Lista dubletów


OFERTA DUBLETÓW
BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W POZNANIU
DLA NAUKOWYCH BIBLIOTEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

Aby ułatwić systematyczne przeglądanie listy, będzie ona generowana automatycznie według daty wpisu dubletu. Istnieje też możliwość przeszukiwania według autorów lub tytułów.
Pierwszeństwo w realizacji zamówień ma Biblioteka Narodowa w Warszawie (w ciągu 3 miesięcy od daty opublikowania danego dubletu). Pozostałe zamówienia naukowych bibliotek krajowych i zagranicznych będą realizowane w kolejności wpływu.
Zamówienia prosimy kierować według sygnatur wyłącznie w formie pisemnej - pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Nasz adres:
BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
Sekcja Zagospodarowania Druków Zbędnych
mgr Aneta Walczak
ul. Ratajczaka 38/40
61-816 POZNAŃ
anetaw@amu.edu.pl

DUPLICATE BOOK SALE
LIBRARY DUPLICATES FROM
POZNAN UNIVERSITY LIBRARY ON OFFER
(VALID FOR RESEARCH AND ACADEMIC LIBRARIES
IN POLAND AND ABROAD)

To facilitate systematic review of the list, it will be automatically generated according to the date of entry of a given duplicate copy. There is also a possibility to modify the list according to authors or titles.
The National Library in Warsaw has pre-emptive rights with respect to any relevant material within three months from the date of publishing of a given item in the list. Remaining incoming orders sent by other research libraries from Poland and abroad will be executed on a first come, first served basis.
Only written orders for library duplicates will be executed by the Library.


Please send inquiries to:
BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
Acquisitions and Collection Development Department
Section of Utilization of Unwanted Materials
Aneta Walczak MSc
ul. Ratajczaka 38/40
61-816 POZNAŃ
POLSKA - POLAND
anetaw@amu.edu.plLISTA WEDŁUG DATY OGŁOSZENIA
SZUKAJ WEDŁUG AUTORA
SZUKAJ WEDŁUG TYTUŁU


Autor / Tytuł, podtytuł Miejsce
Rok wydania
Numer(y) Sygnatura Data ogłoszenia
Kolankiewicz, Maria
Polityka społeczna, służby socjalne i kształcenie pracowników socjalnych w Europie
Warszawa
1998
16204 2018-03-22
Chmiel, Aleksander
Biotechnologia podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne
Warszawa
1994
16205 2018-03-22
Niebrzydowski, Leon
Psychologia wychowawcza samoświadomość, aktywność, stosunki interpersonalne
Warszawa
1989
16203 2018-03-21
Chmiel, Aleksander
Biotechnologia podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne
Warszawa
1994
16202 2018-03-20
Olechnowicz, Hanna
Wyzwalanie aktywności dzieci głębiej upośledzonych umysłowo programy i metody
Warszawa
1994
16201 2018-03-19
Paszkiewicz, Elżbieta
Struktura teorii psychologicznych behawioryzm, psychoanaliza, psychologia humanistyczna
Warszawa
1983
16200 2018-03-19
Samsonowicz, Henryk
Historia Polski do roku 1795
Warszawa
1973
16199 2018-03-19
Nowak, Stefan
Metodologia badań socjologicznych zagadnienia ogólne
Warszawa
1970
16194 2018-03-16
Mika, Stanisław
Psychologia społeczna dla nauczycieli
Warszawa
1998
16195 2018-03-16
Nowacki Tadeusz
Podstawy dydaktyki zawodowej
Warszawa
1979
16198 2018-03-16
Pietrzak Henryk
Psychologia społeczna w praktyce
Rzeszów
2003
16197 2018-03-16
Wiesiołowski, Jacek
Uśmiech Melpomeny
Poznań
2000
16196 2018-03-16
Chmiel, Aleksander
Biotechnologia podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne
Warszawa
1998
16192 2018-03-15
Ryszka, Franciszek
Państwo stanu wyjątkowego rzecz o systemie państwa i prawa Trzeciej Rzeszy
Wrocław
1974
16187 2018-03-15
Kolankiewicz, Maria
Polityka społeczna, służby socjalne i kształcenie pracowników socjalnych w Europie
Warszawa
1998
16188 2018-03-15
Nowacki, Tadeusz Wacław
Podstawy dydaktyki pracy
Warszawa
2004
16193 2018-03-15
Nowacki, Tadeusz Wacław
Podstawy dydaktyki zawodowej
Warszawa
1979
16186 2018-03-15
Obuchowski, Kazimierz
Kody orientacji i struktura procesów emocjonalnych
Warszawa
1982
16191 2018-03-15
Rusiński, Władysław
Zarys historii gospodarczej powszechnej czasy nowożytne i najnowsze (1500-1949)
Warszawa
1973
16190 2018-03-15
Wierzbowski, Marek
Prawo administracyjne
Warszawa
2009
16189 2018-03-15
Rusiński, Władysław
Rozwój gospodarczy ziem polskich w zarysie
Warszawa
1973
16185 2018-03-14

Wyznania Religijne, Stowarzyszenia Narodowościowe i Etniczne w Polsce
Warszawa
1997
16184 2018-03-13

Literatura polska przewodnik encyklopedyczny
Warszawa
1984
T. 1 16182 2018-03-12

Literatura Polska przewodnik encyklopedyczny
Warszawa
1985
T. 2 16183 2018-03-12
Makowiecki, Stanisław
Mamałyga czyli Słońce na stole
Kraków
1976
16181 2018-03-12
Kacprzak, Agnieszka
Prawo rzymskie pytania egzaminacyjne, kazusy, tablice
Warszawa
2002
16180 2018-03-12
Ingarden, Roman
U podstaw teorii poznania
Warszawa
1971
Cz. 1 16179 2018-03-09
Chajn, Leon
Polskie wolnomularstwo 1920-1938
Warszawa
1984
16178 2018-03-08
Kacprzak, Agnieszka
Prawo rzymskie pytania egzaminacyjne, kazusy, tablice
Warszawa
2002
16177 2018-03-06
Barańska Helena
Czas przeszły nie zmarnowany 1945-1970 : wspomnienia działaczy kulturalnych
Kraków
1973
16174 2018-03-05
Kacprzak Agnieszka
Prawo rzymskie pytania egzaminacyjne, kazusy, tablice
Warszawa
2002
16175 2018-03-05
Gierowski, Józef Andrzej
Historia Polski 1505-1864
Warszawa
1978
Cz. 1 16173 2018-02-09
Gierowski, Józef Andrzej
Historia Polski 1505-1864
Warszawa
1978
Cz. 2 16172 2018-02-09
Gierowski, Józef Andrzej
Historia Polski 1492 - 1864
Warszawa
1972
16170 2018-02-08
Jędrasik-Jankowska, Inetta
Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego
Warszawa
2012
16169 2018-02-08
Mańkowska, Anna
Przemiany wartości społeczno-kulturowych w norweskim szkolnictwie obowiązkowym
Poznań
2014
16171 2018-02-08
Gierowski, Józef Andrzej
Historia Polski, 1505-1764
Warszawa
1984
16168 2018-02-08
Kosman, Marceli
Quo vadis prawda i legenda
Poznań
2000
16165 2018-02-07
Lewicka-Morawska, Anna
Między klasycznością a tradycjonalizmem narodziny nowoczesnej kultury artystycznej a malarstwo polskie końca XVIII i początków XIX wieku
Warszawa
2005
16167 2018-02-07
Jędrasik-Jankowska, Inetta
Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego
Warszawa
2012
16166 2018-02-07
Kacprzak, Agnieszka
Prawo rzymskie pytania egzaminacyjne, kazusy, tablice
Warszawa
2002
16164 2018-02-07
Gerhard, Jan
Czas generała
Warszawa
1964
16163 2018-02-06
Brandstaetter, Roman
Księga modlitw dawnych i nowych
Poznań
1987
16162 2018-02-06
Łoszczyc Jurij
Dymitr Doński
Warszawa
1987
16161 2018-02-06
Naskręcki, Ryszard
Femtosekundowa spektroskopia absorpcji przejściowej badania fotofizyczne stanów wzbudzonych cząsteczek wieloatomowych i krótko żyjących indywiduów
Poznań
2000
16160 2018-02-06
Sienkiewicz Henryk
W pustyni i w puszczy
Wrocław
1997
16159 2018-02-05
Dumas Dumas
Trzej muszkieterowie
Kraków
1997
16156 2018-02-01
Herling-Grudziński, Gustaw
Inny świat zapiski sowieckie
Warszawa
1997
16158 2018-02-01
Kapuściński, Ryszard
Heban
Warszawa
2007
16155 2018-02-01
Miłosz, Czesław
Dolina Issy
Kraków
1981
16157 2018-02-01
Däniken, Erich von
Czy się myliłem? nowe wspomnienia z przyszłości
Warszawa
1991
16154 2018-01-31
Tokarski, Jan
Słownik wyrazów obcych PWN
Warszawa
1974
16153 2018-01-31
Borkowska-Bagieńska, Ewa
Historia prawa sądowego zarys wykładu
Poznań
2000
16149 2018-01-31
Ciamaga, Lucjan
Unia Europejska podręcznik akademicki
Warszawa
1997
16150 2018-01-31
Drozdowski, Marian Marek
Józef Piłsudski Naczelnik Państwa Polskiego 14.XI.1918-14.XII.1922
Warszawa
2008
16151 2018-01-31
Kacprzak, Agnieszka
Prawo rzymskie pytania egzaminacyjne, kazusy, tablice
Warszawa
2002
16152 2018-01-31
Borkowska-Bagieńska, Ewa
Historia prawa sądowego zarys wykładu
Poznań
2000
16148 2018-01-30
Patterson, Robert
Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku = Compendium of banking in Polish & English A-C
Kraków
2012
4 16141 2018-01-25
Patterson, Robert
Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku = Compendium of banking in Polish & English D-Q
Warszawa
2012
5 16143 2018-01-25
Patterson, Robert
Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku = Compendium of banking in Polish & English R-Z
Warszawa
2012
16145 2018-01-25
Patterson, Robert
Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku = Compendium of finance in Polish & English A-E
Kraków
2011
4 16142 2018-01-25
Patterson, Robert
Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku = Compendium of finance in Polish & English Q-Z
Kraków
2011
6 16144 2018-01-25
Drewnowski, Tadeusz
Ucieczka z kamiennego świata o Tadeuszu Borowskim
Warszawa
1977
16140 2018-01-24

Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English M-R
Warszawa
2008
16137 2018-01-18
Patterson, Robert
Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku = Compendium of banking in Polish & English R-Ż
Kraków
2012
16138 2018-01-18
Patterson, Robert
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English S-Ż
Warszawa
2008
16139 2018-01-18

Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku = Compendium of banking in Polish & English A-K
Kraków
2011
T. 1 16135 2018-01-16

Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku = Compendium of banking in Polish & English A-J
Kraków
2010
T. 1 16136 2018-01-16
Sienkiewicz, Henryk
W pustyni i w puszczy
Poznań
[1995]
16133 2018-01-15
Szober, Stanisław
Gramatyka języka polskiego
Warszawa
1969
16134 2018-01-15

