Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Rada Biblioteczna arrow Skład Rady
O Bibliotece
Misja Biblioteki
Historia i zbiory
Publikacje
Rocznik "Biblioteka"
Struktura organizacyjna
Sprawozdania
Rada Biblioteczna
Konferencje
Nagrody i wyróżnienia
Koło SBP BU
Skład Rady Bibliotecznej
Imię i nazwisko Jednostaka UAM
Prof. dr hab. Marek Nawrocki Prorektor UAM
Przewodniczący Rady Bibliotecznej
prof. dr hab. Tomasz Nieborak Wydział Prawa i Administracji
Z-ca Przewodniczącego Rady Bibliotecznej
mgr Maciej Bochyński Biblioteka Uniwersytecka
Sekretarz Rady Bibliotecznej
dr hab. Artur Jazdon Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej
mgr Piotr Karwasiński Wicedyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej
mgr Aleksander Gniot Wicedyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej
mgr Danuta Czaja Wicedyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej
prof. dr hab. Beata Medyńska-Gulij Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
prof. dr hab. Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak Wydział Anglistyki
prof. dr hab. Maria Wojterska Wydział Biologii
prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz Wydział Chemii
prof. dr hab. Piotr Bering Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
prof. dr hab. Zbigniew Tylczyński Wydział Fizyki
prof. dr hab. Andrzej Marek Wyrwa Wydział Historyczny
prof. dr hab. Stanisław Gawiejnowicz Wydział Matematyki i Informatyki
prof. dr hab. Waldemar Ratajczak Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
prof. dr hab. Edward Jeliński Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn Wydział Nauk Społecznych
prof. dr hab. Wiesław Malinowski Wydział Neofilologii
prof. dr hab. Michał Jarnecki Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
prof. dr hab. Tomasz Nieborak Wydział Prawa i Administracji
prof. dr hab. Hanna Krauze-Sikorska Wydział Studiów Edukacyjnych
prof. dr hab. Leszek Wilczyński Wydział Teologiczny
prof. dr hab. Maria Tomczak Instytut Kultury Europejskiej
dr Iwona Taborska Biblioteka Wydziału Chemii
mgr Irena Horbowy Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
mgr Bogusława Szylin Biblioteka Instytutu Historii
mgr Teresa Nowak Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki
mgr Edyta Szelejewska-Dembińska Biblioteka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
mgr Beata Ciesielska Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji
mgr Alicja Spaleniak Biblioteka Uniwersytecka
mgr Małgorzata Dąbrowicz Biblioteka Uniwersytecka
mgr Andrzej Nowakowski Biblioteka Uniwersytecka
mgr Michał Kosakowski Wydział Nauk Społecznych - przedstawiciel doktorantów
p. Tomasz Wojnowski Wydział Historyczny - przedstawiciel studentów
 
Do zakresu działania rady bibliotecznej należy:

1) opiniowanie przedłożonych przez dyrektora Biblioteki zasad gromadzenia, opracowywania, przechowywania, udostępniania i konserwacji zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu;

2) opiniowanie projektu regulaminu określonego w § 96;

3) wyrażanie opinii
o sprawozdaniach dyrektora Biblioteki z działania systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu;

4) formułowanie opinii oraz wniosków w sprawach struktury oraz działania systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu.
Art. 98 Statutu UAM