Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Pracownia Zbiorów Muzycznych
Zbiory Specjalne
Oddział Zbiorów Specjalnych
Pracownia Rękopisów
Pracownia Starych Druków
Pracownia Zbiorów Muzycznych
Pracownia Zbiorów Ikonograficznych
Pracownia Zbiorów Kartograficznych
Pracownia Zbiorów Masońskich
Pracownia Dokumentów Życia Społecznego
Czytelnia Zbiorów Specjalnych
Pracownia Zbiorów Muzycznych

Oddział Zbiorów Specjalnych

Pokój 182;
poniedziałek9.00 - 15.00
wtorek9.00 - 18.00
środa - piątek9.00 - 15.00
Obsada:
mgr Andrzej Jazdon, st. kustosz dypl.
tel. 061 829 3832

Systematyczne gromadzenie muzykaliów rozpoczęto jeszcze przed wojną. Formalnie jednak Sekcja Zbiorów Muzycznych powstała dopiero w 1950 roku. Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem był Kornel Michałowski (1923-1998). Kierował nią do 1982 roku, gromadząc i profilując bogaty księgozbiór.

Biblioteka gromadzi rękopisy i druki utworów muzycznych, książki i czasopisma o tematyce muzycznej, dokumenty życia muzycznego oraz płyty analogowe, CD, taśmy magnetofonowe z nagraniami muzyki i słowa. Zgromadzony zbiór, mający charakter uniwersalnego, ukierunkowany jest na twórczość kompozytorów wielkopolskich i wydawnictwa muzyczne z tego regionu. Bogata kartoteka bibliograficzna informuje o historycznych i aktualnych wydarzeniach muzycznych.

Wśród dawnych rękopisów (od XIII do XIX wieku) należy wymienić kilka graduałów i antyfonarzy, tabulaturę proweniencji londyńskiej z XVII wieku, autografy lub kopie utworów J. De Pres, Guillaume Dufaya, Antoniego Roslera, Christiana Wolffa i polskich: Eliasza Karmelity, Jakuba Gołąbka, Jana Dawida Hollanda, Nikodema Biernackiego, Bolesława Dembińskiego i in. Z twórczości kompozytorów XX-wiecznych wyróżniają się spuścizny kompozytorów poznańskich: Stefana Bolesława Poradowskiego (1902-1967), Waleriana Józefa Gniota (1902-1977) i Jerzego Młodziejowskiego (1909-1985). Szczególne znaczenie dla historii muzyki polskiej ma przechowywana w zbiorach BUP spuścizna Profesora Adolfa Chybińskiego, wybitnego polskiego muzykologa. Kolekcja rękopisów dotyczących muzyki zawiera liczne materiały archiwalne po Marii Szczepańskiej, Tadeuszu Strumille, Mieczysławie Karłowiczu, Ludomirze Różyckim. W zbiorze nut drukowanych (ponad 40.000) przeważają wydania z XIX i XX wieku. Wśród druków polskich ok. 650 wydano przed 1875 r.

Szczególnie cenna jest kolekcja druków z okresu Powstania Listopadowego opublikowana w Poznaniu w latach 1830-31 nakładem Karola Antoniego Simona. Z wielkopolskich wydań regionalnych Biblioteka Uniwersytecka posiada ponad 1.100 tytułów nut z lat 1825-1975. Z wydawnictw obcych należy wymienić ok. 50 starodruków z XVII i XVIII w., zbiór ok. 100 śpiewników masońskich, ponadto liczne pierwodruki i wczesne wydania dzieł m.in.: C.Ph.E. Bacha, L. Van Beethovena, W.A. Mozarta, G. Rossiniego. Zbiór płyt obejmuje ok. 11.000 analogowych i ok.3.500 CD. Osobne miejsce zajmuje zbiór archiwalnych płyt polskich i zagranicznych z lat 1905-45.

Biblioteka Uniwersytecka jest członkiem IAML (Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotek Muzycznych) od 1988. Od 1967 kierownik Sekcji Zbiorów Muzycznych jest przewodniczącym i koordynatorem prac polskiego zespołu ds. RILM. Od 1995 roku pracownicy sekcji współpracują z Międzynarodową Bibliografią Czasopism Muzycznych RIPM.

W Pracowni znajduje się katalog nut w układzie rzeczowym; katalog nagrań i kartoteka bibliograficzna dotycząca życia muzycznego i kulturalnego.

Bibliografia:
 • Michałowski K., Zbiory muzyczne w BUAM w Poznaniu. Poznań 1963;
 • Michałowski K., Hordyński W., Katalog polskich druków muzycznych 1800-1863. Kraków 1963;
 • Dąbrowski H., Biblioteka Główna UAM w Poznaniu. Katalog Biblioteki. Poznań 1979;
 • Katalog zagranicznych czasopism muzycznych. Kraków 1980;
 • Michałowski K., Puckalanka U., Pietraszek Z., Zakrzewska-Nikiporczyk B., Ze skarbów bibliotek wielkopolskich. Warszawa 1980;
 • Zakrzewska-Nikiporczyk B., Sekcja Zbiorów Muzycznych. W: Zbiory Specjalne BU w Poznaniu. Poznań 1983;
 • Jagielska M., Kozak H., Zakrzewska-Nikiporczyk B., Przewodnik po sieci bibliotecznej UAM i innych bibliotekach naukowych miasta Poznania. Poznań 1984;
 • Biblioteka Główna UAM. Sekcja Zbiorów Muzycznych. W: Directory of Music Research Libraries. Vol.5 Kassel 1985;
 • Zakrzewska-Nikiporczyk B., Muzyczny ruch wydawniczy w Wielkopolsce. Materiały źródłowe ze zbiorów BUAM. Bydgoszcz 1986.
 • Zakrzewska-Nikiporczyk B., Jazdon A., Sekcja Zbiorów Muzycznych. W: Zagrożone Zbiory Specjalne BU w Poznaniu. Katalog Wystawy. Poznań 1986;
 • Jazdon A., Zbiory muzyczne. W: Zbiory i prace polonijne BU w Poznaniu. Warszawa 1995;
 • Ochmańska A., Spaleniak A., Zakrzewska-Nikiporczyk B., Libretta operowe w zbiorach BU w Poznaniu. Katalog. Poznań 1995;
 
Dufay Guillaume - Msza. /fragment/. XV wiek.
Dufay Guillaume - Msza. /fragment/. XV wiek
''Et in terra...''/fragment pergaminowy wielogłosowej mszy/ XIV/XV wiek.
"Et in terra..."/fragment pergaminowy wielogłosowej mszy/ XIV/XV wiek.
Ludwik Gliński, ''Marsch des Generals Dwernicki'', Warszawa 1831.
Ludwik Gliński, "Marsch des Generals Dwernicki", Warszawa 1831.