Czas Kultury kultura, literatura, filozofia
Poznań
1985
16132 2018-01-12
Kowalewska, Hanna
Tego lata, w Zawrociu
Poznań
1998
16129 2018-01-12
Cazin, Paul
Książę biskup warmiński Ignacy Krasicki 1735-1801
Olsztyn
1983
16128 2018-01-12
Kienzler, Iwona
Korespondencja handlowa w języku polskim wzory pism, umów i innych dokumentów
Gdynia
1999
16130 2018-01-12
Souad
Spalona żywcem
Warszawa
2004
16131 2018-01-12

Kronika Powiatu Poznańskiego
Poznań
2014
5 16127 2018-01-11

Beyond Philology an international journal of linguistics, literary studies and English language teaching
Gdańsk
2016
13 16122 2018-01-10

Dialog Dwóch Kultur = Dìalog Dvoh Kul'tur
Przemyśl
2013
8 16123 2018-01-10
Bizek-Tatara, Renata
Belgiem być fikcja i tożsamość we francuskojęzycznej literaturze Belgii (od końca XIX do początku XXI wieku)
Kraków
2017
16121 2018-01-10
Kucharski, Eugeniusz
Pamiętnik Literacki czasopismo kwartalne poświęcone historyi i krytyce literatury polskiej
Lwów
2016
16125 2018-01-10
Rząp, Daniel
Żołnierze Niezłomni w polskiej prasie niepodległościowej w Wielkiej Brytanii z lat 1945-1956 ze zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej
Warszawa
2017
T. 2 16124 2018-01-10
Witkiewicz, Stanisław Ignacy
Pożegnanie jesieni
Kraków
2010
16126 2018-01-10
Hahn, Wiktor
Bibliografia bibliografij polskich do 1950 roku
Wrocław
1966
16120 2018-01-09
Giedroyc, Jerzy
Kultura szkice, opowiadania, sprawozdania
[Warszawa]
1990
12 16114 2018-01-04
Giedroyc, Jerzy
Kultura szkice, opowiadania, sprawozdania
[Warszawa]
1990
5 16115 2018-01-04
Giedroyc, Jerzy
Kultura szkice, opowiadania, sprawozdania
[Warszawa]
1991
10 16117 2018-01-04
Giedroyc, Jerzy
Kultura szkice, opowiadania, sprawozdania
[Warszawa]
1991
11 16118 2018-01-04
Giedroyc, Jerzy
Kultura szkice, opowiadania, sprawozdania
[Warszawa]
1991
4 16116 2018-01-04
Szczepkowska Joanna
Ludzie ulicy i inne owoce miłości
Warszawa
2006
16119 2018-01-04

Studia Edukacyjne
Poznań
2008
8 16110 2018-01-03
Kuciński Kazimierz
Gospodarka globalna
Poznań
2002
16111 2018-01-03
Lepa Adam
Media a postawy
Łódź
2003
16112 2018-01-03
Skarga, Barbara
Narodziny pozytywizmu polskiego (1831-1864)
Warszawa
1964
16113 2018-01-03
Olszowska Halina
Przewodnik po zamówieniach publicznych
Wrocław
2011
16109 2017-12-22
Pawłowska, Agnieszka
Region i regionalizm w socjologii i politologii
Rzeszów
2012
16108 2017-12-22
Krasiński, Janusz
Przełom
Kraków
2015
16107 2017-12-20
Jelewska-Michaś, Agnieszka
Ekotopie ekspansja technokultury
Poznań
2013
16106 2017-12-19
Witkowska, Alina
Romantyzm
Warszawa
2001
16102 2017-12-15
Falk-Rönne, Arne
Raj na Tahiti
Warszawa
1980
16100 2017-12-14
Parandowski, Jan
Dysk olimpijski
Warszawa
1964
16101 2017-12-14
Wróbel, Piotr
Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej
Wrocław
1992
16099 2017-12-14
Barciszewski, Jan
Na pograniczu chemii i biologii
Poznań
2013
T. 31 16094 2017-12-07
Galant, Jan
Powroty Iwaszkiewicza
Poznań
1999
16097 2017-12-07
Rospond, Stanisław
Gramatyka historyczna języka polskiego z ćwiczeniami
Warszawa
2003
16096 2017-12-07
Sienkiewicz, Henryk
W pustyni i w puszczy
Łódź
1990
16098 2017-12-07
Barciszewski, Jan
Na pograniczu chemii i biologii
Poznań
2013
T. 30 16093 2017-12-06
Kiklewicz Aleksander
Język, komunikacja, wiedza
Mińsk
2006
16092 2017-12-06
Składkowski, Felicjan Sławoj
Strzępy meldunków
Warszawa
1988
16089 2017-12-05
Świerkocki, Janusz
Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych
Warszawa
2004
16090 2017-12-05
Skarga, Barbara
Narodziny pozytywizmu polskiego (1831-1864)
Warszawa
1964
16088 2017-12-05
Szuman, Stefan
O sztuce i wychowaniu estetycznym
Warszawa
1962
16091 2017-12-05

Nauka kwartalnik
Warszawa
2010
1 16084 2017-12-04

Nauka kwartalnik
Warszawa
2011
4 16085 2017-12-04

Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej praca zbiorowa 2
Bydgoszcz
1994
16086 2017-12-04
Stewart, Dorothy M.
Praktyka kierowania jak kierować sobą, innymi i firmą
Warszawa
1997
16087 2017-12-04

Nauka kwartalnik
Warszawa
2009
4 16083 2017-12-01

Nauka kwartalnik
Warszawa
2008
3 16078 2017-11-29

Nauka kwartalnik
Warszawa
2008
4 16079 2017-11-29

Nauka kwartalnik
Warszawa
2009
1 16080 2017-11-29

Nauka kwartalnik
Warszawa
2009
2 16081 2017-11-29

Nauka kwartalnik
Warszawa
2009
3 16082 2017-11-29

Nauka kwartalnik
Warszawa
2016
1 16076 2017-11-29

Nauka kwartalnik
Warszawa
2016
2 16077 2017-11-29

Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
Poznań
2014
T. 77 16068 2017-11-28

Nauka kwartalnik
Warszawa
2012
2 16070 2017-11-28

Nauka kwartalnik
Warszawa
2012
4 16071 2017-11-28

Nauka kwartalnik
Warszawa
2013
1 16072 2017-11-28

Nauka kwartalnik
Warszawa
2013
4 16073 2017-11-28

Nauka kwartalnik
Warszawa
2014
1 16074 2017-11-28

Nauka kwartalnik
Warszawa
2015
4 16075 2017-11-28

Nauka kwartalnik
Wrocław
2012
1 16069 2017-11-28

Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
Poznań
2010
T. 72 16064 2017-11-27

Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
Poznań
2010
T. 73 16065 2017-11-27

Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
Poznań
2013
T. 76, z. 1 16066 2017-11-27

Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
Poznań
2013
T. 76, z. 2 16067 2017-11-27

Bibliografia Regionalna Wielkopolski
Poznań
1999
z. 3 16062 2017-11-27

Bibliografia Regionalna Wielkopolski
Poznań
2000
z. 1 16063 2017-11-27
Gaczek, Wanda Maria
Ocena realizacji celów Regionalnej Strategii Innowacji oraz stanu systemu innowacji w Wielkopolsce wyniki badań monitorujących
Poznań
2008
16061 2017-11-27

Alkoholizm i Narkomania
Warszawa
2015
Vol. 28, no. 1 16058 2017-11-23

Alkoholizm i Narkomania
Warszawa
2015
Vol. 28, no. 4 16059 2017-11-23

Katalog polskich wydawnictw ciągłych wydanych do 1945 roku, znajdujących się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
Poznań
1998
T. 4, R-S (cz. 1) 16051 2017-11-23

Nauka Polska jej potrzeby, organizacja i rozwój
Warszawa
2002
11 16053 2017-11-23

Nauka Polska jej potrzeby, organizacja i rozwój
Warszawa
2008
17 16054 2017-11-23

Przemiany współczesnej rodziny III Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych
Płock
2013
16057 2017-11-23
Kisiel, Wiesław
Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce
Warszawa
2003
16050 2017-11-23
Marek, Andrzej
Prawo wykroczeń (materialne i procesowe)
Warszawa
2006
16052 2017-11-23
Mika, Tomasz
Kazania świętokrzyskie od rękopisu do zrozumienia tekstu
Poznań
2012
16049 2017-11-23
Piekarski, Jacek
Nowa jakość w edukacji ?
Płock
2013
16056 2017-11-23
Głowala, Agnieszka
Wymiar formalny i aksjologiczny w praktyce edukacyjnej
Płock
2013
16055 2017-11-23
Zajchowski, Józef
Statystyka opisowa w przykładach
Warszawa
2002
16060 2017-11-23

Nauka Polska jej potrzeby, organizacja i rozwój
Warszawa
2001
10 16043 2017-11-21
Wrześniewska-Pietrzak, Marta
Jan Paweł II w trosce o słowo i prawdę
Poznań
2011
16046 2017-11-21
Indecki, Krzysztof
Prawo karne materialne nauka o przestępstwie, karze i środkach penalnych
Warszawa
2002
16047 2017-11-21
Koniński, Karol Ludwik
Pisma polityczne
Kraków
2014
16044 2017-11-21
Sienkiewicz Henryk
W pustyni i w puszczy
Rzeszów
1993
16045 2017-11-21
Świda, Zofia
Postępowanie karne część szczególna
Warszawa
2011
16048 2017-11-21

Nauka kwartalnik
Warszawa
2014
2 16036 2017-11-20

Nauka kwartalnik
Warszawa
2014
3 16037 2017-11-20

Nauka kwartalnik
Warszawa
2014
4 16038 2017-11-20

Nauka kwartalnik
Warszawa
2015
2 16040 2017-11-20

Nauka kwartalnik
Warszawa
2015
3 16041 2017-11-20

Nauka kwrtalnik
Warszawa
2015
1 16039 2017-11-20

Nauka Polska jej potrzeby, organizacja i rozwój
Warszawa
2000
9 16042 2017-11-20

Nauka Polska jej potrzeby, organizacja i rozwój
Warszawa
2007
16031 2017-11-17
Kosikowski, Cezary
Publiczne prawo bankowe
Warszawa
1999
16030 2017-11-17
Kozyra, Agnieszka
Mitologia japońska opowieści o bogach i demonach : konteksty kulturowe : historia i współczesność
Warszawa
2011
16034 2017-11-17
Krasiński, Janusz
Przełom
Kraków
2015
16033 2017-11-17
Kraskowska, Ewa
Wielkopolski alfabet pisarek
Poznań
2012
16032 2017-11-17
Melanowicz, Mikołaj
Literatura japońska Poezja XX wieku, teatr XX wieku
Warszawa
1996
16035 2017-11-17
Gniewek, Edward
Podstawy prawa cywilnego i handlowego Prawo cywilne
Warszawa
2002
T. 1 16027 2017-11-16
Gniewek, Edward
Podstawy prawa cywilnego i handlowego Prawo handlowe
Warszawa
2002
T. 2 16028 2017-11-16
Skodlarski, Janusz
Gospodarka światowa geneza i rozwój
Warszawa
2004
16025 2017-11-16
Szmulik, Bogumił.
Ustrój organów ochrony prawnej
Lublin
2005
16026 2017-11-16
Świerkocki, Janusz
Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych
Warszawa
2004
16029 2017-11-16

