Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Rocznik "Biblioteka" arrow BIBLIOTEKA Nr 15 (24) Poznań 2011
"BIBLIOTEKA"
ISSN 1506-3615
Informacja o Roczniku "Biblioteka"
Zespół redakcyjny
Zasady dla autorów
Recenzenci
Zasady recenzowania
Rocznik "Biblioteka"
E-księgarnia
Kontakt

Wersja elektroniczna czasopisma Biblioteka jest publikowana na platformie czasopism UAM - PRESSto.

BIBLIOTEKA Nr 15 (24) Poznań 2011

Artykuły dostępne w repozytorium AMUR więcej...

BIBLIOTEKA Nr 15 (24)
Artykuły - Articles

Renata Wilgosiewicz-Skutecka
Polska w oczach guwernera Skórzewskich, czyli zapiski księdza Pocharda z lat 1792-1833 w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.
Dostęp w AMUR: wejście...

Roman Tomaszewski
Nie tylko Dzierżon: wprowadzenie do bibliografii piśmiennictwa pszczelniczego na Śląsku.
Dostęp w AMUR: wejście...

Jarosław Matysiak
Działalność bibliotekarska i bibliofilska profesora Kazimierza Kaczmarczyka (1878-1966), dyrektora Archiwum Państwowego w Poznaniu.
Dostęp w AMUR: wejście...

Michał Boksa
Spuścizny konserwatorów zbiorów, kierowników i dyrektorów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Dostęp w AMUR: wejście...

Jakub Skutecki
Posener Ereignisse - seria kart pocztowych Isidora Themala.
Dostęp w AMUR: wejście...

Piotr Nowak
Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w okresie nacjonalizacji rynku książki w Poznaniu (1946-1955).
Dostęp w AMUR: wejście...

Małgorzata Dudziak-Kowalska
Barbara Janczak
Z dziejów średniego szkolnictwa bibliotekarskiego. Liceum bibliotekarskie w Krakowie (1947-1960).
Dostęp w AMUR: wejście...

Ewa Głowacka
Badania wartości ekonomicznej usług biblioteczno-informacyjnych i ich wpływu na otoczenie.
Dostęp w AMUR: wejście...

Tomasz Kruszewski
Logo instytucji non profit - modele stosowane w bibliotekach.
Dostęp w AMUR: wejście...

Kinga Adamiak
Biblioteki włoskie - między tradycją a nowoczesnością.
Dostęp w AMUR: wejście...

Miscellanea

Jakub Skutecki
Antysemicki incydent prasowy. Kartki pocztowe i poznańskie gazety.
Dostęp w AMUR: wejście...

Ewa Andrysiak
Listy Zygmunta Celichowskiego do Alfonsa Parczewskiego.
Dostęp w AMUR: wejście...

Karolina Nowaczyk
Hafty w sztambuchach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.
Dostęp w AMUR: wejście...

Tomasz Kurzawa
Andrzej Karpowicz - twórca Pracowni Zbiorów Masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.
Dostęp w AMUR: wejście...

Przekłady

Patricia Kennedy Grimsted,
Droga do Raciborza: grabież bibliotek i archiwów Europy przez Sztab Operacyjny Rosenberga (Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg). Część II (przekł. Tomasz Olszewski)
Dostęp w AMUR: wejście...

Recenzje/Review

Wańka, Danut
Kšyštaf Mìgan’ (Krzysztof Migoń): bìâbìblìâgrafičny pakazal’nìk (1960–2010): da 70-goddzâ z dnâ naradžènnâ i 50-goddzâ navukovaj dzejnascì

Dostęp w AMUR: wejście...

Żaneta Szerksznis

Marek Nahotko, Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym. Globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki
Dostęp w AMUR: wejście...

Łopaczyk, Justyna

Wiesław Babik, Słowa kluczowe
Dostęp w AMUR: wejście...