E-księgarnia

Sprzedaż

Prosimy o kontakt telefoniczny 61 829 38 42 lub e- mailowy: ksiegarnia.bu@amu.edu.pl

Zamówienie prosimy wysłać mailowo na adres ksiegarnia.bu@amu.edu.pl. Obsługa księgarni potwierdzi zamówienie i poda sumę  zamówienia wraz z kosztami przesyłki (wg cennika Poczty Polskiej).

Kupujący wpłaca należność na konto UAM 77109013620000000036017903, w tytule wpłaty wpisując: bu_ksiegarnia i wysyła e-mailowo potwierdzenie wpłaty na adres ksiegarnia.bu@amu.edu.pl. Obsługa księgarni wysyła wówczas zamówienie na podany adres zamawiającego.

Faktura/Paragon

Jeśli zależy Państwu na otrzymaniu faktury VAT, prosimy o podanie w  zamówieniu e-mailowym danych do jej wystawienia.

Sprzedaż na miejscu potwierdzamy paragonem fiskalnym.

Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE Unii Europejskiej w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798) faktura VAT nie wymaga podpisu ani pieczątki.

Loading...