Studia Germanica Posnaniensia
Poznań
2013
33 16022 2017-11-15
Stankiewicz, Wacław
Historia myśli ekonomicznej
Warszawa
1998
16024 2017-11-15
Enerlich, Marek
Kazusy z prawa karnego materialnego z rozwiązaniami
Warszawa
1997
16021 2017-11-14
Stefański, Marek
Finanse w ochronie środowiska
Włocławek
2004
16020 2017-11-14
Marciniak, Katarzyna
Oblicza wielkopolskiego pielgrzymowania : studium etnologiczne na przykładzie sanktuariów maryjnych
Poznań
2010
16018 2017-11-14
Drewnowski, Jerzy
Cynga wspomnienia z łagrów północy 1940-1944
Warszawa
1989
16017 2017-11-10
Flisowski, Zbigniew
Westerplatte
Warszawa
1978
16014 2017-11-09
Wierzbowski, Marek
Prawo administracyjne
Warszawa
2009
16013 2017-11-09
Filipek, Paweł.
Prawo międzynarodowe publiczne testy, kazusy, tablice
Warszawa
2004
16015 2017-11-09
Dupont, Philippe
Pamiętniki historyi życia i czynów Jana III Sobieskiego
Warszawa
2011
16012 2017-11-08
Schubert, Gotthilf Heinrich von
Nocna strona przyrodoznawstwa
Białystok
2015
16010 2017-11-08
Tucholski, Jędrzej
Cichociemni
Warszawa
1988
16011 2017-11-08
Wańkowicz, Melchior
Monte Cassino
Warszawa
1978
16009 2017-11-08
Evans, Andrew
Prawo integracji europejskiej
Warszawa
1996
Cz. 1 16003 2017-11-07
Lipiński, Edward
Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870
Warszawa
1981
16006 2017-11-07
Patulski, Andrzej
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych podręcznik dla studentów ekonomii i zarządzania
Warszawa
2004
16008 2017-11-07
Pazdro, Zdzisław
Hydrogeologia ogólna
Warszawa
1964
16004 2017-11-07
Guhl, Eryk
Język niemiecki podręcznik dla szkół wyższych
Warszawa
1982
16007 2017-11-07
Roniewicz, Piotr
Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej praca zbiorowa
Warszawa
1999
16005 2017-11-07
Ciechanowicz-McLean, Janina
Prawo gospodarcze publiczne zarys wykładu
Warszawa
2001
15994 2017-11-06
Głąbicka-Auleytner, Katarzyna
Europejska polityka regionalna
Warszawa
2003
16001 2017-11-06
Hall, Calvin S.
Teorie osobowości
Warszawa
1994
16002 2017-11-06
Palmirski, Tomasz
Prawo rzymskie praktyczny przewodnik do nauki przedmiotu
Kraków
2004
15996 2017-11-06
Świda, Zofia
Postępowanie karne część ogólna
Warszawa
2008
15998 2017-11-06
Wąsiewicz, Andrzej
Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej praca zbiorowa
Bydgoszcz
1994
1 15991 2017-11-06
Wąsiewicz, Andrzej
Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej praca zbiorowa
Bydgoszcz
1997
3 15993 2017-11-06
Wierzbicki, Bogdan
Prawo międzynarodowe publiczne podręcznik dla studentów prawniczych studiów zaocznych
Białystok
2001
16000 2017-11-06
Bogucka, Iwona
Funkcje prawa analiza pojęcia
Kraków
2000
15999 2017-11-06
Matlak, Andrzej
Prawo mediów
Warszawa
2005
15995 2017-11-06
Poźniak-Niedzielska, Maria
Prawo autorskie i prawa pokrewne zarys wykładu
Bydgoszcz
2007
15997 2017-11-06
Sztucki, Tadeusz
Marketing sposób myślenia, system działania
Warszawa
1992
15992 2017-11-06
Kmiecik, Romuald
Proces karny część ogólna
Kraków
2006
15987 2017-10-31
Baniak, Stanisław
Prawo karne skarbowe
Kraków
2005
15988 2017-10-31
Kmieciak, Zbigniew
Postępowanie administracyjne w Europie
Kraków
2005
15986 2017-10-31
Preisner, Artur
Prawo konstytucyjne źródła, orzecznictwo, literatura
Wrocław
2001
15985 2017-10-31
Stewart, Dorothy M.
Praktyka kierowania jak kierować sobą, innymi i firmą : praca zbiorowa
Warszawa
1997
15989 2017-10-31
Świerkocki, Janusz
Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych
Warszawa
2004
15990 2017-10-31

Rok 1846 w Galicji materiały źródłowe
Warszawa
1958
15984 2017-10-30
Bochenek Adam
Anatomia człowieka podręcznik dla studentów i lekarzy. Anatomia ogólna, kości, stawy, więzadła
Warszawa
1990
T. 1 15980 2017-10-30
Bochenek Adam
Anatomia Człowieka Trzewa
Warszawa
1992
T. 2 15981 2017-10-30
Bochenek Adam
Anatomia człowieka Uklad Naczyniowy
Warszawa
1993
T. 3 15982 2017-10-30
Bochenek Adam
Anatomia człowieka układ nerwowy ośrodkowy
Warszawa
2004
T. 4 15983 2017-10-30
Raubo, Grzegorz
Ludzie się na górne zapatrują obroty astronomiczne konteksty literatury polskiego baroku
Poznań
2011
15979 2017-10-30

Rocznik Pleszewski
Pleszew
2002
15976 2017-10-27
Kowalski, Jerzy
Teoria państwa i prawa
Warszawa
1986
15974 2017-10-24
Kuźniar, Roman
Prawa człowieka prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe
Warszawa
2000
15973 2017-10-24
Kosikowski Cezary
Finanse publiczne komentarz
Warszawa
2007
15975 2017-10-24
Biliński, Szczepan
Szkolnictwo wyższe w obliczu zmian Tomaszowice 15-17 listopada 2014
Kraków
2015
15971 2017-10-23
Buksiński, Tadeusz
Filozofia na Uniwersytecie w Poznaniu jubileusz 90-lecia
Poznań
2010
15970 2017-10-23
Topolski, Jerzy
Nowe idee współczesnej historiografii o roli teorii w badaniach historycznych
Poznań
1980
15969 2017-10-23

Kultura - Społeczeństwo - Edukacja
Poznań
2013
nr 2 15963 2017-10-19

Prawny i Ekonomiczny Przegląd Prawa Gospodarczego zeszyt studencki Koła Naukowego Prawa Gospodarczego
Poznań
2010
15962 2017-10-19
Boras, Zygmunt
Książęta Pomorza Zachodniego z dziejów dynastii Gryfitów
Poznań
1968
15964 2017-10-19
Gloger, Zygmunt
Encyklopedia staropolska ilustrowana
Warszawa
1958
2 15968 2017-10-19
Gloger, Zygmunt
Encyklopedia staropolska ilustrowana
Warszawa
1958
1 15967 2017-10-19
Stefański, Marek
Finanse w ochronie środowiska
Włocławek
2004
15966 2017-10-19

Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
Poznań
2010
T. 72 15956 2017-10-18

Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
Poznań
2013
T. 76, z. 1 15957 2017-10-18

Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
Poznań
2014
T. 77 15959 2017-10-18

Archwium Historii i Filozofii Medycyny
Poznań
2013
T. 76, z. 2 15958 2017-10-18
Calvocoressi, Peter
Polityka międzynarodowa 1945-2000
Warszawa
2002
15953 2017-10-18
Leszczyński, Paweł A.
Forum Historyczno-Społeczne
Gorzów Wielkopolski
2014
15960 2017-10-18
Przybyszewska, Alicja
"Etyczny utylitarysta" : Edmund Rygier w Teatrze Polskim w Poznaniu (1896-1908)
Poznań
2016
15961 2017-10-18
Jaworski, Iwo
Zarys powszechnej historii państwa i prawa
Warszawa
1996
15948 2017-10-17
Kenig-Witkowska, Maria Magdalena
Prawo środowiska Unii Europejskiej zagadnienia systemowe
Warszawa
2005
15950 2017-10-17

Państwo i Prawo miesięcznik
Warszawa
2015
Z. 6 15936 2017-10-16

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny organ Uniwersytetu im. A. Mickiewicza i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Poznań
2013
R. 75, z. 2 15937 2017-10-16
Ereciński, Tadeusz
Międzynarodowe postępowanie cywilne
Warszawa
2000
15944 2017-10-16
Lasok, Dominik
Zarys prawa Unii Europejskiej
Toruń
1995
15935 2017-10-16
Marek, Andrzej
Podstawy prawa i procesu karnego
Warszawa
2003
15945 2017-10-16
Roszkowski, Wojciech
Historia Polski, 1914-2000
Warszawa
2001
15940 2017-10-16
Wiesiołowski, Jacek
Lekarze
Poznań
2001
15939 2017-10-16
Jaczynowska, Maria
Historia starożytna
Warszawa
1974
15941 2017-10-16
Klukowski, Bogdan
My deportowani wspomnienia Polaków z więzień, łagrów i zsyłek w ZSRR
Warszawa
1989
15934 2017-10-16
Tarka, Krzysztof
"Generał Wilk" Aleksander Krzyżanowski - komendant Okręgu Wileńskiego ZWZ-AK
Łomianki
2012
15933 2017-10-16
Weber, Max
Gospodarka i społeczeństwo zarys socjologii rozumiejącej
Warszawa
2002
15946 2017-10-16
Wiesiołowski, Jacek
Pomniki
Poznań
2001
15938 2017-10-16
Kersten, Krystyna
Czarna księga komunizmu zbrodnie, terror, prześladowania
Warszawa
1999
15930 2017-10-13
Kosman, Marceli
"Determinacja połączona z rozwagą" w dziewięćdziesięciolecie Powstania Wielkopolskiego
Poznań
2008
15932 2017-10-13
Hames, B.
Biochemia
Warszawa
2000
15923 2017-10-11
Bożyk, Paweł
Integracja ekonomiczna
Warszawa
2003
15924 2017-10-11
Galster, Jan
Podstawy prawa Unii Europejskiej zarys wykładu
Toruń
2006
15927 2017-10-11

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny organ Uniwersytetu im. A. Mickiewicza i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu.
Warszawa
2015
15921 2017-10-03
Janczewski, Stanisław
Palestra pismo adwokatury polskiej
Warszawa
2011
R. 56 15917 2017-10-03
Dajczak, Wojciech
Forum Prawnicze
Warszawa
2015
Nr 6 15918 2017-10-03
Kosikowski, Cezary
Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej
Warszawa
2006
15920 2017-10-03
Wrzosek, Wojciech
Sensus Historiae studia interdyscyplinarne
Bydgoszcz
2010
15919 2017-10-03
Comte, Henryk
Zwierzenia adiutanta w Belwederze i na Zamku
Warszawa
1976
15913 2017-10-02
Kościelniak, Cezary
Wolność, równość, uniwersytet
Warszawa
2011
15912 2017-09-29
Koziński, Mirosław H.
Morskie prawo publiczne
Gdynia
2002
15910 2017-09-29
Kowalski, Jerzy
Polskie prawo gospodarcze publiczne wprowadzenie
Warszawa
[ca 2007]
15911 2017-09-29
Lipiński, Aleksander
Prawne podstawy ochrony środowiska
Kraków
2005
15906 2017-09-29
Marek, Andrzej
Prawo karne w pytaniach i odpowiedziach
Toruń
2001
15907 2017-09-29

Kultura - Społeczeństwo - Edukacja
Poznań
2012
15905 2017-09-27
Górniewicz, Józef Henryk
Konstruowanie systemu zapewnienia jakości kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Olsztyn
2002
15900 2017-09-27
Tyszka, Juliusz
Wyższe uczelnie stymulatorem przemian systemowych w Polsce rola stypendystów Fulbrighta : doświadczenia - bariery - szanse
Poznań
1999
15901 2017-09-27
Krysicki, Włodzimierz
Analiza matematyczna w zadaniach
Warszawa
1994
Cz. 1 15896 2017-09-27
Migoń, Krzysztof
Z dziejów nauki o książce
Wrocław
1979
15895 2017-09-27
Siwińska, Bianka
Education goes global! strategie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego
Warszawa
2007
15902 2017-09-27
Tyrowicz, Marian
Z dziejów polskich ruchów społecznych w XIX wieku studia, szkice, odczyty
Warszawa
1965
15903 2017-09-27
Wiesiołowski, Jacek
Legenda Bożego Ciała
Poznań
1992
15898 2017-09-27
Zajęcki, Maurycy
Album academicorum biogramy członków Korporacji Akademickiej Chrobria (1921-1939)
Zakrzewo
2011
15904 2017-09-27
Wiesiołowski, Jacek
Święty Łazarz
Poznań
1998
15888 2017-09-26
Bromberek-Dyzman, Katarzyna
Attitude and language on explicit and implicit attitudinal meaning processing
Poznań
2014
15890 2017-09-26
Malinowska, Tekla
Redagowanie techniczne książki
Warszawa
1977
15892 2017-09-26
Trzeciakowski, Lech
Święty Marcin
Poznań
2006
15889 2017-09-26
Trzynadlowski, Jan
Edytorstwo tekst, język, opracowanie
Warszawa
1978
15893 2017-09-26
Wiesiołowski, Jacek
Między sklepem a mieszkaniem...
Poznań
1994
15885 2017-09-26
Wiesiołowski, Jacek
Pensje, gimnazja, licea
Poznań
2001
15887 2017-09-26
Wiesiołowski, Jacek
Przestępczość w Poznaniu
Poznań
1993
15884 2017-09-26
Wiesiołowski, Jacek
Śródka, Ostrówek, św. Roch
Poznań
1997
15886 2017-09-26
Wiesiołowski, Jacek
Złotnicy
Poznań
2000
15882 2017-09-26
Ziółkowski, Marek
Nasza piękna "Solidarność"
Poznań
2004
15891 2017-09-26
Wiesiołowski, Jacek
W cieniu wieży ratuszowej
Poznań
2003
15881 2017-09-25
Dylewski, Radosław
Vernacular grammar(s) of mid-nineteenth century Northwestern South Carolina a study of Civil War letters
Poznań
2013
15879 2017-09-25
Wiesiołowski, Jacek
Jan Lubrański i jego dzieło
Poznań
1999
15880 2017-09-25
Kurek, Krzysztof
Teatry polskie w Poznaniu w latach 1850-1875 repertuary, artystyczne idee, polityczne konteksty
Poznań
2013
15876 2017-09-21
Wiesiołowski, Jacek
Sołacz
Poznań
1999
15874 2017-09-21
Wiesiołowski, Jacek
Naczelna Rada Ludowa 1918 - 1920
Poznań
1998
15871 2017-09-20
Wiesiołowski, Jacek
Odwilż '56
Poznań
2005
15870 2017-09-20
Wiesiołowski, Jacek
Karol Marcinkowski i jego czasy
Poznań
1996
15869 2017-09-20
Wiesiołowski, Jacek
Mury miejskie
Poznań
1996
15873 2017-09-20
Wiesiołowski, Jacek
Na frasunek...
Poznań
2000
15867 2017-09-20
Wiesiołowski, Jacek
Nasi Piastowie
Poznań
1995
15868 2017-09-20
Wiesiołowski, Jacek
Rataje i Żegrze
Poznań
2001
15864 2017-09-20
Wiesiołowski, Jacek
Uśmiech Melpomeny
Poznań
2000
15866 2017-09-20
Wiesiołowski, Jacek
Władze miejskie
Poznań
1999
15872 2017-09-20
Szweykowska, Alicja
Morfologia
Warszawa
1994
15855 2017-09-18
Szweykowska, Alicja
Systematyka
Warszawa
1993
15856 2017-09-18
Wiesiołowski, Jacek
Miałam suknię boską...
Poznań
2002
15861 2017-09-18
Wiesiołowski, Jacek
Stara i nowa Fara
Poznań
2003
15859 2017-09-18
Wolański, Napoleon
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Warszawa
1983
15857 2017-09-18
Garlicki, Leszek
Polskie prawo konstytucyjne zarys wykładu
Warszawa
2000
15854 2017-09-18
Kitchen, Martin
Historia Europy, 1919-1939
Wrocław
1992
15858 2017-09-18
Skuratowicz, Jan
Nasi dominikanie
Poznań
2004
15863 2017-09-18
Wiesiołowski, Jacek
Do stołu podano
Poznań
2003
15860 2017-09-18
Wiesiołowski, Jacek
Wśród zwierząt i roślin
Poznań
2002
15862 2017-09-18
Czubiński, Antoni
Historia powszechna 1939-1994
Poznań
1995
15847 2017-09-15
Hofmański, Piotr
Wzory pism procesowych w sprawach karnych
Warszawa
2000
15846 2017-09-15
Kopcewicz, Jan
Podstawy fizjologii roślin praca zbiorowa
Warszawa
1998
15853 2017-09-15
Wiesiołowski, Jacek
Zawady i Główna
Poznań
2002
15849 2017-09-15
Wiesiołowski, Jacek
Bitwa o handel
Poznań
1995
15851 2017-09-15
Wiesiołowski, Jacek
Górczyn
Poznań
2002
15850 2017-09-15
Wiesiołowski, Jacek
Poznań w literaturze, literatura w Poznaniu
Poznań
1995
15848 2017-09-15
Książkiewicz-Bartkowiak, Danuta
Raptularz poznański 2003
Poznań
2003
15838 2017-09-14
Skuratowicz, Jan
Piękno odzyskane
Poznań
2005
15835 2017-09-14
Trzeciakowski, Lech
Czerwiec '56 Poznań '56 : 50 rocznica powstania poznańskiego czerwca
Poznań
2006
15837 2017-09-14
Baxevanis, Andreas D.
Bioinformatyka podręcznik do analizy genów i białek
Warszawa
2004
15842 2017-09-14
Evans, Andrew., Falk, Per
Prawo integracji europejskiej Wybór źródeł
Warszawa
1996
15840 2017-09-14
Grzybowski, Konstanty
Historia doktryn politycznych i prawnych od państwa niewolniczego do rewolucyj burżuazyjnych
Warszawa
1967
15841 2017-09-14
Książkiewicz-Bartkowiak, Danuta
Dębiec
Poznań
2004
15832 2017-09-14
Skuratowicz, Jan
Ratusz
Poznań
2004
15834 2017-09-14
Wiesiołowski, Jacek
Banki poznańskie
Poznań
1997
15839 2017-09-14
Wiesiołowski, Jacek
Literackie przystanki
Poznań
2006
15836 2017-09-14
Wiesiołowski, Jacek
Poznańscy Żydzi
Poznań
2006
15833 2017-09-14
Stroński, Krzysztof
Wspólnoty komunikacyjne
Poznań
2013
15826 2017-09-13
Szczyszek, Michał.
Od wspólnot komunikatywnych do kontaktów międzywspólnotowych
Poznań
2013
15825 2017-09-13
Załuski, Zbigniew
Siedem polskich grzechów głównych
Warszawa
1962
15820 2017-09-13
Filipowicz, Andrzej
Podstawy prawa dla ekonomistów podręcznik dla studentów ekonomii i zarządzania
Warszawa
2006
15828 2017-09-13
Jaczynowska, Maria
Historia starożytnego Rzymu
Warszawa
1982
15830 2017-09-13
Pihan-Kijasowa, Alicja
Studia onomastyczne i dialektologiczne
Poznań
2011
15823 2017-09-13
Rybka, Małgorzata
Jan Paweł II - wychowawca młodych materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji VIII Dnia Papieskiego
Poznań
2009
15821 2017-09-13
Wiesiołowski, Jacek
Zamek książąt, królów, starostów
Poznań
2004
15831 2017-09-13
Zagórski, Zygmunt
Językoznawstwo polskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w latach 1919-2009 (w zarysie )
Poznań
2011
15824 2017-09-13
Czyżowicz, Wiesław
Prawo celne
Warszawa
2004
15817 2017-09-12
Mik, Cezary
Europejskie prawo wspólnotowe zagadnienia teorii i praktyki
Warszawa
2000
15818 2017-09-12
Kornobis-Romanowska, Dagmara
Europejska Konwencja Praw Człowieka w systemie prawa Wspólnot Europejskich
Warszawa
2001
15816 2017-09-12
Rybka, Małgorzata
Pamięci wolnej i niepodległej : w 90-lecie odzyskania niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego
Poznań
2009
15819 2017-09-12
Czachórski, Witold
Zobowiązania zarys wykładu
Warszawa
2007
15809 2017-09-11
Grabowski, Tadeusz
Podstawy teorii ekonomii (mikro- i makroekonomii)
Toruń
2002
15813 2017-09-11
Liszcz, Teresa
Prawo pracy
Warszawa
2009
15807 2017-09-11
Buksiński, Tadeusz
Etyka ewangeliczna
Poznań
2012
15810 2017-09-11
Evans, Andrew
Prawo integracji europejskiej
Warszawa
1996
Cz. 1 15814 2017-09-11
Grzegorczyk, Tomasz
Prawo wykroczeń
Warszawa
1995
15808 2017-09-11
Kruczalak-Jankowska, Joanna
Prawo handlowe w pytaniach i odpowiedziach
Warszawa
2006
15815 2017-09-11
Przyborowska-Klimczak, Anna
Prawo dyplomatyczne i konsularne wybór dokumentów
Lublin
2001
15811 2017-09-11
Przyborowska-Klimczak, Anna
Prawo międzynarodowe publiczne wybór dokumentów
Lublin
2005
15812 2017-09-11
Czartoryski, Adam Jerzy
Szkic o dyplomacji
Paris
2004
15798 2017-09-08
Kacprzak, Agnieszka
Prawo rzymskie pytania egzaminacyjne, kazusy, tablice
Warszawa
2002
15804 2017-09-08
Litwińczuk, Hanna
Prawo podatkowe podmiotów gospodarczych
Warszawa
1996
15800 2017-09-08
Stahl, Małgorzata
Materialne prawo administracyjne pojęcia, instytucje, zasady
Warszawa
2005
15802 2017-09-08
Tynel, Andrzej
Międzynarodowe prawo handlowe
Warszawa
2006
15801 2017-09-08
Baniak Józef
Powołania do kapłaństwa i do życia zakonnego w Polsce w latach 1900-2010 studium socjologiczne
Poznań
2012
15797 2017-09-08
Przyborowska-Klimczak, Anna
Prawo międzynarodowe publiczne wybór dokumentów
Lublin
2006
15799 2017-09-08
Przyborowska-Klimczak, Anna
Ochrona przyrody studium prawnomiędzynarodowe
Lublin
2004
15795 2017-09-07
Redelbach, Andrzej
Prawa naturalne - prawa człowieka - wymiar sprawiedliwości Polacy wobec Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
Toruń
2000
15791 2017-09-07
Sutton, Carole
Psychologia dla pracowników socjalnych
Gdańsk
2004
15792 2017-09-07
Uruszczak, Wacław
Prawo wyznaniowe zbiór przepisów
Kraków
2003
15796 2017-09-07

