Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Repozytorium AMUR
Zasoby i źródła
Multiwyszukiwarka
Katalogi
Bazy danych
Książki elektroniczne
E-czasopisma, PRESSto
Repozytorium AMUR
Biblioteki wirtualne
Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza AMUR dołączyło do Europejskiej Przestrzeni Badawczej

DRIVER to projekt finansowany przez Unię Europejską, którego zadaniem jest budowa Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area). Projekt, tworzony przez dziesięciu europejskich partnerów, ma na celu udostępnianie europejskiego dorobku naukowego, zebranego w raportach naukowych lub technicznych, preprintach, artykułach i danych badawczych. W celu realizacji zadania wdrożono bazę umożliwiającą gromadzenie zasobów rozproszonych, zarządzanie nimi i udostępnianie ich na jednej platformie.

Obecnie w bazie zgromadzono ponad 3 500 000 prac z 295 repozytoriów z 38 państw europejskich. Od sierpnia 2011 r. po żmudnych pracach przygotowawczo-wdrożeniowych, na platformie Driver widoczne i przeszukiwane są wszystkie treści zamieszczone w uczelnianym repozytorium AMUR. W ten sposób zwiększy się widoczność dorobku naukowego pracowników UAM oraz możliwość cytowania ich prac, przez innych europejskich naukowców.

Bezpośredni link do panelu wyszukiwawczego DRIVER: wejście ...

Wystarczy w wyszukiwarkę DRIVER wpisać słowo kluczowe dotyczące danego tematu, aby naukowiec z innego państwa mógł dotrzeć do prac naukowca z naszej Uczelni:

 
ASK-zapytaj bibliotekarza

Repozytoria - wolny, pełnotekstowy dostęp do prac naukowych z wielu dziedzin nauki.
DRIVER (Digital Repository Infrastructure Vision for European Research)

ERUDIT

CEON AGREGATOR

Otwarte zasoby

Kontakt:

Redakcja AMUR
Małgorzata Rychlik, Monika Theus Odział Informacji i Transferu Wiedzy, p.84
tel. 61 8 293 849
e-mail: amur@amu.edu.pl

red. techniczny Karol Sokalski
Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi