Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Bazy danych arrow Bazy testowane
Zasoby i źródła
Multiwyszukiwarka
Katalogi
Bazy danych
Książki elektroniczne
E-czasopisma, PRESSto
Repozytorium AMUR
Biblioteki wirtualne
OECD iLIBRARY

Dostęp do 31 sierpnia.

W OECD iLibrary użytkownicy znajdą wszystkie książki, raporty, roczniki, dokumenty robocze, periodyki i bazy danych tworzone w ramach OECD. Tematyka tych publikacji jest bardzo szeroka i obejmuje tak różne dziedziny jak rolnictwo, edukacja, energia atomowe, ekologia, technologie informacyjne, podatki, rozwój obszarów wiejskich i miejskich, źródła i metody statystyczne, nauka a także zagadnienia społeczne, migracja i zdrowie. Od ponad 40 lat publikacje OECD są jednym z największych i najbardziej wiarygodnych źródeł statystyk porównawczych oraz danych gospodarczych i społecznych. Publikacje OECD udostępniane są w wersji elektronicznej poprzez platformę OECD iLibrary. Oprócz publikacji OECD platforma OECD iLibrary oferuje dostęp do publikacji i baz IEA, NEA, OECD Development Centre, PISA oraz ITF.

OECD (Organisation for Economical Co-operation and Development - Organizacja Ekonomicznej Współpracy i Rozwoju) jest organizacją międzynarodową skupiającą 34 wysoko rozwinięte i demokratyczne państwa, oraz stale współpracującą z siedemdziesięcioma państwami z całego świata. Poprzedniczką OECD była Organisation for European Economic Co-operation (OEEC), utworzona w 1947 w celu zarządzania pomocą amerykańską i kanadyjską w ramach planu Marshall'a odbudowy Europy po II Wojnie Światowej. Siedzibą tej organizacji został w 1949r Château de la Muette w Paryżu. W 1961 roku (OEEC) przekształcona została w OECD przez 20 państw, które podpisały Konwencję o Organizacji Ekonomicznej Współpracy i Rozwoju z 14 grudnia 1960 r. Misją OECD jest organizowanie współpracy pomiędzy rządami krajów całego świata oddanych demokracji oraz gospodarce rynkowej w celu:

Wspierania zrównoważonego rozwoju ekonomicznego
Zwiększenia zatrudnienia
Podnoszenia standardu życia
Utrzymania stabilności finansowej
Wspierania rozwoju gospodarczego innych krajów
Przyczyniania się do rozwoju handlu światowego

Zapraszamy do Biblioteki!
Baza dostępna zdalnie dla uprawnionych użytkowników po zalogowaniu: wejście...

Zobacz: zdalny dostęp do e-źródeł

 
Obsługujemy platformę:
„Zapytaj bibliotekarza”
ASK-zapytaj bibliotekarza

Zasady dostępu
i korzystania z zasobów elektronicznych BU

Zdalny dostęp do e-źródeł

Uwagi i zapytania na temat baz -  wypełnij formularz