Lista dubletów


OFERTA DUBLETÓW
BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W POZNANIU
DLA NAUKOWYCH BIBLIOTEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

Aby ułatwić systematyczne przeglądanie listy, będzie ona generowana automatycznie według daty wpisu dubletu. Istnieje też możliwość przeszukiwania według autorów lub tytułów.
Pierwszeństwo w realizacji zamówień ma Biblioteka Narodowa w Warszawie (w ciągu 3 miesięcy od daty opublikowania danego dubletu). Pozostałe zamówienia naukowych bibliotek krajowych i zagranicznych będą realizowane w kolejności wpływu.
Zamówienia prosimy kierować według sygnatur wyłącznie w formie pisemnej - pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Nasz adres:
BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
Sekcja Zagospodarowania Druków Zbędnych
mgr Aneta Walczak
ul. Ratajczaka 38/40
61-816 POZNAŃ
anetaw@amu.edu.pl

DUPLICATE BOOK SALE
LIBRARY DUPLICATES FROM
POZNAN UNIVERSITY LIBRARY ON OFFER
(VALID FOR RESEARCH AND ACADEMIC LIBRARIES
IN POLAND AND ABROAD)

To facilitate systematic review of the list, it will be automatically generated according to the date of entry of a given duplicate copy. There is also a possibility to modify the list according to authors or titles.
The National Library in Warsaw has pre-emptive rights with respect to any relevant material within three months from the date of publishing of a given item in the list. Remaining incoming orders sent by other research libraries from Poland and abroad will be executed on a first come, first served basis.
Only written orders for library duplicates will be executed by the Library.


Please send inquiries to:
BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
Acquisitions and Collection Development Department
Section of Utilization of Unwanted Materials
Aneta Walczak MSc
ul. Ratajczaka 38/40
61-816 POZNAŃ
POLSKA - POLAND
anetaw@amu.edu.plLISTA WEDŁUG DATY OGŁOSZENIA
SZUKAJ WEDŁUG AUTORA
SZUKAJ WEDŁUG TYTUŁU


Autor / Tytuł, podtytuł Miejsce
Rok wydania
Numer(y) Sygnatura Data ogłoszenia

"Poziom 5 - brakujace ogniwo?" przykłady programów kształcenia : praca zbiorowa
Warszawa
2014
15371 2017-05-11
Grzech Adam
50 lat rozwoju nauki na Ziemiach Zachodnich i Północnych
Wrocław
1996
15415 2017-05-23
Korzeniowska-Polak, Agnieszka
ABC samorządu terytorialnego
Bydgoszcz
2004
15518 2017-06-09
Pawelec Mariusz
Almanach Karaimski
Wrocław
2013
2 15412 2017-05-23
Ślósarek, Genowefa
Analiza strukturalna białek za pomocą spektroskopii NMR
Poznań
1997
15495 2017-06-07
Stewart, Ian
Analiza transakcyjna dzisiaj nowe wprowadzenie
Poznań
2016
15575 2017-07-12
Orlik Piotr
Aporie czasu
Poznań
2011
15329 2017-04-12

Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
Poznań
2012
T. 75, z. 1 15347 2017-04-20

Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
Poznań
2012
T. 75, z. 2 15348 2017-04-20
Piotrowski Piotr
Artium Quaestiones
Poznań
2010
T. 21 15316 2017-04-12
Żuchowski Tadeusz J.
Artium Quaestiones
Poznań
2011
T. 22 15317 2017-04-12
Żuchowski Tadeusz J.
Artium Quaestiones
Poznań
2012
T. 23 15318 2017-04-12
Żuchowski Tadeusz J.
Artium Quaestiones
Poznań
2013
T. 24 15319 2017-04-12

Athenaeum polskie studia politologiczne
Toruń
2014
Vol. 42 15350 2017-04-20
Kaczmarczyk Stanisław
Badania marketingowe metody i techniki
Warszawa
1995
15538 2017-06-20
Drozdowicz Zbigniew
Bariery rozwoju polskich uczelni
Poznań
2008
15340 2017-04-19
Kraśniewski Andrzej
Benchmarking procesu wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w polskich uczelniach
Warszawa
2013
15404 2017-05-19
Woźnicki Jerzy
Benchmarking w systemie szkolnictwa wyższego wybrane problemy
Warszawa
2012
15402 2017-05-19

Benchmarking w systemie szkolnictwa wyższego wybrane problemy elastyczność, e-learning, wewnętrzne systemy zapewniania jakości w systemie kształcenia, gospodarka zasobami dla poprawy produktywności i konkurencyjności-kontrola zarządcza
Warszawa
2012
15373 2017-05-12

Biblia Jakuba Wujka w życiu i kulturze narodu polskiego
Poznań
2013
15597 2017-07-17

