O nas

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu prowadzi działalność wydawniczą oraz upowszechnia swoje wydawnictwa.

 

Zorganizowana działalność wydawnicza prowadzona jest w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu od 1958 roku. Ponad  50 lat temu ukazał się pierwszy numer Biuletynu Biblioteki Głównej UAM. W 1960 roku wspomniany Biuletyn przekształcony został w rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej Biblioteka, który ukazywał się w latach 1960 – 1970. Rocznik wznowiono w 1997 r. Obecnie jest to czasopismo wykazane na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 1960 roku wydawana jest seria Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, w ramach której ukazało się dotąd 31 pozycji zwartych i jedna licząca już 24 zeszyty seria Spisy Zawartości Prasy Wielkopolskiej. Spośród samodzielnie wydanych książek, wymienić należy tutaj kilka bardzo wartościowych tytułów takich jak: Katalog inkunabułów autorstwa Wiesława Wydry (2002), Katalog druków współczesnych w zbiorach masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w opracowaniu Andrzeja Karpowicza (2000), Poznań na widokówkach w latach 1893-1918 - Jakuba Skuteckiego (2000) i Rafała Wójcika: Opusculum de arte memorativa Jana Szklarka. Bernardyński traktat mnemotechniczny z 1504 roku (2006). Na uwagę zasługuje także książka Ryszarda Nowickiego, Działalność Aleksandra Birkenmajera na rzecz na rzecz ochrony zbiorów bibliotecznych. Ziemie zachodniej i północnej Polski w latach 1945-1947. Autor otrzymał Nagrodę Naukową Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich im. Adama Łysakowskiego za rok 2006 w kategorii Prace o charakterze dokumentacyjno-informacyjnym. Dużym zainteresowaniem cieszy się także wydana w 2009 roku pozycja Jerzego Hatłasa: Gagauzja i Gagauzi. Historia oraz współczesność. W roku 2010 ukazał się Katalog biblioteki Wilhelma Feldmana zakupionej w latach 1916/1917 przez Bibliotekę Królewską w Berlinie w opracowaniu Friedhilde Krause.   W ramach kolejnej, zainicjowanej przez Bibliotekę Uniwersytecką serii: Antiquitates Minutae, wydano 12 tytułów prezentujących najciekawsze zabytki piśmiennictwa ze zbiorów Biblioteki wraz z komentarzami specjalistów. Wśród tytułów tej serii znajdziemy miedzy innymi: Kalendarz na rok 1500 (2005); Wolnomularskie rytuały inicjacyjne (2006) oraz Przyjaciela Ludu czyli Tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości (2007). Ciekawym zadaniem wydawniczym, przygotowywanym wspólnie z Instytutem Filologii Polskiej UAM, jest seria Libri Librorum, czyli edycje w formie reprintów najstarszych polskich druków. Pierwszym wydawnictwem w tej nowej serii jest: [Raj duszny] Hortulus animae polonice [Kraków, Florian Ungler i Wolfgang Lern], 1513 (2006) w opracowaniu Wiesława Wydry. Najnowszą inicjatywę stanowi seria Diariusze staropolskie (2009).

Biblioteka Uniwersytecka jest organizatorem krajowych i często międzynarodowych konferencji  naukowych. Poplonem tych spotkań są materiały konferencyjne (zazwyczaj ukazujące się poza seriami) np.: Gazety. Zasoby. Opracowanie. Ochrona. Digitalizacja. Promocja/Informacja (2006) w opracowaniu Artura Jazdona i Aldony Chachlikowskiej i Culture of Memory in East Central Europe in the Late Middle Ages and the Early Modern Period – red. Rafał Wójcik (2008).

Od 1995 roku, Biblioteka jest organizatorem   Poznańskiego  Przeglądu Książki Naukowej (prezentacja naukowego dorobku wydawniczego Poznania) oraz uczestniczy  z ofertą wydawniczą Biblioteki w październikowych, organizowanych przez Wydawnictwo Naukowe UAM,  Poznańskich Dniach Książki Naukowej. Prowadzona jest także sprzedaż wydawnictw podczas sesji, warsztatów, konferencji i imprez odbywających się w gmachu Biblioteki oraz sprzedaż wysyłkowa za pośrednictwem księgarni internetowej http://lib.amu.edu.pl/bu_ksiegarnia/

Więcej z tej kategorii: Kontakt »
mapa
Powiększ mapę

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
ul. Ratajczaka 38/40 61-816 Poznań
Oddział Informacji i Transferu Wiedzy
tel.: 61 829 38 42
email: ksiegarnia.bu@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu