Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Pracownia Dokumentów Życia Społecznego
Zbiory Specjalne
Oddział Zbiorów Specjalnych
Pracownia Rękopisów
Pracownia Starych Druków
Pracownia Zbiorów Muzycznych
Pracownia Zbiorów Ikonograficznych
Pracownia Zbiorów Kartograficznych
Pracownia Zbiorów Masońskich
Pracownia Dokumentów Życia Społecznego
Czytelnia Zbiorów Specjalnych
Pracownia Dokumentów Życia Społecznego

Oddział Zbiorów Specjalnych

Pokój 166;
poniedziałek9.00 - 14.00
wtorek, środa, piątek9.00 - 14.00
czwartek9.00 - 18.00
Obsada:
mgr Damian Wojciński, kustosz
tel. 061 829 3836

Pracownia wchodząca w skład Oddziału Zbiorów Specjalnych powstała w 1964 r.

Zbiór zgromadzonych przez Pracownię materiałów obejmuje ponad 100 tysięcy jednostek. Wchodzą w jego skład druki retrospektywne wydawane w latach 1801-1948 /ciekawsze zespoły: druki dotyczące konfederacji targowickiej oraz drugiego rozbioru Polski pochodzące ze zbiorów Władysława Reymonta, druki dotyczące Wielkiego Księstwa Poznańskiego, ulotki Wiosny Ludów, ulotki polityczne z okresu I wojny światowej, afisze i komunikaty hitlerowskich władz okupacyjnych/ oraz dokumenty nowsze wydawane po roku 1948, wpływających jako egzemplarz obowiązkowy, kupno lub dary. Ciekawy zbiór z tego okresu stanowią: materiały z tzw. drugiego obiegu, literatura propagandowa, druki emigracyjne oraz plakaty.

Pracownia specjalizuje się przede wszystkim w gromadzeniu materiałów dotyczących historii i współczesności szeroko pojętej Wielkopolski.

Materiały udostępnia się na miejscu w Pracowni, bądź w Czytelni Zbiorów Specjalnych.

W Pracowni można skorzystać z katalogów: zespołów tematycznych, wystaw artystycznych i plakatów oraz indeksu osób.

Bibliografia:
  • Aleksiński J., Aktualne potrzeby o informacji o dokumentacji życia społecznego w regionie. Komunikat. W: Miejsce informacji regionalnej w krajowym systemie informacji naukowej. Poznań 1979 r.
  • Aleksiński J., Poprawski J., Wybór exlibrisów polskich. Katalog wystawy. Poznań 1980;
  • Aleksiński J., Bandurski R., Sekcja Dokumentów Życia Społecznego. W: Zbiory Specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej Poznań 1983;
  • Aleksiński J., Druki ulotne dotyczące konfederacji targowickiej i drugiego rozbioru Polski w zbiorach BU. Poznań 1983;
  • Aleksiński J., Sekcja Dokumentów Życia Społecznego. W: Zagrożone Zbiory Specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej. Poznań 1986;
  • Aleksiński J., W krzyżu cierpienie. Rzeźby R. Krawca. Katalog wystawy. Poznań 1995;
  • Aleksiński J., Bandurski R., Zbiory Dokumentów życia społecznego. W: Zbiory i prace polonijne Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Warszawa 1995.
  • Aleksiński J., Ulotka informacyjna do wystawy: "Telegramy Kościuszkowskie". Poznań 1996