Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Rocznik "Biblioteka" arrow BIBLIOTEKA Nr 13 (22) Poznań 2009
"BIBLIOTEKA"
ISSN 1506-3615
Informacja o Roczniku "Biblioteka"
Zespół redakcyjny
Zasady dla autorów
Recenzenci
Zasady recenzowania
Rocznik "Biblioteka"
E-księgarnia
Kontakt

Wersja elektroniczna czasopisma Biblioteka jest publikowana na platformie czasopism UAM - PRESSto.

BIBLIOTEKA Nr 13 (22) Poznań 2009
BIBLIOTEKA Nr 13 (22)

Artykuły dostępne w repozytorium AMUR więcej...

Streszczenia, słowa kluczowe, abstrakty, autorzy

Spis treści:

Artykuły

Katarzyna Krzak-Weiss,
Typologia sygnetów drukarskich( na przykładzie znaków stosowanych przez polskich impresorów od XV do połowy XVII wieku )....
Dostęp w AMUR: wejście...

Dorota Mazurczak,
„Tutaj jest bardzo zimno...” Życie codzienne niemieckiej urzędniczki w Poznaniu opisane na widokówkach z lat 1941 1944
Dostęp w AMUR: wejście...

Artur Jazdon,
Karol Rayzner (1803-1887) – wydawca, księgarz i drukarz poznański
Dostęp w AMUR: wejście...

Katarzyna Kubiś, Andrzej Nowakowski,
Ocena stanu zachowania gazet i czasopism wielkopolskich z lat 1800-1939 przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu pod kątem ich zakwaszenia
Dostęp w AMUR: wejście...

Piotr Nowak,
„Samopublikowanie”: stara metoda-nowy sens w dobie e-science
Dostęp w AMUR: wejście...

John Catlow, Mirosław Górny, Rafał Lewandowski,
Keyword binding as a method of reducing the length of indexes in library catalogues ( based on the experience of Digital Library of Wielkopolska)
Dostęp w AMUR: wejście...

Maria Wojcińska, Damian Wojciński,
Fundusze strukturalne dla bibliotek w okresie programowania 2007-2013
Dostęp w AMUR: wejście...

Aldona Chachlikowska, Krystyna Jazdon Hanna Wieland, Aleksandra Szulc,
Badania wykorzystania przez polskie biblioteki naukowe środków europejskich, grantów ministerialnych i samorządowych oraz dotacji sponsorów w latach 2000-2008
Dostęp w AMUR: wejście...

Jadwiga Wojtczak,
Bibliotekarze na rynku pracy-omówienie badań ankietowych
Dostęp w AMUR: wejście...

Miscellanea

Radosław Gaziński,
Z dziejów drukarstwa i handlu książką w Kołobrzegu w drugiej połowie XVII wieku
Dostęp w AMUR: wejście...

Renata Wilgosiewicz – Skutecka, Alicja Szulc,
Lektury lekarza – książka Leonarda Botalla w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu
Dostęp w AMUR: wejście...

Artur Jazdon, Renata Piejko,
„Die Ägyptische Finsterniss” – przyczynek do historii poznańskich czasopism satyrycznych pierwszej połowy XIX wieku
Dostęp w AMUR: wejście...

Maria Lamberti,
UNINETTUNO – międzynarodowy uniwersytet na odległość
Dostęp w AMUR: wejście...

Barbara Góra, Aleksandra Mikołajska,
Spis gazet polskich okresu międzywojennego (1918-1939) w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu
Dostęp w AMUR: wejście...

Przekłady

Adrian Mulligan,
Jakość pracy naukowej, jej potwierdzenie a recenzja partnerska. Odbiór w środowisku naukowym i nieporozumienia. Postawy wobec recenzji partnerskiej (przekł. Tomasz Olszewski)
Dostęp w AMUR: wejście...

Recenzje

Ewa Andrysiak,
Książka i prasa na ziemi wileńskiej: drukarnie, wydawnictwa, księgarnie, biblioteki, czasopisma XVI w.-1945 r.
Dostęp w AMUR: wejście...

Piotr Nowak,
Marszakowa – Szajkiewicz, Badania ilościowe nauki. Podejście bibliometryczne i webometryczne
Dostęp w AMUR: wejście...

Sprawozdania

Artur Jazdon,
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za rok 2008

Danuta Czaja,
Sprawozdanie z działalności bibliotek wydziałowych w systemie biblioteczno – informacyjnym UAM za rok 2008