Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Galerie z wydarzeń arrow Dr Aldona Chachlikowska Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2010
Wydarzenia i wystawy
Wystawy
Galerie z wydarzeń
Dyskusyjny Klub Książki
Dr Aldona Chachlikowska Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2010
Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego w roku 2010 została dr Aldona Chachlikowska, wieloletni sekretarz naukowy Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, kierownik Oddziału Prac Naukowych, Wydawniczych i Dydaktycznych, sekretarz redakcji rocznika „Biblioteka”, zasłużony dydaktyk, organizator wielu konferencji i wydarzeń kulturalnych.

Przez cały, już przeszło 35 letni okres pracy na niwie bibliotekarskiej, dr Chachlikowska była i pozostaje niezwykle czynna na polu organizacyjnym, dydaktycznym i naukowo-badawczym.

Na szczególną uwagę zasługuje aktywność dydaktyczna dr Aldony Chachlikowskiej. Działalność tę rozpoczęła przed laty od realizacji zajęć dydaktycznych z przysposobienia bibliotecznego i informacji naukowej w Bibliotece Uniwersyteckiej, w dawnym Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej oraz w Pomaturalnym Studium Bibliotekarskim w Poznaniu, a następnie w ramach zajęć organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. W ostatnich latach realizuje zajęcia dydaktyczne dla studentów trybu dziennego specjalizacji bibliotekarsko-dokumentalistycznej w Instytucie Filologii Polskiej UAM, na ogólnie dostępnych studiach podyplomowych, organizowanych przez UAM oraz w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych.

Wielką wagę i znaczenie przywiązuje do zajęć Nowoczesna biblioteka naukowa, które zostały zorganizowane w ramach studiów podyplomowych dla bibliotekarzy systemu biblioteczno-informacyjnego UAM. Swoje zainteresowania dydaktyczne skupia na problematyce dotyczącej czytelnictwa, dydaktyki bibliotecznej oraz biblioterapii. Od wielu lat jest także organizatorem działań wspomagających realizację zajęć z przysposobienia bibliotecznego.

Od lat, jako sekretarz naukowy Biblioteki Uniwersyteckiej, odpowiada za organizację konferencji naukowych, wśród których wymienić można chociażby, takie jak Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych (2002), Gazety. Zasoby. Opracowanie. Ochrona. Digitalizacja. Promocja. Informacja (2006). Uzyskały one – z uwagi na wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny – bardzo wysoką oceną środowiska.
Efektem tych konferencji są publikacje materiałów, których dr A. Chachlikowska była współredaktorem.

Wielokrotnie organizowała warsztaty środowiskowe dla bibliotekarzy wielkopolskich, poświęcone m.in. sprawom pozyskiwania i wykorzystywania przez biblioteki środków zewnętrznych czy też dokumentom życia społecznego. Wymiernym efektem tych działań było przygotowanie i udostępnienie na stronie www Biblioteki bazy danych na temat dokumentów życia społecznego w bibliotekach naszego województwa.

Jako Sekretarz Redakcji rocznika „Biblioteka” nieustannie zabiega o utrzymanie wysokiego poziomu pisma. To dzięki Jej aktywności czasopismo stało się ogólnopolskim, recenzowanym periodykiem, z wysoką – jak na czasopisma bibliotekarskie – punktacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dr Aldona Chachllikowska, starszy kustosz dyplomowany Biblioteki Uniwersyteckiej, jest autorką blisko 30 publikacji z zakresu dydaktyki bibliotecznej, dokumentacji i informacji naukowej, czytelnictwa oraz historii.

Dorobek zawodowy dr A. Chachlikowskiej świadczy o Jej niezwykłej kompetencji i zaangażowaniu w sprawy zawodu bibliotekarza; jest pracownikiem stale doskonalącym swój warsztat naukowy i fachowy, chętnie dzieli się doświadczeniem z młodszymi adeptami zawodu.

Uroczystość wręczania nagród odbyła się dnia 4 listopada 2010 r. o godz. 11.00 w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich, w Bibliotece Kórnickiej na Starym Rynku w Poznaniu.

Dr Aldona Chachlikowska Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2010 Dr Aldona Chachlikowska Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2010 Dr Aldona Chachlikowska Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2010 Dr Aldona Chachlikowska Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2010
Dr Aldona Chachlikowska Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2010 Dr Aldona Chachlikowska Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2010 Dr Aldona Chachlikowska Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2010 Dr Aldona Chachlikowska Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2010
Dr Aldona Chachlikowska Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2010 Dr Aldona Chachlikowska Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2010 Dr Aldona Chachlikowska Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2010 Dr Aldona Chachlikowska Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2010
Dr Aldona Chachlikowska Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2010 Dr Aldona Chachlikowska Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2010 Dr Aldona Chachlikowska Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2010 Dr Aldona Chachlikowska Laureatem Nagrody Głównej im. Andrzeja Wojtkowskiego SBP w roku 2010
Fotografie: Joanna Błoch