Biblioteka
Poznań
2007
11 15360 2017-05-10

Biblioteka
Poznań
2008
12 15361 2017-05-10

Biblioteka
Poznań
2008
nr 12 15567 2017-06-22

Biblioteka
Poznań
2009
13 15362 2017-05-10

Biblioteka
Poznań
2009
Nr 13 15344 2017-04-19

Biblioteka
Poznań
2010
nr 14 15568 2017-06-23

Biblioteka
Poznań
2011
Nr 15 15345 2017-04-19

Biblioteka
Poznań
2011
nr 15 15569 2017-06-23

Biblioteka
Poznań
2012
Nr 16 15346 2017-04-19
Bakke Monika
Bio-transfiguracje sztuka i estetyka posthumanizmu
Poznań
2012
15534 2017-06-19
Zamoyski, Adam
Chopin
Warszawa
1997
15406 2017-05-19
Łukasiewicz Dariusz
Czarna legenda Polski obraz Polski i Polaków w Prusach 1772-1815
Poznań
1995
15410 2017-05-22

Czas Kultury
Poznań
2011
1 15333 2017-04-19

Czas Kultury
Poznań
2011
2 15334 2017-04-19

Czas Kultury
Poznań
2011
2 15464 2017-05-31

Czas Kultury
Poznań
2011
3 15336 2017-04-19

Czas Kultury
Poznań
2011
3 15475 2017-06-02

Czas Kultury
Poznań
2011
6 15335 2017-04-19

Czas Kultury
Poznań
2012
2 15337 2017-04-19

Czas Kultury
Poznań
2012
6 15338 2017-04-19
Modrzewski Jerzy
Czas spotykany, przeżywany, dokonany, zapominany autobiografia sentymentalna
Poznań-Kalisz
2016
15470 2017-05-31
Wróbel Szymon
Ćwiczenia z przyjaźni
Kraków
2012
15570 2017-06-23
Deszczyński, Przemysław
Demokratyczne systemy i doktryny polityczne
Poznań
2003
15527 2017-06-13
Rosalska Małgorzata
Dyrektor szkoły administrator, menedżer, przywódca : między szkolną codziennością a polityką oświatową
Poznań
2016
15556 2017-06-21
Kłoczowski Jerzy
Dzieje chrześcijaństwa polskiego
Warszawa
2000
15416 2017-05-23
Bogucka, Maria
Dzieje kultury polskiej do 1918 roku
Wrocław
1987
15643 2017-07-21
Marciniak Marek
Dzieje nauk geograficznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu praca zbiorowa Biografie
Poznań
2012
T. 2 15537 2017-06-20
Marciniak Marek
Dzieje nauk geograficznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu praca zbiorowa Historia
Poznań
2012
T. 1 15536 2017-06-20
Biskup, Marian
Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach gospodarka, społeczeństwo, państwo, ideologia
Gdańsk
1986
15463 2017-05-31
Cern, Karolina Małgorzata
Edukacja demokratyczna
Poznań
2009
15588 2017-07-14
Welfe, Władysław
Ekonometria stosowana
Warszawa
2004
15428 2017-05-25
Begg David
Ekonomia
Warszawa
1994
T. 2 15313 2017-04-11
Whitehead, Geoffrey
Ekonomia
Poznań
1996
15429 2017-05-25
Smith, Peter
Ekonomia zbiór zadań
Warszawa
1994
T. 3 15472 2017-05-31
Samuelson, Paul Anthony
Ekonomia. 1
Warszawa
1997
15641 2017-07-20
Samuelson, Paul Anthony
Ekonomia. 2
Warszawa
1996
15642 2017-07-20
Księżopolski Krzysztof M.
Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw metody i środki przeciwdziałania
Warszawa
2004
15494 2017-06-07
Bourbaki Nicolas
Elementy historii matematyki
Warszawa
1980
15424 2017-05-24
Wiatr, Jerzy Józef
Europa pokomunistyczna przemiany państw i społeczeństw po 1989 roku
Warszawa
2006
15508 2017-06-08
Słomczyńska, Irma
Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony uwarunkowania, struktury, funkcjonowanie
Lublin
2007
15622 2017-07-19
Głąbicka Katarzyna
Europejska polityka regionalna
Warszawa
2003
15520 2017-06-13
Murawski, Roman
Filozofia matematyki antologia tekstów klasycznych
Poznań
2003
15650 2017-07-21
Woźnicki Jerzy
Financing and Deregulation in Higher Education
Warszawa
2013
15368 2017-05-11
Denek Emilia
Finanse publiczne
Warszawa
1997
15381 2017-05-12
Ruśkowski Eugeniusz
Finanse publiczne i prawo finansowe
Warszawa
2000
T. 1 15377 2017-05-12
Ruśkowski Eugeniusz
Finanse publiczne i prawo finansowe
Warszawa
2000
T. 2 15378 2017-05-12
Bielecki Robert
Finnish case grammar from the syntactic and semantic perspectives
Poznań
2015
15541 2017-06-20

Folia Bibliologica biuletyn Biblioteki Głównej UMCS
Lublin
1992/1993
15571 2017-06-23

