Lista dubletów


OFERTA DUBLETÓW
BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W POZNANIU
DLA NAUKOWYCH BIBLIOTEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

Aby ułatwić systematyczne przeglądanie listy, będzie ona generowana automatycznie według daty wpisu dubletu. Istnieje też możliwość przeszukiwania według autorów lub tytułów.
Pierwszeństwo w realizacji zamówień ma Biblioteka Narodowa w Warszawie (w ciągu 3 miesięcy od daty opublikowania danego dubletu). Pozostałe zamówienia naukowych bibliotek krajowych i zagranicznych będą realizowane w kolejności wpływu.
Zamówienia prosimy kierować według sygnatur wyłącznie w formie pisemnej - pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Nasz adres:
BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
Sekcja Zagospodarowania Druków Zbędnych
mgr Renata Piejko
ul. Ratajczaka 38/40
61-816 POZNAŃ
piejko@amu.edu.pl

DUPLICATE BOOK SALE
LIBRARY DUPLICATES FROM
POZNAN UNIVERSITY LIBRARY ON OFFER
(VALID FOR RESEARCH AND ACADEMIC LIBRARIES
IN POLAND AND ABROAD)

To facilitate systematic review of the list, it will be automatically generated according to the date of entry of a given duplicate copy. There is also a possibility to modify the list according to authors or titles.
The National Library in Warsaw has pre-emptive rights with respect to any relevant material within three months from the date of publishing of a given item in the list. Remaining incoming orders sent by other research libraries from Poland and abroad will be executed on a first come, first served basis.
Only written orders for library duplicates will be executed by the Library.


Please send inquiries to:
BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
Acquisitions and Collection Development Department
Section of Utilization of Unwanted Materials
mgr Renata Piejko
ul. Ratajczaka 38/40
61-816 POZNAŃ
POLSKA - POLAND
piejko@amu.edu.plLISTA WEDŁUG DATY OGŁOSZENIA
SZUKAJ WEDŁUG AUTORA
SZUKAJ WEDŁUG TYTUŁU


Autor / Tytuł, podtytuł Miejsce
Rok wydania
Numer(y) Sygnatura Data ogłoszenia
Chopin, Fryderyk
Korespondencja Fryderyka Chopina
Warszawa
1955
T. 2 15223 2017-03-23
Citko, Katarzyna
Tradycja, kultura, egzystencja w "Brzezinie" i "Pannach z Wilka" Andrzeja Wajdy
Kraków
1998
15226 2017-03-23
Hutnikiewicz, Artur
Żeromski
Warszawa
1987
15224 2017-03-23
Klimowicz, Mieczysław
Literatura Oświecenia
Warszawa
1995
15214 2017-03-23
Orwell, George
Kilka myśli o ropusze zwyczajnej oraz inne nieznane szkice, opowiadania i eseje
Warszawa
2011
15220 2017-03-23
Podraza-Kwiatkowska, Maria
Literatura Młodej Polski
Warszawa
1992
15216 2017-03-23
Toynbee, Arnold Joseph
Wybierz życie : dialog o ludzkiej przyszłości
Warszawa
1999
15225 2017-03-23
Veblen, Thorstein
Teoria klasy próżniaczej
Warszawa
1971
15217 2017-03-23
Witczak, Tadeusz
Literatura Średniowiecza
Warszawa
1997
15215 2017-03-23
Zakrzewski, Bogdan
Fredro nie tylko komediopisarz
Warszawa
1993
15222 2017-03-23
Zakrzewski, Zbigniew
Wspominam Poznań : fakty i refleksje
Poznań
1986
15221 2017-03-23
Znaniecki, Florian
Nauki o kulturze : narodziny i rozwój
Warszawa
1971
15219 2017-03-23
Znaniecki, Florian
Socjologia wychowania. Urabianie osoby wychowanka
Warszawa
1973
T. 2 15218 2017-03-23
Bogucka, Maria
Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy
Warszawa
1981
15210 2017-03-21
Brandstaetter, Roman
Krajobrazy włoskie
Poznań
1982
15205 2017-03-21
Czapliński, Władysław
Dzieje Danii nowożytnej : (1500-1975)
Warszawa
1982
15203 2017-03-21
Frankowska, Bożena. Oprac.
Myśl teatralna Młodej Polski : antologia
Warszawa
1966
15200 2017-03-21
Heistein, Józef
Historia literatury włoskiej : zarys
Ossolineum
1987
15212 2017-03-21
Huizinga, Johan
Jesień średniowiecza
Warszawa
1961
15197 2017-03-21
Klemensiewicz, Zenon
Gramatyka historyczna języka polskiego
Warszawa
1981
15201 2017-03-21
Korpanty, Józef
Rzeczpospolita potomków Romulusa : ludzie, wydarzenia, idee
Warszawa
1979
15209 2017-03-21
Krzyżanowski, Julian
Dzieje literatury polskiej
Warszawa
1979
15202 2017-03-21
Osięgłowski, Janisław
Potwór z Piątkowa : poznańskie procesy lat 1923-1924
Poznań
1997
15199 2017-03-21
Petrozolin-Skowrońska, Barbara
Przed tą nocą
Warszawa
1988
15207 2017-03-21
Tatarkiewicz, Władysław
Filozofia XIX wieku i współczesna
Warszawa
1981
15211 2017-03-21
Wanat, Leon
Za murami Pawiaka
Warszawa
1985
15204 2017-03-21
Wronkowska, Sławomira. Red.
Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie
Warszawa ; Poznań
1993
15198 2017-03-21
Wróbel, Piotr
Listopadowe dni - 1918 : kalendarium narodzin II Rzeczypospolitej
Warszawa
1988
15208 2017-03-21
Wyka, Kazimierz
Pokolenia literackie
Kraków
1989
15213 2017-03-21
Zych, Gabriel
Jan Henryk Dąbrowski, 1755-1818
Warszawa
1964
15206 2017-03-21
Adamski, Jerzy
Historia literatury francuskiej : zarys
Ossolineum
1970
15189 2017-03-17
Coren, Michael
Lewis : człowiek, który stworzył Narnię
Poznań
2005
15176 2017-03-17
Jastrzębska, Izabella
Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży : pisarze, książki, serie, ilustratorzy, nagrody, przegląd bibliograficzny
Warszawa
1984
15183 2017-03-17
Klimowicz, Mieczysław
Oświecenie
Warszawa
1977
15181 2017-03-17
Kmita, Jerzy
Z metodologicznych problemów interpretacji humanistycznej
Warszawa
1971
15191 2017-03-17
Korab-Żebryk, Roman
Operacja wileńska AK
Warszawa
1985
15194 2017-03-17
Procacci, Giuliano
Historia Włochów
Warszawa
1983
15192 2017-03-17
Stabryła, Stanisław
Starożytna Grecja
Warszawa
1988
15195 2017-03-17
Ziomek, Jerzy
Renesans
Warszawa
1977
15182 2017-03-17
Burszta, Józef. Red.
Kultura ludowa Wielkopolski
Poznań
1967
T. 3 15169 2017-03-16
Cameron, Rondo E.
Historia gospodarcza świata : od paleolitu do czasów najnowszych
Warszawa
1996
15171 2017-03-16
Chmielowski, Piotr
Pisma krytycznoliterackie
Warszawa
1961
T. 1 15168 2017-03-16
Gomulicki, Juliusz Wiktor. Red.
Nowe studia o Norwidzie
Warszawa
1961
15164 2017-03-16
Hołyst, Brunon
Kryminalistyka
Warszawa
1973
15166 2017-03-16
Horoszowski, Paweł
Kryminalistyka
Warszawa
1958
15167 2017-03-16
Jaczynowska, Maria
Dzieje Imperium Romanum
Warszawa
1995
15163 2017-03-16
Ochmański, Jerzy
Historia Litwy
Ossolineum
1990
15162 2017-03-16
Serczyk, Władysław Andrzej
Historia Ukrainy
Ossolineum
1990
15161 2017-03-16
Stankiewicz, Wacław
Historia myśli ekonomicznej
Warszawa
1998
15170 2017-03-16
Szyrocki, Marian
Dzieje literatury niemieckiej : podręcznik
Warszawa
1969
T. 1 15157 2017-03-16
Szyrocki, Marian
Dzieje literatury niemieckiej : podręcznik
Warszawa
1972
T. 2 15158 2017-03-16
Tatarkiewicz, Władysław
Estetyka średniowieczna
Ossolineum
1962
T. 1,2 15174 2017-03-16
Zabłocka, Julia
Historia Bliskiego Wschodu w starożytności : (od początków osadnictwa do podboju perskiego)
Ossolineum
1987
15173 2017-03-16
Bardach, Juliusz
Historia ustroju i prawa polskiego
Wraszawa
1997
15154 2017-03-15
Ciesielski, Zenon
Historia literatury szwedzkiej : zarys
Ossolineum
1990
15150 2017-03-15
Demel, Juliusz
Historia Rumunii
Ossolineum
1986
15147 2017-03-15
Felczak, Wacław
Historia Węgier
Ossolineum
1983
15149 2017-03-15
Kallas, Marian. Red.
Konstytucje Polski : studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu : praca zbiorowa
Warszawa
1990
1 15152 2017-03-15
Kallas, Marian. Red.
Konstytucje Polski : studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu : praca zbiorowa
Wraszawa
1990
2 15153 2017-03-15
Klemensiewicz, Zenon
Składnia, stylistyka, pedagogika językowa : wybór prac
Warszawa
1982
15146 2017-03-15
Kotarbiński, Tadeusz
Medytacje o życiu godziwym
Warszawa
1976
15142 2017-03-15
Morciniec, Dorota
Historia literatury niderlandzkiej : zarys
Ossolineum
1985
15145 2017-03-15
Mroczkowski, Przemysław
Historia literatury angielskiej : zarys
Ossolineum
1993
15148 2017-03-15
Rohozińska, Ewa. Red.
Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu. Ser. 1
Ossolineum
1980
15156 2017-03-15
Topolski, Jerzy
Nowe idee współczesnej historiografii : o roli teorii w badaniach historycznych
Poznań
1980
15136 2017-03-15
Topolski, Jerzy
Świat bez historii
Warszawa
1976
15141 2017-03-15
Topolski, Jerzy
Zarys dziejów Polski
Wraszawa
1986
15151 2017-03-15
Wyka, Kazimierz
Cyprian Norwid : studia, artykuły, recenzje
Kraków
1989
15134 2017-03-15
Ziomek, Jerzy
Powinowactwa literatury : studia i szkice
Warszawa
1980
15144 2017-03-15
Beck, Józef
Pamiętniki Józefa Becka : (wybór)
Warszawa
1955
15127 2017-03-14
Bieńkowski, Władysław
Nauka o Polsce współczesnej
Warszawa
1948
15124 2017-03-14
Błoński, Józef
Pamiętnik 1891-1939
Kraków
1981
15116 2017-03-14
Burckhardt, Jacob
Kultura Odrodzenia we Włoszech : próba ujęcia
Warszawa
1961
15113 2017-03-14
Finker, Kurt
Stauffenberg i zamach na Hitlera
Warszawa
1979
15117 2017-03-14
Gdulewski, Ryszard
Pirotechnicy z fabryki "Gerlacha" : z dziejów Centralnego Laboratorium Uzbrojenia GL i AL
Warszawa
1979
15123 2017-03-14
Kiełczewska-Zaleska, Maria
O podstawy geograficzne Polski : z 16 mapkami
Poznań
1946
15112 2017-03-14
Krasuski, Jerzy
Historia Rzeszy Niemieckiej : 1871-1945
Poznań
1986
15125 2017-03-14
Lepecki, Mieczysław Bohdan
Pamiętnik adiutanta Marszałka Piłsudskiego
Warszawa
1987
15120 2017-03-14
Nowakowski, Jerzy Marek
Walery Sławek : 1879-1939 : zarys biografii politycznej
Warszawa
1988
15126 2017-03-14
Ostrowska-Kębłowska, Zofia
Pałac Działyńskich w Poznaniu
Poznań
1958
15108 2017-03-14
Peretiatkowicz, Antoni
Państwo współczesne : wiadomości ogolne, ustrój polityczny Anglii - Stanów Zjedn. - Francji - Związku Radzieckiego - Polski
Poznań
1948
15110 2017-03-14
Rakusa-Suszczewski, Stanisław
Dlaczego Antarktyda?
Warszawa
1979
15109 2017-03-14
Reed, John
Dziesięć dni, które wstrząsną światem
Warszawa
1959
15114 2017-03-14
Romeyko, Marian
Przed i po maju
Warszawa
1967
T. 1 15118 2017-03-14
Romeyko, Marian
Przed i po maju
Warszawa
1967
T. 2 15119 2017-03-14
Serwański, Edward
Wrzesień 1939 roku w Wielkopolsce
Poznań
1966
15128 2017-03-14
Tazawa, Yutaka
Historia kultury japońskiej w zarysie
Tokio
1987
15132 2017-03-14
Tokarski, Stanisław
Sztuki walki : ruchowe formy ekspresji filozofii wschodu
Szczecin
1989
15130 2017-03-14
Wójcik, Włodzimierz
Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej
Katowice
1987
15122 2017-03-14
Zabiełło, Stanisław
Na posterunku we Francji
Warszawa
1967
15115 2017-03-14
Barucki, Tadeusz
Architektura Japonii
Warszawa
1988
15106 2017-03-02
Čujkov, Vasilij Ivanovič
Początek drogi
Warszawa
1962
15098 2017-03-02
Ferenstein, Ludwik
Czarny naramiennik : wspomnienia oficera sztabu 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej
Warszawa
1985
15107 2017-03-02
Kuropieska, Józef
Misja w Londynie
Warszawa
1981
15102 2017-03-02
Kuropieska, Józef
Z powrotem w służbie
Warszawa
1984
15100 2017-03-02
Lerski, Jerzy
Emisariusz "Jur"
Warszawa
1989
15105 2017-03-02
Miedza-Tomaszewski, Stanisław
Benefis konspiratora
Warszawa
1977
15101 2017-03-02
Pluta-Czachowski, Kazimierz
Organizacja Orła Białego : zarys genezy, organizacji i działalności
Warszawa
1987
15104 2017-03-02
Przemyski, Andrzej
Ostatni komendant generał Leopold Okulicki
Lublin
1990
15099 2017-03-02
Wisner, Henryk
Wojna nie wojna : szkice z przeszłości polsko-litewskiej
Warszawa
1978
15103 2017-03-02
Lazari-Pawłowska, I. Oprac.
Metaetyka
Warszawa
1975
15097 2017-03-01
Stachiewicz, Piotr
Akcja Koppe : krakowska akcja "Parasola"
Warszawa
1982
15095 2017-03-01
Tomaszewski, Jerzy
Rzeczpospolita wielu narodów
Warszawa
1985
15096 2017-03-01
Zatorska, Helena. Tł.
Stalingrad : nieubłagana logika historii
Moskwa
1980
15094 2017-03-01