Cum reverentia, gratia, amicitia... księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Bogdanowi Walczakowi
Poznań
2013
2 15787 2017-09-06

Cum reverentia, gratia, amicitia... księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Bogdanowi Walczakowi.
Poznań
2013
3 15788 2017-09-06

Samobójcze oddziały broń specjalnego ataku państw "osi" i państw alianckich w II wojnie światowej; konstrukcje i misje bojowe
Warszawa
1996
15779 2017-09-06
Kalinowski, Jan Ryszard
Wpływ przemian ustrojowych w Rzeczypospolitej Polskiej na działalność Stowarzyszenia Autorów Polskich
Płock
2011
15776 2017-09-06
Kołodziejski, Maciej
Wielorakie wymiary twórczości codziennej w teorii i praktyce edukacyjnej praca zbiorowa
Płock
2010
15778 2017-09-06
Kruczalak, Kazimierz
Prawo handlowe dla ekonomistów
Warszawa
2002
15781 2017-09-06
Migdał, Jolanta
Cum reverentia, gratia, amicitia... księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Bogdanowi Walczakowi
Poznań
2013
1 15786 2017-09-06
Pietraś, Ziemowit Jacek
Prawo wspólnotowe i integracja europejska
Lublin
2006
15790 2017-09-06
Bańka, Waldemar
Zarządzanie personelem w małej i średniej firmie (wybrane problemy)
Toruń
2002
15783 2017-09-06
Justyński, Janusz
Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn polityczno-prawnych
Toruń
2004
15784 2017-09-06
Kuropieska, Józef
Wspomnienia oficera sztabu 1934-1939
Warszawa
1979
15789 2017-09-06
Szymańska, Maria
Kulturotwórcze postawy ziemiańskich rodów Ziemi Płockiej (druga połowa XIX i pierwsza - XX wieku)
Płock
2007
15777 2017-09-06
Gersdorf, Małgorzata
Prawo pracy podręcznik w pytaniach i odpowiedziach
Warszawa
2007
15766 2017-09-05
Lityński Adam
Historia prawa Polski Ludowej
Warszawa
2005
15764 2017-09-05
Marek, Andrzej
Podstawy prawa i procesu karnego
Warszawa
2008
15763 2017-09-05
Fojcik-Mastalska Eugenia
Prawo bankowe Unii Europejskiej mechanizmy i zakres harmonizacji
Wrocław
1995
15767 2017-09-05
Gubiński Arnold
Zasady prawa karnego
Warszawa
1996
15765 2017-09-05
Hauser, Roman
Egzekucja administracyjna komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Warszawa
1995
15774 2017-09-05
Polska Akademia Nauk
Nauka
Warszawa
2011
1 15769 2017-09-05
Polska akademia Nauk
Nauka
Warszawa
2011
3 15771 2017-09-05
Polska Akademia Nauk
Nauka
Warszawa
2013
3 15772 2017-09-05
Polska Akademia Nauk
Nauka
Wrocław
2008
2 15768 2017-09-05
Ereciński, Tadeusz
Międzynarodowe postępowanie cywilne
Warszawa
2000
15760 2017-09-01
Brzeziński Bogumił
Prawo podatkowe
Toruń
2000
15754 2017-09-01
Dębiński Antoni
Rzymskie prawo prywatne kompendium
Warszawa
2003
15755 2017-09-01
Kamiński Ireneusz C.
Unia Europejska podstawowe akty prawne
Warszawa
2004
15758 2017-09-01
Lesiński, Bogdan
Historia ustroju państwa w tekstach źródłowych
Warszawa
1992
15756 2017-09-01
Pietrzkowski Henryk
Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych
Warszawa
2005
15759 2017-09-01
Ryszka Franciszek
Nauka o polityce rozważania metodologiczne
Warszawa
1984
15761 2017-09-01
Chmaj Marek
Prawo administracyjne materialne
Warszawa
2005
15746 2017-08-31
Gilas Janusz
Prawo międzynarodowe gospodarcze
Bydgoszcz
1998
15752 2017-08-31
Gnela Bogusława
Podstawy prawa dla ekonomistów
Kraków
2005
15750 2017-08-31
Łopatka Adam
Prawoznawstwo / Adam Łopatka.
Warszawa
2000
15751 2017-08-31
Nowak, Tadeusz
Prawo karne procesowe dynamika postępowania
Warszawa
2000
15747 2017-08-31
Wiśniewski, Leszek
Ochrona praw człowieka w świecie praca zbiorowa
Bydgoszcz
2000
15749 2017-08-31
Chachlikowska, Aldona
Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Poznań, 13 - 15. 11. 2002
Poznań
2002
15733 2017-08-30
Kamiński, Ireneusz C.
Unia Europejska podstawowe akty prawne
Warszawa
2004
15743 2017-08-30
Korobowicz, Artur
Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918)
Kraków
2003
15736 2017-08-30
Kubala Włodzimierz
Prawo działalności gospodarczej komentarz
Warszawa
2000
15734 2017-08-30
Jabłońska-Bonca Jolanta
Podstawy prawa dla ekonomistów
Warszawa
2001
15744 2017-08-30
Jasiński Filip
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej
Warszawa
2003
15740 2017-08-30
Krukowski Józef
Kościół i państwo podstawy relacji prawnych
Lublin
2000
15745 2017-08-30
Kuś Artur
Prawo celne
Bydgoszcz
2003
15741 2017-08-30
Michałowska Grazyna
Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej
Warszawa
2007
15735 2017-08-30
Trybuś Krzysztof
Pamięć romantyzmu studia nie tylko z przeszłości
Poznań
2013
15729 2017-08-29
Junkiert Maciej
Grecja i jej historia w twórczości Cypriana Norwida
Poznań
2012
15730 2017-08-29
Krzak-Weiss Katarzyna
W ogrodzie duszy studia nad wyposażeniem graficznym polskich edycji modlitewnika Hortulus animae
Poznań
2014
15727 2017-08-29
Mikołajczyk Hubert T.
Primum philosophari czyli o dylematach hermeneutyki i problemach z tym związanych
[Munich]
2016
15725 2017-08-29
Drewniak Dagmara
Forgetful recollections images of central and eastern Europe in Canadian literature
Poznań
2014
15711 2017-08-28
Dzwonkowski Henryk
Prawo podatkowe
Warszawa
2012
15716 2017-08-28
Ibragimow Aleksandra
Transgraniczne zanieczyszczenie metalami śladowymi osadów fluwialnych obszarów zalewowych - studium przypadku rzeki Odry na odcinku pomiędzy ujściem Nysy Łużyckiej i Warty
Kwidzyn
2016
15723 2017-08-28
Jelec Anna
Are abstract concepts like dinosaur feathers? : Conceptual Metaphor Theory and conceptualisation strategies in gesture of blind and visually impaired children
Poznań
2014
15712 2017-08-28
Kubaszczyk Joanna
Wortbilder und Übersetzungsbilder eine Untersuchung zur Wortbildung als Bildbildung im Kontext der Übersetzungswissenschaft
Poznań
2011
15713 2017-08-28
Sieradzan, Przemysław Jan
Czerwono-brunatni sojusz radykalizmu lewicy i prawicy w Rosji współczesnej
Warszawa
2010
T. 4 15724 2017-08-28
Świątkowski Andrzej
Elementy prawa pracy
Warszawa
2003
15715 2017-08-28
Wiśniewski, Leszek
Ochrona praw człowieka w świecie praca zbiorowa
Bydgoszcz-Poznań
2000
15706 2017-08-25
Gomułowicz, Andrzej
Podatki i prawo podatkowe
Warszawa
2006
15705 2017-08-25
Poprawski, Marcin
Instytucje upowszechniania kultury w XXI wieku przeżytek czy nowa jakość?
Poznań
2009
15702 2017-08-25
Stępniewska Małgorzata
Geograficzne uwarunkowania gospodarki ściekami komunalnymi na terenach wiejskich województwa wielkopolskiego
Poznań
2011
15704 2017-08-25
Tokarczyk Roman
Współczesne kultury prawne
Kraków
2005
15708 2017-08-25
Walczak, Bogdan
Jan Paweł II - człowiek i dzieło materiały z konferencji naukowej "Uniwersytet Janowi Pawłowi II", Poznań, UAM 26 kwietnia 2001 roku
Poznań
2001
15707 2017-08-25
Waligórski, Michał
Nowe prawo działalności gospodarczej podręcznik akademicki
Poznań
2001
15703 2017-08-25
Łuczka, Teresa
Wybrane problemy polityki ekonomicznej i zarządzania we współczesnej gospodarce tom monograficzny
Leszno
2012
15692 2017-08-24
Bagan-Kurluta, Katarzyna
Prawo prywatne międzynarodowe
Warszawa
2002
15697 2017-08-24
Dabert Dobrochna
Miedzy wizją a spełnieniem profile ideowe i artystyczne czasopism literackich w drugim obiegu wydawniczym : 1982-1989
Poznań
2014
15699 2017-08-24
Kaniewska Bogumiła
Opowiedziane o prozie Wiesława Myśliwskiego
Poznań
2013
15700 2017-08-24
Koszko, Marta
Lingua nervus rerum humanarum : essays in honour of Professor Stanisław Puppel on the occasion of his 65th birthday
Poznań
2012
15694 2017-08-24
Kraśniewski, Andrzej
Benchmarking procesu wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w polskich uczelniach
Warszawa
2013
15693 2017-08-24
Niedbała, Zdzisław
Prawo pracy
Warszawa
2007
15696 2017-08-24
Siuda Wojciech
Elementy prawa dla ekonomistów
Poznań
2007
15695 2017-08-24
Tuszyńska, Krystyna
Miscellanea Novograeca Posnaniensia monografia zbiorowa przygotowana z okazji dziesięciolecia Zakładu Filologii Nowogreckiej w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Poznań
2015
15691 2017-08-24
Wierzbowski, Błażej Franciszek
Podstawy prawa ochrony środowiska
Warszawa
2007
15688 2017-08-23
Drozdowski Marian Marek
Sprawy i ludzie II Rzeczypospolitej szkice i polemiki
Kraków
1979
15679 2017-08-23
Kaźmierowski Cezary
Estymacja właściwości hydraulicznych gleb Niżu Polskiego
Poznań
2015
15681 2017-08-23
Kornacka Barbara
Ucho, oko, ciało o prozie "młodych pisarzy" lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych we Włoszech
Poznań
2013
15689 2017-08-23
Łopatka Adam
Jednostka, jej prawa człowieka
Warszawa
2002
15678 2017-08-23
Paczuski Ryszard
Prawo ochrony środowiska
Bydgoszcz
2000
15686 2017-08-23
Pomieciński Adam
Alterglobaliści antropologia ruchu na rzecz globalnej sprawiedliwości
Poznań
2013
15685 2017-08-23
Strzelczyk Ryszard
Prawo obrotu nieruchomościami
Warszawa
2010
15687 2017-08-23
Turkowiak, Aleksandra
Ocena podatności lasów nizinnych na degradację na przykładzie Regionajnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu
Poznań
2013
15680 2017-08-23
Vetulani Grażyna
Kolokacje werbo-nominalne jako samodzielne jednostki języka : syntaktyczny słownik kolokacji werbo-nominalnych języka polskiego na potrzeby zastosowań informatycznych
Poznań
2012
Cz. 1 15682 2017-08-23
Walkiewicz Barbara
O architekturze tekstów o architekturze w perspektywie przekładu
Poznań
2013
15690 2017-08-23
Witkoś Jacek
Minimalist facets of control an English-Polish comparative overview of gerunds and infinitives
Poznań
2011
15683 2017-08-23
Zapędowska, Magdalena.
America the natural and the artificial construction of American identities, landscapes, social institutions, and histories
Poznań
2010
15684 2017-08-23
Wiesiołowski, Jacek
Chwaliszewo
Poznań
1995
15661 2017-08-22
Wiesiołowski, Jacek
Inteligencja poznańska historia i wspomnienia
Poznań
1998
2 15663 2017-08-22
Denka Andrzej
Skandal oder Engagement? eine systemtheoretische Untersuchung zu Peter Handke und Botho Strauß nach 1989
Poznań
2013
15667 2017-08-22
Drewniak Dagmara
Forgetful recollections images of central and eastern Europe in Canadian literature
Poznań
2014
15673 2017-08-22
Jelec Anna
Are abstract concepts like dinosaur feathers? Conceptual Metaphor Theory and conceptualisation strategies in gesture of blind and visually impaired children
Poznań
2014
15674 2017-08-22
Rekas Joanny
Bałkański folklor jako kod interkulturowy
Poznań
2011
T. 1 15669 2017-08-22
Rolando Bianka
Biała książka
Poznań
2009
15665 2017-08-22
Skowronek Barbara
Glottodidaktik und Fremdsprachenunterricht in der Diskussion
Poznań
2013
15668 2017-08-22
Tuszyńska Krystyna
Dyskurs Diona z Prusy w "Mowach o królestwie" mariaż retoryki z filozofią
Poznań
2013
15672 2017-08-22
Wiesiołowski, Jacek
Nasi dawni jezuici
Poznań
1997
4 15664 2017-08-22
Wiesiołowski, Jacek
Święci poznańscy i wielkopolscy
Poznań
1994
3/4 15662 2017-08-22
Witkoś Jacek
Wybrane aspekty derywacji i interpretacji wyrażeń bezokolicznikowych minimalistyczne studium porównawcze polsko-angielskie
Poznań
2011
15675 2017-08-22

