Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Informacja o Roczniku "Biblioteka"
"BIBLIOTEKA"
ISSN 1506-3615
Informacja o Roczniku "Biblioteka"
Zespół redakcyjny
Zasady dla autorów
Recenzenci
Zasady recenzowania
Rocznik "Biblioteka"
E-księgarnia
Kontakt

Wersja elektroniczna czasopisma Biblioteka jest publikowana na platformie czasopism UAM - PRESSto.

 • Rocznik wydawany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu
  "BIBLIOTEKA"

 • Nr 16 (25) Poznań 2012

 • Nr 15 (24) Poznań 2011

 • Rocznik wydawany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu
  "BIBLIOTEKA"

 • Nr 14 (23) Poznań 2010

 • Nr 13 (22) Poznań 2009

 • Rocznik wydawany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu
  "BIBLIOTEKA"

 • Nr 12 (21) Poznań 2008

"Biblioteka". Rocznik wydawany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu

Rocznik ''Biblioteka'' wydawany jest od 1997. Obecna edycja jest kontynuacją czasopisma pod tym samym tytułem, wydawanego w  latach 1960-1970, redagowanego przez pracowników Biblioteki UAM a wychodzącego w serii Prace naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (dostęp do pełnych tekstów czasopisma znajduje się w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej). Aby zaakcentować tę ciągłość, nowy i różniący się zarówno formą, jak i rozszerzonymi założeniami programowymi rocznik otrzymał podwójną numerację. Tom pierwszy opatrzono numerem 1, zaś trwanie tytułu zaakcentowane zostało podanym w nawiasie kolejnym numerem całości.

Profil czasopisma obejmuje problematykę dotyczącą zagadnień zarówno współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa jak i historii bibliotek, dziejów książki i zbiorów bibliotecznych. Rocznik prezentuje także interesujące biblioteki i rozwiązania stosowane w naukowym bibliotekarstwie zagranicznym. W "Bibliotece" obowiązują stałe działy: Artykuły, Miscellanea, Przekłady i Recenzje. Artykuły i Miscellanea i Przekłady opatrzone są abstraktami w języku angielskim. Na język angielski przetłumaczony jest także spis treści każdego tomu. Materiały mogą być ilustrowane zdjęciami w wersji czarno - białej (wyjątkowo w kolorze). Tomy "Biblioteki", od 1(10)1997 do 10(19)2006, w pełnej wersji, posadowione zostały na platformie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Od roku 2007 treść kolejnych tomów "Biblioteki" dostępna jest w uniwersyteckim repozytorium AMUR.

Czasopismo ma charakter ogólnopolski. Redakcja przestrzega zasady, aby przynajmniej 50% zamieszczanych na łamach rocznika artykułów pochodziło z innych niż poznański ośrodków naukowych. "Biblioteka" od 2004 roku jest czasopismem recenzowanym. Recenzje przygotowują wybitni znawcy wskazanej wcześniej problematyki. Odbiorcami "Biblioteki" są przede wszystkim pracownicy bibliotek akademickich, bibliotekarze zatrudnieni w większych bibliotekach publicznych, pracownicy i studenci instytutów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa a także inni zainteresowani. Od początku ukazywania się nowej edycji "Biblioteki" (1997) redaktorem naczelnym rocznika jest dr hab. Artur Jazdon a sekretarzem redakcji dr Aldona Chachlikowska.

Wersja drukowana jest wersją pierwotną czasopisma.

"Biblioteka" znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW z ilością 8 punktów.

Więcej na temat czasopisma:

Aldona Chachlikowska, Artur Jazdon, Biblioteka – rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu – tradycja i współczesność.
W: czasopisma naukowe bibliotek, archiwów, muzeów. Tradycje - role - perspektywy. Red Agnieszka Królczyk, Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk, Kórnik 2010, s. 11 - 19

"Biblioteka" ISSN 1506-3615
"Biblioteka" (online) 2391-5838

Adres redakcji: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań