Lista dubletów


OFERTA DUBLETÓW
BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W POZNANIU
DLA NAUKOWYCH BIBLIOTEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

Aby ułatwić systematyczne przeglądanie listy, będzie ona generowana automatycznie według daty wpisu dubletu. Istnieje też możliwość przeszukiwania według autorów lub tytułów.
Pierwszeństwo w realizacji zamówień ma Biblioteka Narodowa w Warszawie (w ciągu 3 miesięcy od daty opublikowania danego dubletu). Pozostałe zamówienia naukowych bibliotek krajowych i zagranicznych będą realizowane w kolejności wpływu.
Zamówienia prosimy kierować według sygnatur wyłącznie w formie pisemnej - pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Nasz adres:
BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
Sekcja Zagospodarowania Druków Zbędnych
mgr Aneta Walczak
ul. Ratajczaka 38/40
61-816 POZNAŃ
anetaw@amu.edu.pl

DUPLICATE BOOK SALE
LIBRARY DUPLICATES FROM
POZNAN UNIVERSITY LIBRARY ON OFFER
(VALID FOR RESEARCH AND ACADEMIC LIBRARIES
IN POLAND AND ABROAD)

To facilitate systematic review of the list, it will be automatically generated according to the date of entry of a given duplicate copy. There is also a possibility to modify the list according to authors or titles.
The National Library in Warsaw has pre-emptive rights with respect to any relevant material within three months from the date of publishing of a given item in the list. Remaining incoming orders sent by other research libraries from Poland and abroad will be executed on a first come, first served basis.
Only written orders for library duplicates will be executed by the Library.


Please send inquiries to:
BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
Acquisitions and Collection Development Department
Section of Utilization of Unwanted Materials
Aneta Walczak MSc
ul. Ratajczaka 38/40
61-816 POZNAŃ
POLSKA - POLAND
anetaw@amu.edu.plLISTA WEDŁUG DATY OGŁOSZENIA
SZUKAJ WEDŁUG AUTORA
SZUKAJ WEDŁUG TYTUŁU


Autor / Tytuł, podtytuł Miejsce
Rok wydania
Numer(y) Sygnatura Data ogłoszenia
Andruszkiewicz, Iwetta
Some issues on women in political, media and socio-economic space
Poznań
2012
16297 2018-05-18
Baranowski, Krzysztof
Hobo
Warszawa
2013
16306 2018-05-18
Komorowska, Hanna
Metody badań empirycznych w glottodydaktyce
Warszawa
1982
16299 2018-05-18
Lyons, John
Wstęp do językoznawstwa
Warszawa
1976
16293 2018-05-18
Nawracała, Tomasz
Współczesne oblicza wiary
Poznań
2016
16294 2018-05-18
Petty, Geoffrey
Nowoczesne nauczanie praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców
Sopot
2010
16292 2018-05-18
Połczyńska, Edyta
Bibliografia przekładów z literatury niemieckiej na język polski 1800-2000
Poznań
2005
T. 4 16296 2018-05-18
Robakowski, Kazimierz
Przegląd Politologiczny
Poznań
2015
R. 20 16303 2018-05-18
Tazbir, Janusz
Polska XVII wieku państwo, społeczeństwo, kultura
Warszawa
1969
16291 2018-05-18
Woźniak, Robert Bolesław
U podstaw socjoglobalistyki koncepcje i zagrożenia
Szczecin
2009
16304 2018-05-18
Cieślikowski, Jerzy
Wielka zabawa folklor dziecięcy, wyobraźnia dziecka, wiersze dla dzieci
Wrocław
1985
16300 2018-05-18
Kielar, Barbara Zofia
Zarys translatoryki
Warszawa
2003
16301 2018-05-18
Kozielecki, Józef
Zagadnienia psychologii myślenia
Warszawa
1968
16302 2018-05-18
Ożóg-Winiarska, Zofia
Prasa warszawska lat 1815-1830 wobec wielkich wydarzeń, rozwoju kultury i cywilizacji w kraju i na świecie (wybór publikacji)
Kielce
2013
16298 2018-05-18
Puppel, Stanisław
A concise guide to psycholinguistics
Poznań
1996
16305 2018-05-18
Schaff, Adam
Zagadnienia socjo- i psycholingwistyki
Wrocław
1980
16290 2018-05-18
Zamojski, Jan Eugeniusz
Migracje - historia - kultura
Warszawa
2002
16295 2018-05-18
Filek, Janina
Wprowadzenie do etyki biznesu
Kraków
2004
16287 2018-05-16
Garlicki, Andrzej
Od Brześcia do maja
Warszawa
1986
16282 2018-05-16
Howarth, David
Dyskurs
Warszawa
2008
16284 2018-05-16
Kuderowicz, Zbigniew
Filozofia współczesna
Warszawa
1983
T. 1 16281 2018-05-16
Markov, Walter
Wielka Rewolucja Francuzów 1789
Wrocław
1984
16286 2018-05-16
Maurois, André
W poszukiwaniu Marcela Prousta
Warszawa
1961
16283 2018-05-16
Tomaszewski, Tadeusz
Główne idee współczesnej psychologii
Warszawa
1986
16279 2018-05-16
Cieśla, Michał
Dzieje nauki języków obcych w zarysie monografia z zakresu historii kultury
Warszawa
1974
16289 2018-05-16
Dubas, Elżbieta
Uniwersalia w międzykulturowym porównaniu studium polsko - niemieckie
Łódź
2008
16288 2018-05-16
Garlicki, Andrzej
Przewrót majowy
Warszawa
1987
16285 2018-05-16
Kruszewski, Krzysztof
Zmiana i wiadomość perspektywa dydaktyki ogólnej
Warszawa
1987
16278 2018-05-16
Pawłowski, Tadeusz
Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych
Warszawa
1978
16280 2018-05-16
Balcerzak, Adam P.
Spin off, spin out jako instrument budowania przedsiębiorczości akademickiej oraz stymulowania innowacyjności regionu
Toruń
2011
16272 2018-05-15
Heinz, Adam
Dzieje językoznawstwa w zarysie
Warszawa
1978
16271 2018-05-15
Milewski, Tadeusz
Językoznawstwo
Warszawa
1965
16275 2018-05-15
Sztompka, Piotr
Socjologia analiza społeczeństwa
Kraków
2003
16270 2018-05-15
Wołodźko, Alicja
Glottodydaktyka i jej konteksty interkulturowe
Warszawa
2006
16274 2018-05-15
Balcerzak, Adam P
Dobre praktyki przedsiębiorczości akademickiej kompendium wiedzy, studium przypadków
Toruń
2011
16273 2018-05-15
Gajda, Janusz
Antropologia kulturowa. Kultura obyczajowa początku XXI wieku
Kraków
2008
16277 2018-05-15
Jasienica, Paweł
Polska Piastów
Warszawa
1966
16276 2018-05-15
Ziomek, Jerzy
Retoryka opisowa
Wrocław
1990
16269 2018-05-11