Folia Praehistorica Posnaniensia
Poznań
2015
15542 2017-06-20

Folia Scandinavica Posnaniensia
Poznań
2011
Vol. 12 15323 2017-04-12

Folia Scandinavica Posnaniensia
Poznań
2016
Vol. 19 15590 2017-07-14
Tokaj-Krzewska, Agnieszka
Forfaiting
Warszawa
1999
15432 2017-05-25
Sellmer Sven
Formulaic diction and versification in the Mahābhārata
Poznań
2015
15485 2017-06-06

Fraza poezja proza esej
Rzeszów
2013
1/2 15450 2017-05-29

Fraza poezja proza esej
Rzeszów
2015
nr 3 15535 2017-06-19
Chudzińska Ewa
Genetic diversity of Scots pine (Pinus sylvestris L.) as an expression of adaptation to heavy industrial pollution a case study of the population from Miasteczko Śląskie
Poznań
2013
15331 2017-04-12
Duczmal-Czernikiewicz, Agata
Geochemistry and mineralogy of the Poznań Formation (Polish Lowland)
Poznań
2010
15610 2017-07-18
Piekarczyk, Jan
Geograficzne aspekty rozwoju turystyki prace z zakresu turystyki i rekreacji
Poznań
2015
15583 2017-07-14
Mielczarek, Agnieszka
Glottodydaktyka polonistyczna. T. 2, Materiały z konferencji naukowej "Dydaktyka języka polskiego w praktyce" Poznań, 14 stycznia 2011
Poznań
2012
15613 2017-07-18
Skodlarsk Janusz
Gospodarka światowa geneza i rozwój
Warszawa
2004
15572 2017-06-23
Skodlarski, Janusz
Gospodarka światowa geneza i rozwój
Warszawa
2004
15391 2017-05-18
Rosik, Wojciech
Górski syndrom
Poznań
2005
15594 2017-07-14

Hagiografia polska słownik bio-bibliograficzny : dzieło zbiorowe. A-K
Poznań
1971
T. 1 15497 2017-06-07
Gustaw Romuald
Hagiografia polska słownik bio-bibliograficzny : dzieło zbiorowe. L-Z
Poznań
1972
T. 2 15498 2017-06-07
Dubel Lech
Historia doktryn politycznych i prawnych do końca XIX wieku
Warszawa
2002
15459 2017-05-30
Bartkowiak Ryszard
Historia myśli ekonomicznej
Warszawa
2003
15480 2017-06-02
Landreth, Harry
Historia myśli ekonomicznej
Warszawa
1998
15651 2017-07-21
Stankiewicz Wacław
Historia myśli ekonomicznej
Warszawa
1998
15573 2017-06-23
Stankiewicz, Wacław
Historia myśli ekonomicznej
Warszawa
1998
15394 2017-05-18
Taylor Edward
Historia rozwoju ekonomiki.
Lublin
1991
T. 1 15422 2017-05-24
Taylor Edward
Historia rozwoju ekonomiki.
Lublin
1991
T. 2 15423 2017-05-24
Dobrzycki, Wiesław
Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych, 1815-1945
Warszawa
1996
15626 2017-07-19
Kukułka Józef
Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-1996
Warszawa
1997
15456 2017-05-30
Wrzosek Wojciech
Historia@Teoria
Poznań
2016
1 15452 2017-05-30
Wrzosek Wojciech
Historia@Teoria
Poznań
2016
2 15453 2017-05-30
Wolska, Joanna
Humanistyka z widokiem na uniwersytet
Poznań
2016
15595 2017-07-17
Wolska, Joanna
Humanistyka z widokiem na uniwersytet
Poznań
2016
15421 2017-05-24
Koutny, Ilona
Hungarologia język i kultura
Poznań
2004
15606 2017-07-18
Tomaszewska-Złotkowska, Anna
Ignacy Jan Paderewski pomnik i dzieło
Poznań
2015
15365 2017-05-11
Wrembel Magdalena
In search of a new perspective cross-linguistic influence in the acquisition of third language phonology
Poznań
2015
15484 2017-06-06
March, James G.
Instytucje organizacyjne podstawy polityki
Warszawa
2005
15504 2017-06-08
Doliwa-Klepacki, Zbigniew M.
Integracja europejska
Białystok
1999
15439 2017-05-26
Borowiec Jan
Integracja europejska
Wrocław
2005
15443 2017-05-26
Marszałek Antoni
Integracja europejska podręcznik
Warszawa
2004
15522 2017-06-13
Dynia Elżbieta
Integracja europejska zarys problematyki
Warszawa
2003
15526 2017-06-13
Wiesiołowski, Jacek
Jan Lubrański i jego dzieło
Poznań
1992
2 15471 2017-05-31
Huizinga Johan
Jesień średniowiecza
Warszawa
1961
15359 2017-05-10
Bielecki, Robert
Język estoński dla początkujących 1, Teksty i gramatyka
Poznań
2016
15409 2017-05-19

Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla diagnoza i uwarunkowania
Kraków
2011
T. 2 15363 2017-05-10
Stoner, James Arthur Finch
Kierowanie
Warszawa
1994
15426 2017-05-24
Adamiak, Barbara
Kodeks postępowania administracyjnego komentarz
Warszawa
2005
15473 2017-05-31
Król, Magdalena
Kommemoracje w przestrzeni Uniwersytetu Poznańskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1951-2010 = Commemorative environment of the Poznań University and Adam Mickiewicz University in 1951-2010
Poznań
2015
15612 2017-07-18
Tokarczyk, Roman Andrzej
Komparatystyka prawnicza
Kraków
2005
15592 2017-07-14
Migalski Marek
Koniec demokracji = The end of democracy
Warszawa
2015
15349 2017-04-20
Skrzydło, Wiesław
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r komentarz
Kraków
1999
15640 2017-07-20
Sieniawska, Elżbieta
Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej. Jaśnie Oświecona Mościa Księżno Dobrodziejko : informatorzy i urzędnicy
Warszawa
2016
T. 2 15492 2017-06-06

Kronika Wielkopolski
Poznań
2013
Nr 4 15343 2017-04-19
Kulicki Mariusz
Kryminalistyka wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej
Toruń
2005
15531 2017-06-14
Hołtys Brunon
Kryminologia
Warszawa
1999
15455 2017-05-30

Kultura - Społeczeństwo - Edukacja
Poznań
2012
15529 2017-06-14
Abbas, Adnan
Kurdowie i Kurdystan iracki na przełomie XX i XXI wieku
Poznań
2009
15440 2017-05-26
Andrzejewski Bolesław
Lingua ac Communitas
Warszawa; Poznań
1999
No 9 15315 2017-04-12
Koszko, Marta
Lingua: nervus rerum humanarum essays in honour of Professor Stanisław Puppel on the occasion of his 65th birthday
Poznań
2012
15598 2017-07-17
Januszkiewicz, Adolf
Listy z Syberii
Warszawa
2003
15582 2017-07-14
Kubacki, Wacław
Literatura na Świecie
Warszawa
2002
nr 1/2/3 15615 2017-07-19
Blaik Piotr
Logistyka koncepcja zintegrowanego zarządzania
Warszawa
2001
15372 2017-05-12
Łubieński Tomasz
M jak Mickiewicz
Warszawa
1998
15405 2017-05-19
Balicki Władysław
Makroekonomia
Poznań
1998
15489 2017-06-06
Sztucki Tadeusz
Marketing sposób myślenia, system działania
Warszawa
1992
15564 2017-06-22
Bishop, Bill
Marketing globalny ery cyfrowej
Warszawa
2001
15467 2017-05-31
Leoński, Zbigniew
Materialne prawo administracyjne
Warszawa
2003
15607 2017-07-18
Huelle, Paweł
Mercedes-benz z listów do Hrabala
Kraków
2002
15621 2017-07-19
Jaworski, Rudolf
Miasto na pocztówce Poznań na tle porównawczym
Poznań
1999
15574 2017-06-23
Znyk, Małgorzata
Między Śląskiem a Wiedniem księga jubileuszowa z okazji 60. urodzin prof. dr. hab. Krzysztofa A. Kuczyńskiego
Płock
2008
15577 2017-07-12
Bożyk, Paweł
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
Warszawa
2002
15617 2017-07-19
Bożyk Paweł
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
Warszawa
1998
15374 2017-05-12
Sołdaczuk, Józef
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne teoria i polityka
Warszawa
1987
15554 2017-06-21
Budnikowski Adam
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Warszawa
1999
15400 2017-05-19
Budnikowski, Adam
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Warszawa
2001
15396 2017-05-18
Budnikowski, Adam
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Warszawa
2001
15652 2017-07-21
Kowalska Samanta
Miscellanea (między-) kulturowe refleksje, porównania, zbliżenia literackie
Poznań
2010
15545 2017-06-20
Pankalla, Andrzej
Mitocentryczna psychologia kulturowa Ernesta Boescha
Poznań
2011
15468 2017-05-31
Orłowski, Hubert
Moje Niemcy - moi Niemcy odpominania polskie
Poznań
2009
15603 2017-07-18
Kowalczyk Andrzej
Naczynia kamionkowe z Poznania w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych
Poznań
2014
15599 2017-07-18
Terlecki Olgierd
Najkrótsza historia drugiej wojny światowej
Kraków
1972
15460 2017-05-30
Klichowski Michał
Narodziny cyborgizacji nowa eugenika, transhumanizm i zmierzch edukacji
Poznań
2014
15325 2017-04-12
Jankowska Małgorzata
Narracje apokryficzne w kulturze współczesnej
Poznań
2011
15457 2017-05-30
Redelbach, Andrzej
Natura praw człowieka strasburskie standardy ich ochrony
Toruń
2001
15560 2017-06-22