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM
Poznań
2011
15660 2017-08-21
Rewers, Ewa
Język i przestrzeń w poststrukturalistycznej filozofii kultury
Poznań
1996
15657 2017-08-21
Gierszewski Zbigniew
Kultura, moralność, względność doktryna relatywizmu kulturowego M. J. Herskovitsa
Poznań
2000
15658 2017-08-21
Koroniak, Henryk
Na pograniczu chemii i biologii
Poznań
2012
15654 2017-08-21
Stec, Mirosław
Umowa przewozu w transporcie towarowym
Kraków
2005
15659 2017-08-21
Wawrzyniak, Jan
Zarys polskiego ustroju konstytucyjnego
Bydgoszcz
1999
15655 2017-08-21
Bogucka, Maria
Dzieje kultury polskiej do 1918 roku
Wrocław
1987
15643 2017-07-21
Budnikowski, Adam
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Warszawa
2001
15652 2017-07-21
Grimal, Pierre
Słownik mitologii greckiej i rzymskiej
Wrocław
1990
15644 2017-07-21
Landreth, Harry
Historia myśli ekonomicznej
Warszawa
1998
15651 2017-07-21
Redelbach, Andrzej
Sądy a ochrona praw człowieka
Toruń
1999
15646 2017-07-21
Smykla, Bernard
Prawo bankowe komentarz
Warszawa
2005
15647 2017-07-21
Ura, Elżbieta
Prawo urzędnicze
Warszawa
2004
15648 2017-07-21
Nickels, William G.
Zrozumieć biznes uniwersalny podręcznik
Warszawa
1995
15637 2017-07-20
Rost, Antoni
Prawne formy udziału obywateli w rządzeniu państwem
Poznań
1993
15639 2017-07-20
Samuelson, Paul Anthony
Ekonomia. 1
Warszawa
1997
15641 2017-07-20
Samuelson, Paul Anthony
Ekonomia. 2
Warszawa
1996
15642 2017-07-20
Mordwiłko, Janusz
Wybór aktów prawnych do nauki prawa konstytucyjnego
Warszawa
2004
15638 2017-07-20
Ruszkowski, Janusz
Wstęp do studiów europejskich zagadnienia teoretyczne i metodologiczne
Warszawa
2007
15635 2017-07-20
Skrzydło, Wiesław
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r komentarz
Kraków
1999
15640 2017-07-20
Skrzydło, Wiesław
Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku
Kraków
2004
15636 2017-07-20
Sobolewski, Marek
Partie i systemy partyjne świata kapitalistycznego
Warszawa
1977
15633 2017-07-20
Zubik, Marek
Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa
2003
15631 2017-07-20
Bożyk, Paweł
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
Warszawa
2002
15617 2017-07-19
Dobrzycki, Wiesław
Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych, 1815-1945
Warszawa
1996
15626 2017-07-19
Moskwa, Jacek
Prorok i polityk
Warszawa
2003
15618 2017-07-19
Van Dyke, Vernon
Wprowadzenie do polityki
Poznań
2000
15624 2017-07-19
Muszyński, Jerzy
Teoria marketingu politycznego
Warszawa
2004
15627 2017-07-19
Osięgłowski, Janisław
Potwór z Piątkowa poznańskie procesy lat 1923-1924
Poznań
1997
15614 2017-07-19
Przestalski, Andrzej
Społeczność Pleszewa kapitał społeczny, pamięć zbiorowa i komunikowanie publiczne
Poznań
2015
15616 2017-07-19
Sokół, Wojciech
Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej
Lublin
2005
15620 2017-07-19
Strzebinczyk, Jerzy
Prawo rodzinne
Kraków
2003
15628 2017-07-19
Duczmal-Czernikiewicz, Agata
Geochemistry and mineralogy of the Poznań Formation (Polish Lowland)
Poznań
2010
15610 2017-07-18
Wolter, Władysław
Nauka o przestępstwie : analiza prawnicza na podstawie przepisów części ogólnej kodeksu karnego z 1969 r.
Warszawa
1973
15609 2017-07-18
Zięba-Załucka, Halina
System organów państwowych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa
2005
15604 2017-07-18
Kowalczyk Andrzej
Naczynia kamionkowe z Poznania w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych
Poznań
2014
15599 2017-07-18
Król, Magdalena
Kommemoracje w przestrzeni Uniwersytetu Poznańskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1951-2010 = Commemorative environment of the Poznań University and Adam Mickiewicz University in 1951-2010
Poznań
2015
15612 2017-07-18
Paluszkiewicz Renata
Postglacjalna ewolucja dolinek erozyjno-denudacyjnych w wybranych strefach krawędziowych na Pojezierzu Zachodniopomorskim
Poznań
2016
15601 2017-07-18
Sobczak Jacek
Podstawy prawa autorskiego
Poznań
1995
15605 2017-07-18
Sobczak Jacek
Prawo prasowe komentarz
Warszawa
1992
15611 2017-07-18
Vetulani, Zygmunt
Zasoby językowe i technologie przetwarzania tekstu : POLINT-112-SMS jako przykład aplikacji z zakresu bezpieczeństwa publicznego
Poznań
2010
15608 2017-07-18
Wiliński, Paweł
Prawo Wobec Wyzwań Współczesności
Poznań
2004
15600 2017-07-18
Pazdan, Maksymilian
Prawo prywatne międzynarodowe
Warszawa
2008
15596 2017-07-17
Koszko, Marta
Lingua: nervus rerum humanarum essays in honour of Professor Stanisław Puppel on the occasion of his 65th birthday
Poznań
2012
15598 2017-07-17

Folia Scandinavica Posnaniensia
Poznań
2016
Vol. 19 15590 2017-07-14

Polish Journal for American Studies yearbook of the Polish Association for American Studies
Poznań
2012
Vol. 6 15586 2017-07-14
Cern, Karolina Małgorzata
Edukacja demokratyczna
Poznań
2009
15588 2017-07-14
Muffoletto, Robert
Perspectives on computer gaming in higher education
Poznań
2016
15589 2017-07-14
Marek, Andrzej
Podstawy prawa i procesu karnego
Warszawa
1999
15593 2017-07-14
Tokarczyk, Roman Andrzej
Komparatystyka prawnicza
Kraków
2005
15592 2017-07-14
Bieleń, Stanisław
Prawo w stosunkach międzynarodowych wybór dokumentów
Warszawa
2004
15576 2017-07-12
Pietraś, Ziemowit Jacek
Prawo wspólnotowe i integracja europejska
Lublin
2006
15578 2017-07-12
Pietrzak, Michał
Prawo wyznaniowe
Warszawa
2003
15579 2017-07-12
Znyk, Małgorzata
Między Śląskiem a Wiedniem księga jubileuszowa z okazji 60. urodzin prof. dr. hab. Krzysztofa A. Kuczyńskiego
Płock
2008
15577 2017-07-12

Folia Bibliologica biuletyn Biblioteki Głównej UMCS
Lublin
1992/1993
15571 2017-06-23
Jaworski, Rudolf
Miasto na pocztówce Poznań na tle porównawczym
Poznań
1999
15574 2017-06-23
Skodlarsk Janusz
Gospodarka światowa geneza i rozwój
Warszawa
2004
15572 2017-06-23
Stankiewicz Wacław
Historia myśli ekonomicznej
Warszawa
1998
15573 2017-06-23

Nowa Europa Wschodnia
Wrocław
2008
15565 2017-06-22
Redelbach, Andrzej
Natura praw człowieka strasburskie standardy ich ochrony
Toruń
2001
15560 2017-06-22
Paczuski Ryszard
Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej w zarysie
Toruń
1999
15563 2017-06-22
Sobczak Jacek
Prawo środków masowej informacji prasa, radio, telewizja
Toruń
1999
15561 2017-06-22
Sztucki Tadeusz
Marketing sposób myślenia, system działania
Warszawa
1992
15564 2017-06-22
Tyranowski Jerzy
Prawo europejskie zagadnienia instytucjonalne z uwzględnieniem Traktatu z Nicei
Poznań
2002
15566 2017-06-22
Wengerek Edmund
Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne komentarz do części drugiej Kodeksu postępowania cywilnego
Warszawa
1998
15562 2017-06-22
Dąmbska Izabela
Zasoby wodne i środowisko przyrodnicze Wielkopolski i Pomorza Zachodniego
Poznań
2012
15550 2017-06-21
Bańka Waldemar
Zarządzanie personelem w małej i średniej firmie (wybrane problemy)
Toruń
2002
15549 2017-06-21
Kosikowski Cezary
Polskie prawo finansowe na tle prawa Unii Europejskiej
Warszawa
2008
15555 2017-06-21
Skoczylas, Janusz
Symbolika kamienia jako element procesu legitymizacji władzy w cywilizacji europejskiej
Poznań
2005
15548 2017-06-21
Sobczak Jacek
Radiofonia i telewizja komentarz do ustawy
Kraków
2001
15558 2017-06-21
Sołdaczuk, Józef
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne teoria i polityka
Warszawa
1987
15554 2017-06-21
Wasilewski, Krzysztof
Polski misjonarz na ziemi argentyńskiej : studia historyczne i politologiczne, tom dedykowany ojcu doktorowi Antoniemu Herkulanowi Wróblowi OFM
Gorzów Wielkopolski
2011
15551 2017-06-21

Folia Praehistorica Posnaniensia
Poznań
2015
15542 2017-06-20

Nowa Europa przegląd natoliński
Warszawa
2005
15543 2017-06-20

Prawa człowieka model prawny
Wrocław
1991
15544 2017-06-20

Werkwinkel a journal of Low Countries and South African studies = Tijdschrift voor Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Studies = Tydskrif vir Nederlandse en Suid-Afrikaanse Studies
Poznań
2009
15546 2017-06-20
Bielecki Robert
Finnish case grammar from the syntactic and semantic perspectives
Poznań
2015
15541 2017-06-20
Bosiacki Stefan
Podstawy marketingu w turystyce i rekreacji
Poznań
1999
15539 2017-06-20
Kaczmarczyk Stanisław
Badania marketingowe metody i techniki
Warszawa
1995
15538 2017-06-20
Kowalska Samanta
Miscellanea (między-) kulturowe refleksje, porównania, zbliżenia literackie
Poznań
2010
15545 2017-06-20
Marciniak Marek
Dzieje nauk geograficznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu praca zbiorowa Biografie
Poznań
2012
T. 2 15537 2017-06-20
Marciniak Marek
Dzieje nauk geograficznych i geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu praca zbiorowa Historia
Poznań
2012
T. 1 15536 2017-06-20

Fraza poezja proza esej
Rzeszów
2015
nr 3 15535 2017-06-19

Kultura - Społeczeństwo - Edukacja
Poznań
2012
15529 2017-06-14

Przestrzenie Teorii
Poznań
2011
15532 2017-06-14
Lipoński Wojciech
Polish Anglosaxon Studies
Poznań
2011
15530 2017-06-14
Głąbicka Katarzyna
Europejska polityka regionalna
Warszawa
2003
15520 2017-06-13
Dynia Elżbieta
Integracja europejska zarys problematyki
Warszawa
2003
15526 2017-06-13
Marszałek Antoni
Integracja europejska podręcznik
Warszawa
2004
15522 2017-06-13
Migalski Marek
Polski system partyjny
Warszawa
2006
15525 2017-06-13
Szumski Stanisław
Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej
Warszawa
2007
15524 2017-06-13
Wierzchowska Anna
System instytucjonalny Unii Europejskiej
Warszawa
2008
15523 2017-06-13
Winczorek Piotr
Wstęp do nauki o państwie
Warszawa
1998
15528 2017-06-13
Woś Tadeusz
Wiedza o społeczeństwie
Warszawa
2000
15521 2017-06-13
Cini Michelle
Unia Europejska organizacja i funkcjonowanie
Warszawa
2007
15514 2017-06-09
Jurcewicz, Alina
Wspólna polityka rolna zagadnienia prawne
Warszawa
2007
15511 2017-06-09
Marszałek-Kawa Joanna
Procesy integracyjne w Europie po II wojnie światowej
Toruń
2002
15510 2017-06-09
Muszyński Jerzy
Teoria marketingu politycznego
Warszawa
2004
15515 2017-06-09
Brodecki, Zdzisław
Układ Europejski z komentarzem
Warszawa
2002
15505 2017-06-08
March, James G.
Instytucje organizacyjne podstawy polityki
Warszawa
2005
15504 2017-06-08
Wiatr, Jerzy Józef
Europa pokomunistyczna przemiany państw i społeczeństw po 1989 roku
Warszawa
2006
15508 2017-06-08
Wojtaszczyk, Konstanty Adam
Systemy polityczne wybranych państw
Warszawa
2004
15507 2017-06-08

Hagiografia polska słownik bio-bibliograficzny : dzieło zbiorowe. A-K
Poznań
1971
T. 1 15497 2017-06-07
Gustaw Romuald
Hagiografia polska słownik bio-bibliograficzny : dzieło zbiorowe. L-Z
Poznań
1972
T. 2 15498 2017-06-07
Kaczyński Roman
Physical principles of investigation and modeling of wear resistance of metals and alloys on the basis of structure energy philosophy
Białystok
2002
15493 2017-06-07
Laskowski, Jerzy
W hołdzie naszym Antenatom 85 lat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Poznań
2004
15496 2017-06-07
Mikołajczyk Marek
Rola Francji w procesie integracji europejskiej w latach 1946-1958
Poznań
2011
15503 2017-06-07
Nowak Oskar
Wysokość i masa ciała młodych mężczyzn w okresie przemian historycznych i społeczno-gospodarczych drugiej połowy XIX i początku XX wieku na ziemiach polskich
Poznań
2011
15500 2017-06-07
Ryszka Franciszek
Nauka o polityce rozważania metodologiczne
Warszawa
1984
15502 2017-06-07
Ślósarek, Genowefa
Analiza strukturalna białek za pomocą spektroskopii NMR
Poznań
1997
15495 2017-06-07
Żmigrodzki, Marek
Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce
Lublin
2004
15501 2017-06-07
Balicki Władysław
Makroekonomia
Poznań
1998
15489 2017-06-06
Blaug Mark
Teoria ekonomii ujęcie retrospektywne
Warszawa
1994
15490 2017-06-06
Gabrusewicz, Wiktor
Rachunkowość zarządcza
Warszawa
2000
15488 2017-06-06
Gajdka Jerzy
Zarządzanie finansowe teoria i praktyka
Warszawa
2000
T. 2 15491 2017-06-06
Pater Mieczysław
Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku
Katowice
1996
15486 2017-06-06
Sellmer Sven
Formulaic diction and versification in the Mahābhārata
Poznań
2015
15485 2017-06-06
Sieniawska, Elżbieta
Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej. Jaśnie Oświecona Mościa Księżno Dobrodziejko : informatorzy i urzędnicy
Warszawa
2016
T. 2 15492 2017-06-06
Wrembel Magdalena
In search of a new perspective cross-linguistic influence in the acquisition of third language phonology
Poznań
2015
15484 2017-06-06
Żurek Jacek
Ruch "księży patriotów" w województwie katowickim w latach 1949-1956
Warszawa-Katowice
2009
15483 2017-06-06
Topolski Jerzy
Wprowadzenie do historii
Poznań
1998
15482 2017-06-05

Studia Europejskie
Warszawa
2009
1 15478 2017-06-02
Bartkowiak Ryszard
Historia myśli ekonomicznej
Warszawa
2003
15480 2017-06-02
Adamiak, Barbara
Kodeks postępowania administracyjnego komentarz
Warszawa
2005
15473 2017-05-31
Biskup, Marian
Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach gospodarka, społeczeństwo, państwo, ideologia
Gdańsk
1986
15463 2017-05-31
Gulczyński, Andrzej
Nazwisko dziecka ewolucja ukazywania relacji rodzinnoprawnych
Poznań
2010
15466 2017-05-31
Modrzewski Jerzy
Czas spotykany, przeżywany, dokonany, zapominany autobiografia sentymentalna
Poznań-Kalisz
2016
15470 2017-05-31
Pankalla, Andrzej
Mitocentryczna psychologia kulturowa Ernesta Boescha
Poznań
2011
15468 2017-05-31
Podemski, Krzysztof
Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej projekt Eurequal
Poznań
2011
15469 2017-05-31
Smith, Peter
Ekonomia zbiór zadań
Warszawa
1994
T. 3 15472 2017-05-31
Wiesiołowski, Jacek
Jan Lubrański i jego dzieło
Poznań
1992
2 15471 2017-05-31
Ziembiński Zygmunt
Problemy podstawowe prawoznawstwa
Warszawa
1980
15465 2017-05-31
Ziembiński Zygmunt
Teoria prawa
Warszawa
1977
15474 2017-05-31
Dubel Lech
Historia doktryn politycznych i prawnych do końca XIX wieku
Warszawa
2002
15459 2017-05-30
Hołtys Brunon
Kryminologia
Warszawa
1999
15455 2017-05-30
Jankowska Małgorzata
Narracje apokryficzne w kulturze współczesnej
Poznań
2011
15457 2017-05-30
Kukułka Józef
Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-1996
Warszawa
1997
15456 2017-05-30
Orlik Piotr
Wobec nicości
Poznań
2010
15462 2017-05-30
Terlecki Olgierd
Najkrótsza historia drugiej wojny światowej
Kraków
1972
15460 2017-05-30
Wrzosek Wojciech
Historia@Teoria
Poznań
2016
1 15452 2017-05-30
Wrzosek Wojciech
Historia@Teoria
Poznań
2016
2 15453 2017-05-30

