawartości portalu.
Agata Hintz

Polecam w zasobach biblioteki naciśnij

Acta Arithmetica. Instytut Matematyczny PAN, e-wydanie (Impact Factor=0,435)

Random Structures & Algorithms. John Wiley and Sons, Wydział Matematyki i Informatyki UAM (Impact Factor 1,034)

Report of Mathematical Physics Elsevier, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Fizyki ; Polskie Towarzystwo Fizyczne (Impact Factor = 0,643)

Wydział Matematyki i Informatyki – Repozytorium AMUR

Czasopisma drukowane naciśnij

Katalog biblioteczny :
Hasło przedmiotowe: Matematyka – czasopisma, Informatyka – czasopisma

Słowa z hasła przedmiotowego: Matematyka czasopisma, Informatyka czasopisma

Czasopisma elektroniczne naciśnij

Lista czasopism elektronicznych w subskrypcji UAM
Klasyfikacja dziedzinowa: nauki matematyczne

Serwisy informacyjne czasopism:

Serwisy, agregatory, spisy zawartości

Czasopisma otwarte

Otwarte czasopisma punktowane przez MNiSW W: Piotr Kozierski i in. Open Access czyli analiza zjawiska z punktu widzenia polskiego naukowca 2013

Polskie czasopisma w Web of Science (źródło: portal WoK)

Polskie czasopisma z Impact Factor (źródło: portal WoK.)

Polska Bibliografia Naukowa

Wyszukiwarka czasopism punktowanych przez MNiSW 2012

SCImago Journal & Country Rank (SJR) - porównywarka czasopism

Zasady dostępu i korzystania z zasobów elektronicznych BU naciśnij

po.gif dostęp do zasobu dla wszystkich czytelników BU w czytelniachdostęp zdalny do zasobu tylko dla pracowników i studentów UAM oraz dla wszystkich czytelników BU w czytelniach
zi.gif wolny dostęp w Internecie

opis Web of Science

opis SCOPUS

opis ZMATH Database

opis AMS MathSciNet Mathematical Reviews on the Web

opis AMS Books Online

opis Polska Bibliografia Naukowa

LISTA BAZ DANYCH DOSTĘPNYCH W SIECI UAM naciśnij

Wydział Matematyki i Informatyki UAM

Instytut matematyki UJ

Academia.edu – serwis społecznościowy dla naukowców

Otwarta Nauka

Blog: Warsztat badacza komunikacji

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki
Strona Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Zawiera informacje o pracy SNM, pracy grup roboczych, konferencjach, warsztatach, publikacjach nauczyciel.

Forum dyskusyjne
Ciekawe tematy, jasny podział, domowa atmosfera. Znajdziesz tu również wirtualny podręcznik matematyki.

Kurs matematyki w sieci
Kurs matematyki w sieci. Zadania z rozwiązaniami z analizy, algebry, rachunku prawdopodobieństwa, równań różniczkowych, logiki, geometrii i innych. Twierdzenia z dowodami. Definicje i wzory. Treść łatwo dostępna i połączona odnośnikami.

Forum programistyczne
Forum serwisu programistycznego Programmers Zone. Znajdziesz tu pomoc w rozwiązaniu wszelkich problemów programistycznych, problemów ze sprzętem.

Forum dyskusyjne dla programistów
Największe forum poświęcone programowaniu. Tutaj porozmawiasz o algorytmach, Visual Basicu, Pascalu, Delphi, PHP, Perlu, Algolu, C.

Kontakt

Agata Hintz, mgr inż. informatyki, specjalista dziedzinowy z matematyki i informatyki.

Oddział Informatyzacji

Biblioteka Uniwersytecka, ul. Ratajczaka 63, p. 79

e-mail: ahintz@amu.edu.pl; tel. 61 829 38 30