Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Czytelnia Zbiorów Specjalnych
Zbiory Specjalne
Oddział Zbiorów Specjalnych
Pracownia Rękopisów
Pracownia Starych Druków
Pracownia Zbiorów Muzycznych
Pracownia Zbiorów Ikonograficznych
Pracownia Zbiorów Kartograficznych
Pracownia Zbiorów Masońskich
Pracownia Dokumentów Życia Społecznego
Czytelnia Zbiorów Specjalnych
Czytelnia Zbiorów Specjalnych i Regionalnych

Oddział Zbiorów Specjalnych

tel. 61 829 3828 III piętro, p. 152
e-mail: czyt@amu.edu.pl


Czytelnia czynna:

poniedziałek10.00 - 18.00
wtorek-piątek09.00-18.00
sobota10.00-17.00
niedzielanieczynne
Obsada:
mgr Drozdowski Wiktor, tel. 061 829 3828
Robert Szmytkowski, tel. 061 829 3828

W Czytelni Zbiorów Specjalnych i Regionalnych udostępnia się materiały zabytkowe z poszczególnych pracowni Oddziału Zbiorów Specjalnych (rękopisy, inkunabuły, stare druki, zabytkową ikonografię, kartografię, dawne druki i rękopisy muzyczne, unikatowe w skali europejskiej, a nawet światowej, zbiory masońskie i dokumenty życia społecznego) oraz książki wydane na terenie Wielkopolski do roku 1953, a zaliczane do tzw. Narodowego Zasobu Bibliotecznego (NZB).
Od 2016 roku w księgozbiorze podręcznym Czytelni Zbiorów Specjalnych znajdują się także książki, czasopisma, broszury odnoszące się do dziejów Poznania i Wielkopolski w jej historycznych granicach.

Księgozbiór został ułożony działowo (m.in. historia i polityka, miasta i miejscowości, zagadnienia gospodar­cze, oświata i kultura, muzyka, kino, teatr, sztuka, ikonografia, kościoły i zakony, słowniki biograficzne). W Czytelni Zbiorów Specjalnych i Regionalnych udostęp­nia się zgromadzone tu judaika, a przede wszystkim książ­ki związane z kulturą żydowską w Polsce oraz poświęcone zagadnieniom Holocaustu.

Czytelnię wyróżnia:

  • kameralna przestrzeń (12 miejsc), sprzyjająca pracy naukowej
  • szybka realizacja zamówień
  • wolny dostęp do półek
  • możliwość korzystania z książek zamówionych uprzednio z magazynu
  • dostęp do zbiorów pracowni specjalistycznych (rękopisy, stare druki, ikonografia, kartografia, muzykalia, zbiory masońskie, dokumenty życia społecznego) i możliwość konsultacji z pracow­nikami, którzy w godzinach pracy oddziału oraz podczas dyżurów służą pomocą i swoją wiedzą
  • stosowne wyposażenie (projektor i ekran}, umożliwiające pracownikom nauki i studentom prowadzenie prelekcji
  • permanentnie uzupełniany księgozbiór
  • profesjonalna pomoc dyżurujących

Po godzinie 18.00 wszystkie materiały, z wyjątkiem zabyt­kowych i szczególnie cennych, pracownik dyżurny może przenieść - na życzenie Czytelnika - do innej czytelni, w tym do Czytelni Komiksów i Gazet - otwartej do godz. 22.00