Lista dubletów


OFERTA DUBLETÓW
BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W POZNANIU
DLA NAUKOWYCH BIBLIOTEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

Aby ułatwić systematyczne przeglądanie listy, będzie ona generowana automatycznie według daty wpisu dubletu. Istnieje też możliwość przeszukiwania według autorów lub tytułów.
Pierwszeństwo w realizacji zamówień ma Biblioteka Narodowa w Warszawie (w ciągu 3 miesięcy od daty opublikowania danego dubletu). Pozostałe zamówienia naukowych bibliotek krajowych i zagranicznych będą realizowane w kolejności wpływu.
Zamówienia prosimy kierować według sygnatur wyłącznie w formie pisemnej - pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Nasz adres:
BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
Sekcja Zagospodarowania Druków Zbędnych
mgr Aneta Walczak
ul. Ratajczaka 38/40
61-816 POZNAŃ
anetaw@amu.edu.pl

DUPLICATE BOOK SALE
LIBRARY DUPLICATES FROM
POZNAN UNIVERSITY LIBRARY ON OFFER
(VALID FOR RESEARCH AND ACADEMIC LIBRARIES
IN POLAND AND ABROAD)

To facilitate systematic review of the list, it will be automatically generated according to the date of entry of a given duplicate copy. There is also a possibility to modify the list according to authors or titles.
The National Library in Warsaw has pre-emptive rights with respect to any relevant material within three months from the date of publishing of a given item in the list. Remaining incoming orders sent by other research libraries from Poland and abroad will be executed on a first come, first served basis.
Only written orders for library duplicates will be executed by the Library.


Please send inquiries to:
BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
Acquisitions and Collection Development Department
Section of Utilization of Unwanted Materials
Aneta Walczak MSc
ul. Ratajczaka 38/40
61-816 POZNAŃ
POLSKA - POLAND
anetaw@amu.edu.plLISTA WEDŁUG DATY OGŁOSZENIA
SZUKAJ WEDŁUG AUTORA
SZUKAJ WEDŁUG TYTUŁU


Autor / Tytuł, podtytuł Miejsce
Rok wydania
Numer(y) Sygnatura Data ogłoszenia

Fraza poezja proza esej
Rzeszów
2013
1/2 15450 2017-05-29

Nauka kwartalnik
Warszawa
2010
3 15446 2017-05-29

Nauka kwartalnik
Warszawa
2010
4 15447 2017-05-29

Nauka kwartalnik
Warszawa
2016
1 15448 2017-05-29

Nauka kwartalnik
Warszawa
2016
2 15449 2017-05-29

Neodidagmata
Poznań
2011
31/32 15451 2017-05-29

Nauka kwartalnik
Warszawa
2010
2 15445 2017-05-26

Nauka kwartalnik
Warszawa
2015
15442 2017-05-26
Doliwa-Klepacki, Zbigniew M.
Integracja europejska
Białystok
1999
15439 2017-05-26
Dzwonkowski, Tadeusz
Wydarzenia zielonogórskie w 1960 roku praca zbiorowa
Warszawa
2010
15441 2017-05-26
Abbas, Adnan
Kurdowie i Kurdystan iracki na przełomie XX i XXI wieku
Poznań
2009
15440 2017-05-26
Antoszewski, Andrzej
Systemy polityczne współczesnej Europy
Warszawa
2006
15433 2017-05-26
Blok Zbigniew
Teoria polityki studia
Poznań
1998
15435 2017-05-26
Borowiec Jan
Integracja europejska
Wrocław
2005
15443 2017-05-26
Brodecki Zdzisław
Układ europejski z komentarzem
Warszawa
2002
15437 2017-05-26
Godlewski, Tadeusz
Polski system polityczny instytucje, procedury, obywatele
Toruń
2006
15436 2017-05-26
Muszyński Jerzy
Podstawy teorii i praktyki polityki
Toruń
2007
15438 2017-05-26
Owsiański Jarosław
Lech Poznań
Poznań
2017
15444 2017-05-26
Żyro Tomasz
Wstęp do politologii
Warszawa
2004
15434 2017-05-26
Kisiel-Łowczyc, Anna B.
Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej
Warszawa
2001
15430 2017-05-25
Luty Zbigniew
Rachunkowość finansowa praca zbiorowa
Warszawa
1994
15431 2017-05-25
Tokaj-Krzewska, Agnieszka
Forfaiting
Warszawa
1999
15432 2017-05-25
Welfe, Władysław
Ekonometria stosowana
Warszawa
2004
15428 2017-05-25
Whitehead, Geoffrey
Ekonomia
Poznań
1996
15429 2017-05-25
Stoner, James Arthur Finch
Kierowanie
Warszawa
1994
15426 2017-05-24
Bourbaki Nicolas
Elementy historii matematyki
Warszawa
1980
15424 2017-05-24
Cieślak Maria
Prognozowanie gospodarcze metody i zastosowania
Warszawa
1999
15425 2017-05-24
Cieślak Maria
Prognozowanie gospodarcze metody i zastosowanie
Warszawa
2001
15427 2017-05-24
Taylor Edward
Historia rozwoju ekonomiki.
Lublin
1991
T. 1 15422 2017-05-24
Taylor Edward
Historia rozwoju ekonomiki.
Lublin
1991
T. 2 15423 2017-05-24
Wolska, Joanna
Humanistyka z widokiem na uniwersytet
Poznań
2016
15421 2017-05-24