Glottodidactica 1966-2016
Poznań
2016
Vol. XLIII/1 15092 2017-02-27

Nauka i Szkolnictwo Wyższe
Poznań
2015
Nr 1 15089 2017-02-27

Przestrzenie Teorii
Poznań
2011
16 15090 2017-02-27

Rocznik Historii Prasy Polskiej
Kraków
2016
Nr. 2-4 15086 2017-02-27
Bujarski, Józef Julian
Wirusologia molekularna
Poznań
2004
15087 2017-02-27
Ciechanowski, Jan Mieczysław
Powstanie Warszawskie : zarys podłoża politycznego i dyplomatycznego
Warszawa
1984
15080 2017-02-24
Kirchmayer, Jerzy
1939 i 1944 : kilka zagadnień polskich
Warszawa
1957
15075 2017-02-24
Konopczyński, Władysław
Dzieje Polski nowożytnej
Warszawa
1986
T. 2 15071 2017-02-24
Kryska-Karski, Tadeusz
Generałowie Polski niepodległej
Warszawa
1991
15072 2017-02-24
Krzyżanowski, Bronisław
Wileński matecznik : 1939-1944 : (z dziejów "Wachlarza" i Armii Krajowej)
Warszawa
1993
15079 2017-02-24
Łossowski, Piotr
Zerwane pęta : usunięcie okupantów z ziem polskich w listopadzie 1918 roku
Warszawa
1986
15081 2017-02-24
Łossowski, Piotr
Zerwane pęta : usunięcie okupantów z ziem polskich w listopadzie 1918 roku
Warszawa
1986
15082 2017-02-24
Rowecki, Stefan
Wspomnienia i notatki autobiograficzne (1906-1939)
Warszawa
1988
15085 2017-02-24
Rzepecki, Jan
Wspomnienia i przyczynki historyczne
Warszawa
1956
15074 2017-02-24
Serczyk, Władysław Andrzej
Na dalekiej Ukrainie : dzieje Kozaczyzny do 1648 roku
Kraków ; Wrocław
1986
15077 2017-02-24
Strumph-Wojtkiewicz, Stanisław
Alarm dla Gdyni
Warszawa
1984
15083 2017-02-24
Szarota, Tomasz
Stefan Rowecki "Grot"
Warszawa
1983
15084 2017-02-24
Wysocki, Wiesław Jan
Edward Śmigły-Rydz : malarz i poeta
Warszawa
1997
15073 2017-02-24
Batowski, Henryk
Rok 1938 - dwie agresje hitlerowskie
Poznań
1985
15065 2017-02-23
Dominiczak, Henryk
Granica wschodnia Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1939
Warszawa
1992
15070 2017-02-23
Górnikiewicz-Kurowska, Stanisława
Lwy z Westerplatte
Gdańsk
1988
15066 2017-02-23
Kowalewski, Antoni
Byłem ochotnikiem SGO "Polesie" - 1939
Poznań
1999
15067 2017-02-23
Leinwand, Artur
Poseł Herman Lieberman
Kraków ; Wrocław
1983
15064 2017-02-23
Ochmański, Jerzy
Historia Litwy
Ossolineum
1982
15063 2017-02-23
Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik".
Przewroty i zamachy stanu : Europa 1918-1939
Warszawa
1981
15068 2017-02-23
Tuczyński, Jan
Marynistyka polska : studia i szkice
Poznań
1975
15069 2017-02-23
Batowski, Henryk
Agonia pokoju i początek wojny : (sierpień - wrzesień 1939)
Poznań
1979
15055 2017-02-22
Batowski, Henryk
Europa zmierza ku przepaści
Poznań
1989
15056 2017-02-22
Engelmann, Bernt
My poddani : antypodręcznik historii Niemiec
Poznań
1976
15062 2017-02-22
Głowacki, Ludwik
Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939
Warszawa
1985
15054 2017-02-22
Owsiański, Jarosław
Prawdziwe i nieprawdziwe historie piłkarzy Warty Poznań w mistrzostwach Polski 1921-1939
Poznań
2016
15051 2017-02-22
Rowecka-Mielczarska, Irena
Ojciec : wspomnienia córki gen. Stefana Grota-Roweckiego
Warszawa
1985
15059 2017-02-22
Salmonowicz, Stanisław
Polskie państwo podziemne : z dziejów walki cywilnej 1939-45
Warszawa
1994
15060 2017-02-22
Sawicki, Jerzy
Przed polskim prokuratorem : dokumenty i komentarze
Warszawa
1958
15053 2017-02-22
Sosnkowski, Kazimierz
Cieniom września
Warszawa
1989
15052 2017-02-22
Żaroń, Piotr
Armia Polska w ZSRR, na Bliskim i Środkowym Wschodzie
Warszawa
1981
15061 2017-02-22
Głowacki, Ludwik
17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku
Lublin
1969
15045 2017-02-20
Jastrzębski, Zdzisław
Poetyka humoru lat okupacji 1939-1944
Warszawa
1986
15032 2017-02-20
Remarque, Erich Maria
Na Zachodzie bez zmian
Katowice
1960
15027 2017-02-20
Rogala, Stanisław
Echa września 1939 w polskiej prozie literackiej w latach 1945-1969
Kraków
1981
15026 2017-02-20
Rolski, Tadeusz Henryk
Uwaga, wszystkie samoloty!
Warszawa
1959
15024 2017-02-20
Szcześniak, Andrzej Leszek. Oprac.
Zmowa : IV rozbiór Polski
Warszawa
1990
15034 2017-02-20
Thorwald, Jürgen
Iluzja : żołnierze radzieccy w armii Hitlera
Warszawa ; Kraków
1994
15038 2017-02-20
Wnuk, Włodzimierz
Byłem z wami
Warszawa
1985
15030 2017-02-20
Zabiełło, Stanisław
O rząd i granice : walka dyplomatyczna o sprawę polską w II wojnie światowej
Warszawa
1965
15043 2017-02-20
Zubek, Julian
Ze wspomnień kuriera
Kraków
1988
15025 2017-02-20
Bauer, Piotr
Generał Józef Dowbor-Muśnicki 1867-1937
Poznań
1988
15020 2017-02-14
Caesar, Gaius Iulius
O wojnie domowej
Warszawa
1951
15018 2017-02-14
Cichowski, Jerzy
Husaria
Warszawa
1977
15013 2017-02-14
Filipiak, Tadeusz. Red.
60 lat pracy dydaktyczno-wychowawczej
Poznań
1980
15015 2017-02-14
Jankowski, Stanisław
Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie : wspomnienia 1939-1946
Warszawa
1980
T. 1 15017 2017-02-14
Jankowski, Stanisław
Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie : wspomnienia 1939-1946
Warszawa
1980
T. 2 15016 2017-02-14
Kałamajska-Saeed, Maria
Ostra Brama w Wilnie
Warszawa
1990
15005 2017-02-14
Karpiński, Franciszek
Historia mego wieku i ludzi, z którymi żyłem
Warszawa
1987
15009 2017-02-14
Kopczewski, Jan Stanisław
Kazimierz Puławski
Warszawa
1979
15010 2017-02-14
Kozakowska, Joanna
Canaletto
Warszawa
1953
15001 2017-02-14
Kurkiewicz, Władysław
Tysiąc lat dziejów Polski : kalendarium : chronologiczny przegląd wydarzeń
Warszawa
1974
15022 2017-02-14
Leżeński, Cezary
Kwatera 139 : opowieść o marszałku Rydzu-Śmigłym
Lublin
1989
1 14998 2017-02-14
Leżeński, Cezary
Kwatera 139 : opowieść o marszałku Rydzu-Śmigłym
Lublin
1989
2 14999 2017-02-14
Mann, Thomas
Doktor Faustus : żywot niemieckoego kompozytora Adriana Leverkühna, opowiedziany przez jego przyjaciela
Warszawa
1962
15000 2017-02-14
Meysztowicz, Jan
Saga Brygady Podhalańskiej
Warszawa
1957
14997 2017-02-14
Starowieyska-Morstinowa, Zofia
Kabała historii
Kraków
1962
15008 2017-02-14
Swianiewicz, Stanisław
W cieniu Katynia
Warszawa
1990
15002 2017-02-14
Walczak, Marian
Nauczyciele wielkopolscy w latach wojny i okupacji : (1939-1945)
Poznań
1974
15019 2017-02-14
Witusik, Adam Andrzej
O Zamoyskich, Zamościu i Akademii Zamojskiej
Lublin
1978
15007 2017-02-14
Juszkiewicz, Ryszard
Bitwa pod Mławą 1939
Warszawa
1979
14995 2017-02-13
Maciąg, Włodzimierz
Życie Ignacego Krasickiego : zapisy i domysły
Warszawa
1984
14994 2017-02-13

