Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Rocznik "Biblioteka" arrow BIBLIOTEKA Nr 14 (23) Poznań 2010
"BIBLIOTEKA"
ISSN 1506-3615
Informacja o Roczniku "Biblioteka"
Zespół redakcyjny
Zasady dla autorów
Recenzenci
Zasady recenzowania
Rocznik "Biblioteka"
E-księgarnia
Kontakt

Wersja elektroniczna czasopisma Biblioteka jest publikowana na platformie czasopism UAM - PRESSto.

BIBLIOTEKA Nr 14 (23) Poznań 2010
BIBLIOTEKA Nr 14 (23)

Artykuły dostępne w repozytorium AMUR więcej...

Spis treści

Artykuły – Articles

Agnieszka Pawłowska
Niezamknięte księgi – o księgach cechowych na Pomorzu Zachodnim
Incomplete and unclosed books – on guild books in Western Pomerania
Dostęp w AMUR: wejście...
Andrzej Nowakowski, Leonard Rosadziński
„Witajcie koledzy” – poznańska „Książka wpisów wędrujących czeladników introligatorskich”
”Welcome friends and colleagues” Poznań register book of journeymen bookbinders
Dostęp w AMUR: wejście...
Dagmara Bubel
Jasnogórskie piśmiennictwo dewocyjne w XVII-XVIII wieku. Recepcja modlitewnika Ksawerego Augustyna Rottera
Ucieczka grzeszników albo nabożny zasmuconych rekurs do dzielney cudami Częstochowskiey Matki
Jasna Góra devotional writings of the 17th-18th centuries. The reception of the prayer book written by Ksawery Augustyn Rotter: Ucieczka grzeszników albo nabożny zasmuconych rekurs do dzielney cudami Częstochowskiey Matki
Dostęp w AMUR: wejście...
Aleksandra Wiśniewska
Dysertacje poświęcone tematyce polskiej, powstałe na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Wiedeńskiego w latach 1872-1937
Dissertations on Polish subject themes written at the Faculty of Philosophy of Vienna University in the years 1872-1937
Dostęp w AMUR: wejście...
Zyta Szymańska
Bibliografia literacka w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (1948-2010) – geneza, dokonania, perspektywy
The literary bibliography in the Institute of Literary Research – IBL PAN (1948-2010): Origin, achievements and future
Dostęp w AMUR: wejście...
Hanna Grabowska
Szwedzi a Polska, czyli o rodzimych księgozbiorach w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali
The Swedes and Poland, or on Polish book collections at the University Library in Uppsala
Dostęp w AMUR: wejście...
Małgorzata Dąbrowicz
Od misji do strategii personalnej biblioteki. Studium teoretyczne 119
From mission to personnel strategy at the library. Theoretical study
Dostęp w AMUR: wejście...
Rafał T. Prinke
Tradycyjne funkcje czasopisma naukowego a współczesne technologie komunikacyjne
Traditional functions of scholarly journals and modern communication technologies
Dostęp w AMUR: wejście...
Agnieszka Szczecińska , Anna Kowalska
Wielki apetyt na „miniburgera”. O problemach opracowania komiksów w formacie MARC 21
A lust for a “miniburger”. On problems encountered during library processing of comic books in MARC 21 format
Dostęp w AMUR: wejście...
Micsellanea

Katarzyna Krzak-Weiss
Od iluminatorstwa do grafiki książkowej. Kilka uwag o graficznych pracach Mistrza Collectarium wawelskiego
From illuminating books to printmaking. Some remarks on the graphic art works of Master of the Collectarium from the Wawel Castle (a case study)
Dostęp w AMUR: wejście...
Katarzyna Gmerek
„Pokłosie. Zbieranka literacka na korzyść sierot
Pokłosie: literary fund raising for the benefit of orphans
Dostęp w AMUR: wejście...
Monika Chuda
Z adresownika poetki. Śladami listów Kazimiery Iłłakowiczówny w bibliotekach polskich
From the addressbook and planner of a poetess. On the trail and through the letters written by Kazimiera Iłłakowiczówna currently held in Polish libraries
Dostęp w AMUR: wejście...
Bożena Świstek-Oborska
Sportowe miscellanea w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Sports-miscellanea in the collection of Poznań University Library
Dostęp w AMUR: wejście...
Agnieszka Górska
Lwowiana w zbiorach Biblioteki Politechniki Krakowskiej. Analiza najstarszych inwentarzy przybytków (1946-1961)
Material related to Lwów (lwowiana) in the collection of the Library of Kraków Technical University. An analysis of the records in acquisition inventories from the years 1946-1961
Dostęp w AMUR: wejście...
Iwona Pempera
Kolekcja argentyńska w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
The Argentinian collection in the Library of the Poznań Society of Friends of Arts and Sciences
Dostęp w AMUR: wejście...
Maria Wanda Sidor
Elektroniczny system wspomagający zarządzanie zasobami w bibliotece Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu
Electronic resource management supporting system at the Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University library in Nowy Sącz
Dostęp w AMUR: wejście...

Przekłady – Translations

Patricia Kennedy Grimsted
Droga do Raciborza: grabież bibliotek i archiwów Europy przez Sztab Operacyjny Rosenberga (Einsatzstab Rechsleiter Rosenberg) (przeł. Tomasz Olszewski
Dostęp w AMUR: wejście...
Roads to ratibor: library and archival plunder by the Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (trans. Tomasz Olszewski)
Recenzje – Reviews

Hanna Andruszko
Sarah McNicol, Joint-use Libraries: Libraries for the future
Dostęp w AMUR: wejście...
Rafał Wójcik
Janusz Sowiński, Między oryginałem, kopią a falsyfikatem. Polskie edycje faksymilowe
Dostęp w AMUR: wejście...

Wspomnienie – Memories

Agnieszka Szczecińska
Jerzy Poprawski

Sprawozdania – Library reviews

Artur Jazdon
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2009.
Danuta Czaja
Sprawozdanie z działalności bibliotek wydziałowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2009
Autorzy – Authors