Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Struktura organizacyjna arrow Oddział Informacji i Transferu Wiedzy
O Bibliotece
Misja Biblioteki
Historia i zbiory
Publikacje
Rocznik "Biblioteka"
Struktura organizacyjna
Sprawozdania
Rada Biblioteczna
Konferencje
Nagrody i wyróżnienia
Koło SBP BU
Oddział Informacji i Transferu Wiedzy
Kierownik Oddziału Informacji i Transferu Wiedzy
Z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej
mgr Małgorzata Rychlik, st. kustosz dypl.
tel. 61 829 3801

Pracownicy

Prace organizacyjne
 • organizacja konferencji, seminariów, warsztatów, zebrań naukowych, festiwali, przeglądów, targów książki, okolicznościowych imprez
 • prowadzenie i redagowanie repozytorium AMUR
 • prowadzenie i obsługa serwisu Ask a librarian
 • udostępnianie źródeł informacji (baz danych, e-czasopism, e-booków, repozytoriów)
 • prowadzenie Księgozbioru Bibliologicznego
 • prowadzenie internetowej księgarni eBUks i sprzedaż wydawnictw BU
 • prowadzenie i redagowanie stron www Biblioteki, ekranu informacyjnego oraz profilu Biblioteki Uniwersyteckiej na portalu społecznościowym Facebook
 • organizacja szkoleń i kursów doskonalących dla pracowników Uczelni
 • organizacja praktyk zawodowych, staży, wolontariatu
 • współpraca przy organizacji wystaw w BU
Praca naukowa
 • redakcja Rocznika "Biblioteka" i innych wydawnictw
 • tworzenie baz własnych Biblioteki
 • realizacja prac badawczych i naukowych
Praca wydawnicza
 • planowanie i koordynacja działalności wydawniczej Biblioteki Uniwersyteckiej
 • prace redakcyjne i techniczne
 • kontakty z firmami wydawniczymi, drukarniami i księgarniami i odbiorcami wydawnictw BU
Usługi promocyjne
 • przygotowywanie folderów, informatorów oraz innych materiałów promujących i reklamujących Bibliotekę
 • współpraca z mediami
 • promocja książek
Współpraca z zagranicą
 • współpraca z bibliotekami zagranicznymi
 • koordynacja wyjazdów zagranicznych pracowników BU (staże, praktyki, wymiana, konferencje, wyjazdy studyjne oraz praktyki w ramach programu Erasmus)
 • pobyty gości zagranicznych w BU
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
 • wyszukiwanie dotacji, grantów i innych środków pomocowych
 • przygotowywanie wniosków aplikacyjnych
Usługi informacyjne Usługi dydaktyczne

Prowadzenie szkoleń:

Szkolenia grupowe

Pracownicy naukowi UAM tel. 61 829 3849
      61 829 3841
      61 829 3866
Korzystanie z elektronicznych źródeł informacji oraz przygotowanie analiz bibliometrycznych (cytowań publikacji).
Doktoranci tel. 61 829 3849
      61 829 3841
      61 829 3866
Korzystanie z elektronicznych źródeł informacji.
Studenci tel. 61 829 3849
      61 829 3866
Szkolenia w zakresie poszukiwań bibliograficznych, korzystania z katalogu komputerowego BU i e-źródeł.
Edukacja Informacyjna i Źródłowa/Przysposobienie biblioteczne dla studentów pierwszego roku Uniwersytetu im. A. Mickiewicza tel. 61 829 3842
      61 829 3866
 1. E-learning tel. 61829 3866 https://www.elearning.amu.edu.pl/bu/
 2. Szkolenie tradycyjne: wtorek 16.00-18.00 po wcześniejszym zgłoszeniu tel. 61 829 3842
Goście tel. 61 829 3839
      61 829 3841
Zwiedzanie biblioteki.

Szkolenia indywidualne

Pracownicy i studenci środa: 9.00-11.00 czwartek: 12.00-14.00 - po uprzednim zgłoszeniu pod nr tel.:
      61 829 3849,
      61 829 3866
W zakresie wyszukiwań bibliograficznych, korzystania z katalogu online księgozbioru elektronicznych źródeł informacji (baz danych, czasopism, bibliotek cyfrowych), Primo - wyszukiwarki zasobów naukowych UAM.

Księgozbiór Bibliologiczny
tel. 61 829 3842, 61 829 3839
p.65

poniedziałek - piątek 8.00 - 14.30

W księgozbiorze bibliologicznym zgromadzono publikacje (książki, czasopisma) z zakresu historii bibliotekarstwa, bibliotekoznawstwa, informacji naukowej oraz nowoczesnej organizacji i zarządzania bibliotekami. Korzystać można na miejscu (p.65) oraz składać zamówienia do innych czytelni.