Nauka kwartalnik
Warszawa
2010
2 15445 2017-05-26

Nauka kwartalnik
Warszawa
2010
3 15446 2017-05-29

Nauka kwartalnik
Warszawa
2010
4 15447 2017-05-29

Nauka kwartalnik
Warszawa
2015
15442 2017-05-26

Nauka kwartalnik
Warszawa
2016
1 15448 2017-05-29

Nauka kwartalnik
Warszawa
2016
2 15449 2017-05-29
Ryszka Franciszek
Nauka o polityce rozważania metodologiczne
Warszawa
1984
15502 2017-06-07
Wolter, Władysław
Nauka o przestępstwie : analiza prawnicza na podstawie przepisów części ogólnej kodeksu karnego z 1969 r.
Warszawa
1973
15609 2017-07-18
Gulczyński, Andrzej
Nazwisko dziecka ewolucja ukazywania relacji rodzinnoprawnych
Poznań
2010
15466 2017-05-31

Neodidagmata
Poznań
2011
31/32 15451 2017-05-29

Nowa Europa przegląd natoliński
Warszawa
2005
15543 2017-06-20

Nowa Europa Wschodnia
Wrocław
2008
15565 2017-06-22

Nowe reguły finansowania szkół wyższych oparte na zasadzie współfinansowania studiów doświadczenia międzynarodowe
Warszawa
2012
15403 2017-05-19
Stanisławski Jan
Nowy słownik angielsko-polski i polsko- angielski
Kraków
1945
15401 2017-05-19
Lis-Wielgosz Izabela
O trwałości znaczeń siedemnastowieczna literatura serbska w służbie tradycji
Poznań
2013
15332 2017-04-19
Zubik, Marek
Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa
2003
15631 2017-07-20
Latoszek, Ewa
Organizacje międzynarodowe założenia, cele, działalność podręcznik akademicki
Warszawa
2001
15517 2017-06-09
Latoszek, Ewa
Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie
Warszawa
2006
15625 2017-07-19
Serafin, Sławomir
Organy ochrony prawnej RP
Warszawa
2007
15649 2017-07-21
Sobolewska-Myślik, Katarzyna
Partie i systemy partyjne na świecie
Warszawa
2004
15634 2017-07-20
Sobolewski, Marek
Partie i systemy partyjne świata kapitalistycznego
Warszawa
1977
15633 2017-07-20
Muffoletto, Robert
Perspectives on computer gaming in higher education
Poznań
2016
15589 2017-07-14
Kaczyński Roman
Physical principles of investigation and modeling of wear resistance of metals and alloys on the basis of structure energy philosophy
Białystok
2002
15493 2017-06-07
Bosiacki Stefan
Podstawy marketingu w turystyce i rekreacji
Poznań
1999
15539 2017-06-20
Sobczak Jacek
Podstawy prawa autorskiego
Poznań
1995
15605 2017-07-18
Marek, Andrzej
Podstawy prawa i procesu karnego
Warszawa
1999
15593 2017-07-14
Muszyński Jerzy
Podstawy teorii i praktyki polityki
Toruń
2007
15438 2017-05-26
Poniatowska Anna
Polacy w Berlinie 1918-1945
Poznań
1986
15418 2017-05-23
Lipoński Wojciech
Polish Anglosaxon Studies
Poznań
2011
15530 2017-06-14

Polish Journal for American Studies yearbook of the Polish Association for American Studies
Poznań
2012
Vol. 6 15586 2017-07-14
Przybylski, Henryk
Politologia zarys problematyki
Katowice
2004
15629 2017-07-20
Ciak Jolanta
Polityka budżetowa
Toruń
2002
15376 2017-05-12
Fedorowicz Zdzisław
Polityka fiskalna
Poznań
1998
15379 2017-05-12
Wasilewski, Krzysztof
Polski misjonarz na ziemi argentyńskiej : studia historyczne i politologiczne, tom dedykowany ojcu doktorowi Antoniemu Herkulanowi Wróblowi OFM
Gorzów Wielkopolski
2011
15551 2017-06-21
Migalski Marek
Polski system partyjny
Warszawa
2006
15525 2017-06-13
Godlewski, Tadeusz
Polski system polityczny instytucje, procedury, obywatele
Toruń
2006
15436 2017-05-26
Godlewski, Tadeusz
Polski system polityczny instytucje, procedury, obywatele
Toruń
2006
15632 2017-07-20
Kosikowski Cezary
Polskie prawo finansowe na tle prawa Unii Europejskiej
Warszawa
2008
15555 2017-06-21
Skrzydło, Wiesław
Polskie prawo konstytucyjne
Lublin
2005
15458 2017-05-30
Wengerek Edmund
Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne komentarz do części drugiej Kodeksu postępowania cywilnego
Warszawa
1998
15562 2017-06-22
Paluszkiewicz Renata
Postglacjalna ewolucja dolinek erozyjno-denudacyjnych w wybranych strefach krawędziowych na Pojezierzu Zachodniopomorskim
Poznań
2016
15601 2017-07-18
Osięgłowski, Janisław
Potwór z Piątkowa poznańskie procesy lat 1923-1924
Poznań
1997
15614 2017-07-19

Powiat poznański jakość przestrzeni i jakość życia
Poznań
2008
15364 2017-05-11
Stewart, Dorothy M.
Praktyka kierowania jak kierować sobą, innymi i firmą : praca zbiorowa
Warszawa
1997
15623 2017-07-19

