Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Oddział Zbiorów Specjalnych
Zbiory Specjalne
Oddział Zbiorów Specjalnych
Pracownia Rękopisów
Pracownia Starych Druków
Pracownia Zbiorów Muzycznych
Pracownia Zbiorów Ikonograficznych
Pracownia Zbiorów Kartograficznych
Pracownia Zbiorów Masońskich
Pracownia Dokumentów Życia Społecznego
Czytelnia Zbiorów Specjalnych
Warsztaty dla bibliotekarzy katalogujących stare druki
W dniach 14-15 września 2010 r. Oddział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu organizuje warsztaty dla osób katalogujących stare druki. Mamy nadzieję, że spotkanie będzie okazją do przedyskutowania problemów,
z którymi stykamy się w naszej codziennej pracy.

Warsztaty zostały podzielone na dwie części - pierwszy dzień poświęcimy zagadnieniom związanym z formatem rekordu bibliograficznego dla starych druków (ze szczególnym uwzględnieniem druków wielotomowych), drugi problemom opracowania proweniencji.
Renata Wilgosiewicz-Skutecka
Program warsztatów dla bibliotekarzy katalogujących stare druki


Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Poznań, ul. Ratajczaka 38/40, sala konferencyjna
14-15 września 2010


14 września 2010 (wtorek)

godz. 11.00
1. Powitanie, sprawy organizacyjne
2. Warsztaty – prowadzenie Halina Mieczkowska (BUW)
– druki wielotomowe – określanie wariantów i wydań
– analiza błędów najczęściej popełnianych przez katalogujących
– opracowanie w NUKAT materiałów sprzed 1801 r. (kalendarzy i czasopism, druków muzycznych, programów teatralnych, atlasów, itp.)
godz. 13.30-14.30 – przerwa obiadowa (obiad na koszt organizatorów)
godz. 14.30-16.00 – cd. warsztatów
godz. 16.00-16.20 – przerwa na kawę, herbatę
godz. 16.20-18.00 – cd. warsztatów

15 września 2010 (środa)

godz. 9.00
1. Przedstawienie przez BN, BJ, BU Warszawa, Wrocław, Toruń, Poznań, BG PAN, Ossolineum i Książnicę Cieszyńską stanu opracowania proweniencji, planów w tym zakresie oraz przeanalizowanie możliwości i potrzeby współpracy w opracowaniu proweniencji

2. Stanowisko NUKAT

godz. 11.30-11.50 – przerwa na kawę, herbatę
godz. 11.50-13.30 – cd. warsztatów
– możliwości przeszukiwania baz europejskich (M. Czapnik, BUW) – dyskusja
ok. godz. 13.30-14.00 – podsumowanie i zakończenie spotkania
 
Zasób zbiorów
udostępnia się
wyłącznie w Czytelni Zbiorów Specjalnych.

Fotografie: mgr Rafał Michałowski