Balcanica Posnaniensia acta et studia
Poznań
2014
21 16268 2018-05-10

Biblioteka
Poznań
2014
18 16267 2018-05-10

Teologia i Moralność
Poznań
2014
1 16266 2018-05-10

Wobec indyferencji o możliwości konstytuowania całości poindyferencjalnej. Pirron i Hölderlin na ścieżkach indyferencji (aspekt wolności)
Poznań
2013
T. 1 16260 2018-05-10
Andrzejewski, Bolesław
Lingua ac Communitas
Warszawa
2009
Vol. 19 16263 2018-05-10
Lijka, Kazimierz
Misterium Krzyża w liturgii Wielkiego Piątku
Poznań
2016
16259 2018-05-10
Wesoły, Marian
Peitho examina antiqua
Poznań
2016
1 16264 2018-05-10
Hadaś, Katarzyna
International skill flows academic mobility and brain gain
Poznań
2010
16262 2018-05-10
Jańczak, Jarosław
Policies and politics of the European Union
Poznań
2010
16261 2018-05-10
Juchacz, Piotr W.
Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna = Public Philosophy & Democratic Education
Poznań
2013
T. 2 16265 2018-05-10
Bajerski, Artur
Szkolnictwo wyższe międzywojennej Polski ujęcie geograficzne
Poznań
2016
16254 2018-05-09
Hendrykowski, Marek
Socrealizm po polsku studia i szkice
Poznań
2015
16257 2018-05-09
Łepkowski, Józef
Broń sieczna w ogóle i w Polsce uważana archeologicznie
Szczecin
2015
16258 2018-05-09
Schade, Gerson
Lectures on Greek poetry
Poznań
2016
16255 2018-05-09
Tomaszkiewicz, Teresa
Scripta manent - res novae
Poznań
2013
16256 2018-05-09

Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski
Poznań
2015
T. 10 16251 2018-05-08

Prawny i Ekonomiczny Przegląd Prawa Gospodarczego zeszyt studencki Koła Naukowego Prawa Gospodarczego
Poznań
2011
2 16253 2018-05-08