Prawa człowieka model prawny
Wrocław
1991
15544 2017-06-20
Rost, Antoni
Prawne formy udziału obywateli w rządzeniu państwem
Poznań
1993
15639 2017-07-20
Lewandowski Krzysztof
Prawo autorskie a prawo konkurencji materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Poznań, 3 czerwca 2009
Poznań
2009
15411 2017-05-23
Smykla, Bernard
Prawo bankowe komentarz
Warszawa
2005
15647 2017-07-21
Tyranowski Jerzy
Prawo europejskie zagadnienia instytucjonalne z uwzględnieniem Traktatu z Nicei
Poznań
2002
15566 2017-06-22
Grajewski, Jan
Prawo karne procesowe część ogólna
Warszawa
2007
15653 2017-07-21
Paczuski Ryszard
Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej w zarysie
Toruń
1999
15563 2017-06-22
Dzwonkowski, Henryk
Prawo podatkowe
Warszawa
2012
15630 2017-07-20
Sobczak Jacek
Prawo prasowe komentarz
Warszawa
1992
15611 2017-07-18
Pazdan, Maksymilian
Prawo prywatne międzynarodowe
Warszawa
2008
15596 2017-07-17
Strzebinczyk, Jerzy
Prawo rodzinne
Kraków
2003
15628 2017-07-19
Sobczak Jacek
Prawo środków masowej informacji prasa, radio, telewizja
Toruń
1999
15561 2017-06-22
Liszcz, Teresa
Prawo urzędnicze
Lublin
2005
15580 2017-07-12
Ura, Elżbieta
Prawo urzędnicze
Warszawa
2004
15648 2017-07-21
Bieleń, Stanisław
Prawo w stosunkach międzynarodowych wybór dokumentów
Warszawa
2004
15576 2017-07-12
Wiliński, Paweł
Prawo Wobec Wyzwań Współczesności
Poznań
2004
15600 2017-07-18
Pietraś, Ziemowit Jacek
Prawo wspólnotowe i integracja europejska
Lublin
2006
15578 2017-07-12
Pietrzak, Michał
Prawo wyznaniowe
Warszawa
2003
15579 2017-07-12
Ziembiński Zygmunt
Problemy podstawowe prawoznawstwa
Warszawa
1980
15465 2017-05-31
Cesarz, Zbigniew
Problemy polityczne współczesnego świata
Wrocław
2002
15516 2017-06-09
Marszałek-Kawa Joanna
Procesy integracyjne w Europie po II wojnie światowej
Toruń
2002
15510 2017-06-09
Kisiel-Łowczyc, Anna B.
Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej
Warszawa
2001
15430 2017-05-25
Cieślak Maria
Prognozowanie gospodarcze metody i zastosowania
Warszawa
1999
15425 2017-05-24
Cieślak Maria
Prognozowanie gospodarcze metody i zastosowanie
Warszawa
2001
15427 2017-05-24
Moskwa, Jacek
Prorok i polityk
Warszawa
2003
15618 2017-07-19

Przestrzenie Teorii
Poznań
2011
15532 2017-06-14
Skarżyńska Krystyna
Psychologia polityczna
Poznań
1999
15454 2017-05-30
Winiarska, Kazimiera
Rachunkowość budżetowa
Warszawa
2004
15506 2017-06-08
Luty Zbigniew
Rachunkowość finansowa praca zbiorowa
Warszawa
1994
15431 2017-05-25
Gabrusewicz, Wiktor
Rachunkowość zarządcza
Warszawa
2000
15488 2017-06-06
Sobczak Jacek
Radiofonia i telewizja komentarz do ustawy
Kraków
2001
15558 2017-06-21

Realia i Co Dalej kwartalnik społeczno-polityczno-kulturalny
Warszawa
2013
Nr 1 15351 2017-04-20

Reformowanie systemu szkolnictwa wyższego w Polsce - uwarunkowania ekonomiczno-finansowe i prawne praca zbiorowa
Warszawa
2010
15369 2017-05-11

Rocznik Pleszewski
Pleszew
2015
15367 2017-05-11
Mikołajczyk Marek
Rola Francji w procesie integracji europejskiej w latach 1946-1958
Poznań
2011
15503 2017-06-07
Witkoś Jacek
Rozmyślania nad humanistyką materiały z Seminarium Nauki Humanistyczne i Społeczne w Polsce 2014 : analiza, diagnoza, prognoza, Warszawa 14 kwietnia 2014 r.
Poznań
2015
15413 2017-05-23
Żurek Jacek
Ruch "księży patriotów" w województwie katowickim w latach 1949-1956
Warszawa-Katowice
2009
15483 2017-06-06
Wykrętowicz, Stanisław
Samorząd w Polsce istota, formy, zadania : praca zbiorowa
Poznań
2004
15559 2017-06-22
Redelbach, Andrzej
Sądy a ochrona praw człowieka
Toruń
1999
15646 2017-07-21
Puppel Stanisław
Scripta manent - res novae
Poznań
2013
15414 2017-05-23
Kita Jarosław
Słownik biograficzny historyków łódzkich
Łódź
2000
15385 2017-05-16
Pater Mieczysław
Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku
Katowice
1996
15486 2017-06-06
Grimal, Pierre
Słownik mitologii greckiej i rzymskiej
Wrocław
1990
15644 2017-07-21
Podemski, Krzysztof
Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej projekt Eurequal
Poznań
2011
15469 2017-05-31
Przestalski, Andrzej
Społeczność Pleszewa kapitał społeczny, pamięć zbiorowa i komunikowanie publiczne
Poznań
2015
15616 2017-07-19