Wielkopolski Powstaniec : [rocznik społeczno-informacyjny Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19
Poznań
2015
Nr 21 14980 2017-02-08
Augustyniak-Górna, Teresa
Finanse publiczne i prawo finansowe
Warszawa
2003
14992 2017-02-08
Grabowski, Tadeusz
Podstawy teorii ekonomii : (mikro- i makroekonomii)
Toruń
2002
14991 2017-02-08
Kuśniewicz, Andrzej
Moja historia literatury
Warszawa
1980
14970 2017-02-08
Lipoński, Wojciech. Ed.
Polish Anglosaxon Studies
Poznań
2011
Vol. 14-15 14990 2017-02-08
Głowacki, Ludwik
Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939
Lublin
1976
14954 2017-02-06
Gondek, Leszek
Polska karząca 1939-1945 : polski podziemny wymiar sprawiedliwości w okresie okupacji niemieckiej
Warszawa
1988
14964 2017-02-06
Kamiński, Jan
Od konia i armaty do spadochronu : wspomnienia uczestnika II wojny światowej
Warszawa
1980
14963 2017-02-06
Kozłowski, Eligiusz
Dzieje oręża polskiego : 1794-1938
Warszawa
1974
14951 2017-02-06
Kwiecień, Celestyn
Od papirusu do bibliobusu : książka o książce
Katowice
1960
14949 2017-02-06
Lemiesz, Wiktor
Paragraf i zbrodnia
Warszawa
1963
14952 2017-02-06
Łagowski, Bronisław
Filozofia polityczna Maurycego Mochnackiego
Kraków
1981
14958 2017-02-06
Łossowski, Piotr
Jak Feniks z popiołów : oswobodzenie ziem polskich spod okupacji w listopadzie 1918
Łowicz
1998
14950 2017-02-06
Markiewicz, Stanisław
Protestantyzm
Warszawa
1982
14966 2017-02-06
Wieczorek, Mieczysław
Bilans walki i zwycięstwa Polaków 1939-1945
Warszawa
1985
14962 2017-02-06
Wierusz-Kowalski, Jan
Chrześcijaństwo średniowieczne XI-XV wiek
Warszawa
1985
14967 2017-02-06
Wierusz-Kowalski, Jan
Katolicyzm nowożytny : XV-XX wiek
Warszawa
1985
14968 2017-02-06
Willaume, Juliusz
Epoka nowożytna w dziejopisarstwie polskim i powszechnym
Lublin
1979
14959 2017-02-06
Żarnowski, Janusz. Red.
Życie polityczne w Polsce 1918-1939
Ossolineum
1985
14960 2017-02-06

Polish Journal for American Studies : yearbook of the Polish Association for American Studies
Poznań
2012
Vol. 6 14941 2017-01-31

Przestrzenie Teorii
Poznań
2011
15 14940 2017-01-31

Studia Rossica Posnaniensia
Poznań
2010
z 35 14938 2017-01-31

Studia Rossica Posnaniensia
Poznań
2011
z. 36 14937 2017-01-31
Borysowski, Daniel
Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski
Opole
2014
Z. 7 14914 2017-01-30
Cazin, Paul
Książę biskup warmiński Ignacy Krasicki : 1735-1801
Olsztyn
1986
14924 2017-01-30
Kowalska, Bożena
Sztuka w poszukiwaniu mediów
Warszawa
1985
14922 2017-01-30
Kuhn, Thomas S.
Dwa bieguny : tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych
Warszawa
1985
14920 2017-01-30
Parandowski, Jan
Alchemia słowa
Warszawa
1965
14927 2017-01-30
Sierpowski, Stanisław
Piłsudski w Genewie : dyplomatyczne spory o Wilno w roku 1927
Poznań
1990
14916 2017-01-30
Skarga, Barbara
Po wyzwoleniu... : 1944-1956
Poznań
1990
14912 2017-01-30
Terlecki, Olgierd
Generał Sikorski
Kraków ; Wrocław
1983
2 14923 2017-01-30
Wachowicz, Barbara
Marie jego życia
Warszawa
1985
14928 2017-01-30
Ziętala, Grzegorz
Biznes w Rosji : nieruchomości, turystyka = Biznes v Rossii : nedvižimost, turizm
Rzeszów
2010
14913 2017-01-30
Askenazy, Szymon
Książę Józef Poniatowski 1763-1813
Warszawa
1974
14910 2017-01-24
Grodziska, Karolina
Cmentarz Rakowicki w Krakowie
Kraków
1987
14897 2017-01-24
Jabłkowski, Feliks
Romans ekonomiczny
Warszawa
1980
14904 2017-01-24
Kubiak, Stanisław
Bibliografia zawartości prasy Poznania : zagadnienia kultury (1919-1939)
Poznań
1967
14895 2017-01-24
Nowak, Beata
Wielkopolska - dziedzictwo przeszłości : bibliografia w wyborze. Nauka - oświata - kultura
Poznań
1996
Cz. 2 14900 2017-01-24
Stawecki, Piotr. Oprac.
Listopad 1918 we wspomnieniach i relacjach
Warszawa
1988
14908 2017-01-24
Tarle, Evgenij Viktorovič
Napoleon
Warszawa
1950
14906 2017-01-24
Tokarczyk, Roman Andrzej
Wprowadzenie do komparatystyki prawniczej
Lublin
1989
14905 2017-01-24
Topolski, Jerzy. Red.
Dzieje Poznania do roku 1793. Cz. 2
Warszawa
1988
T.1, Cz. 2 14901 2017-01-24
Topolski, Jerzy. Red.
Dzieje Poznania w latach 1793-1945.1793-1918
Warszawa ; Poznań
1994
T. 2, Cz. 1 14902 2017-01-24
Wszechnica Polskiej Akademii Nauk
Polska niepodległa 1918-1939
Ossolineum
1984
14907 2017-01-24
Batowski, Henryk
Walka dyplomacji hitlerowskiej przeciw Polsce 1939-1945
Kraków ; Wrocław
1984
14888 2017-01-18
Brecht, Bertolt. Turandot oder der Kongress der Weisswäscher (pol.)
Antologia dramatu Niemieckiej Republiki Demokratycznej
Warszawa
1980
T. 1 14892 2017-01-18
Burda, Andrzej
Przymrozki i odwilże : wspomnienia z lat 1945-1957
Lublin
1987
14890 2017-01-18
Fac, Lucjan. Red.
Przemyski słownik biograficzny
Przemyśl
2016
T. III 14870 2017-01-18
Hacks, Peter. Adam und Eva (pol.)
Antologia dramatu Niemieckiej Republiki Demokratycznej
Warszawa
1980
T. 2 14891 2017-01-18
Inglot, Mieczysław. Wybór
Norwid : z dziejów recepcji twórczości
Warszawa
1983
14868 2017-01-18
Łossowski, Piotr
Litwa a sprawy polskie 1939-1940
Warszawa
1985
14885 2017-01-18
Merdas, Alina
Łuk przymierza : Biblia w poezji Norwida
Lublin
1983
14869 2017-01-18
Nowak-Jeziorański, Jan
Kurier z Warszawy
Warszawa ; Kraków
1989
14879 2017-01-18
Orłowski, Hubert. Oprac.
Eseistyka literacka Niemieckiej Republiki Demokratycznej
Warszawa
1980
14893 2017-01-18
Orłowski, Hubert. Wybór
Historie bez tytułu : współczesna proza Niemieckiej Republiki Demokratycznej
Poznań
1978
14894 2017-01-18
Owsiański, Jarosław
Prawdziwe i nieprawdziwe historie piłkarzy Warty Poznań w mistrzostwach Polski 1921-1939
Poznań
2016
14871 2017-01-18
Pawlak, Jerzy
Polskie eskadry w Wojnie Obronnej 1939
Warszawa
1982
14883 2017-01-18
Sosnkowska, Jadwiga
W kręgu mitów i rzeczywistości
Warszawa
1988
14880 2017-01-18
Tucholski, Jędrzej
Cichociemni
Warszawa
1984
14876 2017-01-18
Wapiński, Roman. Red.
Dzieje Gdyni
Ossolineum
1980
14877 2017-01-18
Wende, Jan Karol
Ta ziemia od innych droższa...
Warszawa
1981
14881 2017-01-18
Dawson, Christopher
Tworzenie się Europy
Warszawa
1961
14862 2017-01-04
Kuropieska, Józef
Wspomnienia oficera sztabu 1934-1939
Kraków
1984
14855 2017-01-04
Malendowski, Włodzimierz
Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych
Wrocław
2000
14866 2017-01-04
Terlecki, Olgierd
Generał Sikorski
Kraków
1981
1 14863 2017-01-04
Tyrowicz, Marian
W poszukiwaniu siebie... : wspomnienia i refleksje. Pod lwowskim niebem
Lublin
1988
1 14858 2017-01-04
Wójcicki, Józef
Dzieje Polski nad Bałtykiem
Warszawa
1980
14864 2017-01-04
Ambroziewicz, Jerzy
Watykańskie ABC
Warszawa
1987
14847 2017-01-02
Bogucki, Zdzisław Andrzej
Elementy statystyki dla biologów : statystyka opisowa
Poznań
1979
14844 2017-01-02
Grodzieńska, Stefania
Wspomnienia chałturzystki : uzupełnione słowem przedwstępnym, słowem wstępnym do antysłowa wstępnego i antysłowem wstępnym
Warszawa
1981
14852 2017-01-02
Kelly, Anthony
Krystalografia i defekty kryształów
Warszawa
1980
14845 2017-01-02
Kiseleva, Ekaterina Vasil evna
Zbiór zadań z chemii fizycznej z przykładami
Warszawa
1969
14843 2017-01-02
Kochanowski, Jan
Dzieła polskie
Warszawa
1989
14835 2017-01-02
Król, Wacław
Polskie dywizjony lotnicze w Wielkiej Brytanii 1940-1945
Warszawa
1976
14853 2017-01-02
Michalski, Jerzy. Red.
Historia sejmu polskiego. Do schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej
Warszawa
1984
T. 1 14846 2017-01-02
Modrzejewska, Helena
Wspomnienia i wrażenia
Kraków
1957
14838 2017-01-02
Penkala, Tadeusz
Zarys krystalografii
Warszawa
1977
14841 2017-01-02
Pompowski, Tadeusz
Technologia chemiczna nieorganiczna
Warszawa ; Poznań
1972
14842 2017-01-02
Rolland, Romain
Beethoven
Warszawa ; Kraków
1966
14840 2017-01-02
Woysznis-Terlikowska, Grażyna
Wczoraj, dziś, jutro Warszawy
Warszawa
1950
14854 2017-01-02
Błaszczak, Monika. Red.
Zwrot performatywny w kulturze : szkice o obyczajach, literaturze, piosence, performansie i tańcu
Poznań
2015
14817 2016-12-12
Budrewicz, Tadeusz
W sprawie przełomu pozytywistycznego : spory krytyczne wokół "Zarysu literatury polskiej z ostatnich lat szesnastu" Piotra Chmielowskiego
Poznań
2015
14819 2016-12-12
Dufresne, Claude
Pani Walewska
Poznań
2004
14828 2016-12-12
Fredericksen, Donald Laurence
Kanał
Poznań
2007
14821 2016-12-12
Gołębiowski, Eugeniusz
Zygmunt August : żywot ostatniego z Jagiellonów
Warszawa
1962
14830 2016-12-12
Hendrykowski, Marek
Eroica
Poznań
2011
14820 2016-12-12
Łojek, Jerzy
Szanse powstania listopadowego : rozważania historyczne
Warszawa
1966
14833 2016-12-12
Pokrzywniak, Józef Tomasz
Ignacy Krasicki : wśród pisarzy polskiego oświecenia
Poznań
2015
14818 2016-12-12
Rudziński, Władysław
Władysław Dulęba : minister dla Galicji
Poznań
1998
14834 2016-12-12
Rybicka-Nowacka, Halina
Losy wyrazów obcych w języku polskim
Warszawa
1976
14832 2016-12-12
Wysokiński, Jan
Generał Ignacy Prądzyński
Warszawa
1985
14831 2016-12-12
Filipiak, Maria. Red.
Obecność : Karol Wojtyła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Lublin
1987
14809 2016-12-09
Górny, Janusz Edward. Oprac.
Jan Paweł II w Poznaniu, 20 czerwca 1983 r.
Poznań
1984
14810 2016-12-09
Schulze, Hagen
Niemcy : nowa historia
Kraków
1999
14806 2016-12-09
Skubiszewski, Krzysztof
Zachodnia granica Polski w świetle traktatów
Poznań
1975
14808 2016-12-09
Bartoszewski, Władysław
Warto być przyzwoitym : teksty osobiste i nieosobiste
Poznań
1990
14796 2016-12-08
Bosacki, Zenon
Pierwszy lepszy sejm : stenogramy nie-parlamentarne
Poznań
1993
14787 2016-12-08
Cywiński, Henryk
Dziesięć wieków pieniądza polskiego
Warszawa
1987
14792 2016-12-08
Kulski, Julian
Z minionych lat życia 1892-1945
Warszawa
1982
14803 2016-12-08
Makowski, Edmund. Red.
Wydarzenia czerwcowe w Poznaniu 1956 : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii UAM w dniu 4 V 1981 roku
Poznań
1981
14794 2016-12-08
Miśkiewicz, Benon
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza : 1919-1989
Poznań
1989
14800 2016-12-08
Młynarski, Zygmunt
U źródeł polskiej demokracji
Warszawa
1950
14802 2016-12-08
Próchnik, Adam
Pierwsze piętnastolecie Polski niepodległej: zarys dziejów politycznych
Warszawa
1957
14801 2016-12-08
Wachowiak, Stanisław
Czasy, które przeżyłem : wspomnienia z lat 1890-1939
Warszawa
1983
14782 2016-12-08