Fraza poezja proza esej
Rzeszów
2013
1/2 15450 2017-05-29

Nauka kwartalnik
Warszawa
2010
3 15446 2017-05-29

Nauka kwartalnik
Warszawa
2010
4 15447 2017-05-29

Nauka kwartalnik
Warszawa
2016
1 15448 2017-05-29

Nauka kwartalnik
Warszawa
2016
2 15449 2017-05-29

Neodidagmata
Poznań
2011
31/32 15451 2017-05-29

Nauka kwartalnik
Warszawa
2010
2 15445 2017-05-26

Nauka kwartalnik
Warszawa
2015
15442 2017-05-26
Doliwa-Klepacki, Zbigniew M.
Integracja europejska
Białystok
1999
15439 2017-05-26
Dzwonkowski, Tadeusz
Wydarzenia zielonogórskie w 1960 roku praca zbiorowa
Warszawa
2010
15441 2017-05-26
Blok Zbigniew
Teoria polityki studia
Poznań
1998
15435 2017-05-26
Borowiec Jan
Integracja europejska
Wrocław
2005
15443 2017-05-26
Brodecki Zdzisław
Układ europejski z komentarzem
Warszawa
2002
15437 2017-05-26
Kisiel-Łowczyc, Anna B.
Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej
Warszawa
2001
15430 2017-05-25
Luty Zbigniew
Rachunkowość finansowa praca zbiorowa
Warszawa
1994
15431 2017-05-25
Tokaj-Krzewska, Agnieszka
Forfaiting
Warszawa
1999
15432 2017-05-25
Welfe, Władysław
Ekonometria stosowana
Warszawa
2004
15428 2017-05-25
Whitehead, Geoffrey
Ekonomia
Poznań
1996
15429 2017-05-25
Stoner, James Arthur Finch
Kierowanie
Warszawa
1994
15426 2017-05-24
Cieślak Maria
Prognozowanie gospodarcze metody i zastosowania
Warszawa
1999
15425 2017-05-24
Cieślak Maria
Prognozowanie gospodarcze metody i zastosowanie
Warszawa
2001
15427 2017-05-24
Taylor Edward
Historia rozwoju ekonomiki.
Lublin
1991
T. 1 15422 2017-05-24
Taylor Edward
Historia rozwoju ekonomiki.
Lublin
1991
T. 2 15423 2017-05-24
Wolska, Joanna
Humanistyka z widokiem na uniwersytet
Poznań
2016
15421 2017-05-24

Teki Biograficzne żołnierze i politycy Galicji
Opole
2003
R. 1 15417 2017-05-23
Birket-Smith, Kaj
Ścieżki kultury
Warszawa
1974
15420 2017-05-23
Grzech Adam
50 lat rozwoju nauki na Ziemiach Zachodnich i Północnych
Wrocław
1996
15415 2017-05-23
Kłoczowski Jerzy
Dzieje chrześcijaństwa polskiego
Warszawa
2000
15416 2017-05-23
Kozierowski Stanisław
Studia onomastyczno-historyczne
Poznań
2010
15419 2017-05-23
Puppel Stanisław
Scripta manent - res novae
Poznań
2013
15414 2017-05-23
Witkoś Jacek
Rozmyślania nad humanistyką materiały z Seminarium Nauki Humanistyczne i Społeczne w Polsce 2014 : analiza, diagnoza, prognoza, Warszawa 14 kwietnia 2014 r.
Poznań
2015
15413 2017-05-23
Łukasiewicz Dariusz
Czarna legenda Polski obraz Polski i Polaków w Prusach 1772-1815
Poznań
1995
15410 2017-05-22

Nowe reguły finansowania szkół wyższych oparte na zasadzie współfinansowania studiów doświadczenia międzynarodowe
Warszawa
2012
15403 2017-05-19

Zarządzanie Biblioteką = Library Management
Gdańsk
2010
15407 2017-05-19
Zamoyski, Adam
Chopin
Warszawa
1997
15406 2017-05-19
Bielecki, Robert
Język estoński dla początkujących 1, Teksty i gramatyka
Poznań
2016
15409 2017-05-19
Budnikowski Adam
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Warszawa
1999
15400 2017-05-19
Kraśniewski Andrzej
Benchmarking procesu wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w polskich uczelniach
Warszawa
2013
15404 2017-05-19
Niewiarowska, Ewa
Svenskan i Poznań studenttexter från Institutionen för skandinavistik
Poznań
2016
15408 2017-05-19
Stanisławski Jan
Nowy słownik angielsko-polski i polsko- angielski
Kraków
1945
15401 2017-05-19
Woźnicki Jerzy
Benchmarking w systemie szkolnictwa wyższego wybrane problemy
Warszawa
2012
15402 2017-05-19
Bańka Waldemar
Zarządzanie personelem teoria i praktyka
Toruń
2001
15398 2017-05-18
Bień Witold
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Warszawa
2002
15397 2017-05-18
Budnikowski, Adam
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Warszawa
2001
15396 2017-05-18
Skodlarski, Janusz
Gospodarka światowa geneza i rozwój
Warszawa
2004
15391 2017-05-18
Stankiewicz, Wacław
Historia myśli ekonomicznej
Warszawa
1998
15394 2017-05-18
Świerkocki Janusz
Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych
Warszawa
2004
15388 2017-05-18
Wąsiewicz Andrzej
Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej praca zbiorowa 2
Bydgoszcz
1994
15389 2017-05-18
Wąsiewicz Andrzej
Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej praca zbiorowa 3
Bydgoszcz
1997
15390 2017-05-18
Kita Jarosław
Słownik biograficzny historyków łódzkich
Łódź
2000
15385 2017-05-16

Benchmarking w systemie szkolnictwa wyższego wybrane problemy elastyczność, e-learning, wewnętrzne systemy zapewniania jakości w systemie kształcenia, gospodarka zasobami dla poprawy produktywności i konkurencyjności-kontrola zarządcza
Warszawa
2012
15373 2017-05-12
Bożyk Paweł
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
Warszawa
1998
15374 2017-05-12
Ciak Jolanta
Polityka budżetowa
Toruń
2002
15376 2017-05-12
Czarczyńska Anna
Teoria integracji europejskiej
Warszawa
2003
15380 2017-05-12
Denek Emilia
Finanse publiczne
Warszawa
1997
15381 2017-05-12
Fedorowicz Zdzisław
Polityka fiskalna
Poznań
1998
15379 2017-05-12
Ruśkowski Eugeniusz
Finanse publiczne i prawo finansowe
Warszawa
2000
T. 1 15377 2017-05-12
Ruśkowski Eugeniusz
Finanse publiczne i prawo finansowe
Warszawa
2000
T. 2 15378 2017-05-12

"Poziom 5 - brakujace ogniwo?" przykłady programów kształcenia : praca zbiorowa
Warszawa
2014
15371 2017-05-11

Powiat poznański jakość przestrzeni i jakość życia
Poznań
2008
15364 2017-05-11

Reformowanie systemu szkolnictwa wyższego w Polsce - uwarunkowania ekonomiczno-finansowe i prawne praca zbiorowa
Warszawa
2010
15369 2017-05-11

Rocznik Pleszewski
Pleszew
2015
15367 2017-05-11
Woźnicki Jerzy
Financing and Deregulation in Higher Education
Warszawa
2013
15368 2017-05-11

Biblioteka
Poznań
2008
12 15361 2017-05-10

Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla diagnoza i uwarunkowania
Kraków
2011
T. 2 15363 2017-05-10

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM
Poznań
2016
6 15357 2017-05-10
Huizinga Johan
Jesień średniowiecza
Warszawa
1961
15359 2017-05-10

Werkwinkel a journal of Low Countries and South African studies = Tijdschrift voor Nederlandse en Zuid-Afrikaanse
Poznań
2010
Vol. 5 15353 2017-04-21

Werkwinkel a journal of Low Countries and South African studies = Tijdschrift voor Nederlandse en Zuid-Afrikaanse
Poznań
2012
Vol. 7 15354 2017-04-21
Kaleta Andrzej
Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce
Wrocław
2016
15355 2017-04-21

Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
Poznań
2012
T. 75, z. 1 15347 2017-04-20

Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
Poznań
2012
T. 75, z. 2 15348 2017-04-20

Athenaeum polskie studia politologiczne
Toruń
2014
Vol. 42 15350 2017-04-20

Realia i Co Dalej kwartalnik społeczno-polityczno-kulturalny
Warszawa
2013
Nr 1 15351 2017-04-20

Wykorzystanie otwartych źródeł informacji w działalności wywiadowczej historia, praktyka, perspektywy
Warszawa
2015
15352 2017-04-20

Biblioteka
Poznań
2009
Nr 13 15344 2017-04-19

Biblioteka
Poznań
2011
Nr 15 15345 2017-04-19

Czas Kultury
Poznań
2011
2 15334 2017-04-19

Czas Kultury
Poznań
2011
3 15336 2017-04-19

Kronika Wielkopolski
Poznań
2013
Nr 4 15343 2017-04-19

Strategicznie o kulturze w regionie program rozwoju kultury w Wielkopolsce
Poznań
2011
15341 2017-04-19

Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein Fenomen mądrości
Poznań
2013
10 15339 2017-04-19
Lis-Wielgosz Izabela
O trwałości znaczeń siedemnastowieczna literatura serbska w służbie tradycji
Poznań
2013
15332 2017-04-19

Studia Historiae Oeconomicae
Poznań
2009
Vol. 27 15320 2017-04-12

Studia Metodologiczne = Dissertationes Methodologicae zeszyty poświęcone integracji nauki
Poznań
2013
15327 2017-04-12
Andrzejewski Bolesław
Lingua ac Communitas
Warszawa; Poznań
1999
No 9 15315 2017-04-12
Banachowicz Ewa
Struktura i parametry fizyczne biopolimerów badania z zastosowaniem metod rozproszeniowych i modelowania komputerowego
Poznań
2013
15314 2017-04-12
Budzińska Justyna
Źródło ikonograficzne w szkolnej edukacji historycznej na przykładzie zbiorów muzeów wielkopolskich
Poznań
2014
15326 2017-04-12
Chudzińska Ewa
Genetic diversity of Scots pine (Pinus sylvestris L.) as an expression of adaptation to heavy industrial pollution a case study of the population from Miasteczko Śląskie
Poznań
2013
15331 2017-04-12
Klichowski Michał
Narodziny cyborgizacji nowa eugenika, transhumanizm i zmierzch edukacji
Poznań
2014
15325 2017-04-12
Orlik Piotr
Aporie czasu
Poznań
2011
15329 2017-04-12
Orlik Piotr
Wobec nicości
Poznań
2010
15328 2017-04-12
Ostrowska Joanna
Teatr może być w byle kącie
Poznań
2014
15330 2017-04-12
Piotrowski Piotr
Artium Quaestiones
Poznań
2010
T. 21 15316 2017-04-12
Żołądź-Strzelczyk Dorota
Wokół jezuickiej fundacji uniwersytetu z 1611 roku
Poznań
2011
15324 2017-04-12
Żuchowski Tadeusz J.
Artium Quaestiones
Poznań
2011
T. 22 15317 2017-04-12
Żuchowski Tadeusz J.
Artium Quaestiones
Poznań
2012
T. 23 15318 2017-04-12
Żuchowski Tadeusz J.
Artium Quaestiones
Poznań
2013
T. 24 15319 2017-04-12
Begg David
Ekonomia
Warszawa
1994
T. 2 15313 2017-04-11


  lukasz.burtowy@amu.edu.pl powered by Vi