Strategicznie o kulturze w regionie program rozwoju kultury w Wielkopolsce
Poznań
2011
15341 2017-04-19
Banachowicz Ewa
Struktura i parametry fizyczne biopolimerów badania z zastosowaniem metod rozproszeniowych i modelowania komputerowego
Poznań
2013
15314 2017-04-12

Studia Europejskie
Warszawa
2009
1 15478 2017-06-02

Studia Historiae Oeconomicae
Poznań
2009
Vol. 27 15320 2017-04-12

Studia Metodologiczne = Dissertationes Methodologicae zeszyty poświęcone integracji nauki
Poznań
2013
15327 2017-04-12
Kozierowski Stanisław
Studia onomastyczno-historyczne
Poznań
2010
15419 2017-05-23
Niewiarowska, Ewa
Svenskan i Poznań studenttexter från Institutionen för skandinavistik
Poznań
2016
15408 2017-05-19
Skoczylas, Janusz
Symbolika kamienia jako element procesu legitymizacji władzy w cywilizacji europejskiej
Poznań
2005
15548 2017-06-21
Wierzchowska Anna
System instytucjonalny Unii Europejskiej
Warszawa
2008
15523 2017-06-13
Zięba-Załucka, Halina
System organów państwowych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa
2005
15604 2017-07-18
Kluszczyńska, Zofia
System ubezpieczeń społecznych zagadnienia podstawowe
Warszawa
2011
15645 2017-07-21
Sokół, Wojciech
Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej
Lublin
2005
15620 2017-07-19
Barański, Marek Janusz
Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej ustrój, organy władzy, partie polityczne
Katowice
2005
15512 2017-06-09
Antoszewski, Andrzej
Systemy polityczne współczesnej Europy
Warszawa
2006
15433 2017-05-26
Wojtaszczyk, Konstanty Adam
Systemy polityczne wybranych państw
Warszawa
2004
15507 2017-06-08
Birket-Smith, Kaj
Ścieżki kultury
Warszawa
1974
15420 2017-05-23
Ostrowska Joanna
Teatr może być w byle kącie
Poznań
2014
15330 2017-04-12

Teki Biograficzne żołnierze i politycy Galicji
Opole
2003
R. 1 15417 2017-05-23
Blaug Mark
Teoria ekonomii ujęcie retrospektywne
Warszawa
1994
15490 2017-06-06
Czarczyńska Anna
Teoria integracji europejskiej
Warszawa
2003
15380 2017-05-12
Muszyński Jerzy
Teoria marketingu politycznego
Warszawa
2004
15515 2017-06-09
Muszyński, Jerzy
Teoria marketingu politycznego
Warszawa
2004
15627 2017-07-19
Blok Zbigniew
Teoria polityki studia
Poznań
1998
15435 2017-05-26
Ziembiński Zygmunt
Teoria prawa
Warszawa
1977
15474 2017-05-31
Di Nola, Alfonso Maria
Tryumf śmierci
Kraków
2006
15602 2017-07-18
Wąsiewicz Andrzej
Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej praca zbiorowa 2
Bydgoszcz
1994
15389 2017-05-18
Wąsiewicz Andrzej
Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej praca zbiorowa 3
Bydgoszcz
1997
15390 2017-05-18
Brodecki Zdzisław
Układ europejski z komentarzem
Warszawa
2002
15437 2017-05-26
Brodecki, Zdzisław
Układ Europejski z komentarzem
Warszawa
2002
15505 2017-06-08
Cini Michelle
Unia Europejska organizacja i funkcjonowanie
Warszawa
2007
15514 2017-06-09
Górniewicz, Józef
Uniwersytet jako źródło wartości kultury szkice filozoficzno-humanistyczne
Olsztyn
2014
15384 2017-05-15
Skrzydło, Wiesław
Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku
Kraków
2004
15636 2017-07-20
Sarnecki, Paweł
Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich
Warszawa
2007
15519 2017-06-13
Laskowski, Jerzy
W hołdzie naszym Antenatom 85 lat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Poznań
2004
15496 2017-06-07

Werkwinkel a journal of Low Countries and South African studies = Tijdschrift voor Nederlandse en Zuid-Afrikaanse
Poznań
2010
Vol. 5 15353 2017-04-21

Werkwinkel a journal of Low Countries and South African studies = Tijdschrift voor Nederlandse en Zuid-Afrikaanse
Poznań
2012
Vol. 7 15354 2017-04-21