Działowy Spis Czasopism Wychodzących w Polsce
Warszawa
1948-1952
1948,1949,1950, 1952 14753 2016-12-07

Rocznik Nauk Politycznych
Pułtusk
2001-2003
R. 3-5 14767 2016-12-07

Spis Czasopism Wychodzących w Polsce w Latach ...
Warszawa
1946-1948
1944-1945, 1946, 1947 14752 2016-12-07

Urzędowy Wykaz Czasopism Wydawanych w Rzeczypospolitej Polskiej : dodatek miesięczny do Urzędowego Wykazu Druków
Warszawa
1930-1935
R. 2, 4-7 14754 2016-12-07
Anders, Paweł
Poznań od A do Z : leksykon krajoznawczy
Poznań
1998
14768 2016-12-07
Arct, Michał
Jak powstaje książka
Warszawa
1930
14757 2016-12-07
Dworecki, Zbigniew
Poznań i poznaniacy w latach Drugiej Rzeczypospolitej : 1918-1939
Poznań
1994
14758 2016-12-07
Dworzaczkowa, Jolanta
Reformacja i kontrreformacja w Wielkopolsce
Poznań
1995
14764 2016-12-07
Grot, Zdzisław Henryk. Red.
Dzieje Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 1919-1969
Poznań
1972
14770 2016-12-07
Kieniewicz, Stefan
Pomiędzy Stadionem a Goslarem : sprawa włościańska w Galicji w 1848 r.
Ossolineum
1980
14781 2016-12-07
Kochanowski, Jan
Z łacińska śpiewa Słowian Muza : elegie, foricenia, liryki
Warszawa
1986
14778 2016-12-07
Konopka, Tadeusz
Historia domu naszego : raptularz z czasów Stanisława Augusta
Warszawa
1993
14772 2016-12-07
Makowski, Edmund. Red.
Przełomowy rok 1956 : Poznański Czerwiec, Polski Październik, Budapeszt : materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Poznań, 26-27 czerwca 1996 roku
Poznań
1998
14760 2016-12-07
Poniński, Antoni
Proces : zabójcy ks. Jerzego Popiełuszki przed sądem w Toruniu
Poznań
2005
14780 2016-12-07
Rezler, Jan
Język łaciński dla prawników
Warszawa
1984
14773 2016-12-07
Skibiński, Franciszek
Pierwsza Pancerna
Warszawa
1959
14756 2016-12-07
Skrzypek, Andrzej. Oprac.
Wrzesień 1939 r. w relacjach dyplomatów : Józefa Becka, Jana Szembeka, Anthon'yego Drexel-Biddl'ea, Leona Noëla i innych
Warszawa
1989
14759 2016-12-07
Stupnicka, Ewa
Geologia regionalna Polski
Warszawa
1997
14761 2016-12-07
Trojanowicz, Zofia. Wyd.
Poznański Czerwiec 1956
Poznań
1990
14769 2016-12-07
Wańkowicz, Melchior
Bitwa o Monte Cassino
Warszawa
1992
14777 2016-12-07
Wańkowicz, Melchior
Wrzesień żagwiący
Warszawa
1990
14776 2016-12-07
Wiesiołowski, Jacek. Red.
Władze miasta Poznania. T. 2, 1793 - 2003 : wykaz członków władz miasta 1253-2003
Poznań
2003
14766 2016-12-07
Wojciechowska, Zofia. Oprac.
Władze miasta Poznania. 1253-1793
Poznań
2003
T. 1 14765 2016-12-07
Woźniak, Marian. Red.
Encyklopedia konspiracji wielkopolskiej : 1939-1945 : praca zbiorowa
Poznań
1998
14771 2016-12-07
Bierezin, Jacek
Puls : nieregularny kwartalnik literacki
Łódź
1983/1984
Nr 20 14735 2016-11-16
Bierezin, Jacek
Puls : nieregularny kwartalnik literacki
Łódź
1984-1985
Nr 22/23-26 14736 2016-11-16
Bierezin, Jacek
Puls : nieregularny kwartalnik literacki
Łódź
1986-1989
Nr 32-42/43 14737 2016-11-16
Bierezin, Jacek
Puls : nieregularny kwartalnik literacki
Łódź
1991
Nr 50-55 14738 2016-11-16
Bierezin, Jacek
Puls : nieregularny kwartalnik literacki
Łódź
1992
Nr 59 listopad-grudzień 14739 2016-11-16
Bierezin, Jacek
Puls : nieregularny kwartalnik literacki
Łódź
1993
Nr. 61-64/65 14740 2016-11-16
Bugaj, Roman
Mały słownik chemiczny
Warszawa
1974
14741 2016-11-16
Chastel, André
Sztuka włoska
Warszawa
1978
1 14750 2016-11-16
Couchoud, Jean Paul
Sztuka francuska
Warszawa
1985
[T.] 1 14748 2016-11-16
Couchoud, Jean Paul
Sztuka francuska
Warszawa
1985
[T.] 2 14751 2016-11-16
Dobrowolski, Kazimierz
Mały słownik biologiczny
Warszawa
1974
14742 2016-11-16
Genaille, Robert
Sztuka flamandzka i belgijska
Warszawa
1976
14749 2016-11-16
Karpowicz, Mariusz
Sztuka polska XVII wieku
Warszawa
1983
14746 2016-11-16
Otto-Michałowska, Maria
Gotyckie malarstwo tablicowe w Polsce
Warszawa
1982
14744 2016-11-16
Rzepecki, Karol
Historya ustawy wyborczej pruskiej oraz wyniki wyborów do sejmu pruskiego z 1903 i 1908 r. na ziemiach polskich : ("Pobudki wyborczej" tom 3)
Poznań
1913
14743 2016-11-16

Przegląd Biblioteczny
Warszawa
2009
R. 77, z. 2 14718 2016-11-15

Przegląd Biblioteczny
Warszawa
2009
R. 77, z. 3 14717 2016-11-15

Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein
Poznań
2010
6 14731 2016-11-15

Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein
Poznań
2011
7 14732 2016-11-15

Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein
Poznań
2011
7 14733 2016-11-15
Łempicki, Stanisław
Wspomnienia ossolińskie
Ossolineum
1948
14719 2016-11-15
Sylwestrzak, Andrzej. Oprac.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku : źródła prawa konstytucyjnego
Bydgoszcz ; Gdańsk
2001
14727 2016-11-15
Węgier, Janina
Integracja i dezintegracja języka na Pomorzu Zachodnim
Szczecin
1978
14720 2016-11-15
Wieczorek, Ryszard J. Red.
Interdisciplinary Studies in Musicology
Poznań
2011
9 14728 2016-11-15
Witkoś, Jacek. Red.
Rozmyślania nad humanistyką : materiały z Seminarium Nauki Humanistyczne i Społeczne w Polsce 2014 : analiza, diagnoza, prognoza, Warszawa 14 kwietnia 2014 r.
Poznań
2015
14729 2016-11-15
Adamowski, Janusz Włodzimierz
Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych
Warszawa
2003
14716 2016-11-09
Antoszewski, Andrzej
Systemy polityczne współczesnego świata
Gdańsk
2001
14715 2016-11-09
Bocheński, Aleksander
Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego
Warszawa
1966
14707 2016-11-08
Drozdowski, Marian Marek
Ignacy Jan Paderewski : zarys biografii politycznej
Warszawa
1979
14708 2016-11-08
Dworecki, Zbigniew
Działalność narodowa ludności polskiej w rejencji pilskiej w latach 1920-1932
Poznań
1969
14703 2016-11-08
Kubiak, Zygmunt. Tł., oprac.
Muza rzymska : antologia poezji starożytnego Rzymu
Warszawa
1963
14713 2016-11-08
Magnuszewski, Dominik
Wiersze z okresu powstania listopadowego
Ossolineum
1986
14711 2016-11-08
Muszkowski, Jan
Jan Gutenberg i wynalezienie sztuki drukarskiej
Warszawa
1948
14714 2016-11-08
Polak, Bogusław
Wielkopolanie w powstaniu styczniowym : 1863-1864
Poznań
1982
14712 2016-11-08
Tazbir, Janusz Oprac.
Konfederacja warszawska 1573 roku - wielka karta polskiej tolerancji
Warszawa
1980
14706 2016-11-08