Teki Biograficzne żołnierze i politycy Galicji
Opole
2003
R. 1 15417 2017-05-23
Birket-Smith, Kaj
Ścieżki kultury
Warszawa
1974
15420 2017-05-23
Grzech Adam
50 lat rozwoju nauki na Ziemiach Zachodnich i Północnych
Wrocław
1996
15415 2017-05-23
Kłoczowski Jerzy
Dzieje chrześcijaństwa polskiego
Warszawa
2000
15416 2017-05-23
Kozierowski Stanisław
Studia onomastyczno-historyczne
Poznań
2010
15419 2017-05-23
Lewandowski Krzysztof
Prawo autorskie a prawo konkurencji materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Poznań, 3 czerwca 2009
Poznań
2009
15411 2017-05-23
Pawelec Mariusz
Almanach Karaimski
Wrocław
2013
2 15412 2017-05-23
Poniatowska Anna
Polacy w Berlinie 1918-1945
Poznań
1986
15418 2017-05-23
Puppel Stanisław
Scripta manent - res novae
Poznań
2013
15414 2017-05-23
Witkoś Jacek
Rozmyślania nad humanistyką materiały z Seminarium Nauki Humanistyczne i Społeczne w Polsce 2014 : analiza, diagnoza, prognoza, Warszawa 14 kwietnia 2014 r.
Poznań
2015
15413 2017-05-23
Łukasiewicz Dariusz
Czarna legenda Polski obraz Polski i Polaków w Prusach 1772-1815
Poznań
1995
15410 2017-05-22

Nowe reguły finansowania szkół wyższych oparte na zasadzie współfinansowania studiów doświadczenia międzynarodowe
Warszawa
2012
15403 2017-05-19

Zarządzanie Biblioteką = Library Management
Gdańsk
2010
15407 2017-05-19
Zamoyski, Adam
Chopin
Warszawa
1997
15406 2017-05-19
Bielecki, Robert
Język estoński dla początkujących 1, Teksty i gramatyka
Poznań
2016
15409 2017-05-19
Budnikowski Adam
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Warszawa
1999
15400 2017-05-19
Kraśniewski Andrzej
Benchmarking procesu wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w polskich uczelniach
Warszawa
2013
15404 2017-05-19
Łubieński Tomasz
M jak Mickiewicz
Warszawa
1998
15405 2017-05-19
Niewiarowska, Ewa
Svenskan i Poznań studenttexter från Institutionen för skandinavistik
Poznań
2016
15408 2017-05-19
Stanisławski Jan
Nowy słownik angielsko-polski i polsko- angielski
Kraków
1945
15401 2017-05-19
Woźnicki Jerzy
Benchmarking w systemie szkolnictwa wyższego wybrane problemy
Warszawa
2012
15402 2017-05-19
Bańka Waldemar
Zarządzanie personelem teoria i praktyka
Toruń
2001
15398 2017-05-18
Bień Witold
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Warszawa
2002
15397 2017-05-18
Budnikowski, Adam
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Warszawa
2001
15396 2017-05-18
Skodlarski, Janusz
Gospodarka światowa geneza i rozwój
Warszawa
2004
15391 2017-05-18
Stankiewicz, Wacław
Historia myśli ekonomicznej
Warszawa
1998
15394 2017-05-18
Świerkocki Janusz
Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych
Warszawa
2004
15388 2017-05-18
Wąsiewicz Andrzej
Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej praca zbiorowa 2
Bydgoszcz
1994
15389 2017-05-18
Wąsiewicz Andrzej
Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej praca zbiorowa 3
Bydgoszcz
1997
15390 2017-05-18
Kita Jarosław
Słownik biograficzny historyków łódzkich
Łódź
2000
15385 2017-05-16
Podlipniak Piotr
Instynkt tonalny koncepcja ewolucyjnego pochodzenia tonalności muzycznej
Poznań
2015
15387 2017-05-16
Czerepaniak-Walczak, Maria
Wychowanie pojęcia, procesy, konteksty interdyscyplinarne ujęcie
Gdańsk
2010
15383 2017-05-15
Górniewicz, Józef
Uniwersytet jako źródło wartości kultury szkice filozoficzno-humanistyczne
Olsztyn
2014
15384 2017-05-15