Werkwinkel a journal of Low Countries and South African studies = Tijdschrift voor Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Studies = Tydskrif vir Nederlandse en Suid-Afrikaanse Studies
Poznań
2009
15546 2017-06-20
Woś Tadeusz
Wiedza o społeczeństwie
Warszawa
2000
15521 2017-06-13
Orlik Piotr
Wobec nicości
Poznań
2010
15328 2017-04-12
Orlik Piotr
Wobec nicości
Poznań
2010
15462 2017-05-30
Żołądź-Strzelczyk Dorota
Wokół jezuickiej fundacji uniwersytetu z 1611 roku
Poznań
2011
15324 2017-04-12
Topolski Jerzy
Wprowadzenie do historii
Poznań
1998
15482 2017-06-05
Żmigrodzki, Marek
Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce
Lublin
2004
15501 2017-06-07
Van Dyke, Vernon
Wprowadzenie do polityki
Poznań
2000
15624 2017-07-19
Jurcewicz, Alina
Wspólna polityka rolna zagadnienia prawne
Warszawa
2007
15511 2017-06-09
Szumski Stanisław
Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej
Warszawa
2007
15524 2017-06-13
Hendrykowski Marek
Współczesna adaptacja filmowa
Poznań
2014
15322 2017-04-12
Tokarczyk Roman
Współczesne doktryny polityczne
Kraków
2006
15513 2017-06-09
Winczorek Piotr
Wstęp do nauki o państwie
Warszawa
1998
15528 2017-06-13
Żyro Tomasz
Wstęp do politologii
Warszawa
2004
15434 2017-05-26
Ruszkowski, Janusz
Wstęp do studiów europejskich zagadnienia teoretyczne i metodologiczne
Warszawa
2007
15635 2017-07-20
Mordwiłko, Janusz
Wybór aktów prawnych do nauki prawa konstytucyjnego
Warszawa
2004
15638 2017-07-20
Czerepaniak-Walczak, Maria
Wychowanie pojęcia, procesy, konteksty interdyscyplinarne ujęcie
Gdańsk
2010
15383 2017-05-15
Dzwonkowski, Tadeusz
Wydarzenia zielonogórskie w 1960 roku praca zbiorowa
Warszawa
2010
15441 2017-05-26

Wykorzystanie otwartych źródeł informacji w działalności wywiadowczej historia, praktyka, perspektywy
Warszawa
2015
15352 2017-04-20
Nowak Oskar
Wysokość i masa ciała młodych mężczyzn w okresie przemian historycznych i społeczno-gospodarczych drugiej połowy XIX i początku XX wieku na ziemiach polskich
Poznań
2011
15500 2017-06-07
Kępiński Antoni
Z psychopatologii życia seksualnego
Kraków
1992
15461 2017-05-30
Miętkiewski, Eugeniusz
Zarys fizjologii lekarskiej podręcznik dla studentów medycyny
Warszawa
1984
15619 2017-07-19
Świerkocki Janusz
Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych
Warszawa
2004
15388 2017-05-18
Korycki Stefan
Zarys prawa
Warszawa
2005
15476 2017-06-02

Zarządzanie Biblioteką = Library Management
Gdańsk
2010
15407 2017-05-19
Bień Witold
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Warszawa
2002
15397 2017-05-18
Gajdka Jerzy
Zarządzanie finansowe teoria i praktyka
Warszawa
2000
T. 2 15491 2017-06-06
Bańka Waldemar
Zarządzanie personelem teoria i praktyka
Toruń
2001
15398 2017-05-18
Bańka Waldemar
Zarządzanie personelem w małej i średniej firmie
Toruń
2002
15375 2017-05-12
Bańka Waldemar
Zarządzanie personelem w małej i średniej firmie (wybrane problemy)
Toruń
2002
15549 2017-06-21
Kaleta Andrzej
Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce
Wrocław
2016
15355 2017-04-21
Vetulani, Zygmunt
Zasoby językowe i technologie przetwarzania tekstu : POLINT-112-SMS jako przykład aplikacji z zakresu bezpieczeństwa publicznego
Poznań
2010
15608 2017-07-18
Dąmbska Izabela
Zasoby wodne i środowisko przyrodnicze Wielkopolski i Pomorza Zachodniego
Poznań
2012
15550 2017-06-21

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM
Poznań
2016
6 15357 2017-05-10

Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein Fenomen mądrości
Poznań
2013
10 15339 2017-04-19
Kołsut, Bartłomiej
Zinstytucjonalizowane sieci współdziałania międzygminnego w Polsce
Poznań
2015
15581 2017-07-14
Nickels, William G.
Zrozumieć biznes uniwersalny podręcznik
Warszawa
1995
15637 2017-07-20
Budzińska Justyna
Źródło ikonograficzne w szkolnej edukacji historycznej na przykładzie zbiorów muzeów wielkopolskich
Poznań
2014
15326 2017-04-12


  lukasz.burtowy@amu.edu.pl powered by Vi