Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Zasady recenzowania
"BIBLIOTEKA"
ISSN 1506-3615
Informacja o Roczniku "Biblioteka"
Zespół redakcyjny
Zasady dla autorów
Recenzenci
Zasady recenzowania
Rocznik "Biblioteka"
E-księgarnia
Kontakt

Wersja elektroniczna czasopisma Biblioteka jest publikowana na platformie czasopism UAM - PRESSto.

 • Rocznik wydawany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu
  "BIBLIOTEKA"

 • Nr 16 (25) Poznań 2012

 • Nr 15 (24) Poznań 2011

 • Rocznik wydawany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu
  "BIBLIOTEKA"

 • Nr 14 (23) Poznań 2010

 • Nr 13 (22) Poznań 2009

 • Rocznik wydawany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu
  "BIBLIOTEKA"

 • Nr 12 (21) Poznań 2008

Zasady recenzowania artykułów zgłoszonych do "Biblioteki"

Publikacje złożone do redakcji "Biblioteki" ocenia dwóch lub trzech niezależnych recenzentów (nie związanych z Biblioteką Uniwersytecką a najczęściej spoza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Redakcja przyjmuje i przekazuje recenzentom materiały, które wpisują się w profil czasopisma obejmujący: problematykę dotyczącą zagadnień zarówno współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa, regionalistyki, a także historii bibliotek, dziejów książki i zbiorów bibliotecznych. Rocznik na swoich łamach prezentuje także interesujące biblioteki i rozwiązania stosowane w naukowym bibliotekarstwie zagranicznym.

Redakcja nie ujawnia tożsamości autorów recenzentom i odwrotnie.

Recenzja ma formę pisemną zakończoną wnioskiem o przyjęcie artykułu do druku, ewentualne poprawienie tekstu lub jego odrzucenie.

Nazwiska recenzentów dopisywane są do listy recenzentów opublikowanej na stronie internetowej Rocznika, już po oddaniu materiału do druku.

Formularz recenzji »