Sprawy Wschodnie czasopismo Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Poznań
2008
z. 1/2 16252 2018-05-08
Bocheńska-Włostowska, Katarzyna
Akademia umiejętności interpersonalnych 20 spotkań z komunikacją
Kraków
2009
16246 2018-05-08
Galloway, Charles
Psychologia uczenia się i nauczania
Warszawa
1998
T. 1 16242 2018-05-08
Grabska, Marcelina
Współzależność języków słowiańskich aspekt lingwistyczny i glottodydaktyczny
Gdańsk
1998
16241 2018-05-08
Kościelniak, Karol
Metodologia i metodyka badań historyczno-wojskowych studia i szkice
Poznań
2012
16243 2018-05-08
Nocoń, Jolanta
Podręcznik szkolny w dyskursie dydaktycznym tradycja i zmiana
Opole
2009
16248 2018-05-08
Podrecki, Paweł
Środki ochrony praw własności intelektualnej
Warszawa
2010
16247 2018-05-08
Wąsik, Elżbieta
Język narzędzie czy właściwość człowieka
Poznań
2007
16240 2018-05-08
Włoch, Stanisława
Ku integralności edukacji wczesnoszkolnej
Opole
2011
16249 2018-05-08
Bobrowski, Dobiesław
Wybrane metody wnioskowania statystycznego
Poznań
2006
16250 2018-05-08
Krąpiec, Mieczysław Albert
Język i świat realny
Lublin
1985
16245 2018-05-08
Reykowski, Janusz
Konflikt i porozumienie psychologiczne podstawy demokracji deliberatywnej
Warszawa
2007
16239 2018-05-08
Sowińska, Halina
Dziecko w szkolnej rzeczywistości założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej
Poznań
2011
16238 2018-05-08
Wejkszner, Artur
Ewolucja terroryzmu motywowanego ideologią religijną na przykładzie salafickiego ruchu globalnego dżihadu
Poznań
2010
16244 2018-05-08
Strzelczyk, Jerzy
Mediewiści 3
Poznań
2015
16237 2018-04-16
Maj Jerzy
Mój wierszorys
Poznań
2012
16236 2018-04-16
Obuchowski, Kazimierz
Adaptacja twórcza
Warszawa
1985
16233 2018-04-13
Pietrzak, Henryk
Psychologia społeczna w praktyce
Rzeszów
2003
16232 2018-04-13
Rusiński, Władysław
Rozwój gospodarczy ziem polskich w zarysie
Warszawa
1969
16235 2018-04-13
Paszkiewicz Elżbieta
Struktura teorii psychologicznych behawioryzm, psychoanaliza, psychologia humanistyczna
Warszawa
1983
16231 2018-04-13
Wirski, Mariusz
Ciało i ponowoczesność historia i społeczeństwo
Gdańsk
2017
16234 2018-04-13
Nowak, Stefan
Metodologia badań socjologicznych zagadnienia ogólne
Warszawa
1970
16230 2018-04-12
Nowacki, Tadeusz Wacław
Podstawy dydaktyki pracy
Warszawa
2004
16228 2018-04-11
Mika, Stanisław
Psychologia społeczna dla nauczycieli
Warszawa
1998
16229 2018-04-11
Newcomb, Theodore M.
Psychologia społeczna studium interakcji ludzkich
Warszawa
1965
16226 2018-04-11
Talejko, Eugeniusz
Problemy psychologii pracy
Poznań
1979
16227 2018-04-11
Baszkiewicz, Jan
Rewolucja francuska 1789-1794 społeczeństwo obywatelskie
Warszawa
1983
16224 2018-04-10
Rusiński, Władysław
Zarys historii gospodarczej powszechnej czasy nowożytne i najnowsze (1500-1949)
Warszawa
1973
16225 2018-04-10
Cieślikowski, Zbigniew
Tajemnice śledztwa KO-1042/27 sprawa generała Zagórskiego
Warszawa
1976
16223 2018-04-10
Domarańczyk Zbigniew
Strzały w Delhi
Warszawa
1987
16222 2018-04-10
Heyduk, Bronisław
Kwiat paproci
Kraków
1983
16216 2018-04-09
Bogucka Maria
Hołd Pruski
Warszawa
1982
16217 2018-04-09
Jaczynowska Maria
Historia starożytnego Rzymu
Warszawa
1984
16221 2018-04-09
Kuczyński Stefan M.
Zawisza Czarny powieść historyczna
Katowice
1980
16213 2018-04-09
Rudnicka Halina
Uczniowie Spartakusa
Warszawa
1974
16219 2018-04-09
Ryszka Franciszek
Państwo stanu wyjątkowego rzecz o systemie państwa i prawa Trzeciej Rzeszy
Wrocław
1974
16214 2018-04-09
Skrok Zdzisław
Wyjście z kamiennego świata
Warszawa
1986
16218 2018-04-09
Wereszycki, Henryk
Historia Austrii
Wrocław
1986
16220 2018-04-09
Klubówna, Anna
Cztery królowe Jagiełłowe
Warszawa
1990
16210 2018-03-27
Kowalski, Krzysztof
Tezeusz w labiryncie
Wrocław
1989
16211 2018-03-27
Safjan, Zbigniew
Kanclerz
Warszawa
1987
16212 2018-03-27


  lukasz.burtowy@amu.edu.pl powered by Vi