Benchmarking w systemie szkolnictwa wyższego wybrane problemy elastyczność, e-learning, wewnętrzne systemy zapewniania jakości w systemie kształcenia, gospodarka zasobami dla poprawy produktywności i konkurencyjności-kontrola zarządcza
Warszawa
2012
15373 2017-05-12
Bańka Waldemar
Zarządzanie personelem w małej i średniej firmie
Toruń
2002
15375 2017-05-12
Blaik Piotr
Logistyka koncepcja zintegrowanego zarządzania
Warszawa
2001
15372 2017-05-12
Bożyk Paweł
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
Warszawa
1998
15374 2017-05-12
Ciak Jolanta
Polityka budżetowa
Toruń
2002
15376 2017-05-12
Czarczyńska Anna
Teoria integracji europejskiej
Warszawa
2003
15380 2017-05-12
Denek Emilia
Finanse publiczne
Warszawa
1997
15381 2017-05-12
Dmochowski Franciszek Salezy
Wspomnienia od 1806 do 1830 roku
Warszawa
1959
15382 2017-05-12
Fedorowicz Zdzisław
Polityka fiskalna
Poznań
1998
15379 2017-05-12
Ruśkowski Eugeniusz
Finanse publiczne i prawo finansowe
Warszawa
2000
T. 1 15377 2017-05-12
Ruśkowski Eugeniusz
Finanse publiczne i prawo finansowe
Warszawa
2000
T. 2 15378 2017-05-12

"Poziom 5 - brakujace ogniwo?" przykłady programów kształcenia : praca zbiorowa
Warszawa
2014
15371 2017-05-11

Powiat poznański jakość przestrzeni i jakość życia
Poznań
2008
15364 2017-05-11

Reformowanie systemu szkolnictwa wyższego w Polsce - uwarunkowania ekonomiczno-finansowe i prawne praca zbiorowa
Warszawa
2010
15369 2017-05-11

Rocznik Pleszewski
Pleszew
2015
15367 2017-05-11
Tomaszewska-Złotkowska, Anna
Ignacy Jan Paderewski pomnik i dzieło
Poznań
2015
15365 2017-05-11
Sobczak Jacek
Wolność słowa w kampaniach wyborczych
Toruń
2016
15366 2017-05-11
Woźnicki Jerzy
Financing and Deregulation in Higher Education
Warszawa
2013
15368 2017-05-11
Woźnicki Jerzy
Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku praca zbiorowa
Warszawa
2013
15370 2017-05-11

Biblioteka
Poznań
2007
11 15360 2017-05-10

Biblioteka
Poznań
2008
12 15361 2017-05-10

Biblioteka
Poznań
2009
13 15362 2017-05-10

Discursive representations of Polish migrants in the British media space Us and Them relation in selected press titles
Łódź
2015
15358 2017-05-10

Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla diagnoza i uwarunkowania
Kraków
2011
T. 2 15363 2017-05-10

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM
Poznań
2016
6 15357 2017-05-10
Huizinga Johan
Jesień średniowiecza
Warszawa
1961
15359 2017-05-10

Jan Lubrański i jego dzieło
Poznań
1999
15356 2017-04-21

Werkwinkel a journal of Low Countries and South African studies = Tijdschrift voor Nederlandse en Zuid-Afrikaanse
Poznań
2010
Vol. 5 15353 2017-04-21

Werkwinkel a journal of Low Countries and South African studies = Tijdschrift voor Nederlandse en Zuid-Afrikaanse
Poznań
2012
Vol. 7 15354 2017-04-21
Kaleta Andrzej
Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce
Wrocław
2016
15355 2017-04-21

Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
Poznań
2012
T. 75, z. 1 15347 2017-04-20

Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
Poznań
2012
T. 75, z. 2 15348 2017-04-20

Athenaeum polskie studia politologiczne
Toruń
2014
Vol. 42 15350 2017-04-20

Realia i Co Dalej kwartalnik społeczno-polityczno-kulturalny
Warszawa
2013
Nr 1 15351 2017-04-20

Wykorzystanie otwartych źródeł informacji w działalności wywiadowczej historia, praktyka, perspektywy
Warszawa
2015
15352 2017-04-20
Migalski Marek
Koniec demokracji = The end of democracy
Warszawa
2015
15349 2017-04-20

Biblioteka
Poznań
2009
Nr 13 15344 2017-04-19

Biblioteka
Poznań
2011
Nr 15 15345 2017-04-19

Biblioteka
Poznań
2012
Nr 16 15346 2017-04-19

Czas Kultury
Poznań
2011
1 15333 2017-04-19

Czas Kultury
Poznań
2011
2 15334 2017-04-19

Czas Kultury
Poznań
2011
3 15336 2017-04-19

Czas Kultury
Poznań
2011
6 15335 2017-04-19

Czas Kultury
Poznań
2012
2 15337 2017-04-19

Czas Kultury
Poznań
2012
6 15338 2017-04-19

Kronika Wielkopolski
Poznań
2013
Nr 4 15343 2017-04-19

Strategicznie o kulturze w regionie program rozwoju kultury w Wielkopolsce
Poznań
2011
15341 2017-04-19

Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein Fenomen mądrości
Poznań
2013
10 15339 2017-04-19
Drozdowicz Zbigniew
Bariery rozwoju polskich uczelni
Poznań
2008
15340 2017-04-19
Lis-Wielgosz Izabela
O trwałości znaczeń siedemnastowieczna literatura serbska w służbie tradycji
Poznań
2013
15332 2017-04-19

Folia Scandinavica Posnaniensia
Poznań
2011
Vol. 12 15323 2017-04-12

Studia Historiae Oeconomicae
Poznań
2009
Vol. 27 15320 2017-04-12

Studia Metodologiczne = Dissertationes Methodologicae zeszyty poświęcone integracji nauki
Poznań
2013
15327 2017-04-12
Andrzejewski Bolesław
Lingua ac Communitas
Warszawa; Poznań
1999
No 9 15315 2017-04-12
Banachowicz Ewa
Struktura i parametry fizyczne biopolimerów badania z zastosowaniem metod rozproszeniowych i modelowania komputerowego
Poznań
2013
15314 2017-04-12
Budzińska Justyna
Źródło ikonograficzne w szkolnej edukacji historycznej na przykładzie zbiorów muzeów wielkopolskich
Poznań
2014
15326 2017-04-12
Chudzińska Ewa
Genetic diversity of Scots pine (Pinus sylvestris L.) as an expression of adaptation to heavy industrial pollution a case study of the population from Miasteczko Śląskie
Poznań
2013
15331 2017-04-12
Hendrykowski Marek
Współczesna adaptacja filmowa
Poznań
2014
15322 2017-04-12
Jopek Tadeusz J.
Meteoroids 2013
Poznań
2014
15321 2017-04-12
Klichowski Michał
Narodziny cyborgizacji nowa eugenika, transhumanizm i zmierzch edukacji
Poznań
2014
15325 2017-04-12
Orlik Piotr
Aporie czasu
Poznań
2011
15329 2017-04-12
Orlik Piotr
Wobec nicości
Poznań
2010
15328 2017-04-12
Ostrowska Joanna
Teatr może być w byle kącie
Poznań
2014
15330 2017-04-12
Piotrowski Piotr
Artium Quaestiones
Poznań
2010
T. 21 15316 2017-04-12
Żołądź-Strzelczyk Dorota
Wokół jezuickiej fundacji uniwersytetu z 1611 roku
Poznań
2011
15324 2017-04-12
Żuchowski Tadeusz J.
Artium Quaestiones
Poznań
2011
T. 22 15317 2017-04-12
Żuchowski Tadeusz J.
Artium Quaestiones
Poznań
2012
T. 23 15318 2017-04-12
Żuchowski Tadeusz J.
Artium Quaestiones
Poznań
2013
T. 24 15319 2017-04-12
Begg David
Ekonomia
Warszawa
1994
T. 2 15313 2017-04-11


  lukasz.burtowy@amu.edu.pl powered by Vi