Nauka
Warszawa
2013
Nr 3 14688 2016-11-07
Gałkowski, Adam
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (1997-2007) : z dziejów autonomii uczelni i samorządności akademickiej w Polsce
Kraków
2007
14686 2016-11-07
Klimowicz, Mieczysław
Literatura Oświecenia
Warszawa
1995
14691 2016-11-07
Kłoczowski, Jerzy
Chrystianizacja Litwy
Kraków
1987
14693 2016-11-07
Kwiek, Marek. Red.
The modernisation of European universities : cross-national academic perspectives
Frankfurt am Main
2012
14690 2016-11-07
Lubomirski, Stanisław
Pod władzą księcia Repnina : ułamki pamiętników i dzienników historycznych
Warszawa
1971
14694 2016-11-07
Łuczak, Alojzy Andrzej
Nie chowaj twarzy
Poznań
1995
14696 2016-11-07
Osica, Janusz
Powrót na mapę Europy
Warszawa
1989
14697 2016-11-07
Stryjakiewicz, Tadeusz
Atrakcyjność poznańskiego obszaru metropolitalnego dla pracujących w sektorze kreatywnym
Poznań
2010
14681 2016-11-02
Stryjakiewicz, Tadeusz
Polityka wspierania rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym na tle doświadczeń zagranicznych
Poznań
2010
14682 2016-11-02
Stryjakiewicz, Tadeusz
Uwarunkowania, poziom i dynamika rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym
Poznań
2010
14680 2016-11-02
Wójtowicz, Andrzej. Red.
Poczet członków Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
Poznań
2013
14684 2016-11-02
Doroszewski, Witold
O kulturę słowa : poradnik językowy
Warszawa
1962
14666 2016-10-17
Gondek, Leszek
Działalność Abwehry na terenie Polski : 1933-1939
Warszawa
1974
14667 2016-10-17
Hilgard, Ernest Ropiequet
Wprowadzenie do psychologii
Warszawa
1972
14665 2016-10-17
Kamińska, Janina
X wieków Gdańska
Warszawa
1962
14664 2016-10-17
Konopczyński, Władysław
Fryderyk Wielki a Polska
Poznań
1981
14662 2016-10-17
Kordecki, Augustyn
Pamiętnik oblężenia Częstochowy 1655 r.
Londyn
1956
14669 2016-10-17
Kubiak, Zygmunt
Literatura Greków i Rzymian
Warszawa
1999
14661 2016-10-17
Kubiak, Zygmunt
Mitologia Greków i Rzymian
Warszawa
1997
14660 2016-10-17
Żeromski, Stefan
Elegie i inne pisma literackie i społeczne
Warszawa
1928
14670 2016-10-17
Iłowiecki, Maciej
Dzieje nauki polskiej
Warszawa
1981
14657 2016-10-10
Justyński, Janusz
Historia doktryn polityczno-prawnych
Toruń
2000
14653 2016-10-10
Malinowski, Andrzej. Red.
Antropologia
Warszawa ; Poznań
1985
14659 2016-10-10
Olszewski, Henryk
Historia doktryn politycznych i prawnych
Warszawa
1982
14656 2016-10-10
Olszewski, Henryk
Historia doktryn politycznych i prawnych
Warszawa ; Poznań
1978
14655 2016-10-10
Tatarkiewicz, Władysław
Historia filozofii. Filozofia XIX wieku i współczesna
Warszawa
1970
T. 3 14658 2016-10-10
Broniewicz, Witold
Postępowanie cywilne w zarysie
Warszawa
2006
14648 2016-10-03
Bukowski, Zbigniew
Polskie administracyjne prawo materialne
Toruń
2005
14640 2016-10-03
Cała-Wacinkiewicz, Ewelina
Podstawy systemu prawa międzynarodowego : pytania, testy, tablice
Warszawa
2007
14643 2016-10-03
Ciechanowicz-McLean, Janina
Międzynarodowe prawo ochrony środowiska
Warszawa
2001
14638 2016-10-03
Ciechanowicz-McLean, Janina
Prawo gospodarcze publiczne : zarys wykładu
Warszawa
2001
14651 2016-10-03
Cieśliński, Aleksander
Wspólnotowe prawo gospodarcze
Warszawa
2003
14645 2016-10-03
Czapliński, Władysław
Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe
Warszawa
2004
14652 2016-10-03
Dolnicki, Bogdan
Samorząd terytorialny
Kraków
2006
14646 2016-10-03
Dubel, Lech
Historia doktryn politycznych i prawnych
Warszawa
2002
14637 2016-10-03
Gardocki, Lech
Prawo karne
Warszawa
2009
14650 2016-10-03
Izdebski, Hubert
Administracja publiczna : zagadnienia ogólne
Warszawa
2004
14644 2016-10-03
Łaszczyca, Grzegorz
Postępowanie administracyjne ogólne
Warszawa
2003
14647 2016-10-03
Majchrzycka-Guzowska, Alina
Finanse i prawo finansowe
Warszawa
2007
14642 2016-10-03
Marek, Andrzej
Prawo karne
Warszawa
2007
14649 2016-10-03
Weber, Max
Gospodarka i społeczeństwo : zarys socjologii rozumiejącej /
Warszawa
2002
14641 2016-10-03
Gdulewicz, Ewa
Polskie prawo konstytucyjne
Lublin
2005
14635 2016-09-28
Jodłowski, Jerzy
Postępowanie cywilne
Warszawa
2007
14630 2016-09-28
Kubot, Zdzisław
Prawo pracy : zarys wykładu
Warszawa
2008
14633 2016-09-28
Marszał, Kazimierz
Proces karny
Katowice
1998
14631 2016-09-28
Stec, Mirosław
Umowa przewozu w transporcie towarowym
Kraków
2005
14626 2016-09-28
Sutor, Julian
Prawo dyplomatyczne i konsularne
Warszawa
2000
14632 2016-09-28
Bożyk, Paweł
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
Warszawa
1998
14603 2016-09-27
Chiang, Alpha C.
Podstawy ekonomii matematycznej
Warszawa
1994
14621 2016-09-27
Głuchowski, Jan
Międzynarodowe stosunki finansowe
Warszawa
1997
14610 2016-09-27
Gmytrasiewicz, Maria
Rachunkowość finansowa
Warszawa
2002
14600 2016-09-27
Gmytrasiewicz, Maria
Rachunkowość finansowa
Warszawa
2002
14614 2016-09-27
Jędrzejczyk, Irena
Nowoczesny biznes turystyczny : ekostrategie w zarządzaniu firmą
Warszawa
2000
14607 2016-09-27
Jobert, Ambroise
Komisja Edukacji Narodowej w Polsce (1773-1794) : jej dzieło wychowania obywatelskiego
Ossolineum
1979
14616 2016-09-27
Kłosiński, Kazimierz Albin
Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków gospodarczych
Lublin
2006
14606 2016-09-27
Księżyk, Marianna
Podstawowe zagadnienia ekonomii
Kraków
2000
14599 2016-09-27
Laidler, David E. W.
Wstęp do mikroekonomii
Warszawa
1991
14612 2016-09-27
Leahigh, David John
Zarządzanie finansami : przewodnik
Warszawa
1999
14611 2016-09-27
Narski, Zygmunt
Ekonomia społeczna : zarys popularny
Toruń
2000
14615 2016-09-27
Sojak, Sławomir. Red.
Podstawy rachunkowości
Toruń
2002
14605 2016-09-27
Biedrowska-Ochmańska, Krystyna
Władysław Jagiełło w opiniach swoich współczesnych : próba charakterystyki jego osobowości
Poznań
1987
14588 2016-09-26
Grudzewski, Wiesław Maria
Projektowanie systemów zarządzania
Warszawa
2001
14590 2016-09-26
Jaworski, Władysław Leopold
Banki : rynek, operacje, polityka
Warszawa
1998
14586 2016-09-26
Jędrzejczyk, Irena
Nowoczesny biznes turystyczny : ekostrategie w zarządzaniu firmą
Warszawa
2000
14579 2016-09-26
Leahigh, David John
Zarządzanie finansami : przewodnik
Warszawa
1999
14581 2016-09-26
Lendzion, Jarosław Piotr
Wprowadzenie do organizacji i zarządzania
Kraków
2005
14580 2016-09-26
Lendzion, Jarosław Piotr
Wprowadzenie do organizacji i zarządzania
Kraków
2005
14591 2016-09-26
Michałek, Jan Jakub
Polityka handlowa : mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe
Warszawa
2002
14595 2016-09-26
Moroz, Ewa
Podstawy mikroekonomii
Warszawa
2005
14596 2016-09-26
Nowak, Alojzy Zbigniew
Integracja europejska : szansa dla Polski?
Warszawa
2002
14584 2016-09-26
Nowak, Edward
Rachunkowość : kurs podstawowy
Warszawa
2002
14583 2016-09-26
Olesiński, Zbigniew
Zarządzanie w regionie : Polska, Europa, świat
Warszawa
2005
14594 2016-09-26
Pasternak, Kazimierz
Zarys zarządzania produkcją
Warszawa
2005
14593 2016-09-26
Pluciński, Eugeniusz Maciej
Ekonomia gospodarki otwartej : wybrane zagadnienia teoretyczno-empiryczne z perspektywy członkostwa Polski w UE
Warszawa
2004
14597 2016-09-26
Pluta, Wiesław
Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie
Warszawa
2003
14592 2016-09-26
Stankiewicz, Janina. Red.
Podstawy rachunkowości
Toruń
2002
14598 2016-09-26
Adamowicz, Magdalena
Prawo ubezpieczeń gospodarczych : komentarz
Kraków
2005
14572 2016-09-21
Bednarski, Marek. Red.
Ekonomia dla prawników i nie tylko
Warszawa
2003
14575 2016-09-21
Blaug, Mark
Teoria ekonomii : ujęcie retrospektywne
Warszawa
1994
14578 2016-09-21
Bożyk, Paweł
Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna
Warszawa
2004
14561 2016-09-21
Chiang, Alpha C.
Podstawy ekonomii matematycznej
Warszawa
1994
14566 2016-09-21
Cyrson, Edward Franciszek. Red.
Ekonomia : podręcznik dla nieekonomicznych kierunków uniwersyteckich
Poznań
1993
14576 2016-09-21
Davies, David Basil
Sztuka zarządzania finansami
Warszawa
1993
14577 2016-09-21
Gajdka, Jerzy
Zarządzanie finansowe : teoria i praktyka
Warszawa
2000
T. 1 14564 2016-09-21
Gajdka, Jerzy
Zarządzanie finansowe : teoria i praktyka
Warszawa
2000
T. 2 14565 2016-09-21
Galster, Jan. Red.
Podstawy prawa Unii Europejskiej : zarys wykładu
Toruń
2006
14571 2016-09-21
Gersdorf, Małgorzata
Prawo pracy : podręcznik w pytaniach i odpowiedziach
Warszawa
2006
14574 2016-09-21
Kappes, Aleksander
Prawo cywilne i handlowe w zarysie
Kraków
2006
14570 2016-09-21
Kubot, Zdzisław
Prawo pracy : zarys wykładu
Warszawa
2008
14569 2016-09-21
Kurtys, Edmund. Red.
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie
Wrocław
1993
14563 2016-09-21
Ofiarski, Zbigniew
Prawo bankowe
Kraków
2005
14568 2016-09-21
Piasecki, Bogdan. Red.
Ekonomika i zarządzanie małą firmą
Warszawa ; Łódź
1999
14562 2016-09-21
Szmulik, Bogumił
Zarys prawa administracyjnego
Warszawa
2007
14573 2016-09-21

Studia Historica Slavo-Germanica
Poznań
2006
T. 26 -2004-2005 14551 2016-09-20
Pertek, Jerzy
Wojna Morska 1939-1945
Poznań
1959
14549 2016-09-20
Tomaszewski, Tadeusz
Obrona Warszawy : 1939 we wspomnieniach : Tadeusz Tomaszewski, Julian Janowski, Marian Porwit, Aleksander Pragłowski, Stanisław Rola-Arciszewski, Tadeusz Kutrzeba
Warszawa
1984
14541 2016-09-20
Wereszycki, Henryk
Historia polityczna Polski 1864-1918
Ossolineum
1990
14542 2016-09-20

Interdisciplinary Studies in Musicology
Poznań
2011
9 (2010) 14526 2016-09-19
Baran, Krzysztof W.
Prawo pracy
Warszawa
2009
14536 2016-09-19
Cioch, Paweł
Postępowanie cywilne
Warszawa
2007
14519 2016-09-19
Galster, Jan. Red.
Podstawy prawa Unii Europejskiej : zarys wykładu
Toruń
2006
14533 2016-09-19
Kallas, Marian
Historia ustroju Polski
Warszawa
1997
14523 2016-09-19
Łabędzka, Anna
Prawo Unii Europejskiej : testy, kazusy, tablice
Warszawa
2006
14518 2016-09-19
Niedbała, Zdzisław
Prawo pracy
Warszawa
2007
14530 2016-09-19
Niewiadomski, Zygmunt
Prawo administracyjne
Warszawa
2006
14532 2016-09-19
Olszewski, Jan. Red.
Prawo gospodarcze : kompendium
Warszawa
2007
14535 2016-09-19
Pakosiewicz, Jan. Red
Prawo gospodarcze i handlowe
Kraków
2005
14534 2016-09-19
Skowrońska-Bocian, Elżbieta
Prawo spadkowe
Warszawa
2008
14522 2016-09-19
Sobolewski, Zbigniew. Red.
Proces karny : część szczególna
Warszawa
2007
14537 2016-09-19
Strzyczkowski, Kazimierz
Prawo gospodarcze publiczne
Warszawa
2007
14521 2016-09-19
Sylwestrzak, Andrzej
Historia doktryn politycznych i prawnych
Warszawa
2007
14531 2016-09-19
Sylwestrzak, Andrzej. Oprac.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku : źródła prawa konstytucyjnego
Bydgoszcz ; Gdańsk
2001
14524 2016-09-19

Functiones et Approximatio : commentarii mathematici
Poznań
2011
45.2 14513 2016-09-13

Functiones et Approximatio : commentarii mathematici
Poznań
2012
45.1 14514 2016-09-13

