Libri Librorum. Eximiorum Poloniae librorum bibliotheca

Wydawnictwo Poznańskich Studiów Polonistycznych i Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu opracowują typograficznie i przygotowują do druku w formie reprintów, pod wspólnym tytułem Libri librorum, dwie niezwykle interesujące serie wydawnicze.

W ramach serii: Eximiorum Poloniae librorum bibliotheca, prezentowane są - ważne dla dziejów kultury i języka - najcenniejsze, rzadkie druki polskie z XVI -XVIII wieku.

mapa
Powiększ mapę

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
ul. Ratajczaka 38/40 61-816 Poznań
Oddział Informacji i Transferu Wiedzy
tel.: 61 829 38 42
email: ksiegarnia.bu@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu