Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Katalogi
Zasoby i źródła
Multiwyszukiwarka
Katalogi
Bazy danych
Książki elektroniczne
E-czasopisma, PRESSto
Repozytorium AMUR
Biblioteki wirtualne
Od zmierzchu do świtu - wypożyczenia nocne

Zasady udostępniania książek w ramach usługi
„Wypożyczenia nocne zbiorów prezencyjnych”
w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu

(obowiązują od 1 czerwca 2010 roku)


 1. Opis usługi

  Wypożyczenia nocne zbiorów prezencyjnych dotyczą większości zbiorów z katalogu online, znajdujących się w księgozbiorach czytelń: Ogólnej, Nauk Historycznych i Gazet, Nauk Społecznych i w księgozbiorze magazynowym (oznaczone informacją „Do korzystania w czytelni”) oraz prezencyjnej części księgozbioru dydaktycznego Wypożyczalni miejscowej.
  Nie udostępnia się czasopism, dzieł rzadkich i kosztownych.
  W kwestiach wątpliwych ostateczną decyzję o udostępnieniu książki podejmuje bibliotekarz.

 2. Użytkownicy uprawnieni do udostępnień

  Czytelnicy z kartą uprawniającą do wypożyczania na zewnątrz, w tym studenci uczelni niepaństwowych, zarejestrowani w systemie biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

 3. Warunki realizacji udostępnień:

  • aktualna karta biblioteczna,
  • brak zaległości na koncie czytelnika,
  • brak innych adnotacji na koncie, blokujących możliwość udostępnienia.

 4. Ramy czasowe udostępnień i zwrotów:

  • usługa dostępna jest przez cały tydzień,
  • materiały biblioteczne użycza się na pół godziny przed regulaminowym zamknięciem czytelni lub wypożyczalni,
  • materiały biblioteczne zwraca się następnego dnia w Punkcie Informacyjnym do godziny regulaminowego otwarcia czytelń i wypożyczalni.
  Punkt Informacyjny będzie czynny na pół godziny przed regulaminowym otwarciem czytelń i wypożyczalni.

 5. Korzystanie z usługi

  • Wypożyczenie książki z czytelni lub prezencyjnej części zbiorów wypożyczalni:
   • na pół godziny przed zamknięciem agendy należy wskazać bibliotekarzowi dyżurującemu pozycję do wypożyczenia,
   • na podstawie zgłoszenia czytelnika bibliotekarz podejmuje decyzję o możliwości wypożyczenia pozycji w ramach usługi.

  • Wypożyczenie książki z magazynu:
   • warunkiem wypożyczenia książki opatrzonej adnotacją: „Do korzystania w czytelni” jest jej wcześniejsze zamówienie do czytelni,
   • na podstawie zamówienia zrealizowanego do czytelni bibliotekarz podejmuje decyzję o możliwości wypożyczenia pozycji w ramach usługi.

 6. Sankcje za nieterminowe zwroty

  System biblioteczno-informacyjny nalicza automatycznie karę 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia zwrotu materiału bibliotecznego.

 7. Sankcje za zagubienie materiału bibliotecznego

  W przypadku zagubienia materiałów bibliotecznych zastosowanie znajdują właściwe punkty „Zasad udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej”.

 
Obsługujemy platformę:
„Zapytaj bibliotekarza”
ASK-zapytaj bibliotekarza

» Nasze nowości (wybór)


Sprawdź dostępność pozycji w bibliotekach polskich:
KARO
NUKAT
Sprawdź dostępność pozycji w bibliotekach na świecie:
WorldCat