Functiones et Approximatio : commentarii mathematici
Poznań
2012
46.2 14512 2016-09-13

Functiones et Approximatio : commentarii mathematici
Poznań
2012
47,2 14505 2016-09-13

Neodidagmata
Poznań
2011
31/32 (2009-2010) 14504 2016-09-13

Polish Journal for American Studies : yearbook of the Polish Association for American Studies
Poznań
2012
Vol. 6 14501 2016-09-13

Przestrzenie Teorii
Poznań
2011
15 14502 2016-09-13

Studia Rossica Posnaniensia
Poznań
2010
35 14509 2016-09-13

Studia Rossica Posnaniensia
Poznań
2011
Z. 36 14508 2016-09-13
Ciapała, Jerzy. Red.
Zarys prawa samorządu terytorialnego : praca zbiorowa
Poznań
2001
14515 2016-09-13
Witkowski, Rafał. Red.
Wokół jezuickiej fundacji uniwersytetu z 1611 roku
Poznań
2011
14500 2016-09-13

Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia: Studia Territorialia
Praha
2015
1-2, 3-4 14494 2016-09-12

Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
Poznań
2010
T. 73, Vol. 73 14495 2016-09-12
Heywood, Andrew
Politologia
Warszawa
2006
14489 2016-09-12
Justyński, Janusz
Historia doktryn polityczno-prawnych
Toruń
2004
14483 2016-09-12
Olszewski, Henryk
Historia doktryn politycznych i prawnych
Warszawa ; Poznań
1978
14486 2016-09-12
Stryer, Lubert
Biochemia
Warszawa
1999
14496 2016-09-12
Tatarkiewicz, Władysław
Estetyka nowożytna
Ossolineum
1967
14493 2016-09-12
Tatarkiewicz, Władysław
Historia filozofii. Filozofia nowożytna do roku 1830
Warszawa
1970
T. 2 14487 2016-09-12
Tatarkiewicz, Władysław
Historia filozofii. Filozofia starożytna i średniowieczna
Warszawa
1978
T. 1 14485 2016-09-12
Tatarkiewicz, Władysław
Historia filozofii. Filozofia XIX wieku i współczesna
Warszawa
1968
T. 3 14488 2016-09-12

Problemy Zarządzania
Warszawa
2015
Vol. 13, nr 2, t. 1 14480 2016-09-05

Res Publica Nowa
Warszawa
2015
R . 28, nr 1 14481 2016-09-05
Baniak, Stanisław
Prawo karne skarbowe
Kraków
2005
14460 2016-09-05
Borkowski, Andrzej
Administracyjne prawo gospodarcze
Wrocław
2004
14468 2016-09-05
Cybulski, Radosław
Książka współczesna : wydawcy - rynek - odbiorcy
Warszawa
1986
14478 2016-09-05
Daszkiewicz, Wiesław
Proces karny : część szczególna
Poznań
1996
14458 2016-09-05
Gajewski, Wacław
Genetyka ogólna i molekularna
Warszawa
1978
14461 2016-09-05
Galster, Jan
Prawo konstytucyjne
Toruń
2009
14471 2016-09-05
Heywood, Andrew
Politologia
Warszawa
2006
14463 2016-09-05
Justyński, Janusz
Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej na tle tekstów prawnych oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
Toruń
2003
14465 2016-09-05
Kenig-Witkowska, Maria Magdalena
Prawo środowiska Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe
Warszawa
2005
14459 2016-09-05
Łojek, Jerzy
Dzieje prasy polskiej
Warszawa
1988
14477 2016-09-05
MacIntyre, Alasdair C.
Krótka historia etyki : filozofia moralności od czasów Homera do XX wieku
Warszawa
2000
14466 2016-09-05
Olkiewicz, Joanna
Od A do Z czyli O encyklopediach i encyklopedystach
Warszawa
1988
14476 2016-09-05
Olszewski, Henryk
Historia doktryn politycznych i prawnych
Warszawa
1982
14472 2016-09-05
Przyłubska, Ewa
Język polski na co dzień
Warszawa
1984
14482 2016-09-05
Tatarkiewicz, Władysław
Historia filozofii. Filozofia nowożytna do roku 1830
Warszawa
1970
T. 2 14455 2016-09-05
Tatarkiewicz, Władysław
Historia filozofii. Filozofia starożytna i średniowieczna
Warszawa
1978
T. 1 14454 2016-09-05
Tatarkiewicz, Władysław
Historia filozofii. Filozofia XIX wieku i współczesna
Warszawa
1970
T. 3 14456 2016-09-05
Wieruszewski, Roman. Red.
Prawa człowieka : model prawny
Ossolineum
1991
14457 2016-09-05

Studia Prawa Publicznego
Poznań
2015
Nr 4 (12) 14446 2016-09-02
Tuszyńska, Krystyna. Red.
Miscellanea Novograeca Posnaniensia : monografia zbiorowa przygotowana z okazji dziesięciolecia Zakładu Filologii Nowogreckiej w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Poznań
2015
14447 2016-09-02

Filo-Sofija
Bydgoszcz
2011
R. 11 14428 2016-08-22

Glottodidactica
Poznań
2010
Vol. 36 14440 2016-08-22

Glottodidactica
Poznań
2011
Vol. 37 14441 2016-08-22

Glottodidactica
Poznań
2011
Vol. 38 14442 2016-08-22

Studia Rossica
Poznań
2010
Z. 35 14435 2016-08-22
Goździcka-Józefiak, Anna
Genetyka molekularna i biochemia wybranych chorób u ludzi
Poznań
2001
14430 2016-08-22
Gregorovius, Ferdinand
Pieśni polskie i węgierskie Ferdynanda Gregoroviusa
Olsztyn
2015
14427 2016-08-22
Kasprzak, Barbara
Naucz się dziwić : literatura i sztuka : podręcznik dla klasy pierwszej gimnazjum
Poznań
2001
14431 2016-08-22
Nieborak, Tomasz. Red.
Magistri Nostri skarbowości i prawa skarbowego w Polsce do 1939 roku
Poznań
2016
14434 2016-08-22
Polska. Rzecznik Ubezpieczonych
Rozprawy Ubezpieczeniowe
Warszawa
2015
z. 19(2) 14433 2016-08-22
Rajnik, Eugeniusz
Wortbildung des Substantivs im Dänischen - explizite und implizite Derivation
Poznań
2011
14443 2016-08-22
Skrzypek, Dominika
Grammaticalization of (in)definiteness in Swedish
Poznań
2012
14444 2016-08-22
Stępniewska, Małgorzata Katarzyna
Geograficzne uwarunkowania gospodarki ściekami komunalnymi na terenach wiejskich województwa wielkopolskiego
Poznań
2011
14436 2016-08-22
Szubert, Andrzej
Zur internen Semantik der substantivischen Komposita im Dänischen
Poznań
2012
14439 2016-08-22

Neodidagmata
Poznań
2012
33/34 14420 2016-08-17

Studia Rossica Posnaniensia
Poznań
2011
z.36 14424 2016-08-17

Functiones et Approximatio : commentarii mathematici
Poznań
2011
45, 1-2 14411 2016-08-16

Functiones et Approximatio : commentarii mathematici
Poznań
2012
46, 1-2 14412 2016-08-16

Functiones et Approximatio : commentarii mathematici
Poznań
2012
47, 1-2 14413 2016-08-16

Studia Historica Slavo-Germanica
Poznań
2011
T. 28-2008-2010 14407 2016-08-16
Kokocińska, Katarzyna
Publiczne prawo gospodarcze w orzecznictwie
Poznań
2011
14408 2016-08-16
Zajadacz, Paweł. Tł.
Programy SITex i SITur jako narzędzia w przekazywaniu informacji gościom i turystom posługującym się Polskim Językiem Migowym = The SITex and SITur programs as tools designed to provide information to visitors and tourists using the Polish Sign Language
Poznań
2010
14410 2016-08-16

Interdisciplinary Studies in Musicology
Poznań
2011
9 14384 2016-08-11

Studia Historica Slavo-Germanica
Poznań
2006
T. 26 (2004/2005) 14394 2016-08-11
Borkowski, Lech S.
Nonlinear dynamics of Hodgkin-Huxley neurons
Poznań
2010
14390 2016-08-11
Duczmal-Czernikiewicz, Agata
Geochemistry and mineralogy of the Poznań Formation (Polish Lowland)
Poznań
2010
14395 2016-08-11
Kostrzewa, Anna. Red.
Meritum : [rocznik Koła Naukowego Doktorantów-Historyków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Olsztyn
2009
T. 1 14397 2016-08-11

Przegląd Prawa Rolnego
Poznań
2010
nr 1(6) 14372 2016-08-10

Przegląd Prawa Rolnego
Poznań
2010
nr 2(7) 14374 2016-08-10

Przegląd Prawa Rolnego
Poznań
2011
nr 1 (8) 14373 2016-08-10

Przegląd Prawa Rolnego
Poznań
2011
nr 2(9) 14375 2016-08-10

Przegląd Prawa Rolnego
Poznań
2012
nr 1(10) 14376 2016-08-10
Barciszewski, Jan. Red.
Na pograniczu chemii i biologii
Poznań
2012
T. 28 14366 2016-08-10
Barciszewski, Jan. Red.
Na pograniczu chemii i biologii
Poznań
2012
T. 29 14365 2016-08-10
Barciszewski, Jan. Red.
Na pograniczu chemii i biologii
Poznań
2013
T. 31 14364 2016-08-10
Barciszewski, Jan. Red.
Na pograniczu chemii i biologii
Poznań
T.27
14367 2016-08-10
Deckert, Joanna
Reakcje komórek roślin na czynniki stresowe
Poznań
2010
T. 2 14358 2016-08-10

Nauka
Warszawa
2016
Nr 2 14335 2016-08-04

Przegląd Politologiczny
Poznań
2016
Nr 2 14352 2016-08-04

Rajendra Singh - in memoriam : papers from a special commemorative session at the 44th Poznań Linguistic Meeting
Poznań
2015
14336 2016-08-04

Studia Azjatystyczne
Poznań
2015
Nr 1 14331 2016-08-04

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne = Central European Political Studies
images of america the polish communi
2016
Nr 2 14353 2016-08-04
Jańczyk-Węglarska, Jolanta
Dział Geografii Roślin Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu : przewodnik geobotaniczny
Poznań
2007
14339 2016-08-04
Jelec, Anna. Tł.
Wolfgangus U. Dressler doctor honoris causa Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis : (17 VI 2015)
Poznań
2015
14344 2016-08-04
Kołodziej, Karolina
70 lat Uniwersytetu Łódzkiego w przestrzeni miejskiej Łodzi (1945-2015)
Łódź
2015
14342 2016-08-04
Kordela, Marzena
Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne
Poznań
2012
14308 2016-08-04
Piotrowicz, Anna. Red.
Nasze tradycje : 25 lat Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
Poznań
2015
14347 2016-08-04
Scirankova, Eva. Tł.
Memory of heritage - heritage of memory
Poznań
2016
14338 2016-08-04
Wiewiorowski, Jacek
Judiciary of Diocesan Vicars in the Later Roman Empire
Poznań
2015
14337 2016-08-04

Biblioteka
Poznań
2011
Nr 15 14294 2016-08-03

Nauka
Warszawa
2016
Nr 1 14295 2016-08-03
Gorodov, Oleg Aleksandrovič. Rec.
Wybitni polscy i rosyjscy cywiliści
Poznań
2015
14301 2016-08-03
Kowalska, Samanta. Red.
Dziedzictwo Kulturowe Miasta Kalisza i Regionu Południowej Wielkopolski
Poznań ; Kalisz
2011
T. 1 14292 2016-08-03
Lamberti, Maria Jolanta. Oprac.
400 lat tradycji uniwersyteckich w Poznaniu : wystawa w Bibliotece Uniwersyteckiej : przewodnik
Poznań
2011
14299 2016-08-03
Muchowski, Piotr. Red.
Karaite Archives
Poznań
2013
Vol. 1 14305 2016-08-03
Muchowski, Piotr. Red.
Karaite Archives
Poznań
2014
Vol. 2 14306 2016-08-03
Muchowski, Piotr. Red.
Karaite Archives
Poznań
2015
Vol. 3 14307 2016-08-03
Woźnicki, Jerzy. Red.
Financing and deregulation in higher education
Warszawa
2013
14297 2016-08-03

