Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Struktura organizacyjna arrow Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
O Bibliotece
Misja Biblioteki
Historia i zbiory
Publikacje
Rocznik "Biblioteka"
Struktura organizacyjna
Sprawozdania
Rada Biblioteczna
Konferencje
Nagrody i wyróżnienia
Koło SBP BU
Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
Kierownik Oddziału
lic. Agnieszka Rybarczyk,st. bibliotekarz
tel. 61 829-3802

Pracownicy

Sekcja Wydawnictw Zwartych

Zadania:

– rejestrowanie książek w systemie Horizon (eo, kupno, dary)
mgr Małgorzata Pankowska, kierownik sekcji, tel. 61 829 3803

– zakup książek zagranicznych i zbiorów specjalnych antykwarycznych,
– rozliczenia finansowe
– pozyskiwanie i rejestracja komiksów
– oferty z kupna (w tym antykwaryczne)
mgr Małgorzata Bródka, tel. 61 829 3803

– zakup książek polskich,
– zakup książek zamawianych w ramach usługi „Zaproponuj kupno książki”,
– pozyskiwanie i rejestracja wydawnictw regionalnych
mgr Radosław Franckiewicz, tel. 61 829 3803

– zakup książek z Wydawnictwa Naukowego UAM,
– wymiana w zakresie prowadzonym przez BU
dr Jerzy Hatłas, tel. 61 829 3806

– przyjmowanie, selekcja i rejestrowanie darów dla BU,
dr Olga Wawrzyniak, tel. 61 829 3806

– oferty z kupna (w tym antykwaryczne) i oferty dubletów z innych bibliotek,
– rejestrowanie książek w systemie Horizon (kupno, dary)
– rejestracja publikacji i kontrola wywiązywania się polskich wydawców z „Ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych” z 7.11.1996 r. (Dz. U. 1996, Nr 152, poz. 722) i z „Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich otrzymywania” z 6.03.1997 r. (Dz. U. 1997, Nr 29, poz.161),
– kontrola respektowania prawa przez wydawców w wyżej wymienionym zakresie
dr Katarzyna Gmerek, tel. 61 829 3806

– rejestracja nadesłanych wydawnictw, ewidencja braków i monitowanie wydawców
mgr Renata Piejko
mgr Grażyna Jarmużek
mgr Urszula Radecka-Obrochta, tel. 061 829 3807

--------------------------------------------------------------------------

Sekcja Czasopism i Wydawnictw Elektronicznych
tel. 061 829 3804

Zadania:
– prenumerata polska i zagraniczna dla Uczelni,
– przetargi na dostawy czasopism do BU i sieci bibliotek UAM,
– prowadzenie rozliczeń finansowych dotyczących prenumeraty czasopism, baz danych, konsorcjów
mgr Ewa Lembicz, kierownik Sekcji, tel. 061 829 3804

– rejestracja wpływów czasopism zagranicznych i przekazywanie ich właściwym bibliotekom wydziałowym
mgr Ewa Rodzielska, tel. 061 829 3804

– administrowanie czasopismami elektronicznymi oraz rejestracja wpływów kupowanych czasopism polskich
mgr Michał Kordek, tel. 061 829 3805

– zakup książek elektronicznych i administrowanie nimi
mgr Michał Pijewski, tel. 061 829 3805

– rejestracja czasopism polskich wpływających z egzemplarza obowiązkowego
Bożena Tyklewicz, mgr Elżbieta Zawisza, tel. 061 829 3805
--------------------------------------------------------------------------

Sekcja Zagospodarowania Druków Zbędnych
tel. 061-829-3808

Zadania:
– prowadzenie i obsługa elektronicznej bazy danych „Oferta dubletów” dla bibliotek naukowych oraz innych odbiorców instytucjonalnych.
– selekcja i odpowiednie rozdysponowanie materiału spływającego z różnych jednostek BU
– przekazywanie dubletów i druków zbędnych bibliotekom sieci UAM (zakładowym, instytutowym, wydziałowym), bibliotekom szkół wyższych Poznania (UE, UM, UP, PP) i innym partnerom BU
– obsługa odbiorców na miejscu jak i przygotowanie dla nich materiału do wysyłki
– obsługa regałów aukcyjnych i z czasopismami

mgr Piotr Hauser, kierownik Sekcji, tel. 061 829 3808
– zarządzanie przekazywaniem dubletów (czasopism oraz monografii i druków zbędnych) bibliotekom sieci UAM (zakładowym, instytutowym, wydziałowym), bibliotekom szkół wyższych Poznania (UE, UM, UP, PP) i innym partnerom BU

mgr Dariusz Grajek, tel. 061 829 3808
– zarządzanie elektroniczną bazą czasopism – przekierowywanie do właściwego odbiorcy i wykonywanie wszelakich zadań wynikających z prowadzenia tej bazy

mgr Aneta Walczak, tel. 061 829 3808
–prowadzenie elektronicznej bazy „Zarządzanie dubletami Biblioteki Uniwersyteckiej”