Nauka
Warszawa
2014
Nr. 2-4 14272 2016-08-01

Nauka
Warszawa
2015
Nr. 1-4 14273 2016-08-01

Nauka
Warszawa
2016
Nr 1 14274 2016-08-01

Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny
Warszawa ; Poznań
2011
Nr 2 14282 2016-08-01
Mielczarek, Agnieszka. Red.
Glottodydaktyka polonistyczna. T. 2, Materiały z konferencji naukowej "Dydaktyka języka polskiego w praktyce" Poznań, 14 stycznia 2011
Poznań
2012
T. 2 14277 2016-08-01
Narożna, Dominika. Oprac.
Z akademickiego podwórka : Kolorowy Uniwersytet
Poznań
2016
14290 2016-08-01
Sandorski, Jan
Nie deptać prawników : Wydział Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w anegdocie
Poznań
2007
14291 2016-08-01
Ajdukiewicz, Kazimierz
Zarys logiki
Warszawa
1956
14260 2016-07-26
Bachulska, Halina
Bibliografia historii Polski 1815-1914 : tom wstępny
Warszawa
1954
14264 2016-07-26
Chałasiński, Józef
Idea narodu i idea socjalizmu w dziejach Europy nowoczesnej = The idea of nation and the socialist movement in the history of modern Europe
Łódź
1948
14261 2016-07-26
Krzyżanowski, Adam
Wiek XX : (zarys dziejów najnowszych)
Warszawa
1947
14271 2016-07-26
Olszewski, Henryk. Red.
Studia z dziejów myśli politycznej w Niemczech XIX i XX wieku : praca zbiorowa
Poznań
1982
14270 2016-07-26
Vasari, Giorgio
Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów. 8 [cz. 2], Komentarze do "Żywotów" Giorgia Vasariego
Warszawa ; Kraków
1988
T. 8, Cz. 2 14268 2016-07-26
Wałek-Czernecki, Tadeusz
Historia gospodarcza świata starożytnego. 1, Wschód
Warszawa
1948
T. 1 14262 2016-07-26
Wałek-Czernecki, Tadeusz
Historia gospodarcza świata starożytnego. T. 2, Grecja - Rzym
Warszawa
1948
T. 2 14263 2016-07-26
Banaszak, Bogusław
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz
Warszawa
2009
14250 2016-07-25
Bidziński, Mariusz
Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce
Warszawa
2005
14247 2016-07-25
Boratyńska, Katarzyna T.
Kodeks postępowania karnego : komentarz
Warszawa
2009
14249 2016-07-25
Grzegorczyk, Tomasz
Polskie postępowanie karne
Warszawa
2009
14258 2016-07-25
Justyński, Janusz. Oprac.
Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn polityczno-prawnych
Toruń
2004
14259 2016-07-25
Kallas, Marian
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : rys historyczny i omówienie
Warszawa
2001
14252 2016-07-25
Kallas, Marian
Mała Konstytucja z 1992 r.
Warszawa
1993
14251 2016-07-25
Tokarczyk, Roman Andrzej
Prawo amerykańskie
Kraków
2006
14257 2016-07-25
Tyranowski, Jerzy
Prawo europejskie : zagadnienia instytucjonalne z uwzględnieniem Traktatu z Nicei
Poznań
2002
14253 2016-07-25
Ura, Elżbieta
Prawo administracyjne
Warszawa
2008
14254 2016-07-25
Warylewski, Jarosław
Prawo karne : część ogólna
Warszawa
2007
14255 2016-07-25
Witczak, Hanna
Prawo rzeczowe
Warszawa
2006
14256 2016-07-25
Wolter, Aleksander
Prawo cywilne : zarys części ogólnej
Warszawa
2000
14248 2016-07-25
Woś, Tadeusz
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz
Warszawa
2005
14246 2016-07-25
Białocerkiewicz, Jan
Prawo międzynarodowe publiczne : zarys wykładu
Toruń
2007
14240 2016-07-11
Biernat, Jakub
Prawo spadkowe : pytania, kazusy, tablice
Warszawa
2003
14237 2016-07-11
Borek-Buchajczuk, Renata
Zarys prawa pracy
Lublin
2004
14239 2016-07-11
Jędrzejczyk, Zbigniew
Badania operacyjne w przykładach i zadaniach
Warszawa
2004
14238 2016-07-11
Wójcik, Sylwester
Podstawy prawa cywilnego : prawo spadkowe
Warszawa
2002
14241 2016-07-11
Zdyb, Marian
Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze. Prawo bankowe, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne, ochrona konkurencji
Warszawa
2008
T. 2 14242 2016-07-11
Zdyb, Marian
Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze. Wolność i reglamentacja działalności gospodarczej, handel zagraniczny
Warszawa
2008
T. 1 14243 2016-07-11
Zieliński, Eugeniusz
Administracja rządowa w Polsce
Warszawa
2001
14236 2016-07-11
Bugajna-Sporczyk, Dorota
Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych
Warszawa
2002
14235 2016-07-07
Danielewski, Bohdan
Niemcy rozgromione?
Poznań
1946
14232 2016-07-07
Dubel, Lech
Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie
Kraków
2002
14234 2016-07-07
Erusalimskij, Arkadij Samsonovič
Polityka zagraniczna i dyplomacja niemieckiego imperializmu w końcu XIX wieku
Warszawa
1954
14231 2016-07-07
Tokarczyk, Roman Andrzej
Współczesne doktryny polityczne
Kraków
2003
14228 2016-07-07
Wiaderny-Bidzińska, Krystyna
Polityczna integracja Europy Zachodniej
Toruń
2002
14233 2016-07-07
Zdyb, Marian
Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze. Prawo bankowe, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne, ochrona konkurencji
Warszawa
2008
T. 2 14230 2016-07-07
Zdyb, Marian
Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze. Wolność i reglamentacja działalności gospodarczej, handel zagraniczny
Warszawa
2008
T. 1 14229 2016-07-07
Ziembiński, Zygmunt
Problemy podstawowe prawoznawstwa
Warszawa
1980
14227 2016-07-07
Adamiak, Barbara
Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz
Warszawa
2005
14217 2016-07-06
Białocerkiewicz, Jan
Prawo międzynarodowe publiczne : zarys wykładu
Toruń
2007
14224 2016-07-06
Biernat, Jakub
Prawo spadkowe : pytania, kazusy, tablice
Warszawa
2003
14220 2016-07-06
Borek-Buchajczuk, Renata
Zarys prawa pracy
Lublin
2004
14223 2016-07-06
Ciapała, Jerzy. Red.
Zarys prawa samorządu terytorialnego
Poznań
2001
14225 2016-07-06
Jędrzejczyk, Zbigniew
Badania operacyjne w przykładach i zadaniach
Warszawa
2004
14222 2016-07-06
Kenig-Witkowska, Maria Magdalena
Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Warszawa
2006
14216 2016-07-06
Korycki, Stefan
Zarys prawa
Warszawa
2006
14219 2016-07-06
Leoński, Zbigniew
Materialne prawo administracyjne
Warszawa
2009
14218 2016-07-06
Wójcik, Sylwester
Podstawy prawa cywilnego : prawo spadkowe
Warszawa
2002
14221 2016-07-06
Zieliński, Eugeniusz
Administracja rządowa w Polsce
Warszawa
2001
14215 2016-07-06
Ziembiński, Zygmunt
Teoria prawa
Warszawa ; Poznań
1977
14226 2016-07-06
Buttler, Danuta
Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej
Warszawa
1976
14212 2016-07-04
Hanczakowski, Michał
Epoki literackie : od antyku do współczesności
Bielsko-Biała
2002
14211 2016-07-04
Jasiński, Andrzej
Leksykon biologiczny
Warszawa
1992
14209 2016-07-04
Jelínek, Jan
Wielki atlas prahistorii człowieka
Warszawa
1977
14208 2016-07-04
Hanzák, Jan
Wielki atlas ptaków
Warszawa
1974
14205 2016-07-01
Krzyżanowski, Julian
Dzieje literatury polskiej : od początków do czasów najnowszych
Warszawa
1972
14201 2016-07-01
Michalski, Marian
Antologia literatury patrystycznej
Warszawa
1975
T. 1 14204 2016-07-01
Novák, František A.
Wielki atlas roślin
Warszawa
1972
14206 2016-07-01
Simon, Marcel
Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa I-IV w.
Warszawa
1979
14203 2016-07-01
Staněk, Václav Jan
Wielki atlas zwierząt
Warszawa
1973
14207 2016-07-01

Rocznik Sokołowski
Sokołów Małopolski
2015
Nr. 12 14200 2016-06-30

Studia Polityczne
Warszawa
2006
Nr 18 14199 2016-06-30

Studia Polityczne
Warszawa
2015
Nr 4 14194 2016-06-30
Krawczuk, Aleksander
Poczet cesarzy rzymskich : pryncypat
Warszawa
1986
14195 2016-06-30
Lenartowicz, Maria
Przepisy katalogowania książek. Opis bibliograficzny
Warszawa
1983
Cz. 1 14198 2016-06-30

Opuscula Historiae Artium.
Brno
2008
F. 51 : 2007 14189 2016-06-27

Wizerunek Policji w Oczach Opinii Publicznej : badanie TNS OBOP 3-14.11.2005 r. - VI edycja
Warszawa
2006
14182 2016-06-27
Osuchowski, Wacław
Zarys rzymskiego prawa prywatnego
Warszawa
1971
14191 2016-06-27
Poniatowska, Irena
Fryderyk Chopin : człowiek i jego muzyka = Fryderyk Chopin : the man and his music 1810-2010
Warszawa
2009
14188 2016-06-27
Skwarczyńska, Stefania. Wybór
Teoria badań literackich za granicą : antologia. Od przełomu antypozytywistycznego do roku 1945. Od fenomenologii do egzystencjalizmu ; Estetyzm i new criticism
Kraków
1981
T. 2, Cz. 2 14192 2016-06-27
Tokarski, Jan. Red.
Słownik wyrazów obcych PWN
Warszawa
1980
14190 2016-06-27
Wiśniewski, Grzegorz
W hołdzie Chopinowi : Bałakiriew w Warszawie i Żelazowej Woli
Warszawa
2011
14184 2016-06-27
Buksiński, Tadeusz
Etyka ewangeliczna
Poznań
2012
14169 2016-06-22
Archutowski, Roman
Historia kościoła katolickiego w zarysie
Warszawa ; Lwów
1922
14147 2016-06-21
Bender, Ryszard
Chrześcijanie w polskich ruchach demokratycznych XIX stulecia
Warszawa
1975
14153 2016-06-21
Dworak, Tadeusz Zbigniew
Świat planet
Warszawa
1979
14161 2016-06-21
Madajczyk, Czesław
Kultura europejska a faszyzm : szkice
Ossolineum
1979
14151 2016-06-21
Ranke, Leopold von
Dzieje papiestwa w XVI-XIX wieku
Warszawa
1974
14150 2016-06-21
Sławiński, Janusz. Red.
Dzieło literackie jako źródło historyczne
Warszawa
1978
14156 2016-06-21
Strzembosz, Tomasz
Akcje zbrojne podziemnej Warszawy : 1939-1944
Warszawa
1983
14152 2016-06-21
Zientara, Benedykt . Oprac.
Dzieje gospodarcze Polski do roku 1939
Warszawa
1973
14154 2016-06-21
Żółkiewski, Stefan
Wiedza o kulturze literackiej : główne pojęcia
Warszawa
1980
14158 2016-06-21

Innowacje Psychologiczne: Studenckie Czasopismo Naukowe
Lublin
2014
Nr 3 14129 2016-06-20

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
Kórnik
2014
Z. 31 14138 2016-06-20
Baszkiewicz, Jan
Ludwik XVI
Ossolineum
1983
14133 2016-06-20
Gołubiew, Antoni
Puszcza
Warszawa
1956
14145 2016-06-20
Gołubiew, Antoni
Rozdroża
Warszawa
1956
T. 1,2 14143 2016-06-20
Gołubiew, Antoni
Szło nowe
Warszawa
1956
14146 2016-06-20
Grodziski, Stanisław
Franciszek Józef I
Ossolineum
1983
14132 2016-06-20
Skowronek, Jerzy
Książę Józef Poniatowski
Ossolineum
1984
14131 2016-06-20
Żychliński, Teodor
Złota księga szlachty polskiéj
Poznań
1879
R. 1 14128 2016-06-16

Z Problemów Frazeologii Polskiej i Słowiańskiej
Ossolineum
1982
T. 1 14104 2016-06-15

Z Problemów Frazeologii Polskiej i Słowiańskiej
Ossolineum
1985
T. 3 14103 2016-06-15
Cybulski, Radosław
Józef Zawadzki - księgarz, drukarz, wydawca
Ossolineum
1972
14109 2016-06-15
Kubów, Stefan
Sylwetki polskich bibliologów
Ossolineum
1983
14111 2016-06-15
Kuglin, Jan
Poligrafia książki
Ossolineum
1968
14108 2016-06-15
Michałowski, Kornel
Bibliografia chopinowska = Chopin Bibliography : 1849-1969
Kraków
1970
14105 2016-06-15
Wyczański, Andrzej
Mikrofilm - nowa postać książki
Ossolineum
1972
14110 2016-06-15

Dialog : pismo dialogu społecznego
Warszawa
2015
Nr. 3,4 14091 2016-06-14

Nauka
Warszawa
2015
Nr 1 14090 2016-06-14

Res Publica
Warszawa
1987
R. 1, nr 3-6 14092 2016-06-14

Res Publica
Warszawa
1988
R. 2, nr 1-8 14093 2016-06-14

Studia Historica Slavo-Germanica
Poznań
1973-1976
T. 1 -5 14089 2016-06-14
Barciszewski, Jan. Red.
Na pograniczu chemii i biologii. T. 33
Poznań
2014
14099 2016-06-14

Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae
Poznań
2010
Vol. XX/2 14085 2016-06-09

Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae
Poznań
2015
Vol. XXV/1 14086 2016-06-09
Raszewski, Zbigniew
Staroświecczyzna i postęp czasu : o teatrze polskim (1765-1865)
Warszawa
1963
14078 2016-06-09
Rataj, Marian
Samokształcenie nauczycieli : stan i potrzeby
Ossolieum
1972
14079 2016-06-09
Ratajczak, Józef
Życie teatralne Poznania. 1793-1843
Poznań
1984
Cz. 2 14081 2016-06-09
Ratajczak, Józef
Życie teatralne Poznania. 1207-1793
Poznań
1983
Cz. 1 14080 2016-06-09
Ratajczak, Józef
Życie teatralne Poznania. 1844-1875
Poznań
1985
Cz. 3 14082 2016-06-09
Ratajczyk, Leonard
Polska wojna partyzancka 1863-1864 : okres dyktatury Romualda Traugutta
Warszawa
1966
14083 2016-06-09
Ratajska, Krystyna
Dziedzice filomatyzmu
Ossolineum
1987
14077 2016-06-09

Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae
Poznań
2010
XX/1 14070 2016-06-02

Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae
Poznań
2010
XX/2 14071 2016-06-02

Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae
Poznań
2015
XXV/1 14069 2016-06-02
Golczewski, Kazimierz
Przymusowa ewakuacja z nadbałtyckich prowincji III Rzeszy : (1944-1945)
Poznań
1971
14059 2016-05-25
Golczewski, Kazimierz
Wyzwolenie Pomorza Zachodniego w roku 1945
Poznań
1975
14053 2016-05-25
Gołaszewski, Tadeusz
Społeczna recepcja współczesnej powieści polskiej : na przykładzie badań w Krakowie i województwie krakowskim
Warszawa
1968
14060 2016-05-25
Gorywoda, Anzelm
Z problematyki rozwoju rzemiosła na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1965
Opole
1970
14056 2016-05-25
Raszewski, Zbigniew
Bogusławski
Warszawa
1972
T. 1 14054 2016-05-25
Raszewski, Zbigniew
Bogusławski. T. 2
Warszawa
1972
T. 2 14055 2016-05-25
Skoracki, Józef. Oprac.
Pieśni i pejzaże : wiersze o Poznaniu i Wielkopolsce
Poznań
1981
14062 2016-05-25

Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum
Kraków-Warszawa-Poznań
2001
Vol. 88, Fasc. 2 14042 2016-05-19

Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum
Kraków-Warszawa-Poznań
2003
Vol. 90, Fasc.1 14044 2016-05-19

Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum
Kraków-Warszawa-Poznań
2003
Vol. 90, Fasc.2 14043 2016-05-19

Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum
Ossolineum
1987
Vol.75, Fasc.1 14034 2016-05-19

Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum
Warszawa-Poznań
1993
Vol. 80, Fasc. 2 14036 2016-05-19

Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum
Warszawa-Poznań
1993
Vol. 80, Fasc.1 14035 2016-05-19

Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum
Warszawa-Poznań
1994
Vol. 81, Fasc.1 14037 2016-05-19

Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum
Warszawa-Poznań
1995
Vol. 82, Fasc. 2 14038 2016-05-19

Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum
Warszawa-Poznań
1995
Vol. 82, Fasc.1 14039 2016-05-19

Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum
Warszawa-Poznań
1998
Vol. 85, Fasc.1 14040 2016-05-19

Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum
Warszawa-Poznań
2000
Vol. 87, Fasc.1 14041 2016-05-19

Bibljografja Literatury Polskiej za Rok 1919
Lwów
1926
14026 2016-05-17
Jachimek, Józef
Wojciech Cybulski jako krytyk i historyk literatury
Poznań
1930
14027 2016-05-17
Malinowski, Franciszek Ksawery
Krytyczna Gramatyka Języka Polskiego
Poznań
1870
z. 4, cz. 2 14033 2016-05-17
Vrtel-Wierczyński, Stefan
Kilka uwag o «egzemplarzu bibljotecznym
Kraków
1930
14029 2016-05-17
Vrtel-Wierczyński, Stefan
O egzemplarzu obowiązkowym w Polsce i o bibliografii urzędowej
Lwów
1920
14030 2016-05-17
Vrtel-Wierczyński, Stefan
O urzędowym wykazie druków wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej
Kraków
1930
14028 2016-05-17
Vrtel-Wierczyński, Stefan
Organizacja bibljografji polskiej
Warszawa
1936
14032 2016-05-17
Vrtel-Wierczyński, Stefan
Zagadnienia czasopism w naszych bibjotekach uniwersyteckich
Warszawa
1932
14031 2016-05-17
Černy, Adolf. Oprac.
Republika Czeskosłowacka : krótki zarys życia politycznego, ekonomicznego i kulturalnego
Poznań
1923
14024 2016-05-16
Doboszyński, Adam
Gospodarka narodowa
Piotrków Trybunalski
1937
14022 2016-05-16
Dunajewski, Julian
Wykład ekonomii politycznej
Kraków
1935
14025 2016-05-16
Giertych, Jędrzej
Tragizm losów Polski
Pelplin
1936
14018 2016-05-16
Piłsudski, Józef
Wybór pism
Poznań
1934
14019 2016-05-16
Stapiński, Tadeusz.
Czesi : studium historyczno-polityczne
Kraków
1936
14023 2016-05-16
Szelągowski, Adam
Polska współczesna
Warszawa
1924
14020 2016-05-16
Żeromski, Stefan
Snobizm i postęp
Warszawa ; Kraków
1923
14021 2016-05-16
Bobrzyński, Michał
Nasi historycy wobec wojny światowej
Kraków
1920
14010 2016-05-12
Bobrzyński, Michał. Red.
Ortyle Magdeburskie : przedruk homograficzny z kodeksu Biblioteki Kórnickiej
Poznań
1876
14012 2016-05-12
Dillon, Emile Joseph
Konferencja pokojowa w Paryżu 1919
Warszawa
1921
14015 2016-05-12
Gutsche, Jerzy
Na drogę akademickiego życia : książka dla maturzystów akademików i rodziców
Poznań
1927
14013 2016-05-12
Hans, Mikołaj
Pedagogika i szkolnictwo w Rosji sowieckiej : rozwój szkolnictwa sowieckiego i zmiany komunistycznej polityki oświatowej od Rewolucji Październikowej do końca planu pięcioletniego : (1917-1932)
Lwów ; Warszawa
1932
14017 2016-05-12
Karol D Englisch
Aktualne zagadnienia potraktatowe
Kraków
1921
14011 2016-05-12
Rauschning, Hermann
Rewolucja nihilizmu : kulisy i rzeczywistość Trzeciej Rzeszy
Warszawa
1939
14016 2016-05-12
Amborski, Jan
Gramatyka języka francuskiego. Na podstawie języka polskiego
Lwów
1875
14005 2016-05-11
Kozicki, Stanisław
Zjednoczenie Włoch
Warszawa
1912
14008 2016-05-11
Lange, Antoni. Oprac.
Epos greckie. 1, Homer Iliada
Brody
1912
14006 2016-05-11
Lloyd George, Dawid
Wspomnienia wojenne
Warszawa
1938
T. 2 14003 2016-05-11
Lloyd George, Dawid
Wspomnienia wojenne
Warszawa
1938
T. 3 14004 2016-05-11
Morawski, Zdzisław
Sacco di Roma
Kraków
1923
14007 2016-05-11

Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny
Warszawa ; Poznań
1982
R. 44, z. 2 13992 2016-05-10
Bednarek, Renata Maria
Geografia gleb
Warszawa
1990
13998 2016-05-10
Kupisiewicz, Czesław
Metody programowania dydaktycznego
Warszawa
1974
14000 2016-05-10
Kupisiewicz, Czesław
Paradygmaty i wizje reform oświatowych
Warszawa
1995
13994 2016-05-10
Kupisiewicz, Czesław
Podstawy dydaktyki ogólnej
Warszawa
1980
14001 2016-05-10
Miśkiewicz, Benon
Wstęp do badań historycznych
Warszawa ; Poznań
1985
13995 2016-05-10
Mizerski, Włodzimierz
Geologia historyczna dla geografów
Warszawa
2001
13997 2016-05-10
Szczurkiewicz, Tadeusz
Studia socjologiczne
Warszawa
1970
13993 2016-05-10

Rocznik Pedagogiczny : wydawany staraniem i pod redakcyą S. Dicksteina przy współudziale wielu pedagogów.
Warszawa
1923
T.1 (1921) 13985 2016-05-09
Bloom, Arthur L.
Powierzchnia Ziemi
Warszawa
1980
13991 2016-05-09
Galon, Rajmund
Formy powierzchni Ziemi : zarys geomorfologii
Warszawa
1979
13989 2016-05-09
Kamiński, Aleksander
Funkcje pedagogiki społecznej : praca socjalna i kulturalna
Warszawa
1974
13986 2016-05-09
Monin, Andrej Sergeevič
Popularna historia Ziemi
Warszawa
1988
13990 2016-05-09
Szczepański, Jan
Elementarne pojęcia socjologii
Warszawa
1972
13988 2016-05-09
Araszkiewicz, Michał.
Prawo rzymskie : repetytorium.
Kraków
2003
13984 2016-05-05
Gąsiorowski, Krzysztof
Trzeci człowiek : szkice o realności poezji współczesnej
Łódź
1980
13983 2016-05-05
Gołaszewski, Tadeusz.
Człowiek w wymiarze kultury : badania nad określeniem typu i poziomu kultury.
Warszawa
1968
13982 2016-05-05
Gołaszewski, Tadeusz.
Szkoła jako system społeczny.
Warszawa
1977
13981 2016-05-05


  lukasz.burtowy@amu.edu.pl powered by Vi